.RU
Карта сайта

02Herneoja, Aulikki - Hyvärinen, Ville-Mikko Ilmari


02


Herneoja, Aulikki


Herneoja, Aulikki Colours of home. About the use of colours during Finland's post-war reconstruction period. -

Nordisk arkitekturforskning, 2001, nro 2, s. 9-14, 33.

03


Heikkilä, Jari Tapio


Heikkilä, Jari Innovative use of log structures in modern architecture. - Iabse conference, Lahti 2001. Innovative

wooden structures and bridges. IABSE report nro 85. Zürich. 2001. s. 51-56.

Jokelainen, Kati


Jokelainen, Kati Batten buildings - translucent wood. The story of 1990s Finnish wooden façades. - Proceedings of

the Nordic Research Symposium Architecture and Materials, Oulu and Hailuoto, April 28th-30th, 2000. Eds. R.

Mäntysalo & K. Nyman. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B. Julkaisu nro 20. Oulu. 2001. s. 129-134.

Karjalainen, Markku Antero


Karjalainen, Markku Chief results of a survey of inhabitants of timber multi-story apartment buildings. -

Proceedings of the Nordic Research Symposium Architecture and Materials, Oulu and Hailuoto, April 28th-30th,

2000. Eds. R. Mäntysalo & K. Nyman. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B. Julkaisu nro 20. Oulu. 2001. s. 67-75.

Koiso-Kanttila, Jouni Eero


Koiso-Kanttila, Jouni Modern Finnish wood architecture - in towns. - 7. Internationales Hozbau-Forum, IHF, 5.-7.

Dezember 2001, Garmisch Partenkirchen. Biel. SH-Holz 2001. s. 1-9.

Ojala, Maijuleena Henrika


Ojala, Henrika Designing light and shade for the future home - Tools for user-participation in daylight design. -

Proceedings. Dreaming for the future. Future home conference, May 17-19, 2001, Helsinki, Finland, 2001, s. 1-10.

Servomaa, Kerttu Sonja M.


Servomaa, Sonja Aesthetics of the art of flowers: Ikebana. - Frontiers of transculturality in contemporary aesthetics -

An intercontinental conference, October 25-28, 2000, Bologna, Italy. Ed. by G. Marchianò & R. Milani. Torino, 2001.

s. 367-377.
Servomaa, Sonja Rabindranath Tagore¿s contribution to transcultural aesthetics. - Visva-Bharati Quarterly, 2001,

vol. 10, nro 2, s. 1-12.

Soikkeli, Anu-Sisko


Soikkeli, Anu Learning fron the past - the durability of wooden claddings. - Wooden handwork/wooden carpentry:

European restoration sites. Proceedings of Culture 2000 Project: Italian action. Ed. by C. Bertolini Cestari. Elsevier

2001. s. 73-82.
Soikkeli, Anu Management of the European wooden building heritage. - Wooden handwork/wooden carpentry:

European restoration sites. International seminar, 19th February 2001, Torino. Ed. by C. Bertolini Cestari et al. 2001. s.

1-4.
Soikkeli, Anu Principles governing the restoration of old and modern wooden buildings. - Wooden

handwork/wooden carpentry: European restoration sites. International seminar, 19th February 2001, Torino. Ed. by C.

Bertolini Cestari et al. 2001. s. 5-9.
Soikkeli, Anu Raphael Project: Mangement of the European building heritage - principles governing the restoration

Tulostettu 2.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 241

of old and modern wooden building and structures. - Wooden handwork/wooden carpentry: European restoration

sites. Proceedings of Culture 2000 Project: Italian action. Ed. by C. Bertolini Cestari. Elsevier 2001. s. 61-71.
Soikkeli, Anu Renovated or destroyed through renovation? The architectural heritage of Finnish timber parsonages

and its preservation in different times. - Proceedings of the Nordic Research Symposium Architecture and Materials,

Oulu and Hailuoto, April 28th-30th, 2000. Eds. R. Mäntysalo & K. Nyman. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B.

Julkaisu nro 20. Oulu. 2001. s. 43-51.
Soikkeli, Anu Study on the service life of external wood claddings. - Proceedings of the Nordic Research

Symposium Architecture and Materials, Oulu and Hailuoto, April 28th-30th, 2000. Eds. R. Mäntysalo & K. Nyman.

Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B. Julkaisu nro 20. Oulu. 2001. s. 119-128.
Soikkeli, Anu; Koiso-Kanttila, Jouni; Touliatos, P. & Bertolini Cestari, C. Examples of European wooden

constructions - Traditional and modern constructions in Finland, Italy and Greece. - Wooden handwork/wooden

carpentry: European restoration sites. International seminar, 19th February 2001, Torino. Ed. by C. Bertolini Cestari et

al. 2001. s. 10-19.

