.RU
Карта сайта

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г - старонка 19


21350

 

 

 

с. Долина

21957

 

 

 

с. Дончево

22988

 

 

 

с. Драганово

23128

 

 

 

с. Дряновец

23933

 

 

 

с. Енево

27468

 

 

 

с. Житница

29489

 

 

 

с. Златия

31067

 

 

 

с. Камен

35674

 

 

 

с. Карапелит

36419

 

 

 

с. Козлодуйци

37808

 

 

 

с. Котленци

39061

 

 

 

с. Крагулево

39242

 

 

 

с. Ловчанци

43997

 

 

 

с. Ломница

44272

 

 

 

с. Лясково

43431

 

 

 

с. Малка Смолница

46454

 

 

 

с. Медово

47679

 

 

 

с. Методиево

47901

 

 

 

с. Миладиновци

48088

 

 

 

с. Ново Ботево

52038

 

 

 

с. Овчарово

53210

 

 

 

с. Одринци

53432

 

 

 

с. Одърци

53450

 

 

 

с. Опанец

53597

 

 

 

с. Орлова могила

53881

 

 

 

с. Паскалево

55511

 

 

 

с. Плачидол

56695

 

 

 

с. Победа

21083

 

 

 

с. Подслон

57087

 

 

 

с. Полковник Иваново

68103

 

 

 

с. Полковник Минково

59402

 

 

 

с. Полковник Свещарово

57279

 

 

 

с. Попгригорово

57550

 

 

 

с. Прилеп

58339

 

 

 

с. Приморци

58360

 

 

 

с. Пчелино

58880

 

 

 

с. Пчелник

58935

 

 

 

с. Росеново

63063

 

 

 

с. Самуилово

00374

 

 

 

с. Свобода

65824

 

 

 

с. Славеево

66946

 

 

 

с. Сливенци

70812

 

 

 

с. Смолница

67622

 

 

 

с. Соколник

67917

 

 

 

с. Стефан Караджа

69198

 

 

 

с. Стефаново

69242

 

 

 

с. Стожер

69300

 

 

 

с. Тянево

73818

 

 

 

с. Фелдфебел Денково

76064

 

 

 

с. Хитово

77284

 

 

 

с. Царевец

78152

 

 

 

с. Черна

80769

69

 

КАВАРНА

с. Белгун

03318

 

 

 

с. Било

04090

 

 

 

с. Божурец

05009

 

 

 

с. Българево

07257

 

 

 

с. Видно

11003

 

 

 

с. Вранино

12173

 

 

 

с. Иречек

32768

 

 

 

с. Камен бряг

35746

 

 

 

с. Крупен

40049

 

 

 

с. Могилище

48828

 

 

 

с. Нейково

51408

 

 

 

с. Пор. Чунчево

57861

 

 

 

с. Раковски

62092

 

 

 

с. Свети Никола

65543

 

 

 

с. Селце

66113

 

 

 

с. Септемврийци

66281

 

 

 

с. Топола

72693

 

 

 

с. Травник

72936

 

 

 

с. Х. Димитър

77044

 

 

 

с. Челопечене

80340

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.