.RU
Карта сайта

3 курс 5, 6 семестр - «Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы ОҚу курстарының каталогы3 курс5, 6 семестр
Пәннің аталуы


М4б. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу


Қысқартылған атауыІҚМТЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Практикалық сабақ , ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:5

Оқытушының Т.А.Ә.Танабаева Г., Есболаева И.

Доцент/оқытушы:Ф.ғ.к., аға оқытушы; аға оқытушы

Жұмыс тіліҚазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігіЖалпы білім беру пәні, таңдау компоненті.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныПрактикалық сабақтар– 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығыВсего – 45 часов

Кредиттер / сынақ бірліктері1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыОрта мектеп көлеміндегі қазақ тілінен лексикалық, граматтикалық минимумдары игеру жөніндегі базалық білімнің болуы.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігіІс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор.

Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады.

Құжаттар фактілерді, оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу және оның әлеуметтік қызметін кеңейту. Студенттерді мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазып, оның түрлерін білуге үйрету. Студенттердің мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін ажырата білуге құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін, жете меңгерту.

МазмұныЕлімізде Тіл туралы заң қабылданып, 1990 жылдың шілденің 1-нен бастап күшіне енуіне және Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы ғ 4106 Жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасымен жасалуына байланысты Республикада мемлекеттік тіл-қазақ тілін ресми қолдану, іс қағаздарын осы тілде жүргізілуіне ерекше мән беріліп, жүзеге асырылуда. Тәуелсіз мемлекетімізде ана тілінің деңгейін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту-қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс құралы ретінде өмірдің барлық саласында пайдаланылады. Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, олардың тіршілігі үшін қажетті мәселелер мен мақсат-мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар. Іс қағаздарының қоғамдық барлық мүшелері үшін ортақ, қолдануға лайық қалыптасқан тілдік нормасы, өзіндік белгілері бар. Іс қағаздарының әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі болады. Сондықтан іс қағаздар сол белгілері бойынша бір-бірінен ажыратылады, өзіндік тиісті орындарына жұмсалады. Мысалы: өтініш, хабарландыру, қолхат, анықтама, сенімхат, хаттама, міндеттеме, тағы да басқа іс қағаздарының белгілері - қалыптасқан стилі (өлшемдік, жүйе, схеманың болуы). Іс қағаздарының алдына қойған міндеті-қазақ тілінде іс жүргізу мәселесіне тұрақты да тұрлаулы сипат беру, ұлт тағдыры, оның бірегей төлтума мәдениеті үшін түбегейлі маңызы бар мәселенің кері кетуіне жол бермеу мен ресми қарым-қатынас жасау. Ауызша және жазбаша түрде әр түрлі жанрдағы диалогтық және монологтық мәтіндердің өз ойын ұтымды жеткізе білуге, ғылыми мәтінді баяндама жасай білу қабілетті болу. Ресми іс қағаздары мәтіннің коммуникативтік прагматикалық функциясы. Ресми іс қағаздарындағы жазу мәдениеті мен этикет формулалар. Іс қағаздарын жазудың жалпы тәртібі, іс қағаздарының үлгілері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріМемлекеттік тілде іс құжаттарын сауатты толтыру.Пәннің аталуыМ12.4.

Электрон

ды үкіметҚысқартылған атауыЭҮ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Практикалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:5

Оқытушының Т.А.Ә.Исмаилов Х.Б.

Доцент/оқытушы:Т.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тіліҚазақ, орыс тілдерде

Оқу жоспарымен сәйкестігіЖалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныПрактикалық сабақ – 15, ОСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыМектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігіКурс мақсаты, меншікті басшылықтың және жергілікті басшылықтың механизмдарін үйрену, негізгі базалық ақпараттық технологияларды қолдану. Мақсатқа жету үшін, негізінен келесі жағдайларды үйрену: басқару мекемелермен тұлғмен қарым-қатынасы және мемлекеттік басқару, халыөқтың жағдайын ескере отырып тиісті шараларды іс-жүзінде өткере білу.

