.RU
Карта сайта

Список використаної літератури до розділу 5 - В. Г. Боронос Методологічні засади управління


Список використаної літератури до розділу 5 1. Офіційний сайт «Американський дослідний центр «Фонд спадщини» (The Heritage Foundation)»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/.

 2. Офіційний сайт «Дослідний центр Brookings Institution» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.brookings.edu/.

 3. Офіційний сайт «Інститут Като» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cato.org.

 4. Офіційний сайт «Міжнародний інститут розвитку менеджменту (IMD)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org.

 5. Офіційний сайт «Організація економічного співробітництва і розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oecdru.org/oecd _rf.html.

 6. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

 7. World Competitiveness Yearbook (IMD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/research/

publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/.

 1. Офіційний сайт «Всесвітній економічний форум» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/.

 2. Офіційний сайт «Європейський банк реконструкції та розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebrd.com/russian /pages/homepage.shtml.

 3. Офіційний сайт «Євростат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: epp.eurostat.ec.europa.eu.

 4. Офіційний сайт «Конференція ООН з торгівлі і розвитку ЮНКТАД» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/ga/ unctad.

 5. Офіційний сайт «Міждержавний статистичний комітет СНД» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cisstat.com.

 6. Офіційний сайт «Міжнародний валютний фонд» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/

external/index.htm.

 1. Офіційний сайт «ООН. Програма розвитку людства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdrstats.undp.org.

 2. Офіційний сайт «Maplecroft» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://maplecroft.com/.

 3. Офіційний сайт «PricewaterhouseCoopers» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com.

 4. Офіційний сайт «The Fund for Peace» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fundforpeace.org/global/.

 5. Офіційний сайт «Transparency International» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://transparency.org/.

 6. Офіційний сайт «Світовий банк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org/.

 7. Офіційний сайт «Юнеско» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unesco.org/new/ru/unesco/about-us/.

 8. Офіційний сайт «Business Environment Risk Intelligence S.A.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

beri.com.

 1. Офіційний сайт «International Finance Corporation» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.ifc.org.

 2. The Global Competitiveness Report 2011 – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/.

 3. Офіційний сайт проекту «Doing Business» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/.

 4. Самые удобные налоговые системы в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rating.rbc.ru/article.shtml?

2007/12/14/31753018.

 1. Офіційний сайт газети «The Wall Street Journal» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europe.wsj.com/home-page.

 2. Офіційний сайт журналу «Business Insider» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessinsider.com/.

 3. Офіційний сайт журналу «Euromoney» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euromoney.com.

 4. Офіційний сайт журналу «International Living» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internationalliving.com/.

 5. Офіційний сайт журналу «Newsweek» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thedailybeast.com/

newsweek.html.

 1. Офіційний сайт журналу "Інстітьюшнл інвестор" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.institut

ionalinvestor.com/.

 1. Офіційний сайт журналу «Economist» (Великобританія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/.

 2. Офіційний сайт журналу «Forbes» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.com/.

 3. Офіційний сайт журналу «Foreign Policy» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.foreignpolicy.com/.

 4. Офіційний сайт журналу «Institutional Investor» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.institut

ionalinvestor.com/.

 1. Твердохлєбов М. І. Порiвняльна оцінка країнних ризиків України та країн СНД / М. І. Твердохлєбов // Вчені записки ТНУ. Серія: Економіка та управління. – 2009. – Т. 22 (61), № 2. – С. 341 – 344.

 2. Euromoney Country Risk. Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euromoneycountryrisk.com/

Wiki/Ukraine#supertop.

 1. Best Countries for Business. Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.forbes.com/lists/2011/6/best-countries-11_ Ukraine _CHI107.html.

 2. Newsweek: рейтинг лучших стран мира 2010 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/

news/state/2010/08/17/2632.

 1. Interactive Infographic of the World's Best Countries [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thedaily

beast.com/Newsweek /2010 /08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html.

