.RU
Карта сайта

Тема 2. РОЗДРІБНА ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА - Опорний конспект з дисципліни „Організація торгівлі” Міністерство освіти...

Тема 2. РОЗДРІБНА ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА


План лекції

 1. Види і класифікація торговельних об'єктів

 2. Спеціалізація і типізація роздрібної торговельної мережі

 3. Теріторіальне розміщення роздрібної торговельної мережі

 4. Ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі

Рекомендована література:
Основна: 3, 4, 6, 7, 8
Додаткова: 14, 34, 35, 40
Міні-лексікон: роздрібна торгівельна мережа, магазин, тип магазину, спеціалізація магазину, класифікація магазину, універмаг, універсам, супермаркет, торговий центр, критерії та показники розвитку роздрібної торговельної мережі, принципи територіального розміщення торгових об’єктів, зона обслуговування, закон Рейлі, точка „байдужості”.
^

Таблиця 4 - Класифікація магазинів

[4]Класифікаційна ознака

Вид магазину

1

^ Основний контингент покупців, які обслуговуються

— магазини, які обслуговують міських жителів;
— магазини, які обслуговують сільських жителів.

2

^ Характер розміщення на території населеного пункту

— магазини, які розміщені безпосередньо в житловій зоні;
— магазини, які розміщені у місцях загальноміського значення.

3

^ Товарний профіль

— продовольчі;
— непродовольчі;
— змішані, які реалізують як продовольчі, так і непродовольчі това­ри.

4

^ Форма товарної спеціалізації

— універсальні;
— комбіновані;
— спеціалізовані;
— вузькоспеціалізовані;
— неспеціалізовані.

5

^ Метод продажу

— магазини з індивідуальним обслуговуванням;

— магазини, які реалізують товари за зразками;
— магазини, які реалізують товари за замовленнями.

6

^ Ціновий рівень товарів, що реалізуються

— магазини середнього рівня цін;
— магазини низьких цін;
— магазини елітного обслуговування з найбільш високим рівнем цін.

7

^ Розмір торговельної площі

— дрібні (торговельна площа - до 250 кв.м; в сільській місцевості - відповідно до 100 кв.м);
— середні (торговельна площа - від 251 до 1000 кв.м; в сільській місце­вості - від 101 до 400 кв.м);
— великі (торговельна площа — від 1001 до 3500 кв.м; в сільській місце­вості - від 401 до 1000 кв.м);
— громіздкі (торговельна площа — понад 3500 кв.м; в сільській місце­вості - більше 1000 кв.м).

^

Таблиця 5 - Основні типи продовольчих магазинівТип магазину

Торговельна площа, м.кв.

З універсальним асортиментом товарів

Універсам *

400 (120),
650 (200),
1000 (320),
1500 (480),
2000(640)

Гастроном

400, 650 ,1000, 1500, 2000

Магазин замовлень

2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 тис. замовлень у день

Спеціалізовані

Дієтичні продукти

250, 400, 650

Овочі, фрукти

250, 400

Хлібокондитерський

250, 400

Кондитерські товари

250, 400

Риба

250, 400

Вино-горілчані вироби

250

*у дужках зазначена площа для непродовольчих товарів
^

Таблиця 6 - Основні типи непродовольчих магазинівТип магазину

Торговельна площа, м.кв

З універсальним асортиментом товарів і комплексним попитом

Універмаг *

3500(400), 4500(650), 6500(650), 8500(1000), 11000(1000), 15500(1500), 22000 ( 2000)

Універмаг «Дитячий світ»

2500, 3500, 4500, 5500, 6500

Товари для дітей

650, 1000, 1500, 2500

Маля

400, 650

Товари для молоді

650, 1000, 1500, 2500

Спеціалізовані

Одяг

650, 1000, 1500

Взуття

250, 400, 650, 1000, 1500

Тканини

250, 400, 650, 1000

Галантерея-парфумерія

250, 400

Побутові машини і прилади

250, 400, 650, 1000, 1500

Госптовари

400, 650, 1000, 1500

«Зроби сам»

