.RU
Карта сайта

3 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні - 3


Рис. 3.8. Метод профілю об'єкту
Основною перевагою методу профілю об'єкту – є можливість виділення значної кількості конкурентних переваг та їх кількісного виміру. Його недоліком - суб’єктивність оцінки характеристик, що може вплинути на точність оцінювання.
Модель аналізу Мак-Кінсі “7S”. Назва моделі походить від назви компанії і семи факторів, семи слів, які починаються на англійській мові на букву “S” (strategy – стратегія, skill – навички, shared values – загальноприйняті цінності, structure – структура, systems – системи, staff – кадри, style –стиль). Ця модель була розроблена консалтинговою фірмою “ МАК-КІНСІ “ з США.
Даний підхід передбачає виділення наступних факторів, які впливають на розвиток фірми: (рис.3.9.)Стратегія

Навички Цінності


Структура Системи Штат Стиль
фірми (правила, процеси) (структура, досвід) поведінки
Рис. 3.9. Модель аналізу Мак-Кінсі “7S”
В основу методу Мак-Кінсі покладені такі основні оцінні показники: стратегічне положення фірми; привабливість ринку.
Стратегічне положення фірми рекомендується оцінювати за такими індикаторами:
відносний розмір фірми;
доля ринку;
порівняна рентабельність;
чистий дохід;
технологічний стан;
керівництво та персонал…

Після аналізу перерахованих показників будується матриця, яка представлена на рисунку 3.10.

П
Інвестувати


 1. Предпринимателю в качестве оплаты за партию компьютеров предлагают партию кроссовок или ремонт офиса или взять деньги.

 2. Пути финансирования жизни студента (второкурсник, старшекурсник, вечерник), (иногородние, местные).

 3. Как делать ремонт офиса, какую перепланировку делать, обои и т. п.

 4. Чем выгодней заняться, имея помещение и компьютер?

 5. Чем выгодней заняться, имея помещение не первом этаже и подсобные помещения?

 6. Что необходимо для начала деятельности по производству книгопечатной продукции?

 7. Возможности использования интернета для зарабатывания денег.

^

Олины темы
 1. Перепродавать или производить печатную продукцию (книги)

 2. Покупать оборудование для печати книг или арендовать или лизинг?Інвестувати

Вибірково інвестувати

Вибірково інвестувати

Інвестувати

Вибірково інвестувати

^ Виходити з ринкуВиходити з ринку

Виходити з ринку


ривабливість ринку


Стратегічне положення фірми

добре середнє погане
висока

середня
низька

Рис. 3.10. Матриця “Стратегічне положення / привабливість ринку” згідно з методом Мак-Кінсі
Матриця, подана на рисунку, останні роки підлягає суворій критиці, що стосується в основному наслідків застосування рекомендацій, що були зроблені на основі матриці. Наприклад, якщо стратегічне положення фірми оцінюється як слабке, а її ринок як невигідний, відповідно до теорії з нього потрібно виходити.
Даний метод при аналізі привабливості ринку і стратегічного положення фірми враховує значну кількість факторів, які є найбільш вагомими для визначення сили бізнесу і привабливості ринку. Враховуються ринкові фактори, характеристики конкуренції, фінансово-економічні фактори, технологічні та соціально-політичні.
Недоліки методу:
а) при оцінюванні всіх приведених факторів за 5-ти бальною шкалою велике значення має суб’єктивність оцінювання .
в) подані рекомендації для реалізації стратегії, що наведені в матриці фірм “Мак-Кінсі” і “ General Electric ”, носять поверхневий характер.
Методика аналізу конкурентоспроможності за системою 111-555 розроблена експертним інститутом Торгово-промислової палати Російської федерації в 1996 році під науковим керівництвом кандидата економічних наук Ліпсіца І.В. Для вивчення факторів, що впливають на конкурентоспроможність, було вибрано 114 промислових підприємств. Оцінка проводилась експертним методом, в основу було покладено думки керівників цих 114 підприємств.
Оцінювались конкурентоспроможність, якість і ціна продукції. Були прийняті інтервали оцінок – від 0 до 5. Один бал присвоювався при низькому рівні фактора на думку експертної групи, а 5 балів – при високому. Так для конкурентоспроможності і якості один бал – це найгірший рівень, а для ціни, навпаки, - найкращий. Оцінка “5” для конкурентоспроможності і якості найкращий варіант, а для ціни – найгірший. Середньому рівню відповідають 3 бала.
^ Класичні варіанти:
551 – традиційне: висока конкурентоспроможність, висока якість, низька ціна (характерно для багатьох товарів японських і американських фірм, деяких європейських фірм). Це кращий варіант, варіант XXI століття;
555 – європейське (все високе);
511 – східно-азіатське (висока конкурентоспроможність при низькій якості і низькій ціні).
Для забезпечення наглядності аналізу конкурентоспроможності рекомендується будувати діаграми за парами таких показників:
Рис. 3.11. Аналіз конкурентоспроможності за системою 111-555
Аналіз діаграми показує, що при середній якості промислової продукції переважає її низька конкурентоспроможність, для середньої конкурентоспроможності характерна висока якість, а для високої конкурентоспроможності – висока якість при незначній частці середньої і низької якості.
При використанні даного методу слід пам'ятати, що на конкурентоспроможність впливають не лише розглянуті вище фактори (якість, ціна і обсяг продаж), а і багато інших факторів, які в даній методиці не були розглянуті.
Крім вище перерахованих методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства на сьогодні існує дуже багато таких методів. Кожен автор виділяє свої, на його думку, більш важливі конкурентні переваги і подає до них своє бачення реалізації стратегії.

Література до розділу: 1. Вютрих Х., Винтер В. Конкурентоспособность глобальных предприятий // Проблемы теории и практики управления // № 3.- 1995.- с.96-101.

 2. Кононенко І. Метод експрес-аналізу рівня конкурентоспроможності продукції // Економіка України // № 2.- 1998.- с.80-83.

 3. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський.- К.: Основи, 1997.- 390 с.

 4. Рыночная экономика: Учебник. В 3 т.Т.2.Часть 1/Основы бизнеса.-М.: «Соминтэк», 1992.-164 с.

 5. Шварц Г. «Мягкие» составляющие конкурентоспособности // Проблемы теории и практики управления // № 4.- 1995.- с. 96-99.

 6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.-М:ИНФРА-М.-2000.-312 с.

 7. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.-304 с.

 8. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие.2-е изд. - М.: ООО "Гном-Пресс", 1998.-381с.


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.