.RU
Карта сайта

Společnost a práce - 1. Úvod d o práce s počítačem při analýze dat

Společnost a práce


vyučující Doc. PhDr. Dušan Šimek

kredity 6

rozsah 2+0

zakončení K, Zk

typ povinný

určeno III. studijní blok

 1. Sociologie práce, průmyslu a průmyslového podniku a změny v pojetí jejich cílů předmětů a metod v období mezi industriální a postindustriální společností.

 2. Teoretické zdroje sociologie práce. Konfliktologie (zejm. Marx a Dahrendorf), Weber, Durkheim, Etnometodologie a interakcionismus v sociologii práce.

 3. Historické zdroje sociologie práce. Inspirace vědeckým řízením, Human Relations, psychosociologií a současnými teoriemi řízení.

 4. Vymezení práce jako sociální funkce. Praxeologické, ekonomizující, politologické a konstitutivní přístupy k vymezení práce.

 5. Sociologická analýza kategorie práce. Obsah, charakter, dělba práce, pracovní orientace.

 6. Vývoj povahy práce v industriální společnosti.

 7. Vývoj povahy práce v postindustriální společnosti.

 8. Změny institucionalizované práce – kvalifikace, kompetence, profese, povolání, zaměstnání.

 9. Nezaměstnanost jako specifický sociální problém.

 10. Sociologie práce a její aplikace – organizační chování, řízení lidských zdrojů

 11. Sociologie průmyslového podniku v kontextu světa práce a průmyslu Aplikovaný charakter disciplíny, tématizace základních problémů v rámci sociologie podniku..

 12. Tradiční vymezení pole sociologie průmyslového podniku a současnost. Očekávání managementu od sociologa v podniku

 13. Přístupy k interpretaci podniku. Byrokratické, organicistické a kulturní modely.

 14. Podnik jako sociální systém – ”klasické” pojetí formální a neformální struktury podniku

 15. Podnik jako kulturní systém, metodologické přístupy ke zkoumání kultury podniku.

 16. Podniková kultura

 17. Typologie podnikové kultury a prostředky podnikové kultury

 18. Pracovní skupina a stratometrické přístupy k její interpretaci

 19. Personální a sociální procesy v podniku

 20. Organizační struktury v podniku

 21. Dynamika organizačních vztahů

 22. Vedení v organizaci

 23. Komunikace v organizaci

Základní literatura:


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.