.RU
Карта сайта

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи” - Министерство на правосъдието списък

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”
Анна Димитрова Даданска, Стара Загора, ул. Динчо Стаев 54, тел. 0888/674016, финанси.

Анна Николова Джанкова, Чирпан, ул. Любен Каравелов 35, тел. 0416/40-50, 0416/22-25, икономика.

Антоанета Митева Радева, Стара Загора, ул. Гео Милев 60, тел. 042/62-66-12, 042/62-11-21, 048785506, счетоводна отчетност.

Ася Хариева Николова, Стара Загора, ул. Свети Климент Охридски 63, тел. 0898/541571, счетоводна отчетност.

Биляна Тотева Симонова, Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. ЗСК-2, вх. В, ет. 7, ап.21, тел. 0887/748160, счетоводство и контрол.

Благовеста Алексиева Василева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Б, ет. 4, ап. 26, тел. 0431/42392, 0888/483800, икономика на вътрешната търговия.

Боряна Дочева Симеонова, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 22Г, ап. 61, тел. 0431/26063, 0887/880896, финанси и кредит, счетоводна отчетност.

Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, бул. Георги Димитров 56, вх. Г, ап. 48, тел. 0416/6511, 0416/3034, 0889/235906, счетоводство и контрол.

Бялка Златева Касабова, Стара Загора ул. Самарско знаме 11, тел. 0887434787, 042/62-25-52, данъци, одит.

Валентин Цанев Иванов, Стара Загора, пл. Берое 3, вх. 0, ет. 7, ап. 28, тел. 0887/600466, търговия, право.

Ваня Илиева Колева, Стара Загора, ул. Сава Силов 56, тел. 0898/559277, икономист-администратор.

Ваня Станева Русева, Казанлък, ул. Никола Петков 49, п.к. 8, тел. 0431/64107, 0888/457159, дипломиран експерт-счетоводител.

Велика Иванова Бонева, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26Б, ап. 60, тел. 042/23-45-96, 0889/441277, икономист-счетоводител.

Веселин Димитров Димитров, Казанлък, ул. Тонзос 4, ап. 9, тел. 0431/63869, 0431/40043, 0889/394363, счетоводна отчетност, управленски контрол, оценки на машини и съоръжения.

Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7, ап. 24, тел. 042/601856, 0896/150377, счетоводна отчетност, корпоративни финанси.

Веселина Иванова Желева, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 22Б, ап. 30, тел. 0431/62235, 0898/335167, управление на строителството.

Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, ул. Антон Марчин 1, вх. Г, ет. 6, ап. 87, тел. 0888/382190, организация на производството и управление на промишлеността.

Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, ул. Августа Траяна 1, ет. 5, ап. 20, тел. 042/62-94-22, 0889/245103, счетоводна отчетност.

Виолета Тенева Лазарова, Стара Загора, кв. Три чучура-север, бл. 69В, ап. 64, тел. 042/62-86-28, 042/27-25-96, 0889/259547, счетоводна отчетност.

Владимир Ангелов Вълчев, Стара Загора, ул. Димчо Стаев 30Б, ап. 55, тел. 042/23-43-54, 0888/588136, дипломиран експерт-счетоводител.

Върбан Желязков Колев, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 155, вх. 0, ап. 13, тел. 042/647526, 0887/742377, счетоводна отчетност.

Галина Желязкова Митева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев, бл. 45, вх. Б, ап. 29, тел. 042/61-86-60, 0886/200797, финанси, психология.

Ганчо Георгиев Колев, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 112, ет. 3, тел. 042/62-58-21,0888/852461, счетоводна отчетност, банково дело.

Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26, вх. 0, ап. 16, тел. 0888/260075, икономика.

Георги Антов Войчев, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 125, тел. 042/62-70-46, счетоводна отчетност.

Георги Иванов Иванов, Чирпан, ул. Димитър Благоев 59, тел. 0416/60-58, икономист по промишлеността, банково дело.

Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, ул. Българско опълчение 76, ап. 28, тел. 042/62-07-83, 0889/998000, икономист-счетоводител.

Д-р по икон. Георги Димов Котаров, Стара Загора, ул. Иван Киров Вазов 5Б, ап. 51, тел. 042/697114, 042/278267, 0888/714709, икономика на материално-техническите средства.

Даниела Вълчева Демирева, Стара Загора, бул. Генерал Столетов 47Б, ап. 47, тел. 0887/614348, счетоводна отчетност.

Данка Влайкова Бонева, Казанлък, ул. Тунджа 3, ет. 5, ап. 59, тел. 0431/29827, 0887/992362, дипломиран експерт-счетоводител.

Дарина Динева Карабилиева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 65, вх. 0, ап. 12, тел. 042/62-00-66, 042/60-52-63, 0887912590, икономика и управление на промишлеността.

Диана Меранзова Колева, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 32В, ап. 1, тел. 042/62-37-29, 0888/303388, финанси.

Димитрина Йорданова Пашова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 3 ап. 3, тел. 042/60-08-67, 042/62-16-96, дипломиран експерт-счетоводител.

Димитър Димов Червенков, Казанлък, ул. Старозагорска 2Б, ап. 9, тел. 0431/22973, 0888/885110, счетоводна отчетност.

Димитър Кънчев Тарлев, Казанлък, ул. Хаджи Димитър 3А, ап. 7, 0888/389023, счетоводна отчетност.

Димитър Стефанов Димитров, Стара Загора, ул. Боруйград 47, ет. 1, ап. 1, 042/23-03-70, счетоводна отчетност.

Динка Желязкова Кирова, Стара Загора, кв. Казански, бл. 17, ап. 100, тел. 042/67-17-51, 0886/840931, стопанско управление.

Динко Грозев Митев, Стара Загора, ул. Отец Паисий 14, вх. А, ап. 19, тел. 0898/831603, митнически и външнотърговски проблеми.

Динко Иванов Динев, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 76, ет. 1, ап. 2, 0888/394518, счетоводство и контрол, банково дело.

Дияна Иванова Дякова, Стара Загора, ул. Свещ. Клисаров 7Б, ап. 25, тел. 042/25-23-92, счетоводна отчетност.

Донка Иванова Петрова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 144, ап. 9, тел. 042/60-25-16, 042/61-07-37, 0885/162119, данъци, одит, дипломиран експерт-счетоводител.

Донка Иванова Стойчева, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3, вх. В, ап. 13, тел. 0888/337765, счетоводство и контрол, аграрна икономика.

Екатерина Щерева Янева, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Е, ап. 116, тел. 0431/48384, управление на промишлеността.

Елена Дянкова Димова, Стара Загора, ул. Васил Левски 67, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/260057, дипломиран експерт-счетоводител.

Елена Колева Ангелова, Стара Загора, ул. Сливница 3, тел. 042/86-30-83, счетоводна отчетност.

Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, ул. Боруйград 60Б, ет. 3, ап. 47, тел. 0889/200977, счетоводство и контрол.

Елена Янкова Димитрова, Раднево, ул. Рашо Костов 5Б, ап. 21, тел. 0888/824481, счетоводство и контрол.

Елеонора Кръстева Червенкова, Стара Загора, ул. Отец Паисий 87А, ап. 36, тел. 042/60-11-96, дипломиран експерт-счетоводител.

Емил Павлов Златев, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 67, тел. 0888/752435, счетоводство.

Емилиян Николов Енчев, Стара Загора, ул. Георги Райчев 10, тел. 042/64-55-05, 0888/285971, аграрна икономика, основи на икономическата съдебна експертиза.

Енчо Желев Иванов, Стара Загора, бул. Христо Ботев 124В, ап. 81, тел. 042/64-84-22, икономика, програмист на счетоводни програми.

Жана Колева Георгиева, Стара Загора, кв. Три чучура-север, бл. 60, ап. 23, тел. 042/7-36-23, финанси и кредит, публична администрация.

