.RU
Карта сайта

1 FILOZOFIJA - Vsebina

1 FILOZOFIJA


3.


CHAPMAN, Gary D.


        Pet jezikov odpuščanja : kako se opravičiti in ozdraviti odnose / Gary Chapman, Jennifer Thomas ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2012 (tiskano v Slovenji). - 271 str. ; 24 cm
Izv. nasl.: The five languages of apology. - Nasl. na ov. in na hrbtu: 5 jezikov odpuščanja. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-222-873-6
a) Družina - Medosebni odnosi b) odpuščanje c) opravičila
173:159.922.2
COBISS.SI-ID 259591424

4.


GNEZDA, Andrej


        Albert Schweitzer : mistično in etika : diplomsko delo / Andrej Gnezda. - Ljubljana : [A. Gnezda], 2012. - 68 str. ; 30 cm
Mentorja: Borut Ošlaj, Roman Globokar. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Univ. v Ljubljani, Teološka fak.
a) Schweitzer, Albert (1875-1965) b) filozofija c) etika d) morala e) mistika f) volja do življenja g) strahospoštovanje
17
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 48321378

5.


KREFT, Lev


        Levi horog : filozofija športa v osmih esejih / Lev Kreft. - Ljubljana : Sophia, cop. 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XXIII, 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 9)
500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-33-7
a) Šport - Filozofija b) filozofija športa c) estetika športa d) šport e) gledališče f) definicija športa g) telesna kultura h) philosophy of sport i) aesthetics of sport j) sport k) theater l) definition of sport m) physical culture
1:796.01
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 259621632

6.


POPPER, Karl Raimund, 1902-1994


        After the open society : selected social and political writings / Karl Popper ; edited by Jeremy Shearmur and Piers Norris Turner. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXXIV, 493 str. ; 24 cm. - (Routledge classics)
Opombe z bibliografijo: str. 425-482. - Kazalo
ISBN 978-0-451-61023-0 (broš.)
a) filozofija b) filozofija politike c) filozofija družbe d) družba
32:141.7
COBISS.SI-ID 5684314

7.


POPPER, Karl Raimund, 1902-1994


        The two fundamental problems of the theory of knowledge / Karl Popper ; edited by Troels Eggers Hansen ; translated by John Kinory and Andreas Pickel. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXXIV, 510 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge classics)
Prevod dela: Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali
ISBN 978-0-415-61022-3 (broš.)
a) indukcija b) izkušnja c) epistemologija d) spoznavna teorija
165.4
COBISS.SI-ID 1098866782


159.9 PSIHOLOGIJA


8.


GOSTEČNIK, Christian


        Govorica telesa v psihoanalizi / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2012 (Ljubljana : Belin). - 424 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 14) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)
Bibliografija: str. 413-424. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6873-03-1 (Brat Frančišek)
a) Govorica telesa - Psihoanaliza b) relacijska družinska terapija c) človeško telo
808.5:159.925
159.964.2
COBISS.SI-ID 260586240

9.


TANČIČ Grum, Alenka


        Terapevtovo doživljanje terapevtske delovne alianse pri delu s posameznikom in parom oz. družino v prvih letih prakse : fenomenološko psihološka raziskava : magistrsko delo / Alenka Tančič Grum. - Ljubljana : [A. Tančič Grum], 2011. - VI, 175, CXXI str. ; 30 cm
Mentor Tomaž Erzar. - Bibliografija: str. 152-175. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.
a) terapevti b) terapije c) psihologija dela d) psihološki nasveti e) psihološki vidik f) praksa g) doživljanje h) raziskovanje i) magistrske naloge
159.9.072.4(043.2)
COBISS.SI-ID 5700954


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.