.RU
Карта сайта

SYLABUS 36 – Historia Włoch - Filologia włoska z translatoryką

SYLABUS 36 – Historia Włoch


Nazwa przedmiotu:

Historia Włoch / Storia d’Italia

Rok, semestr:

I, 2

Język przedmiotu:

polski

Forma zajęć:

konwersatorium

Liczba punktów ECTS:

4

Skrócony opisCelem zajęć jest przegląd głównych problemów z dziejów Włoch od średniowiecza do lat 80. ostatniego stulecia. Nacisk położony zostanie na cztery zagadnienia, w istotny sposób współtworzące pamięć kulturową Włochów: (1) okres renesansu; (2) okres Risorgimento i zjednoczenie Włoch; (3) dyktaturę faszystowską oraz udział Włoch w II wojnie światowej; (4) problemy polityczne powojennej Republiki (w szczególności okres anni di piombo). Poszczególne zagadnienia omawiane będą na tle korespondujących z nimi zjawisk zachodzących w pozostałej części Europy.

Wymagania wstępneZnajomość epok historii Europy na poziomie podstawowym.

Efekty kształceniaWiedza

:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

 1. zna najważniejsze wydarzenia historii Włoch

 2. definiuje najważniejsze pojęcia z historii politycznej Włoch

 3. rozpoznaje symbole istotne dla włoskiej historii.

Umiejętności

:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

 1. potrafi opowiedzieć o działalności najważniejszych postaci włoskiej historii;

 2. interpretuje najważniejsze problemy omawianych epok w kontekście kulturowym;

 3. selekcjonuje informacje dotyczące historii najnowszej

Inne kompetencje:Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

 1. jest świadomy złożonych relacji historii - jej uwarunkowań politycznych i ekonomicznych;

 2. dostrzega konieczność ochrony narracji historycznej oraz jej roli w kreowaniu współczesnej polityki.


Treści kształceniaSposoby i kryteria ocenianiaPrezentacja multimedialna. Test

Metody kształcenia:Metoda podawcza, metoda interaktywna, elementy e-learningu, prezentacje multimedialne

Literatura:G. Procacci, Historia Włochów, przekł. B. Kowalczyk –Trupiano, Warszawa 1983

J. A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999

M. Żywczyński, Włochy nowożytne 1796-1945, Warszawa 1971

M. Clark, Współczesne Włochy 1871-2006, Warszawa 2009

S. Sierpowski, Faszyzm we Włoszech 1919-1926, Wrocław 1973

A. Ricchezza, Polacy i Włosi w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1978

Uwagi dodatkowe:Brak

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.