.RU
Карта сайта

KATEDRA PRAWA - Katedra ekonomii

KATEDRA PRAWA


prof. dr hab. Krystyna Chojnicka – kierownikZAKŁAD PRAWA ADMINISTRACYJNEGOI etat

 1. prof. dr hab. Stanisław Waltoś

 2. dr Kamilla Kurczewska - kierownik

 3. mgr Bronisław Bartusiak

 4. mgr Marta Berdel-Dudzińska

 5. mgr Andrzej Kiebała

 6. mgr Małgorzata Poliwka-Pacana

II etat

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

prof. WSIiZ, dr hab. Halina Zięba-Załucka

dr Paweł Kryczko

ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGOI etat

 1. dr Wacław Mendys

 2. dr Małgorzata Paszkowska

 3. mgr Aneta Jakubiak-Mirończuk

 4. mgr Katarzyna Kurzępa-Dedo

 5. mgr Beata Szpunar

 6. mgr Renata Wójcik

 7. mgr Anna Wolińska

II etat

prof. WSIiZ, dr hab. Bogusława Gnela

Informacje o prowadzonych pracach naukowo-badawczych:Imię i nazwisko pracownika:Szczegółowe tematy badawcze:dr Kamilla Kurczewska

Tworzenie listy momentów decyzyjnych w procesie uruchamiana działalności gospodarczej na terenie Polski (dla potrzeb stworzenia „gry decyzyjnej”) – projekt jednosemestralny

informatyzacja usług publicznych (e-administracja)

analiza zgodności poszczególnych instytucji polskiego prawa administracyjnego z regulacjami prawa europejskiego

opracowanie listy instrumentów prawnych do obrony przed ingerencją administracji publicznej (dla potrzeb stworzenia skryptu z postępowania administracyjnego) – projekt jednosemestralny już zakończony

opracowanie teoretycznych modeli „idealnych” środków zaskarżenia aktów administracyjnych oraz ocena aktualnych rozwiązań legislacyjnych

mgr Bronisław Bartusiak

Szczegółowy temat badawczy:Opracowanie podstaw metodologii nauk o zarządzaniu

Kierownik tematu:

dr Marian Krupa

Zespół realizujący:

dr Marian Krupa

mgr Bronisław Bartusiak

Cel badań:

Opracowanie podstaw metodologii nauk o zarządzaniu

Metodyka:

Opracowywanie w formie artykułów lub referatów kolejnych zagadnień i prezentowanie ich na konferencjach oraz panelach

Efekty:

Udział w konferencji (Łódź, V.2005), wygłoszenie referatów, przygotowanie referatów do publikacji zbiorowej

Proszę zaznaczyć formę zakończenia tematu:

- Teoria działania (w ramach grantu prof. Woleńskiego;

- Filozoficzne aspekty kary kryminalnej (przygotowywanie artykułu pod kierownictwem prof. T. Slipki SI);

- Prawo dziejowe a natura człowieka (prawa nad doktoratem; przygotowywanie artykułów pod kierownictwem prof. J. Skoczyńskiego i prof. K. Zamorskiego );

- Filozofia państwa w dobie globalizacji (przygotowywanie do druku artykułu w „Resovia Sacra”)

dr Wacław Mendys

Komunikacja w procesie stosowania prawa

Przygotowanie monografii


Informacje o publikacjach:Publikacje Katedry: 1. Kamila Kurczewska, skrypt „postępowanie administracyjne” dla studentów w formie materiałów dydaktycznych

 2. Katarzyna Kurzępa-Dedo; Obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, Wydawnictwo SIGMA, 2004, wydanie II, s. 378

 3. Prawne aspekty e-bizensu, red. Wacław Mendys, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2005Lista publikacji pracowników Katedry:Liczba publikacji:32Liczba punktów wg byłego KBNW tymw recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym

18


Liczba ogółem monografii naukowych i podręczników akademickich autorstwa, współautorstwa lub pod redakcją pracowników jednostkiW tymautorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym (nie angielskim)

2


autorstwo rozdziału w monografii lub w podręczniku akademickim w języku polskim lub innym (nie angielskim)

6


redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

1


Inne:W tymartykuły przeglądowe i popularnonaukowe

.

1


inne

4Granty:Projekty w realizacji:mgr B.Bartusiak

Grant wewnętrzny, pod kierownictwem prof. J. Woleńskiego, nt.: „Kategorie dyskursu praktycznego”; rozszerzone na: „ontologia i semantyka”, odbywają się seminaria naukowe, na których członkowie zespołu wygłaszają referaty; przygotowywanie do publikacji prac w formie książkowej; przygotowanie do zaproszenia od przyszłego roku akademickiego gości – uczonych. Szczegóły grantu: u mgr G. Karczewskiego.

Przygotowanie do złożenia wniosku o zewnętrzny Grant badawczy. Do zespołu należy również dr. P. Przywara


Inne informacje o Katedrze:


Otwarte przewody doktorskie/habilitacyjne:Otwarte przewody doktorskie:Andrzej Kiebała - 14.05.2003

Aneta Jakubiak-Mirończuk - 20.05.2003

Katarzyna Kurzępa-Dedo - 11.04.2005

Członkostwo pracowników Katedry/Zakładu/Instytutu w organizacjach zawodowych i naukowych:SEAP – Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (dr K.Kurczewska);

Polska Akademia Nauk – Oddział Kraków Komisja Prawna (prof. B.Gnela);

Polska Akademia Umiejętności Komisja Ekonomiczna (prof. B.Gnela);

Anna Wolińska – radca prawny;

Renata Wójcik -Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie;

Małgorzata Paszkowska - Członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie

Seminaria naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez Katedrę/Zakład/Instytut:seminarium prof. S. Waltosia poświęcone historii uniwersytetów

Inne osiągnięcia:Ekspertyzy dla instytucji (np. dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie) oraz dla przedsiębiorców –prof. B.Gnela
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.