Özer-Kemppainen, Özlem


Özer-Kemppainen, Özlem Alternative housing environments for the elderly in the information society - the Finnish

experience. - Housing and urban development in new Europe, 25-29 June 2001, Pultusk, Warsaw, Poland. Papers and

abstracts. CD-rom. 2001. s. 1-9.

09


Broner-Bauer, Kaisa Kerttuli


Broner-Bauer, Kaisa Questioning the Japaneseness of contemporary Japanese architecture: Case studies of nagi

museum of art and Kumano Kodo Nakahechi museum. - XV th International congress of Aesthetics in Japan,

program. 2001.

Herneoja, Aulikki


Herneoja, Aulikki Colours of home. - The 9th congress of the inteernational colour association. 2001. s. 173-175.

Özer-Kemppainen, Özlem


Özer-Kemppainen, Özlem Alternative housing environments for the elderly in the information society - the finnish

experience. - Housing and urban development in new Europe, 25-29 June 2001, Pultusk, Warsaw, Poland. Plenary

papers and book of abstracts. 2001. s. 128-129.

11


Hirviniemi, Helena Satu K.


Hirviniemi, Helena Eino Pitkänen - funktionalismin lähettiläs Kajaanissa. - Arkkitehti, 2001, nro 5, s. 75-77.

Jokelainen, Timo Santeri


Jokelainen, Timo Valokuvasta todelliseen maisemaan. - Alue ja ympäristö, 2001, nro 2, s. 63-73.

Karjalainen, Markku Antero


Karjalainen, Markku Asukaspalaute puukerrostalojen paloturvallisuudesta. - Palontorjuntatekniikka, 2001, vol. 31,

nro 3-4, s. 72-74.
Karjalainen, Markku & Suikkari, Risto Puukaupunkiperinteen jäljillä. - Arkkitehti, 2001, nro 6, s. 14-23.

Laurila, Jukka


Laurila, Jukka; Mannberg, Mikko & Lassila, Anssi Edessä vaaroja, takana karhunkolo. Plantinginharjun

Tulostettu 2.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 242

tunturimajat. - Arkkitehti, 2001, nro 1, s. 60-67, 105.

Nyman, Kaj-Erik


Nyman, Kaj Maankäytön suunnittelu on sittenkin leikin asia. Arvostelu teoksesta: R. Mäntysalo, Land-use

planning as inter-organizational learning (2000). - Yhteiskuntasuunnittelu, 2001, nro 1, s. 77-81.

Suikkari, Risto


Suikkari, Risto Suomen puukaupunkitulipalot - menneisyyden peikko vai tulevaisuuden uhka. -

Palontorjuntatekniikka, 2001, nro 3-4, s. 67-71.

12


Harju, Virpi Helena


Harju, Virpi Oikeuden kuvat oikeudenmukaisuuden viestittäjinä. Bilder som vittnar om rätt och rättvisa. - Oikeuden

symbolimaailmasta Suomessa. Rättvisans symbolvärd i Finland. Toim. V. Harju. Helsinki, 2001. s. 19-30, 60-65.
Harju, Virpi Suomen oikeuden symboleista. Symboler i finländsk rättskipning. - Oikeuden symbolimaailmasta

Suomessa. Rättvisans symbolvärd i Finland. Toim. V. Harju. Helsinki, 2001. s. 31-45, 66-75.

Koiso-Kanttila, Jouni Eero


Koiso-Kanttila, Jouni Introduction. Architecture and technology - timber building architecture in a town milieu.

Nordic Wood study, final report. - Wood architecture, wooden towns. Puuarkkitehtuuri, puukaupungit. Toim. M.

Karjalainen. Oulu. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto 2000. s. 8-9.
Koiso-Kanttila, Jouni Maaseudun rakennusperintö ja moderni puurakentaminen. - Maaseutumaisema, maatila-

arkkitehtuuri ja puurakentaminen, Oulu 26.9.2001. Seminaariraportti. Helsinki. Maa- ja metsätalousministeriö 2001. s.

11.

Nyman, Kaj-Erik


Nyman, Kaj Metsäkaupunki - suomalaisen kaupungin malli. - Metsä kaupungissa. Toim. L. Knuuti.

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C nro 55. Espoo, 2001. s. 7-13.

Soikkeli, Anu-Sisko


Soikkeli, Anu Katsaus Suomen kirkkojen rakentamisen historiaan. - Viisi kirkkoa. Hämeenlinna. 2001. s. 104-111.

