Ответить на сообщение

Вернуться к теме

автор: тимирхан

Эйиэхэ анаан сааскы хоһооннорбуттан ыытабын:
Сааскы Бµлµµ

Сааскы Бµлµµм иэниІ устун
Сэдэх муустар уґуннулар.
СаІа быкпыт ньургуґуннар
Кµірэгэйдиин кірµстµлэр.
Ча±ыл кµнтэн, угут ууттан
Сэргэхсийэ уґуктаннар,
Халлаан кµі±эр дьулустулар
Нуктаан турбут µіл лабаалар.

Талаанырар долгуннаргар
Умса оонньуур хоптолоруІ,
Ыллыыр чыычаах, охсор улар
Уґуктубут айыл±алыын,
Кэрэ±инэн киэн туттардыы,
Ахтыспыттыы айманаллар.
Сааскы ырыа дьµрµлгэнин
Куотуспуттуу тµґэрэллэр.

Кірсµім эмиэ кырдалларгар
Сардааналаах сарсыарданы,
Ґлэ, µірэх µірµµлэрин,
ИстиІ тыллар иэйиилэрин
Ахтыл±аннаах Бµлµµ эбэм,
Сандал сааскын эргитэІІин
Сµрэх аайы таптал уоттаах
Иэйиилэрэ кутулунна.
Ахтыл±ан

¥³скээбит ³рµ´µм µрдµнэн
Айанньыт кубалар дайдылар,
Эргийэ хо²кунуу к³т³нн³р
Сыа Бµлµµм сааскытын туойдулар.

Киэ´ээ²²и сарыалга куустара,
Сµµрµккэ кылбаара усталлар.
Ахтыл±ан сылаатын та´ааран
Дойдуга тапталы туойаллар.

Сµлдьµкээр, Сµлдьµкээр,
Ахтыл±аннаах Сµлдьµкээр.
Сµлдьµкээр, Сµлдьµкээр,
Дойдум миэнэ - Сµлдьµкээр.

Сааскыны айхаллыыр кубалар
Ыраа´ы, кэрэни тµстµµллэр -
Эдэр саас имэ²нээх иэйиитин
Сµрэххэ и²эрэр курдуктар.

Сааскылыы симэнэр тµ² Бµлµµм
Туймаарда сµрэхпин аптаата,
Кэрэни кэрэхсиир айылгым
Тойуктаах бу сири таптаата.

Сµлдьµкээр, Сµлдьµкээр,
Дойдум миэнэ - Сµлдьµкээр.
Сµлдьµкээр, Сµлдьµкээр,
Ахтыл±аннаах Сµлдьµкээр.
К³рдµµбµн

Эйигин сайтка киирэн к³рдµµбµн.
К³рдµµбµн илим н³²µ³ эйигин.
Бииргэ сылдьан µ³рбµт ки´ибин
Мэлдьи к³рдµµбµн.

Хаарга хаама, сииккэ сиэлэ
Кµµтэбин сµрэ±им а²аарын.
Таптыы к³рбµт аналлаахпын
Оло±ум суолугар к³рдµµбµн.

«Аналлаа±ым» - диэбэтэх мин буруйбар,
Буруйбар тус эрэйи к³рд³±µм -
К³ст³н ааспыт сааскы сарыалым
Уотун кµµтэбин.

Ханыыла´ан тэ²²э тэппит сµрэ±им,
Сµрэ±им т³л³нµрэн уостубат,
Хайгыы к³рбµт хара хара±ын
Кыымын умнубат.

Аныгы дьулусхан кэм суолугар,
Суолугар к³рсµ³м дуо, эйигин?
Санаам буолбат ааккын умнуо±ун,
Эдэр саас му²ун.

Хаарга хаама, сииккэ сиэлэ
Кµµтэбин сµрэ±им а²аарын.
Таптыы к³рбµт аналлаахпын
Оло±ум суолугар к³рдµµбµн.


Имя:    

  Фото (jpeg до 300Кб):