.RU
Карта сайта

ВИБОРИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ГОЛОСУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ - Факультет соціології сучасні проблеми управління матеріали...

ВИБОРИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ГОЛОСУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТАктуальність теми. Сьогодні комп’ютер і вихід в Інтернет стали доступними кожному. В сучасних умовах, коли виборчі технології застаріли і є незахищеними від підробок і підтасувань результатів, необхідно орієнтуватися на нові інформаційні можливості. Інтернет-голосування (Internet vote) — різні форми голосування, починаючи від дослідження суспільної думки, референдумів і закінчуючи політичними виборами.

На сьогоднішній день, коли інформаційні технології досягли надзвичайного розвитку і застосування у всіх сферах суспільного життя, актуальною є можливість проведення виборів Київського мера голосуванням через Інтернет. Подібний експеримент вже проводився в 10 країнах світу, серед яких США, Великобританія, Естонія, Литва. Застосування глобальної мережі полегшить участь громадян в політичному житті країни, дасть змогу участі у виборах людей з обмеженими фізичними можливостями, а також тим, хто у постійних роз’їздах по роботі.

Проблема. За даними досліджень, більше половини громадян, які мають право голосу у віці від 18 до 24 років, ігнорують вибори. Основною причиною відмови від прийняття участі у виборах є небажання приходити на виборчі дільниці, оскільки це займає багато часу. Однак, дана «пасивна» аудиторія проявляє неабияку активність в Інтернеті, тому є можливість залучення їх до голосування через мережу.

Для проведення виборів через Інтернет моїми пропозиціями є необхідність спирання на наступні положення:

1) забезпечення достовірної ідентифікації протилежної сторони при безпосередньому голосуванні. Громадянин повинен бути впевненим, що дані голосування передані саме виборчій комісії і навпаки, виборча комісія повинна правильно ідентифікувати кожну окрему людину;

2) інтернет-голосування повинно забезпечити цілісність даних громадян, які заповнили електронні бюлетені;

3) система голосування повинна підтвердити, що процедура виконана успішно;

4) забезпечення захисту процедури і результатів голосування, з метою недопущення створення нових даних, зміни або видалення бюлетенів жодною стороною;

5) проведення незалежної перевірки даних голосування і збереження інформації для можливої повторної перевірки результатів.

Дана процедура проведення виборів є досить складною і вимагає серйозного підходу до її організації, але є здійсненою. Такий експеримент можна провести при виборі мера міста Києва. Для цього необхідно гарантувати принципи демократичності виборів – пряме, вільне і таємне голосування (наприклад, мати можливість ідентифікувати особу виборця, гарантуючи при цьому таємницю голосування). З метою пошуку оптимального рішення для вирішення подібних проблем необхідно створити робочу групу експертів в галузі інформаційних технологій, правознавства і виборів. Також потрібно внести деякі зміни у виборче законодавство.

Яценко М.В. (м. Київ)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯДержавне управління як наука дає знання принципів, функцій, методів і прийомів управління, організації державного апарату і державної служби, форм управлінської діяльності, державно-управлінських відносин. В процесі розвитку управлінської науки ми не повинні відмежовуватися від сучасних досягнень світової управлінської думки. Хоча, з іншого боку, щодо ряду ключових проблем теорії управління, вітчизняна управлінська наука повинна здійснювати наукові розробки, які б за досконалістю вигідно відрізнялися від досліджень інших адміністративних шкіл та сприяли формуванню національної теорії державного управління. Необхідно творчо підходити до світового досвіду, адже недоцільно сліпо переносити управлінську культуру, не враховуючи особливостей конкретно-історичного стану суспільства та національного менталітету. Як зазначає видатний спеціаліст в галузі управління П. Ямпольська, метод дає можливість: По-перше об'єднати данні різних наук, що мають відношення до питань управління. Крім того, віднайти закономірності їх зв'язку, що містяться в самому феномену управлінні. Нарешті, обґрунтувати ці закони та використати в управлінській практиці ті висновки інших наук, що допоможуть знайти оптимальні варіанти структури, форм і засобів управління. Метод дає можливість перевірити практикою цінність нової науки.

