.RU
Карта сайта

3 Любовта е взаимоотношение - „Кажи им, че ги обичам! Едно откровение за Божията любов


3Любовта е взаимоотношениеИ ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит) и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог живее в него.” (І Йоан 4:16, с пояснителни добавки).

Какъв е начинът да осъзнаем и да разберем Божията любов в по-голяма дълбочина? Без значение колко много Той те обича, ако не осъзнаваш и не разбираш Божията любов, тя не би ти била от полза. Добре знаеш колко приятно е усещането, когато някой в действителност ти покаже истинска любов! Ти изпитваш невероятна топлота и всичко е толкова чудесно, че си способен да извършиш невъзможното само, защото знаеш, че някой те обича. Бог те обича и Той желае да ти показва тази любов.

От теб Той иска да прекарваш време с Него всеки ден

. Имаш ли в действителност такова взаимоотношение с Бог? Фактът, че преди много време си повярвал в Господа, не означава, че се наслаждаваш на пълноценно общение с Него. Когато сутрин си отворя очите, първото нещо, за което си мисля, е Бог. Когато си лягам вечер, аз заспивам с мисли за Него и Той е в съзнанието ми през целия ден. Няма нищо в целия свят, което да желая повече, отколкото да служа на моя Бог и да съм Му угодна. Струва си да се откажеш от всичко, което имаш, но да достигнеш тази цел. В нас има празнота, поставена от Бог, която единствено Той може да запълни. Нищо друго, за което ти копнееш или мечтаеш, не може да изпълни това място. Може би си казваш: „Това вече го знам. Аз съм приел Исус.” Но приемаш ли Исус във всеки момент, във всеки ден и във всяка ситуация? Приемаш ли Божията любов?

Бог те обича и ти си специален за Него

. Ние сме създадени, за да общуваме с Бога. Това е най-съкровеното Му желание и Неговата съвършена воля за живота ти. Всяка сутрин Той поглежда от трона Си към нас и казва: „Добро утро, обичам те!” Преди време една моя приятелка имала видение, докато се молела. Тя видяла как всеки ден Бог влиза в домовете на хората. Той влизал с готовност да общува и да разговаря с тях. Вземал си стол и сядал до масата. Те се събуждали, приближавали към Него… и Го подминавали. Непрекъснато Му повтаряли: „След малко, Боже. Изчакай така съвсем малко, докато свърша и тази работа, и тогава ще говорим. По-късно ще си общуваме. По-късно, Боже, по-късно!” Момичето било съкрушено от това видение, защото когато идвал краят на деня, Бог си тръгвал опечален от домовете, защото никой не се приближавал, да поговори с Него.

Никога не бъдете прекалено ангажирани!

Ако нямате време да се молите и да прекарвате време с Бог, значи сте прекалено заети. Отделяйте време, за да кажете на Бог колко Го обичате. Когато всичко останало отмине и дойде краят на този свят, няма да има нищо друго, освен Бог. Само Бог! И ако нямаш изградени взаимоотношения с Него, ще е малко късно тепърва да започваш. Това не значи, че няма да отидеш на небето, а че пропускаш възможността да живееш победоносен живот сега.

Предлагам ви да си отделите една година, в която да

позволите на Бог да ви обича

. Престанете да се опитвате със собствени сили да действате чрез вяра и бъдете Божият мъж (жена) на вяра и сила. Спрете и постъпете като малките деца. Сгушете се в скута на вашия Баща и просто Му позволете да ви обича. Вие не можете да Му отвърнете с любов, ако преди това не Му позволите да ви обича. В І Йоан 4:16 се казва: „И ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит), и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас…” Когато се събуди тази сутрин, помисли ли колко много те обича Бог?

Обикновено, когато се събудим, не ни се прави абсолютно нищо. Затова е необходимо да употребим устата си, за да активираме плътта си и да позволим на човешкия дух да се издигне и да върши чудесни неща. Затова, когато станеш сутрин, кажи: „Татко, благодаря Ти, че ме обичаш толкова много. Благодаря Ти, че изпрати Исус, за да умре за мен. Благодаря Ти, Татко, че Святият Дух е с мен. Благодаря Ти, че възкресенската сила обитава в мен. Благодаря Ти, че където и да отида днес, ще съм за благословение. Боже,

Ти ме обичаш

. Ти ме обичаш тук, в малкия ми дом.