 1. Рейтинговое агентство «Dominion Bond Rating Service» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dbrs.com/.

 2. Рейтинговое агентство «Egan-Jones Rating Company» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.egan-jones.com/.

 3. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fitchratings.ru.

 4. Рейтинговое агентство «Japan Rating And Investment Information, Inc.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.jcr.co.jp/.

 5. Рейтинговое агентство «Kroll Bond Rating Agency, Inc.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://krollbondratings.com/.

 6. Рейтинговое агентство «Moody's» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moodys.ru.

 7. Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.standardandpoors.ru. 

 8. Андреєва В. Пішли в тінь [Електронний ресурс] / Вікторія Андреєва. – Режим доступу : http://www.tovarish.com.ua/

archive/1329/vtoraia _po/Pishly_v_t.html.

 1. Schneider Friedrich Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics-ejournal.org/

economics/discussionpapers/2007-9?searchterm=shadow%20economy.

 1. Schneider Friedrich Shadow Economies and Corruption All Over the World: Revised Estimates for 120 Countries [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics-ejournal.org/economics /journalarticles/2007-9/version-2/count.

 2. The World Bank. Databank. GDP per capita (current US$) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/indicator /NY. GDP.PCAP.CD?order

=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc.

 1. Коваленко Н. FITCH, S&P, MOODY'S: кто ставит оценки банкам? [Электронный ресурс] / Н. Коваленко. – Режим доступа : http://www. prostobank.ua/depozity/stati/

fitch_s_p_moody_s_kto_stavit_otsenki_bankam

 1. Кредитный рейтинг государственных ценных бумаг Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.minfin.gov.ua/control /ru/publish/printable_article?

art_id=39188.

 1. Дослідження ринку кредитно-рейтингових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/

ua/ekonomika /finansi/1886/.

 1. Ализаде Ф. Преимущества международного рейтинга для страховых компаний [Электронный ресурс]/Ф. Ализаде. – Режим доступа : http: //www.zerkalo.az/2011-05-14/economics/19478.

 2. Альшанский Л. Кому он нужен, этот рейтинг? [Электронный ресурс]/ Л. Альшанский. – Режим доступа : http://www.ablv.com/ru/press/ investments/date/2011/08/29/

komu-on-nuzhen-etot-rejting.

 1. Быстрицкая Е. Рейтинговые агентства: обвал рынка "заказали"? [Электронный ресурс]/ Е. Быстрицкая. – Режим доступа : http://economics .unian.net/rus/detail/98342

 2. Кац Е. Мнение ценой в миллионы [Электронный ресурс]/ Е. Кац // Компания – 2010. – №37. – Режим доступа : http://ko.ru/articles/22706.

 3. Олейніков О. Удосконалення системи рейтингової оцінки стану фондового ринку із врахуванням глобалізації торгівлі цінними паперами [Електронний ресурс]/ О. Олейніков. – Режим доступу : http://inventure.com.ua/main/analytics/

security/govsecurity/udoskonalennya-sistemi-reitingovo-oc456nki-stanu-fondovogo-rinku-456z-vrahuvannyam-global456zac456-torg456vl456-c456nnimi-paperami

 1. Осипов Н. Рейтинги нарушают спокойствие [Электронный ресурс]/ Н. Осипов. – Режим доступа : http://www.raexpert.ru/ researches /publications/

pub_15082011_8/

 1. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fitchratings.ru.

 2. Рейтинговое агентство «Japan Rating And Investment Information, Inc.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.jcr.co.jp/.

 3. Рейтинговое агентство «Moody's» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moodys.ru.

 4. Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.standardandpoors.ru. 1. Кредитный рейтинг и мировые рейтинговые агентства. Справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ria.ru/spravka/20110806/ 412856666.html.

 2. Бричко М. М. Підвищення ефективності корпоративного управління як засіб впливу на суверенний рейтинг країни / М. М. Бричко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ PSPE/2011_1/

Brichko_111.htm.

