Ответить на сообщение

Вернуться к теме

автор: Эргиир
Сонор соргута.

Кутаа уот төлөнө кыым буолан,
Кµіс, оллоон µрдµнэн кітµілµµр.
КµґµІІµ тµµн киэргэлэ - ый туолан,
КуруІу кэрийэ кірµілµµр.

Дьоhун булт кутаатын суоґугар
Дуоhуйа сыламныы сынньана,
Дойдулаах киис бэрдин таґааран,
До±ор ыт сылаатын таґаарар.

Байанай кылааннаах бэлэ±ин
Бэрт µгµс сыранан ситэ±ин,
Бултуйуу имэІэр ылларан
Булт саІа суолларын тэлэ±ин.


Имя:    

  Фото (jpeg до 300Кб):