МазмұныДәріс мазмұны:

Кіріспе. Электронды үкіметтің мақсаты мен. Электронды үкіметтің қалыптасуы. Электронды үкімет басқару орындарында. Жергілікті жерлерге бейімделушілік. Электронды үкіметтің нормативті-құқықтық базасы. Электронды үкіметтің архитектурасы. Қазақстан Республикасындағы электронды үкіметтің концепциялары. Электронды қызмет көрсету. Қазақстан Республикасының іс-қағаздары жөніндегі электорнды үкіметтің жүйелі түрде заңды түрде айналымы. Қазақстан Республикасындағы электронда қамтамасыз ету және түрліше ұйымдасыру іс-шараларының орнығуы. Акімшілік қарамағындағы жағдайларды электронды түрде және ақпараттық жағдайларды қалыптастыру не енгізуді ұйымдастыру.

Практикалық сабақтар мазмұны:

Ақпараттық көздерді ұйымдастыру және іске асыру. Электронды түрде құжаттарды басқару мен сан арқылы қол қоюшылық деңгейге жету.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріСтуденттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде қала негізінде ақпараттық технологияларды қолдана білу және алдыңғы қатарлы технологияларды білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).Пәннің аталуыМ12.5.

Интелектуал меншікті қорғауҚысқартылған атауыИМҚ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Практикалық сабақ, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:5

Оқытушының Т.А.Ә.Мыркасов Б.

Доцент/оқытушы:Аға оқытушы

Жұмыс тіліҚазақ, орыс тілдерде

Оқу жоспарымен сәйкестігіЖалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныПрактикалық сабақ – 15, ОБСӨЖ – 15, СӨЖ – 15

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері1

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыМектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігіПәнді оқытудың мақсаты адам баласының қоршаған ортадағы негативті әсер ететін факторлардан қорғану болып табылады, обьектілердің сақталу принциптері мен әдістерін құруды қамту.

Компетенция: интелектуал меншігін қорғау негізінде техникалық құжаттарды тексеріп, бағыт бағдар жасай білу.

МазмұныДәріс мазмұны: Адамзат құқығының мәнділінің деңгейі, Қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру барысында қоғамдық қағидаларға сүйене білу. Ғылыми-техникалық алға басуыдың әсері, Қоғамдағы табиғи дағдарыстан шығу мен оларды божау негізінде сақтандыру шараларының ұлғаюы, интелектуалды меншікке тигізетін зардабының көлемі мен өлшемін айқындай білу. Қауіпсіздік мәселелерін шешуді ұйымдастыру. Техникалық жағынан қауіпсіздік шараларының жоғары деңгейде ұйымдастырылуы. Мемлекеттің қоғамға деген қауіпсіздік шараларын және әскери қорғандарды құру мақсатында түрліше өзгерістер енгізе білу және жағдай туғызу. Кездейсоқ оқиғылар кезінде халықты сақтандыру білу тәсілдері. Әскери жағынан кездейсоқ оқиғаларға не соғыстарға дайындық түрлері мен дәрежесі. Қауіп туған жағдайда мемлекеттің экономикалық шығыны мен өзгерістердің түрлілігі , шығым өлшемі. Түптеп жоюдың қарулары. Олардың қолдану кезінде мемлекеттің алатын зардабының көлемі. Кездейсок оқиғалардың психологиялық аспектілері. Жаратылыстық, табиғи не антропогендік қауіптің көздері. Қарама-қарсы факторлардың классификациясы. Жоғары дәрежелі қауіп-қатерлер деңгейі. Атмосфера, гидросфера және жердің ластануы. Түрлері, өнеркәсіптік зардаптардың тікелей жоғары қауіпсіздік өлшемі. Қауіпті факторларджың классификациясы. Транспорттық жердегі аймақтардың ластану деңгейі. Жергілікті халықтың қауіпсіздігін ұйымдастыру іс-шараларының этаптары. Инженерлік іс-шаралар.

Практикалық сабақтардың мазмұны: Кездейсок дағдарыстар түрлері мен шығу ошағы. Радиациялық жағдайдағы бағалау. Химиялық жағдайда бағалау. Өрт жағдайындағы бағалау. Жергілікті тұрғынның инженерлік сақтандыру. Жарақаттану, жаралану, күю, сыну кезінде алғашқы медициналық көмек. Радияциялық не комбанарленген жарақаттар кезінде алғашқы көмек көрсету.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріСтуденттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде меншікті қауіпсіздік шараларын түрлі жағдайларда түрліше қолдана білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.