 1. Ніколаєва Т. Процедура присвоєння кредитного рейтингу за методикою Moody’s Investment Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufin.com.ua/info/moody.htm.

 2. Рейтингове агентство “Кредит-Рейтинг” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.credit-rating.ua/.

 3. Рейтингове агентство «ЕКСПЕРТ – РЕЙТИНГ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.expert-rating.com.

 4. Рейтингове агентство «ІВІ – Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ibi.com.ua.

 5. Рейтинговое агентство "Рюрик" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rurik.com.ua/.

 6. Рейтинговая процедура РА «Кредит-Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.credit-rating.ua/ru/about-rating/ proc edure/.

 7. Дынниченко А. Рейтинги мировых агентств: угроза или панацея для экономики стран? [Электронный ресурс]/ А. Дынченко. – Режим доступа : http://www.finbrok.in.ua/

ekonomika/intervyu-kommentarii-stati/1610-rejtingi-mirovykh-agentstv-ugroza-ili-panatseya-dlya-ekonomiki-stran.

 1. Аналитики Standard & Poor's снизили кредитный рейтинг США [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finbrok.in.ua/ ekonomika/intervyu-kommentarii-stati/1610-rejtingi-mirovykh-agentstv-ugroza-ili-panatseya-dlya-ekonomiki-stran

 2. ЕС создаст орган надзора за рейтинговыми агентствами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bfm.ru/news/2010/ 06/03 /yes-sozdast-organ-nadzora-za-ryejtingovymi-agyentstvami.html.

 3. Камара С. Деньги лишили рейтинг объективности [Электронный ресурс]/ С. Камара. – Режим доступа : http://www.economica. com.ua /finance /article /114251.html

 4. Нестеренко В. Мировой кризис и проблема адекватности суверенных рейтингов [Электронный ресурс]/ В. Нестеренко. – Режим доступа : http://www.finanal.ru/001/mirovoi-krizis-i-problema-adekvatnosti-suverennykh-reitingov.

 5. Полякова И. Рейтинговые агентства рискнули собственным рейтингом [Электронный ресурс]/ И. Полякова. – Режим доступа : http://www.firstnews.ru/news/finance/Reytingovye-agentstva-risknuli-sobstvenn/.

 6. Сергеев Г. Работа, за которую никто не отвечает [Электронный ресурс]/ Г. Сергеев // Россия. – 2009. – № 30 – Режим доступа : http://www.russianews.ru/newspaper/25834/.

 7. Торговцы воздухом [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://finpravda.com.ua/digest/issue02/14-torgovtsy-vozduhom-014.html.

 8. Финрегулятор Европы стал надзирателем рейтинговых агенств [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www. bfm.ru/ news/2011 /11/01/finreguljator-evropy-stal-nadziratelem-rejtingovym-agentstv.html.

 9. SEC уличила рейтинговые агентства в нарушениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finomenov.ru /finance/27262-sec-ulichila-reytingovye-agentstva-v-narusheniyah.html.

 10. Астраханцева М. Секьюритизация по-американски, или с какими иллюзиями нам придется расстаться? / М. Астраханцева // Рынок ценных бумаг. – 2008. – № 12. – С. 34 – 42.

 11. Шкарпова О. Корпоративні фінанси : В2-В3 / О. Шкарпова // Контракти. – 2007., квітень. – № 16.

 12. Общеевропейское рейтинговое агентство обойдется в €300 млн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://raexpert.ru/ researches/ pub lications/ra_300_mln/.

 13. Эра зависимости банков от кредитных рейтингов подходит к концу [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://banker.ua/bank_ news /banks/2011/12/08/1180453986/.

 14. Ермакова Е. А. Финансовый потенціал региона: стратегия формирования и использования : дис. ... канд.. экон. наук : 08.00.10/ Е. А. Ермакова. – Саратов, 2001. – 182 с. 