250, 400, 650, 1000

Побутова хімія

250, 400, 650

Меблі

400, 650 ,1000, 1500, 2500, 3500

Радіотовари

400, 650, 1000, 1500

Фотокинотовари

250, 400, 650

Диски та касети, грамплатівки

250, 400

Ювелірні вироби і годинники

250, 400

Товари для спорту і туризму

250, 400, 650, 1000, 1500

Автомобілі

1500, 2500, 3500

Книги

250, 400, 650, 1000, 1500

Квіти

250

Комісійні товари

250, 400, 650, 1000, 1500

*у дужках зазначена площа для продтоварів.
^

Таблиця 7 - Склад підприємств місцевих торгових центрівПідприємства

Місткість підприємств, тис. чоловік

1 тип до 5 тис.чол

2 тип 6-8 тис.чол

3 тип 9-13 тис.чол

4 тип 14-18 тис.чол

5 тип 19-24 тис.чол

Універсам, торговельна площа , м.кв

400 (120)

650 (200)

1000 (320)

1500 (480)

2000 (640)

Підприємство харчування, робітників

50

100

150

200

300

Приймальний пункт, робочих місць

15

15

25

35

50

Відділення зв'язку, група

YI

Y

IY

I

I

Ощадкаса, розряд

I

I

I

I

I

Аптека, категорія

Y

IY

III

II

I

^

Таблиця 8 - Показники кількісної оцінки розвитку роздрібної торгової мережі

[6]

№ п/п

Показники

Зміст показника

Формула розрахунку

1

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі – всього (Крто), у тому числі:
- магазинів (Км),
- ринків (Кр),
- дрібнороздрібних торгових одиниць (Кдр)

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі на кінець аналізованого року, одиниць

За даними статистичної звітності (форма №7 – торг)

2

Забезпеченість населення роздрібною торговою мережею (З):
- торговою площею магазинів (Зм)

Відношення добутку торгової площі магазинів (Sторг) на 1000 (або 10 тис.) осіб до загальної чисельності населення аналізованої територіальної одиниці (Чн), м2- торговими місцями на ринках (Зр)

Відношення добутку кількості торгових місць на ринках (Кт.м.) на 1000 (або 10 тис.) осіб до загальної чисельності населення аналізованої територіальної одиниці (Чн), одиниць3

Рівень забезпеченості населення роздрібною торговою мережею (РЗ)

Відношення добутку 100% на фактичну забезпеченість населення торговою площею магазинів (Змф) або кількістю торгових місць на ринках (Зрф) до нормативного показника забезпеченості населення відповідними об’єктами роздрібної торгівлі (Змн або Зрн), відсотків


4

Щільність розміщення роздрібних об’єктів торгівлі відносно:
- населення (Щнрто)

Відношення добутку кількості роздрібних об’єктів торгівлі (Крто) на 1000 (або 10 тис.) осіб до загальної чисельності насе-лення аналізованої територіальної одиниці (Чн), одиниць- території (Щтрто)

Відношення добутку кількості роздрібних об’єктів торгівлі (Крто) на 100 (10 або 1) км2 до площі території населеного пункту або іншої аналізованої територіальної одиниці (Sтер), одиниць5

Навантаження (кількість мешканців населеного пункту), що в середньому припадає на один роздрібний об’єкт торгівлі (Нрто)

Відношення чисельності населення аналізованої територіальної одиниці (Чн) до кількості об’єктів роздрібної торгівлі (Крто – магазинів або ринків), осіб на один роздрібний об’єкт торгівлі^ Визначення потреби в торгових об’єктах на розрахунковий періодде - потреба в торговій площі магазинів на кінець розрахункового періоду, м2;
- норматив забезпеченості населення торговою площею магазинів, м2 у розрахунку на 1000 осіб;
Чн – чисельність населення на кінець розрахункового періоду, осіб;
Кк – коригуючий коефіцієнт, що характеризує відмінність індексу змін середньодушового товарообороту в даному населеному пункті чи його районі (Інпто) порівняно з середнім показником (Істо).

К

к

= 1

при

І

нп

то

= І

с

то

;


К

к

< 1

при

І

нп

то

< І

с

то

;


К

к

> 1

при

І

нп

то

> І

с

то

.


Визначення обсягу нового будівництва


НБSт = ПSт – (ЗфSт – ВSт) – ΔРSт,
де НБSт – торгова площа магазинів, які потрібно збудувати, м2;
ЗфSт забезпеченість населення торговою площею магазинів на початок розрахункового періоду, м2;
ВSт торгова площа, що вибуватиме протягом розрахункового періоду, м2;
ΔРSтприріст торгової площі при реконструкції магазинів, м2.

