.RU
Карта сайта

Статистика населення І трудових ресурсів

Тема: Статистика населення і трудових ресурсів
Т.з. № 1 Розрахунок показників статистики населення і трудових ресурсів

Завдання 1.

На критичний момент перепису населення у місті N зафіксовано 750 тис. Наявних осіб. З яких 20 тис.осіб тимчасово проживаючих. В той же час є інформація про тимчасову відсутність 20 тис.осіб постійних мешканців.
Визначіть чисельність постійного населення міста.

Завдання 2

. На початок року чисельність населення міста становила 85,6 тис.осіб. Протягом року маємо такі дані про чисельність населення :
на 1 квітня- 85.9 тис.осіб
на 1 липня- 84.2
на 1 жовтня- 85,9 тис.осіб
на кінець року-86,2 тис.осіб
Обчисліть середньорічну чисельність населення міста.

Завдання 3.

Розрахуйте чисельність населення району

через 4 роки на основі наступних даних ,за умови збереження демографічної ситуації в майбутньому:
-чисельність населення на початок прогнозованого періоду-233,7 тис.осіб;
-коефіцієнт народжуваності- 8,9 ‰
-коефіцієнт смертності- 11,8 ‰
-коефіцієнт механічного приросту- 1,2 ‰

Завдання 4

. Маємо такі дані по трьох країнах :

Країни

Чисельність населення ,
млн..осіб

Коефіцієнт народжуван-ності,


Коефіцієнт смертності,


Число народже-них, осіб

Число померлих осіб

А

10,0

8,4

9,8

-

-

Б

-

14,9

13,4

-

99160

В

-

18,8

6,8

1968360

-

Визначте:

 1. Для країни «А»:

 1. число народжених;

 2. число померлих;

 3. природний приріст населення.

 1. Для країни «Б»:

 1. середньорічну чисельність населення;

 2. число народжених;

 3. число померлих;

 4. природний приріст населення.

 1. Для країни «В» :

 1. середньорічну чисельність населення ;

 2. число народжених;

 3. число померлих;

 4. природний приріст населення.

Завдання 5.

Обчисліть загальний коефіцієнт народжуваності та середньорічну чисельність населення регіону, якщо відомо,що за рік народилося 60.тис.дітей, при коефіцієнті фертильності 50 ‰,а частина жінк віком 15-49 років склала 40 ‰

Завдання 6.

Чисельність населення міста на початок року становить 695 тис.осіб. із них у робочому віці -398,з тис.осіб. Чисельність інвалідів 1 та 2 груп у робочому віці-11 тис.осіб, із них зайняті в народному господарстві -5,3 тис.чол. Чисельність непрацюючих пільгових пенсіонерів -5,9 тис.чол. Чисельність працюючих підлітків і пенсіонерів-24,3 тис.осіб. За рік досягли робочого віку 28 тис.осіб, пенсіонного віку-23тис.осіб . Прийнято на роботу 7,3 тис.пенсіонерів і підлітків ,4.7 тис. осіб - звільнено
Визначити:

 1. фактичну чисельність трудових ресурсів на початку та на кінець року;

 2. середньорічну чисельність трудових ресурсів;

 3. коефіцієнти природного поповнення і вибуття, природного приросту трудових ресурсів за рік.

Завдання 7.

Використовуючи наведені дані,визначити: 1. чисельність постійного населення на кінець року;

 2. чисельність наявного населення на початок та кінець року;

 3. Абсолютний, відносний приріст постійного та наявного населення ;

 4. Середньорічну чисельність постійного та наявного населення;

 5. Коефіцієнти природного руху населення;

 6. Коефіцієнти механічного руху населення ;

 7. Коефіцієнти загального приросту населення;

 8. Перспективну чисельність населення району через тири роки за умови наявної демографічної ситуації.


На початок року :

 1. Чисельність постійного населення-всього:

В т.ч. тимчасово відсутні

800
25

 1. Чисельність тимчасово проживаючих

15

Протягом року:

 1. Народилось:

у постійного населення
у тимчасово проживаючих

6,5
10,9


 1. Померло:

З числа постійних мешканців
З числа тимчасово проживаючих

3,5
0,5

 1. Повернулось тимчасово відсутніх постійних мешканців

7,3

 1. Виїхало на постійне проживання в інші райони постійних мешканців

9,2

 1. Прибуло з інших районів на постійне проживання

5,5

Тема: Статистика рівня та якості життя населення
Т.з. №2 Статистичне вивчення рівня та якості життя населення

Завдання 1

. За даними таблиці за два періоди визначити:

 1. Індекс реальних доходів одного працюючого;

 2. Індекс купівельної спроможності 1 грн.

Зробити висновки.

№ пор.

Показник

Базовий рік

Звітний рік

1

Індекс споживчих цін

1,101

1,2

2

Індекс номінальної заробітної плати

1,089

1,056

Завдання 2 .

Визначити, як змінилася номінальна заробітна плата у звітному періоді в порівнянні з базовим, якщо відомо,що реальна заробітна плата виросла на 3,6%, а ціни збільшилися на 25,8 %.

Завдання 3.

За даними таблиці за два періоди п окраїні визначити в абсолютному та відносному вираженні, як змінився фонд споживання окремих продуктів в цілому, а також за рахунок змін:

 1. рівня споживання в середньому на душу населення;

б) середньорічної чисельності населення .
Зробити висновки .Показник

Базовий пік

Звітний рік

1

Рівень споживання в середньому на душу населення :
а) цукру,кг
б) м’яса. кг
в) яєць,шт

31
35
151

31
33
154

2

Середньорічна чисельність населення , млн.осіб

51.1

50,3

Завдання 4.

Фонд зарплати в базовому році- 174,4 тис.грн, у звітному-192.5 тис.грн.. Чисельність працівників підприємства в базовому році-545 чоловік, в звітному- 559 чол. Ціни в звітному році порівняно з базовим виросли на 10,8 ‰
Визначити:

 1. індекс купівельної спроможності 1 грн.

 2. індекс номінальної зарплати одного робітника

 3. індекс реальної заробітної плати

Зробити висновки.

Завдання 5 .

Номінальна( середньомісячна )

з/п

робітника по області у базовому періоді -170 грн, у звітному - 185 грн. Ціни на товари в звітному році у порівнянні з базовим виросли на 5 ‰. Виплати з соціального страхування ,пенсії, витрати з бюджету на освіту, медичне обслуговування та інші надходження із суспільних фондів споживання збільшилися з 75 до 93 грн.у розрахунку на одну особу.
Визначити:

 1. Індекс купівельної спроможності 1 грн.

 2. Індекс номінальної заробітної плати

 3. Індекс кінцевих доходів населення

 4. Індекс реальних доходів населення.

Зробити висновки. 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.