 15. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: монографія : у 2 т. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т.2. – 264 с.

 16. Рак Р. В. Ринок муніципальних облігацій в Україні / Р. В. Рак // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 86 – 94.

 17. Фурса С. Украинские облигации: начать все с чистого листа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :=com_content&task

=view&id =26 37&Itemid=39.

 1. Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території : монографія / Є. О. Балацький. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 302 с.

 2. Выговская Л. Банкиры вышли на рынок [Электронный ресурс] / Л. Выговская, Г. Калачева. – Режим доступа : http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2011/08/17/248642

 3. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня – серпня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/

user_files/content/62/1317037512.doc.

 1. Мазур І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні / І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 23 – 29.

 2. Гринькова В. М. Гроші та кредит : навчальний посібник / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 312 с.

 3. Ринок облігацій. Розвиток ринку муніципальних облігацій [Електронний ресурс] // Цінні папери України. – 2007. – 29 березня. – № 11 (454). - 2007 – Режим доступу : http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=454&pub=2964.

 4. Перспективи становлення ринку муніципальних цінних паперів в Україні. Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/12.htm.

 5. Рекуненко І. І. Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих запозичень / І. І. Рекуненко, О. Б. Котляревський // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2007. – Випуск 22. – С. 39 – 44.

 6. Берадзе Г. Муніципальні облігації України / Г. Берадзе, К. Берадзе // Ринок цінних паперів та фондового ринку : Вісник Державної комісії. – 2002. – № 11. – С. 67 – 75.

 7. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/

documents /research/ bonds_review_2010.pdf.

 1. Оперативна інформація щодо обсягів біржових контрактів за видами цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua/activities/monitoring/

operational.

 1. Глущенко С. В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів / С. В. Глущенко // Наукові записки. – 2007– Том 44: Економічні науки. – С. 75-80.

 2. Терехова Н. Муніципальні позики [Електронний ресурс]/ Н. Терехова – Режим доступу : http://consulting.sivash.kiev.ua/

?p=135.

 1. Черный Р. Одесса исчерпала кредит доверия [Электронный ресурс] / Р. Черный, Б. Кисиль // Коммерсантъ Украина. –2008. – №218 (1266). – Режим доступа : http://www.kommersant.ua/doc/1557017.

 2. Хорошилова О. Муніципалітети GO WEST [Електронний ресурс] / О. Хорошилова, Т. Кісельова // Юридична газета. – № 38 (122). – 20 вересня 2007. – Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/ru /article /1307/.

 3. Провал аукциона по продаже облигаций в Германии – «сигнал тревоги» о возможном кризисе в стране [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/news/business/

2011/11/24/n_2108342.shtml.

 1. Агентство «Moody's» понизило долгосрочный рейтинг гособлигаций Италии с уровня Аа2 до А2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rbc.ua/rus/top/show/agentstvo-moody-s-ponizilo-dolgosrochnyy-reyting-gosobligatsiy-05102011093600.

 2. Агентство Fitch нанесло удар по евро, понизив рейтинг Испании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://forexpro.ua/ kommen tarii_rynka_foreks_ot_ vtb24.php?id

=11392.

 1. 2014-07-19 18:44
 2. Контрольная работа
 3. Контрольная работа
 4. Контрольная работа
 5. Контрольная работа
 6. Контрольная работа
 7. Контрольная работа
 8. Контрольная работа
 9. Контрольная работа
 10. Контрольная работа
 11. Контрольная работа
 12. Контрольная работа
 13. Контрольная работа
 14. Контрольная работа
 15. Контрольная работа
 16. Контрольная работа
 17. Контрольная работа
 18. Контрольная работа
 19. Контрольная работа
 20. Контрольная работа
 21. Контрольная работа
 22. Контрольная работа
 23. Контрольная работа
 24. Контрольная работа
 25. Контрольная работа
 26. Контрольная работа
© sanaalar.ru
Образовательные документы для студентов.