В сучасних умовах не тільки керування людьми, але й керування фінансовими потоками, виробничими процесами, торгівлею, ризиками й керування в будь-яких інших сферах людської діяльності розглядається не через специфіку цієї діяльності, а саме як професійний менеджмент, що підкоряється загальним законам, реалізує загальні для процесів управління методики й принципи. У цьому розумінні проблема вдосконалення методів державного управління як керування комунікаціями, підкоряється тим же законам, і реалізує методики, розроблені сучасною теорією управління, що пропонує новітні інноваційні технології.

Тут у повний зріст встає проблема інформатизації органів управління, проблема професійної підготовки й перепідготовки державних службовців. Частина держслужбовців проходять переатестацію формально, тому що не можуть її пройти у світлі нових технологій. Більше того, вони психологічно не готові до впровадження нових методів державного управління й навіть чінять опір їхньому впровадженню. Так звана "стара гвардія " не може освоїти сучасні технічні засоби, а вони є матеріальним втіленням інноваційних технологій і впровадженняя в життя новітніх методик державного управління.

Передові теоретики в сфері управління розглядають будь-яку організацію як "систему", що складається з "підсистем", діяльність яких впливає на інші "підсистеми" і на всю організацію в цілому . Керуюча підсистема - контроль і керування всіма підсистемами буде частиною системи державного управління. У цій схемі індустрія інформаційних технологій пропонує зовсім нові продукти й послуги, у яких дотепер, здається, не було потреби. В зв’язку з цим й про такий важливий інструмент вдосконалення методів державного управління як сайт. Присутність в Інтернеті сьогодні - звичайна справа не тільки для ІТ-компанії. І хоча число користувачів Мережі в нас ще не занадто високе (менш 5 відсотків), використання Інтернет-комунікацій має ключове значення. Цільова група споживачів інформаційних технологій - підприємства, фінансові й державні організації - як правило, входять у ці самі 5 відсотків користувачів Інтернету, більше того - вони його активні користувачі. Для державної установи сайт, у першу чергу, повинен бути способом зворотного зв'язку із суспільством, містити всю необхідну інформацію для ЗМІ.

СЕКЦІЯ 3. УПРАВЛІННЯ в СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНій СФЕРіБалабух І.М. (м. Київ)

Жіноче управління: стереотипи та упередженняНе дивлячись на те, що за останні роки в Україні думка вчених, а також масової свідомості, стала дещо пом’якшуватися, уявлення аналітиків про можливість жінки керувати не відповідають реальності і насичене упередженнями. Перші з них проявляються вже при прийомі на роботу.

В одному з досліджень експертів просили розставити оцінки претендентам на основі їхніх анкет. Одним з них сказали, що претенденти є чоловіками, а іншим, що претенденти – жінки. По тим же даним чоловіки отримали більш високі оцінки компетентності. Звідси можна зробити висновок, що для отримання однакової з чоловіком оцінки жінка повинна набагато перевершувати його.

У іншому експерименті волонтерів просили уявити себе у ролі працівників фірми. Їх розділили на дві групи. В першій групі повідомили, що новий співробітник – чоловік, в другій – що жінка. Вони повинні були скласти своє уявлення про нового співробітника по наступній інформації:

на робочому столі він тримає сімейну фотографію;

його папери завжди розкидані, але звіт він подав раніше за всіх;

начальник запросив його на вечерю;

він збирається змінити місце роботи.

У першій групі більшість прийшли до висновку, що він гарний сім’янин, творча людина, розумний, скоро піде на підвищення, знайшов собі краще місце і скоро піде туди.

У другій групі відмітили, що нова співробітниця, вірогідно, не схильна думати про роботу, нечупара, намагається загравати з начальником, до того ж вимушена змінити місце роботи, тому що тут не справляється.

Відкриваючи ж власну справу, жінка стикається з рядом стереотипів, серед яких можна виділити п’ять основних.

Стереотип 1: «Бізнес – нежіноча справа». Властивості характеру і стиль поведінки, необхідні для успіху в бізнесі, не поєднувані з виконанням функцій жінки і матері. Прийнято вважати, що до успіху веде тільки гіпермаскулінна стратегія, що заключається в бінарній ультимативності «або-або». При цьому відкидається сама можливість будь-якої іншої, крім агресивно-конкурентної, моделі підприємництва. Слід відмітити, що на Заході більш ефективними показали себе тривалі й взаємовигідні відносини в рамках формули «і-і».

