Ответить на сообщение

Вернуться к теме

автор: Ностальгия
Тимирхаан - из "партизанского" дневника
______ Хаастаах кµілгэ. Тоскейшн у Гусиного озера.

Сопкалар хараІа тумаІІа сµтэннэр,
Кµµстээх тыал ардахтаах былыты сыылларда,
Кµіх тыалар илгэлээх тыын ууну кµµтэннэр,
Айыл±а µірµµлээх сиккиэргэ ылларда.

Силбиктээх - ардахтаах киэґэбит эргийэн,
Чіл сірµµн салгынын дуоґута куустарда.
КµґµІІµ сиккиэрдии чэбдиктик илгийэн,
Дойдубар сылдьардыы, дьэгдьитэ тыыннарда.

Кµµтэбин 굴µнµ, сайыны ыксата,
Кірсµґµµ µірµµтµн долгуйа кистээри,
Кэтэґэ мунньубут кэґиитин астына,
Кырдьа±ас ийэккэм сонунун истээри.

ХоґооІІо тиґиллэр мин дууґам тыллара
Кэпсииллэр олохпун, сурукка хааллара.


Имя:    

  Фото (jpeg до 300Кб):