Живка Стойкова Дечева, Стара Загора, ул. Августа Траяна 11, ет. 3, ап. 7, тел. 042/63-10-41, труд и работна заплата, инженер-химик.

Иван Атанасов Джонджоров, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 65А, ет. 3, ап. 40, тел. 0888/459395, икономист по отчетността, оценка на земеделски земи.

Иван Върбанов Иванов, Казанлък, ул. Скобелев 28Б, ап. 14, тел. 0431/23197, 0888/588572, икономика, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, машини и съоръжения, автотехнически експертизи.

Иван Митев Иванов, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 3А, ап.70, тел. 042/63-58-39, 0889/372272, икономика на строителството.

Иван Петров Антов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3Б, ап. 18, тел. 042/64-54-68, 0898/350851, счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, оценка на машини и съоръжения.

Иван Стойков Ханджиев, Казанлък, ул. Тулово 17А, тел. 0431/40263, 0878/770860, счетоводна отчетност.

Иван Христов Бабинков, Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 26, вх. В, ап. 42, тел. 0431/29716, 0898/382182, икономика и управление на промишлеността, икономическа информатика.

Иванка Василева Карадонева, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 76, ет. 4, ап. 10, тел. 0888/261587, финанси.

Иванка Мънчева Николова, Бузовград, ул. Бачо Киро 2, тел. 04355/228, 0431/62497, 0888/713853, 0887/791885, дипломиран експерт-счетоводител.

Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 22Б, ет. 7, ап. 67, тел. 042/63-01-94, 0899/607945, счетоводна отчетност, стоковед, оценка на земеделски земи.

Иванка Тодорова Бинева, Стара Загора, ул. Петко Рачев Славейков 3, ап. 50, тел. 042/60-33-01, 0889320771, счетоводство и контрол, аграрна икономика.

Илияна Александрова Асенова, Казанлък, ул. Хината 1, вх. Г, ап. 55, тел. 0899/844649, икономист - системен организатор.

Ирена Георгиева Дурева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 22А, ап. 42, тел. 042/62-42-96, 0898/423484, стопанско управление.

Ирина Желева Цонкова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 44, ет. 7, ап. 21, тел. 042/60-21-68, икономист-счетоводител.

Йоана Иванова Цветкова, Казанлък, ул. Отец Паисий 6, ет. 4, ап. 14, тел. 0431/21060, икономика на търговията.

Йонко Воев Тонев, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 87, ет. 1, ап. 3, тел. 042/62-89-71, 0888472257, икономист-счетоводител.

Йордан Василев Стоянов, Стара Загора,ул. Христо Ботев 117Г, ап. 2, тел. 042/64-21-15, 0898/937622, счетоводна отчетност.

Калоян Георгиев Димитров, Стара Загора, ул. Отец Паисий 59, ап. 4, тел. 0889/719903, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.

Катя Желева Великова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 5Г, ап. 88, тел. 041112637, счетоводна отчетност.

Костадин Иванов Керацов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 9, вх. 0, ет. 3, ап. 7, тел. 042/635315, 0887/742941, счетоводна отчетност.

Красимира Иванова Панайотова, Казанлък, ул. Мазалат 3, ет. 3, ап. 9, тел. 0888/334091, дипломиран експерт-счетоводител.

Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, ул. Боруйград 29, ет. 2, тел. 042/64-00-15, 0887/478145, финанси и кредит.

Лилия Йорданова Накова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 97, тел. 042/62-56-26, икономика и организация на търговията.

Лоти Бохор Андреева, Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 101, вх. 0, ап. 11, тел. 042/27-55-29, 0896/144236, счетоводна отчетност.

Маргарита Крумова Тонева, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 44, ет. 4, ап. 11, тел. 042/642338, икономика на търговията.

Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 42, ап. 4, тел.042/62-61-20, 0885/445573, финанси и банково дело.

Маргарита Николова Кичукова, Стара Загора, ул. Отец Пайсий 122В, тел. 042/62-30-74, 0888/312268, икономика на строителството.