Стереотип 2: «медико-біологічний», згідно якому, вступаючи в конкурентну боротьбу, жінка йде проти свого природного призначення, і, як наслідок, її здоров’я погіршується, здатності до зачаття, виношування і народження дітей падають. Наприклад, у складанні медичних опитувальників жіночі скарги частіше трактуються як психосоматичні, у той час як чоловічим приділяється більше уваги. Діагностичні критерії істерії, психоневрологічні порушення включають питання, притаманні в основному жінкам, але у хворої ніколи не питають, чи не викликана депресія тим, що її обійшли при підвищенні.

Стереотип 3: «психологічний» - оснований на побоюванні, що жінка, ставши економічно незалежною, підвищить свої вимоги до партнера. Існує твердження про те, що жінкою у бізнесі керують виключно егоїзм і марнославство. Сама асиметрія привілеїв, що виправдовує чоловічий егоїзм і засуджує жіночий, ще раз підтверджує той факт, що слабкий розвиток жіночого підприємництва обумовлений не стільки економічними, скільки гендерно-політичними причинами.

Стереотип 4: «егоїзм і самопожертва» - це ідея про протистояння сфер сім’ї і роботи та необхідності вибору між ними. Чоловікові подібні ультиматуми ніколи не ставилися. А для жінок спектр соціальних ролей зведений до двох – чи мати (дружина, коханка), чи начальниця.

Стереотип 5: «евристичний», стверджує, що жінка від природи не здатна до прийняття швидких рішень в екстремальних ситуаціях. Однак при співставленні евристичних тактик чоловіків- і жінок-керівників було виявлено, що процес прийняття рішень у останніх більш поліфонічний, так як вони частіше за чоловіків включають у власні судження інші точки зору, враховуючи думки і почуття оточуючих людей, у тому числі й підлеглих. Жіноче, повільне рішення може виявитися менш травматичним для учасників ситуації і ефективним протягом тривалішого часу.

Взагалі, жінки, що беруть участь у бізнесі, підстроюються під патріархальні зразки управління чи модернізують вже усталений, не досить позитивний образ жінки-керівника. Але найбільш продуктивним, хоча і досить нелегким, шляхом є створення власних форм самопрезентації.

Бархаленко О.В. (м. Київ)

СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ АРТ-ГАЛЕРЕЇ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТІнтеграція української культури до світового культурно-мистецького простору супроводжується складним і багатоаспектним процесом розвитку сучасного українського мистецтва. У контексті зміни системи ціннісних координат, пошуку нової культурної парадигми формування сучасної стратегії управління художньої культури набуває особливого значення. Важлива роль у цьому процесі належить арт-галереям як культурно-духовним центрам, діяльність яких безпосередньо впливає на динаміку розвитку сучасного мистецтва.

У контексті соціології мистецтва арт-галерея розглядається як одна із інституціональних форм транслювання художніх цінностей. За таких умов важливим аспектом діяльності арт-галереї є створення художньої комунікації між митцем і реципієнтом (публікою) через художній твір. Отже, арт-галерея виступає своєрідним простором для професійної кураторської діяльності, що дозволяє репрезентувати сучасні мистецькі проекти українських та зарубіжних художників широкій аудиторії. Метою кожної галереї є побудова гнучких освітньо-комунікативних моделей, що створюватимуть динамічні поля взаємодії як в межах мистецького середовища, так і між художньо-творчою елітою і публікою. Слід відзначити, що основними завданнями галерейної справи є забезпечення належного збереження і популяризації галерейних колекцій, зміцнення матеріально-технічної бази галерейних закладів, культурно-просвітницька, наукова, експозиційна, рекламно-інформаційна, фондова робота, екскурсійне обслуговування відвідувачів. Всі ці види діяльності галерей, виставкових центрів мають відповідати вимогам нинішнього вибагливого суспільства, а забезпечити це можна лише шляхом формування новітньої ефективної стратегії їх розвитку.

Пріоритетними стратегічними напрямками діяльності сучасної арт-галереї є збирання галерейних сил, формування управлінського, кураторського, експертного, мистецтвознавчого потенціалів. При цьому особливе значення має фінансова підтримка з боку держави та недержавного сектору. В умовах недостатнього державного фінансування галузі культури арт-галереї запроваджують у своїй діяльності сучасні технології пошуку недержавних джерел фінансування. Серед найбільш ефективних є технології фандрейзингу створення благодійних фондів за участю спонсорів та меценатів. Однак ефективне фінансове і матеріально-технічне забезпечення галерей можливе лише за наявності створення аналітичних центрів з питань галерейного маркетингу, менеджменту, що дозволить розробити правовий механізм залучення інвестицій для реалізації галерейних проектів, вдосконалити механізми державної підтримки галерейної справи, створити сприятливі умови для благодійної допомоги шляхом податкового, митного та інших видів регулювання.

