.RU
Карта сайта

Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до семінарських І практичних занять по аграрному праву - 3

^

Семінарське заняття № 5.


Тема 5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів та


господарських товариств.


(час - 2 години)

Мета семінарського заняття

– розглянути правове становище сільського­сподарських кооперативів, господарських товариств.

Основні питання:


1. Поняття, види сільськогосподарських кооперативів та порядок їх створення.
2. Правовий режим майна та землі сільськогосподарських кооперативів.
3. Поняття, правові ознаки та види сільськогосподарсь­ких товариств.
4. Особливості ліквідації сільськогосподарських кооперативів та господарських товариств.
Література:

 1. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов’язки членів. – К. : ММАУП, 2006. – 200 с.

 2. Жиравецький Т.М. Особливості правового режиму земель виробничих сільськогосподарських кооперативів // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4 – 5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 485 – 486.

 3. Римар Є.М. Правові засади діяльності споживчої кооперації на селі // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (м. Одеса, 21 – 22 травня 2010 р.). – О.: Фенікс, 2010. - С. 499 – 501.

 4. Семчик В.И. Кооперация и право. – К.: Наукова думка, 1991.

 5. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні. – Львів: Атлас, 1998.

 6. Чурилова Т.М. Правові засади розвитку сільськогосподарських кооперативів // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 1. – С. 206 – 210.


^

Семінарське заняття № 6.


Тема 6. Правове становище фермерських господарств.


(час - 2 години)

Мета семінарського заняття

– розглянути правове положення фермерського господарства.

Основні питання:


1. Поняття, юридичні ознаки та порядок створення фермерського господарства.
2. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.
3. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.
4. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства.
5. Вирішення задач.

Література: 1. Жушман В., В. Юркевич. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми //Право України. – 2004. - № 6. – С. 46 – 50.

Семінарське заняття № 7.Тема. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.


(2 години)

Мета семінарського заняття –

розглянути правові засади введення особистих сільських господарств

Основні питання:


1. Поняття та юридичні ознаки особистого селянського господарства.
2. Право на земельну ділянку особистого селянського господарства.
3. Правовий режим майна особистого селянського господарства.

Література:


1 Багай Н.О. Законодавче регулювання правового становища сільськогосподарських підприємств // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 53 – 56.

 1. Панькова Л.О. Правові питання діяльності агрохолдингів в Україні // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 98 – 100.

 2. Яремчук Ю. Про поняття «фізичні особи» як суб’єкти аграрного права // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 7. – С. 98 - 100.

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.