Мариана Христова Христова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 5, вх. 0, ет. 7, ап. 28, тел. 042/25-05-22, 0889/831884, икономика на транспорта, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.

Марийка Стефанова Абрашева, Стара Загора, ул. 3 март 1, тел. 042/68-02-70, 042/36-34-06, 0898/702121, търговия и маркетинг.

Мария Венкова Христова, Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 46, вх. Б, ап. 29, тел. 0431/48606, счетоводство и контрол.

Мария Господинова Колева, Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 168А, ап. 33, тел. 042/63-42-22, 0888/934222, дипломиран експерт-счетоводител.

Мария Илиева Пенева, Стара Загора, ул. Златан Станчев 6, ет. 3, ап. 3, тел. 042/230248, 0888/957180, счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.

Мария Минчева Иванова, Стара Загора, ул. Димитър Караджов 1, вх. В, ап. 17, тел. 042/250687, счетоводство и контрол.

Марин Тонев Маринов, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 104А, ап. 3, тел. 042/64-36-58, 0888/751791, счетоводство и контрол.

Милена Владимирова Миткова, Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 105, ет. 3, тел. 042/63-86-46, 0888/708035, счетоводна отчетност.

Милена Костова Христова, Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 38А, ап. 18, тел. 0889/578166, счетоводство и контрол, финанси.

Милка Маркова Ганчева, Стара Загора, ул. Иречек 30Б, ап. 29, тел. 042/62-68-07, стокознание.

Мима Кънчева Енева, Казанлък, ул. Сливница 18, тел. 0431/27866, 0888/588055, счетоводна отчетност.

Минка Златева Христова, Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 8Б, ет. 1, ап. 13, тел. 0431/42815, счетоводна отчетност.

Минка Минева Стоянова, Стара Загора, ул. Армейска 3, ап. 10, тел. 042/60-19-68, 0889/428927, икономист-финансист.

Минка Минчева Тонева, Стара Загора, ул. Райна Княгиня 1, ет. 2, ап. 3, тел. 042/60-25-35, 0887/805159, управление и планиране на народното стопанство.

Минка Христова Славова, Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 17, тел. 0431/4-76-44, 0889/934414, икономика на промишлеността.

Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, ул. Янко Иванов 19, тел. 0416/3821, 0416/9648, 0885/163914, икономист, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Митко Йовчев Делев, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 59, вх. Б, ап.9, тел. 042/63-38-06, стоковед.

Наталия Бориславова Петрова, София, ж.к. Люлин, бл. 533, вх. Д, ет. 7, ап. 116, тел. 02/9854080, организация в производството и управление в търговията.

Неделчо Христов Недялков, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7, ап. 24, тел. 042/60-18-56, счетоводна отчетност.

Нели Димитрова Шопова, Казанлък, ул. Еделвайс 3, ап. 7, тел. 0431/62861, 0888/809021, дипломиран експерт-счетоводител.

Нечо Тотев Лесов, Стара Загора, ул. Господин Михайловски 7А, ап. 13, тел. 042/62-06-19, счетоводна отчетност.

Николай Стоянов Стоянов, Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 49, вх. 0, ет. 1, ап. 1, тел. 0888/282647, счетоводство и контрол, счетоводна и финансово-контролна дейност, съдебно-стокови експертизи, автотехнически експертизи.

Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379/7-20-80, 0878/909592, икономист-счетоводител, банки и банково дело, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

Пенка Георгиева Начева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 44, ет. 6, ап. 6, тел. 0888/349816, икономист по строителството.

Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, ул. Братя Даскалови 47, тел. 0416/55-50, 0416/73-41, счетоводна отчетност.

Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, ул. Армейска 3, ап. 2, тел. 042/23-14-63, 0889/427391, счетоводна отчетност.

Пенка Славова Павлова, Стара Загора, ул. Иречек 7, тел. 042/62-01-70, дипломиран експерт-счетоводител.