Tarumaa, Aarne Taunonpoika


Tarumaa, Aarne Katse maakuntaan. - Taajamien vetovoimaisuus. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan tavoite 1 -alueen

kuntien keskustaajamien tilasta. Kirj. A. Soikkeli & A. Isola & K. Mäkiniemi. Pohjois-Pohjanmaan liitto. Julkaisu B nro

24. Oulu, 2001. s. 4.

Vuojala, Petri


Vuojala, Petri & Kovalainen, Pasi Någon regularité och mehra ordning. Oulun kaupungin

ajanmukaistamispyrkimyksiä 1775-1809. - Taidehistoriallisia tutkimuksia 23. Helsinki, 2001. s. 83-98.

15


Allas, Anja Kaarina


Allas, Anja & Tarumaa, Aarne Moderni kaupunki. Nyt. - Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C. Julkaisu nro 78.

Oulu, 2001. 114 s.

Jokelainen, Janne Ilmari


Tulostettu 2.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 243

Jokelainen, Janne Kierikkikeskus. Rakentamisen seurantaraportti. Oulu 2001. 38 s.

Mäntysalo, Raine Juhani


Mäntysalo, Raine & Nyman, Kaj Kaavoitus - suunnittelua? Suunnittelun patologioita maankäyttö- ja rakennuslain

sovelluksissa. - Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A. Julkaisu nro 30. Oulu, 2001. 92 s.

http://herkules.oulu.fi/isbn9514265629

16


Suikkari, Risto


Suikkari, Risto Characteristics of the Finnish wooden town - Alternative clues to modern town planning. -

Proceedings of the Nordic Research Symposium Architecture and Materials, Oulu and Hailuoto, April 28th-30th,

2000. Eds. R. Mäntysalo & K. Nyman. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B. Julkaisu nro 20. Oulu, 2001. s. 53-66.

19


Allas, Anja Kaarina


Allas, Anja Ei minun takapihalleni. Mielen päällä. - Kaleva 16.5.2001.
Allas, Anja Kunnon keskipiste. Mielen päällä. - Kaleva 7.3.2001.
Allas, Anja Lapsuuden ympäristö - todellisuutta ja unelmia. - Kainuun Sanomat 16.10.2001 ja Kaleva 16.10.2001.
Allas, Anja Missä lapsi leikkii? Mielen päällä. - Kaleva 10.1.2001.

Harju, Virpi Helena


Harju, Virpi Lääketieteen kuvasymbolit peräisin Antiikin maailmasta. - Orton - Invalidisäätiön tiedotuslehti, 2001, nro

3, s. 16-17.

Heikkilä, Jari Tapio


Heikkilä, Jari Hirsi kaupunkiympäristössä. Hirsiarkkitehtuurin kehittämishankkeen raportti. Oulu 2001. 59, 22 s.

Hirviniemi, Helena Satu K.


Hirviniemi, Helena Punamultausta sadan vuoden välein. - Arkkitehti, 2001, nro 5, s. 78-79.

Karjalainen, Markku Antero


Karjalainen, Markku Mikä mättää maamme asuntotuotannossa. - Rakennuslehti, 2001, nro 28, s. 23.
Karjalainen, Markku Moderni puukaupunki -hankkeella kohti kestävää kehitystä. - RakAs-verkostolehti, 2001, nro 2,

s. 12-16.
Karjalainen, Markku Moderni puukaupunki -hankkeella vastauksia tiiviiseen ja matalaan pientalorakentamiseen.

Kolumni. - Puu Pulletiini, 2001, nro syyskuu, s. 15.
Karjalainen, Markku Puurakennusten paloturvallisuudesta. - Palontorjuntatekniikka, 2001, vol. 31, nro 1, s. 26-30.
Karjalainen, Markku Valtakunnallinen Moderni puukaupunki -hanke. - Puu-lehti, 2001, nro 4, s. 38-42.

Koiso-Kanttila, Jouni Eero


Koiso-Kanttila, Jouni Kysymyksiä arkkitehtikouluille. - Arkkitehtiuutiset, 2001, nro 15, s. 20-21.
Koiso-Kanttila, Jouni Maaseudun arkkitehtuuri - kulttuurimaiseman rakentaminen. - Maaseudun puurakentaminen

Tulostettu 2.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 244

2001. Agro-Elektro 2001. s. 3.
Koiso-Kanttila, Jouni Yhdenperheentalo, Kajaani. - Puu, 2001, nro 3, s. 4-9.

Kunnas, Jouko Juhani


Kunnas, Jouko Arkistosta löytyy talojen historia. Juhana Lahti ym: Mistä tietoa rakennusten historiasta sekä

