.RU
Карта сайта

Hazırlayan - Malzeme biLİMİ ve mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


Hazırlayan :

Enformatik Bölümü

Tarih:

26.04.2011

EK-4AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDERS TANITIM FORMU
Dersin Kodu ve Adı:FIZ 132

- FİZİK II

Bölüm / Anabilim Dalı :Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
YarıyılTeorik SaatiUygulama SaatiToplam SaatiKredisiECTSÖğretim DiliTürü:Zorunlu/Seçmeli


II

2

2

4

3.0

5.0

Türkçe

Zorunlu
Ön Koşul(lar)-


Öğretim ElemanıFen-Edebiyat Fakültesi

Mail :

Web :
Ders Yardımcısı-

Mail :

Web :
Gruplar / SınıflarTek Grup
Dersin AmacıFizik II dersi kapsamında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerinin elektrik ve manyetizma bilgilerini artırmaktır.
Dersin Hedefleri1) Fizik II dersi elektrik konularının temellerini içerir;

2) Fizik için alt yapı oluşturmak;

3) Durgun elektrik, yüklerin etkileşmesi ve Coulomb kanununun örneklerle anlaşılması;

4) Elektrik alanı ve Gauss kanunu;

5) Elektrik potansiyel ve elektrik potansiyel enerjinin kavratılması;

6) Kondansatör ve kondansatör çeşitleri;

7) Elektrik akımı,direnç ve DC devreleri;

8) Manyetik alan ve manyetizma;

9) Amper kanunu;

10) Faraday kanunu;

11) Alternatif akım hakkında bilgiler verilerek, dersin sonunda öğrencilerin Fizik II konularını öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri1) Coulomb kanunu işlemlere uygulama;

2) Fizik II dersi temellerini anlama;

3) Elektrik alanı, Gauss eşitliklerini problemlere uygulama;

4) Manyetik alan ve manyetizma konularının, malzeme mühendisliğindeki uygulamalarını araştırma;

5) Amper ve Faraday kanunu bağlamında güncel yaşamda örneklendirme yapabilme;

6) AC ve DC akımlar arsındaki farkları kavrayabilme;

Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları
1) Frederick J. Bueche, David A. Jerde, Fizik İlkeleri II; Raymond A. Serway, Fen ve mühendislik için Fizik.

2) Raymond A. Serway, Physics for Scientists & Engineers
-Frederick J. Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Fizik 2

3) Frederick J. Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove,
Physics-II

Dersin İşleniş YöntemiTeorik Anlatım, Soru ve cevap

Değerlendirme ÖlçütleriVarsa (x) Olarak İşaretleyinizGenel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı


1. Ara Sınavı


40
2. Ara Sınavı
3. Ara Sınavı
4. Ara Sınavı
5. Ara Sınavı
Sözlü Sınavı
Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.)
Yarıyıl Sonu Sınavı


60
Yarıyıl Ders Planı


HaftaKonuları


1Fizik II dersine giriş bilgileri,
2Durgun elektrik, elektriklenme çeşitleri ve elektrik yüklerinin anlatılması,
3Yükler arasındaki etkileşmenin matematiksel eşitliği, Coulomb kanununun kavratılması,
4Elektrik alan ve Gauss kanununun işlenmesi ve problem çözümü,
5Elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji,
6Kondansatör, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması,
7Ohm kanunu, akım, direnç,
8Ara Sınav
9Elektrik akımı ve DC devreleri,
10Manyetizma, manyetik alan, manyetik kuvvet,
11Telden geçen akımın manyetik alanı,
12Faraday kanunu ve matematiksel eşitlikleri,
13Alternatif akım,
14Amper kanunu ve uygulamaları,
Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisiProgram KazanımlarıDersin KatkısıHiç YokKısmenTam Katkı1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisiX2Deney tasarlama,deney yapma, deney sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X


3İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi.
X


4Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
X


5Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisiX6Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X


7Etkin iletişim kurma becerisi (Türkçe ve İngilizce)
X


8Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitimX9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
X


10Çağın sorunları hakkında bilgiX11Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
X

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.