Пеньо Цанев Димиев, Стара Загора, ул. Христина Морфова 2В, ап. 39, тел. 042/62-98-31, икономика на промишлеността.

Петър Гатев Пъдарски, Казанлък, ул. Гладстон 53Г, ап. 71, тел. 0431/25242, 0431/46237, финанси и кредит.

Петър Николов Косев, Казанлък, ул. Хан Крум 11А, ет. 3, ап. 5, тел.0431/6-23-32, 0888/934477, финанси, икономист-осигурител, мениджър в социалната дейност.

Пламен Николаев Петков, Стара Загора, ул. Иван Вазов 3В, ап. 18, тел. 042/625477, 042/604443, икономика на търговията.

Радка Атанасова Димитрова, Стара Загора, ул. Братя Жекови 62А, тел. 042/643428, 0888/831501, счетоводна отчетност.

Радка Димитрова Стойчева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 19, ет. 1, ап. 2, тел. 0886/740159, счетоводна отчетност.

Радка Славова Сирекова, Стара Загора, ул. Цар Калоян 20В, ет. 1, ап. 73, тел. 042/64-60-49, счетоводна отчетност.

Радослав Стойков Христов, Стара Загора, кв. Казански, бл. 25, ап. 75, тел. 042/60-08-90, 0888/202555, икономика, социология.

Радост Тодорова Василева, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 91Б, ап. 31, тел. 042/60-57-98, 0888/687046, икономика.

Радостина Ганчева Червенкова, Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 112Б, ет. 4, ап. 15, тел. 0899/830107, макроикономика, финанси.

Радостина Димитрова Атанасова, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 86А, тел. 0888/628076, счетоводство и контрол.

Радостина Иванова Мурджева, Стара Загора, ул. Димитър Наумов 5А, ет. 7, ап. 27, тел. 042/605598, 042/629899, 0888/314534, счетоводство и контрол, финанси.

Росица Гинчева Четалбашева, Стара Загора, ул. Архитект Христо Димов 24Б, ап. 54, тел. 0887/986217, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

Росица Иванова Танева, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 74, ет. 2, ап. 5, тел. 042/62-22-02, 0888/443731, икономист-счетоводител.

Росица Маринова Моллова, Стара Загора, ул. Българско опълчение 1Г, ап. 97, тел. 0888/125967, 0888/091851, икономика на транспорта, публична администрация, съдебно-технически експертизи.

Росица Радкова Николова-Стефанова, Казанлък, ул. Тракия 6А, ет. 3, ап. 13, тел. 0431/45083, 0888/259304, финанси, социална и политическа психология.

Руска Ботева Стойчева, Стара Загора, ул. Христо Ботев 119А, ап. 2, тел. 042/62-23-19, 0888/038829, счетоводство и финанси.

Руска Нанева Иванова, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 60, ап. 19, тел. 042/23-74-92, счетоводна отчетност.

Сашо Пейчев Славов, Стара Загора, ул. Иван Вазов 15А, ап. 40, тел. 042/25-56-11, икономика на строителството.

Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, ул. Райна Кандева 54, ет. 2, тел. 042/64-61-50, 0889/601611, счетоводство и контрол, технология на машиностроенето и металорежещите машини, оценка на машини и съоръжения.

Светломира Рафаилова Пантелеева, Стара Загора, ул. Света Богородица 98, тел. 0888/260328, счетоводство и контрол, икономика на индустрията, Международни счетоводни стандарти.

Севдалина Стоянова Стоянова, Стара Загора, ул. Г. Апостолов 17, ап. 14, тел. 0888/322001, счетоводна отчетност.

Симеон Цилов Нейчев, Стара Загора, бул. Методий Кусев 31А, ап. 5, тел. 042/62-66-19, финанси.

Славей Петров Начев, Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 116, ап. 6, тел. 042/64-82-02, 0887/849045, счетоводна отчетност.

Соня Колева Стефанова, Стара Загора, ул. Иван Вазов 7Б, ап. 13, тел. 0888/494697, икономист-счетоводител, Международни счетоводни стандарти.