Закон Рейлі про тяжіння до роздрібного торгового об’єкту


де Дав – межа торгової зони міста (району) А, виражена в км, вздовж дороги в бік міста (району) В;
d – відстань у км вздовж дороги між містами (районами) А і В;
Ра, Рв – чисельність населення міст (районів) А і В.

Рис. 1. Торгові зони існуючого і майбутнього універсамівРис. 2. Вплив автомагістралей на конфігурацію торгової зони та місце розміщення торгового об’єкта


^

Таблиця 9 - Показники оцінки ефективності функціонування об’єктів роздрібної торгівлі

[6]

№ п/п

Показники

Зміст показника

Формула розрахунку

Соціальні

1

Коефіцієнт завершеності покупок (Кз.п.)

Відношення кількості покупців, що здійснили покупку (Пп.), до загальної кількості покупців, що прийшли за покупкою (Пз)2

Коефіцієнт витрат часу на придбання товарів (Кв.ч.)

Відношення фактичних витрат часу на придбання товарів у магазині (Зф) до оптимальних (Зо)3

Коефіцієнт, що характеризує рівень надання послуг покупцям (Кп.п.)

Відношення кількості послуг, що надаються покупцям у магазині (ППф), до оптимальної їх кількості (ППо)4.

Кількість скарг покупців, записаних у книгу відгуків та пропозицій за рік

5

Кількість порушень правил продажу товарів і торгівельного обслуговування покупців, зафіксованих службовими особами контролюючих органів

Економічні

6

Товаровіддача торгової площі магазину (ТВSt)

Частка від ділення обсягу товарообороту (Т) на торгову площу магазину (St), грн/м2


7

Доходовіддача торгової площі магазину (ДВSt)

Частка від ділення обсягу доходу, який отримало підприємство від усіх видів діяльності (Дз), на торгову площу магазину (St), грн/м28

Коефіцієнт установчої площі (КSy)

Відношення установчої площі (Sу) до площі торгового залу магазину (Sтз)


9

Коефіцієнт експозиційної площі (КSе)

Відношення експозиційної площі (Sе) до площі торгового залу магазину (Sтз)


10

Питома вага торгової площі магазину у загальній (ПВSзт)

Відношення добутку 100% та торгової площі (St) до загальної площі магазину (Sз), відсотків


11

Питома вага товарних запасів, що розміщуються у торговому залі, у загальному їх обсязі (ПВSзтз)

Відношення добутку 100% та середньорічних товарних запасів, що розміщуються у торговому залі (ТЗтз), до загальної їх суми (ТЗз), відсотків12

Число асортиментних позицій в розрахунку на 1 м2 площі торгового залу (АПтз)

Частка від ділення числа асортиментних позицій, що реалізує магазин (АП), на площу торгового залу (Sтз), од/м2Запитання для самоконтролю

 1. Фактори, що впливають на розвиток роздрібної торговельної мережі?

 2. Види торговельної мережі?

 3. Які елементи входять до складу дрібнооптової роздрібної торговельної мережі?

 4. Що таке пересувна торговельна мережа?

 5. Які елементи входять до складу пересувної роздрібної торговельної мережі?

 6. Який вид роздрібної торговельної мережі відіграє основну роль у складі пунктів продажу?

 7. Переваги магазинів стосовно інших видів торговельної мережі?

 8. На підставі яких факторів здійснюється класифікація ринків?

 9. Основні принципи класифікації магазинів?

 10. Фактори, що впливають на розміщення магазинів?

 11. Класифікація магазинів по формах товарної спеціалізації?

 12. Чим універсальний магазин відрізняється від спеціалізованого?

 13. Що являє собою комбінований тип магазину?

 14. Класифікація магазинів на основі визначального методу продажу товарів?

 15. Що таке типізація магазину? Основні принципи типізації магазину.

 16. Для чого призначені основні магазини?

 17. Для чого призначені додаткові магазини?

 18. Основні задачі розміщення роздрібної торговельної мережі?

 19. Які існують методи розміщення роздрібної торговельної мережі?

 20. Що таке торговий центр?

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.