Ответить на сообщение

Вернуться к теме

автор: Уолчааммар
Булт. Кутаа.
МаІнай утаа
Байанайгын
Маанылаа.

ХатыІ мас оллоонуІ,
Аал уотуІ иннигэр
Хоруолларгын
Алыастаа.

Чэ, до±ор,
Кыым - тілін са±ыллан
Чіл саха буоларгын
Кэрэхсээ.


Имя:    

  Фото (jpeg до 300Кб):