Станимир Стоянов Хаджиев, Стара Загора, ул. Цар Калоян 18, ет. 1, ап. 1, тел. 0899/883020, аграрна икономика, съдебни експертизи - оценка на стопанско имущество.

Станка Добрева Христова, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 140, ап. 54, тел. 042/26-80-12, счетоводство и контрол.

Стефан Иванов Сутров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 45А, ап. 1, тел. 042/63-09-15, счетоводна отчетност.

Стефан Костадинов Стефанов, с. Енина, ул. Бачо Киро 14, тел. 943262531, счетоводна отчетност.

Стефанка Атанасова Василева, Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 15, ап. 10, тел. 042/670119, 0888/716886, счетоводна отчетност.

Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, бул. Методий Кусев 7Б, ет. 3, ап. 15, тел. 042/62-65-28, мениджмънт.

Стоянка Михайлова Петкова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 48, тел. 042/60-16-37, 0887/635731, счетоводна отчетност.

Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, бул. Генерал Гурко 98А, ет. 4, ап. 11, тел. 042/64-37-56, 0888/420169, финанси, счетоводна отчетност, банки и банково дело, вътрешен одит в публичния сектор, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация - ниво “секретно”.

Събка Димова Стефанова, Стара Загора, ул. Васил Левски 61, ет. 3, тел. 042/62-75-29, 0887/011913, икономист, оценка на недвижими имоти.

Таня Борисова Коларска, Стара Загора, бул. Методий Кусев 54, ет. 3, ап. 7, тел. 042/625339, 042/623531, управление на индустрията.

Тенчо Стефанов Руканов, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 168, ап. 62, тел. 042/69-34-88, 0886/317153, икономика на строителството, мениджмънт.

Теодора Иванова Иванова, Чирпан, ул. Септемврийци 3, тел. 0416/31-48, 0887/201757, икономист-счетоводител, банково дело, Международни счетоводни стандарти.

Тодор Ганчев Иванов, Стара Загора, ул. Константин Иречек 30Б, ет. 5, ап. 29, тел. 042/62-68-07, стоковед.

Тодор Кирилов Крендов, Стара Загора, ул. Августа Траяна 70А, ет. 2, ап. 6, тел. 042/60-18-38, 0888/796004, управление на строителството.

Томинка Митева Паскалева, Стара Загора, ул. Васил Левски 8, ап. 9, тел. 0888/645325, счетоводство, финанси и контрол.

Тянка Иванова Захариева, Казанлък, ул. Васил Левски 22А, ап. 18, тел. 0431/64857, 0431/44857, дипломиран експерт-счетоводител.

Христина Петрова Момчилова, Стара Загора, ул. Августа Траяна 29, вх. А, ет. 3, ап. 7, тел. 042/605435, 0887/190133, счетоводство и контрол.

Христо Атанасов Христов, Стара Загора, ул. Т. Стоянович 32, вх. 0, ап. 14, тел. 042/64-81-13, 0899/853048, финанси.

Христо Василев Тодоров, Стара Загора, ул. Генерал Гурко 84, ап. 16, тел. 042/625754, 0898/561425, икономика и управление на промишлеността.

Христослава Веселинова Георгиева, Стара Загора, ул. Боруйград 39, ет. 3, ап. 5, тел. 042/620167, 0888/388003, икономическа информатика.

Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, ул. Васил Левски 2, ап. 43, тел. 042/23-22-14, 042/63-06-09, счетоводна отчетност, финанси.

Цветанка Стефанова Петрова, Казанлък, ул. Гладстон 82, ет. 2, тел. 0431/35948, счетоводство и контрол.

Шинко Георгиев Забунов, Хасково, ул. Самуил, тел. 0889/647351, икономист, оценка дълготрайни и оборотни активи, съдебно-счетоводни експертизи.

Янка Танева Танева, Стара Загора, ул. Капитан Андреев 1, вх. Б, ап. 42, тел. 042/27-76-70, икономист счетоводител.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.