.RU
Карта сайта

Наредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г - старонка 22с. Ребърково

62390


с. Руска Бела

63450


с. Старо село

69050


с. Типченица

72432


с. Цаконица

78015


с. Царевец

78135

59
МИЗИЯ

с. Войводово

11853


с. Крушовица

40200


с. Липница

43774


с. Сараево

65396


с. Софрониево

68148

60
ОРЯХОВО

с. Галово

14427


с. Горни Вадин

16451


с. Долни Вадин

22321


с. Лесковец

43400


с. Остров

54386

61
РОМАН

с. Долна Бешовица

22023


с. Камено поле

35910


с. Караш

36436


с. Кунино

40645


с. Курново

40693


с. Марково равнище

47322


с. Радовене

61488


с. Синьо бърдо

66576


с. Средни рът

68432


с. Стояновци

69554


с. Струпец

69972


с. Хубавене

77493

62
ХАЙРЕДИН

с. Ботево

05846


с. Бързина

07497


с. Манастирище

47010


с. Михайлово

48492


с. Рогозен

62815


с. Хайредин

77102
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.