ДОРООБО, КЫРДЬАҔАС... Печать    
(Аба±ам Хоноо´ойго)
Михаил Семенов тыллара

Дорообо, кырдьа±ас,
Хайдах-туох олордуІ?
Мин эмиэ кэминэн...
Ті´і да дьыл-хонук
Ырааттар, эн син-биир
ЧэгиэниІ бэрт эбит.

Кэпсии тµс, кырдьа±ас,
Эдэркээн кэмнэргин,
Мин истэ тµ´µіхпµн,
Кэнэ±эс кэмнэргэ
О±обор-ыччаппар
Ол кэми кэпсиэхпин.

Оло±уІ эйиэнэ,
Сорох суол кэриэтэ,
Очурдаах да эбит,
Сылдьыбыт эбиккин
Уот-кутаа быы´ынан -
Син тіннін кэлбиккин.

Мин саІа кілµінэ
Ки´итэ буолабын -
Эйиэхэ кэлэбин,
Илиибин сµрэхпэр
Сы´ыары тутаммын,
Тібібµн тіІкітін
Сµгµрµйэбин!

Мин кірін сі±ібµн -
Ті´і да алдьархай
Диэн тугун биллэргин,
Эн дьону таптыыртан,
Оло±у таптыыртан
Салгыбат киhигин!

Билигин да±аны
Эн µлэ µі´µгэр
Инники сылдьа±ын,
Аймаххын, ыччаккын
Сµбэнэн-аманан
Арчылыы тура±ын.
1995 сыл, Кыайыы күнэ.


 

Сайт зарегистрирован в Федеральном Агентстве
по информационным технологиям
Свидетельство №11945 от 6 мая 2008 года

Автор проекта - Синильга
сайт открыт 17 августа 2007 © Ырыа кырдала
Условия использования материалов, размещенных
на сайте «Ырыа кырдала»

Доступ к сайту бесплатен для пользователей
Экспресс-Сеть, Гелиос-ТВ, ЯГУ, Наука, Оптилинк, Сахаспринт и для сетей ADSL и "Столица".