Таким чином, запровадження управлінських стратегій динамізує діяльність арт-галереї, актуалізуючи її художньо-комунікативний потенціал.

Брагіна В.П. (м. Київ)

Соціальна реклама як механізм державного регулювання соціокультурної сфериРізновидом рекламного дискурсу (рекламної комунікації) є соціальна реклама, яка має певні лише їй притаманні особливості. Термін соціальна реклама, що є дослівним перекладом з англійського public advertising, використовується тільки в країнах колишнього СРСР. Так в Законі України «Про рекламу» подано такі визначення зазначених термінів: «реклама - спеціальна інформація про осіб або продукцію, розповсюджувана в будь-якій формі і будь-якому способі з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку; соціальна рекламна інформація – це інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту і безпеки населення, що не має комерційного характеру. У такій рекламі не повинні згадуватися конкретна продукція і її виробники. Особи, що здійснюють на безкоштовній основі діяльність по виробництву і поширенню соціальної рекламної інформації, передачі свого майна, у тому числі засобів, іншим особам для виробництва і поширення соціальної рекламної інформації, користуються пільгами, передбаченими законодавством про благодійну діяльність».

А в усьому світі йому відповідають поняття некомерційна реклама і суспільна реклама. Розкриємо ці визначення. «Некомерційна реклама – реклама, спонсована некомерційними інститутами або в їхніх інтересах, і яка має на меті стимулювання пожертвувань, заклик голосувати на чию-небудь користь або залучення уваги до справ суспільства». «Суспільна (соціальна) реклама передає повідомлення, що пропагує яке-небудь позитивне явище. Професіонали створюють її безкоштовно (коректніше говорити про етичну позицію відмовлення від прибутку), місце і час у ЗМІ також надаються на некомерційній основі». Ціль такого типу реклами – «змінити відношення публіки до якої-небудь проблеми, а в довгостроковій перспективі – створити нові соціальні цінності». Виходячи з усіх запропонованих визначень, очевидно, що прагнення змінити поведінкову модель суспільства є і метою PSA, і метою некомерційної реклами. Таким чином, доцільно об'єднати усі використовувані різними дослідниками терміни в одне поняття – соціальна реклама.

Для багатьох в Україні соціальна реклама сьогодні – відносно новий феномен, на відміну, наприклад, від Германії, де вже давно звертаються до цього поняття. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, призвели до радикальних змін у життєдіяльності суспільства, до трансформації соціальної системи і, зокрема, багатьох соціальних зв'язків. У зв'язку з цим відбулося порушення традицій, яке зумовило руйнування моральних норм, а також національної культури. Таким чином, відновлення суспільних зв'язків у даний момент стає актуальною проблемою суспільства, а, отже, велике значення набувають нові методи, якими користуються суспільство і соціальні інститути, прагнучи забезпечити як гомеостазу суспільства, так і особисту рівновагу. До таких методів належить соціальна реклама, оскільки окрім інформаційної функції, вона має адаптивну та виховну функції. До того ж емоціональна насиченість дозволяє швидко і коректно включати індивіда в систему соціальних відношень і зв’язків, так що немає нічого дивного в тому, що роль соціальної реклами в питанні формування механізмів соціального захисту за останній час значно виросла.

Предметом соціальної реклами є ідея, яка повинна нести певну соціальну цінність. Така реклама розрахована на найбільш широку аудиторію, яку хвилюють загальнолюдські проблеми: боротьба з насиллям, охорона природи, здоров'я дітей, СПІД і т. ін. Вона може торкатися також інтересів більш вузьких груп населення, наприклад, мешканців якого-небудь міста, заклопотаних чистою водою в місцевому водоймищі.

Мета соціальної реклами – змінити ставлення суспільства до якої-небудь проблеми, а в довгостроковій перспективі – випрацювати нові соціальні цінності.

Бурдейна І.В. (м. Київ)

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.