.RU
Карта сайта

Удосконалення малої хладотеплотехніки і забезпечуваних нею технологічних процесів

Удосконалення малої хладотеплотехніки і забезпечуваних нею технологічних процесів
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31

Тел./факс 304-83-16, (062) 304-47-66

Е-mail: info@donduet.edy.ua, htt@kaf.donduet.edu.ua

www.dondyet.edy.ua

Донецьк, вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського;

Українське відділення міжнародної академії холоду;

Асоціація українських виробників мороженого і заморожених продуктів; Донецька Державна адміністрація; KISC- KÄLTE -Information-Solution-Consulting Official recognised ATP-testing station Schrempf+Kreß Partnerschaft ; Технический университет Молдовы; Международная академия холода (Россия); Ариэльский Университетский Центр Самарии (Израиль); Белорусский торгово-экономический университет потребительной кооперации (Республика Беларусь)


Хімічна термодинаміка і кінетика

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31

Тел./факс 304-83-16, (062) 304-50-84

Е-mail: info@donduet.edy.ua , him@kaf.donduet.edu.ua

www.dondyet.edy.ua

Донецьк, вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Донецький національний технічний університет;

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (Россия)


Міжнародна наукова конференція «Болгари Північного Приазов'я»

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

72312. м. Мелітополь,

вул. Леніна, 10

тел.: (06192) 6-92-36

Мелітополь, вересень

90

Одеське наукове товариство болгаристів, Запорізьке обласне товариство болгарської культури, Мелітопольське товариство болгарської культури «Балкани», Великотирнівський університет

ім. Св. Кирила та Мефодія, Запорізький національний університет, Південно-Західний університет "Неофіт Рилський" (Болгарія)


Інтеграційні пріоритети України в сучасному геоекономічному просторі

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

тел.: (050) 393 88 99

е-mail: barsegan@mail.ru

Сімферополь,

вересень

100
Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

тел.: 51-81-80, 51-66-02

е-mail: bogdanovich@crimea.edu,

CSMCTNU@crimea.edu

Алушта,

вересень

100
Глобальні дисбаланси світної та української економіки

Тернопільський національний економічний університет;

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

тел.: (0352)47-50-50

е-mail: kafme@tneu.edu.ua

смт.Форос (АР Крим),

вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет Тарту (Естонія), Дослідний інститут світової економіки (Німеччина)


VІ Міжнародні Кирило-Мефодіївські читання

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського

тел. (0652) 60-24-44, (050) 260 72 99,

е-mail: Natish89@mail.ru, sersermin@ukr.net

Севастополь, вересень

100

Кримський центр гуманітарних досліджень, Кримське товариство російської культури, Міністерство освіти АРК, Міністерством культури АРК, Севастопольська міська державна адміністрація


Дні Адама Міцкевича в Криму

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського

тел. (0652) 60-24-44 моб. 050 260 72 99

е-mail: Natish89@mail.ru , sersermin@ukr.net

Гурзуф,

вересень

100

Кримський центр гуманітарних досліджень, Кримське товариство російської культури, Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі, Вища педагогічна школа у Ченстохові,Музей О. С. Пушкіна в Гурзуфі


Фізична культура і здоров’я людини в українському суспільстві: історія, сьогодення, майбутнє” (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури)

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, вул. Воровського, 18/2,

тел./факс 272-19-02,

kmpu@kmpu.edu.ua

Київ,

вересень-жовтень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Функціональна база наноелектроніки

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ),

м.Харків, пр. Леніна,14

тел. (057) 7021–397, тел./факс: (057) 7021–515

е-mail: innov@kture.kharkov.ua

http://www.kture.kharkov.ua

смт. Кацивелі (АР Крим)

вересень – жовтень

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 65029, Одеса, вул. Ковальська 1

тел. (048) 720-77-84

е-mail: onat@onat.edu.ua

Одеса, вересень-жовтень

50

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації


Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31

тел. (0692) 54-61-66, тел./факс 304-83-16

Е-mail: info@donduet.edy.ua, setf@sevcable.net ,

www.dondyet.edy.ua

Севастополь,

29 вересня-01жовтня

100

Академія праці і соціальних відносин (Росія); Саратовский державний соціально-економічний університет (Росія); Красноярський державний торгово-економічний інститут (Росія); Державний університет (Білорусь); Кооперативний торговельний університет Молдови


Правовая и криминологическая культура в механизме противодействия преступности

Національний університет «Одеська юридична академія»

65009, м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

тел.:7196432, е-mail: ndch@onua.edu.ua

Одеса,

1-2 жовтня

100

Кримінологічна асоціація України, Південний регіональний центр Національної академії правових наук України, Російська кримінологічна асоціація


Проблеми планування в ринкових умовах

Хмельницький національний університет, кафедра економіки підприємства і підприємництва,

м.Хмельницький, вул. Інститутська,11,

тел.: 8094-9811640

е-mail: konf.epp.khnu@mail.ru

Хмельницький1-3 жовтня

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницька обласна державна адміністрація, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Саратовський економічний інститут, Університет Жиліна (Словаччина), Інститут економіки промисловості НАН України, Київський національний університет технології і дизайну, Херсонський національний технічний університет, Донецький державний університет управління, Донецький національний університет Одеський національний політехнічний університет, Національний Таврійський університет ім. Вернадського, журнал “Економіст”


ФОТОНІКА-ОДС

Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

тел.: (0432)598125

e-mail : photonics@gmail.com,

http://photonics-ods.org.ua/

Вінниця,

1-4 жовтня

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

SPIE-Міжнародне товариство оптичної техніки (українське відділення), Новий університет Лісабону (Португалія), Грузинський технічний університет, OSA - aмериканська оптична асоціація (українське відділення), Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, Чернівецький національний університет ім. Федьковича, Одеський національний політехнічний університет, Львівський фізико-механічний інститут НАН України


Тиждень еколога –

Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2

тел./факс 0 (5692) 3 68 95

е-mail: zberovskya@mail.ru

Дніпродзер-жинськ,

1-5 жовтня

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство екології та природних ресурсів України, Дніпропетровська обласна адміністрація, Дніпродзержинська міська адміністрація, Інститут проблем природокористування та екології НАН України


Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кафедра управління персоналом та економіки праці

03680, м. Київ,пр.-т Перемоги, 54/1,

тел.: 371-61-75, 456-56-10,455-59-91

е-mail: sludval@ukr.net

Київ,

3-5 жовтня

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м .Гомель); Московський державний університет імені М.В.Ломоносова (Росія);

Слов’янський університет республіки Молдова (Молдова); Латвійський університет (Латвія), Університет Вармнско-Мазурський в Ольстоні (Польща); Академія економічна в Кракові (Польща); Економічний університет в Познані (Польща)


Теорія і практика сучасної економіки

Черкаський державний технологічний університет 18006, м. Черкаси,

бул. Шевченка, 460,

тел.: (0472) 71–00–82, 73–02–14

е-mail: econ@pisem.net

Черкаси,

3– 5 жовтня
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.