Hannu Hyttinen - Raine Lehtoranta: Torin laidalla Siperia. Kirja-arviot. - Kaleva 11.9.2001.
Kunnas, Jouko Arkkitehtuurin laatu piilee yksityiskohdissa. - Kaleva 16.6.2001.
Kunnas, Jouko Arkkitehtuurin puhelinluettelo - uudistettu laitos. Arvi Ilonen: Helsinki-Espoo-Kauniainen-Vantaa

arkkitehtuuriopas. Kirja-arvio. - Kaleva 21.6.2001.
Kunnas, Jouko Autotallista joustoa asumiseen. - Kaleva 1.7.2001.
Kunnas, Jouko Ei vieläkään puhtaita papereita. Katsaus Arkkitehti-lehteen 5/2001. - Kaleva 24.10.2001.
Kunnas, Jouko Eino Pitkänen linjasi modernin Kajaanin kaupunkikuvan. - Kaleva 16.6.2001.
Kunnas, Jouko Entä jos siirrettäisiinkin talot. Vieraskynä-artikkeli. - Helsingin Sanomat 29.12.2001.
Kunnas, Jouko Hakan nousu, uho ja tuho. Unto Luukko: Rakentajan elämänkaari. Arvio Haka-historiikista. - Kaleva

6.1.2001.
Kunnas, Jouko Jalat maassa. Kommentti Siilinjärven Simonsalon kutsukilpailusta. - Kaleva 14.9.2001.
Kunnas, Jouko Kaupunkikulttuuri ja nykyaika. Camillo Sitte: Kaupunkirakentamisen taide. Kirja-arvio. - Kaleva

5.12.2001.
Kunnas, Jouko Kruunuarkkitehdin levottomat jalat. Matti K. Mäkinen: Arkkiteh+tuuri. Kirja-arvio. - Kaleva 12.6.2001.
Kunnas, Jouko Kulttuuri osa teknologiakaupungin elämänlaatua. - Kaleva 31.1.2001.
Kunnas, Jouko Laatua asuntorakentamiseen. Oulun Meritullin alueen kritiikki. - Kaleva 19.8.2001.
Kunnas, Jouko Laatuasumista merenrannalla. Bo01-asuntomessut Malmössa. - Kaleva 16.9.2001.
Kunnas, Jouko Lajinsa viimeinen monumentti. World Trade Center jakoi kriitikkojen mielipiteet. - Kaleva 25.9.2001.
Kunnas, Jouko Lupa tarpeen. Autotallin muutos asuintilaksi. - Kaleva 1.7.2001.
Kunnas, Jouko Mainettaan parempi alue. - Kaleva 19.8.2001.
Kunnas, Jouko Mistä on vanhat talot tehty? W. Keinänen: Rakennusopin tietokirja. Kirja-arvio. - Kaleva 11.9.2001.
Kunnas, Jouko Modernia Suomea rakentamassa. Erkki Helamaa: Arkkitehtikoulutus Suomessa 175 vuotta sekä Timo

Koho: Modernismi suomalaisessa arkkitehtuurissa 1900-1960. Kirja-arviot. - Kaleva 2.1.2001.
Kunnas, Jouko Modernin arkkitehti. Kimmo Sarje: Sigurd Frosteruksen modernin käsite. Kirja-arvio. - Kaleva

12.8.2001.
Kunnas, Jouko Nuorekasta puukaupunkia Pikisaareen. Europan-kilpailu. - Kaleva 19.6.2001.
Kunnas, Jouko Paluu tulevaisuuteen. Sirkka Saarinen (toim.): Villa 2000 - tulevaisuuden asuminen. Kirja-arvio. -

Kaleva 6.2.2001.
Kunnas, Jouko Puurakennuspalkinto Alfred Kolehmaiselle. - Kaleva 26.9.2001.
Kunnas, Jouko Rakennushistoriaa kahvipöydille. Paul G. Bahn: Kadonneet kaupungit sekä Chris Scarre: Maailman

Tulostettu 2.3.2007 Julkaisurekisteri / Julkaisut kategorioittain Sivu 245

seitsemänkymmentä ihmettä. Kirja-arviot. - Kaleva 11.3.2001.
Kunnas, Jouko Ratinan arkkitehtikilpailu ratkesi. - Kaleva 7.6.2001.
Kunnas, Jouko Ratinastako eväitä Raattiin. - Kaleva 7.6.2001.
Kunnas, Jouko SOK:n varastossa itävät uuden teknologian siemenet (Onko SOK:n varastosta Oulun

Kaapelitehtaaksi?) Osuuskauppa funkiksen lippulaiva. Tulevaisuus myytävänä. Artikkelikooste. - Kaleva 21.10.2001.
Kunnas, Jouko Teatteritalon pulska poikanen. Oulun kaupunginteatterin laajennussuunnitelmien kritiikki. - Kaleva

20.10.2001.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.