Ти ме обичаш!

Аз съм Твоето специално дете, аз съм зеницата на окото Ти и Ти ме обичаш.”

Трябва да се насърчаваш с подобни думи, за да стигнеш до осъзнаването и разбирането, че си обкръжен и

потопен

в любовта на Бог. Библията говори, че Бог има твоята снимка, татуирана на дланите на ръцете Си (Исая 49:16). Мога да си Го представя как казва: „Погледни! Виж това! Тя не е ли красива? Обичам я толкова много. погледни Моите деца, тук, на дланите на ръцете Ми.” Той

те

държи в ръцете Си като постоянен белег, че те обича и копнее да общува с теб. Бъди благодарен на Бог и развий взаимоотношение с Него. Понякога е необходимо да паднеш на лицето си в молитва пред Бог и да благодариш, че си спасен. Спри за момент с ежедневните си работи и просто Го обичай.

Продължаваме да четем в І Йоан 4:16-17, където се казва: „Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог (живее) в него. В това (единство и общение с Него) се усъвършенства любовта в нас, и имаме увереност в Съдния ден…” Да знаеш, че Бог те обича, води до пълно доверие в Него и увереност в Неговата вярност. Всяко едно благословение идва тогава, когато позволиш Бог да те обича – по-силна вяра, победа над греха, изцеление, преуспяване и радост. Всичко това идва, ако позволиш на Бог да те обича. Често приемаме нещата точно обратно, като си мислим: „Аз трябва да обичам Бог!” Вярвам, че ти първо трябва да позволиш на Бог да те обича. Не смятам, че ще си способен да изразиш любовта си към Бог, ако първо не Му позволиш да те обича.

Мога искрено да ти кажа да общуваш с Бог и да ти докажа колко необходимо е това, но как ще го направиш? Когато Бог ми каза да започна да общувам с Него, аз седнах на дивана и попитах: „И сега какво, Боже?” Точно така! Аз не знаех как да общувам с Бог, защото тогава все още не знаех колко много ме обича Той. Как е възможно да изразиш своите чувства към хората, да ги обичаш истински и да изразяваш уважението си към тях, ако не си сигурен дали те обичат? Ти би се страхувал да не се изложиш пред тях. Чувстваш се удобно единствено с тези, които знаеш, че те обичат и приемат.

Пред моя съпруг мога да кажа и да направя неща, които не бих се осмелила да направя пред никой друг, защото знам, че той ме обича. Така е и с Бог. Затова, направи първата крачка и започни. Дай на Бог възможност и Той ще те научи как да общуваш с Него.

Точно сега можеш да си зададеш въпроса:

Удобно ли се чувствам с Бог?Бог те обича!

4Любов, доверие и вяраПонеже (ако сме) в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която (се усилва, изразява и) действа чрез любов” (Галатяни 5:6, с пояснителни добавки).

Повечето от нас прекарват голяма част от времето си в опити да придобият вяра. Знаем, че без вяра е невъзможно да бъдем угодни на Бог (Евреи 11:6), затова упорито опитваме да имаме повече вяра. Тя обаче идва от сърцето и може да се придобие само чрез отношение на взаимна любов с Бог. Аз не мога да ви научи на вяра, но мога да ви научи на принципите на вярата и да ви предизвикам така силно да закопнеете за вяра, че да направите всичко, което е по силите ви, за да я имате. Тя идва само чрез откровение от Бог.

Спрете да се опитвате така усилено да получите вяра и да угодите на Бог, и започнете да прекарвате това време и усилия в общение с Него

.

Обичайте Го и Му позволете да ви обича във вашите ежедневни задължения

! „Защото с вяра ходим (настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение или вярваме относно взаимоотношенията ни с Бог, с доверие и свята ревност; така ходим), а не с виждане” (ІІ Кор. 5:7, с пояснителни добавки). Веднъж, докато четях този пасаж, Бог заговори на сърцето ми. Аз се опитвам да ходя чрез вяра. Във всяко отделно нещо в живота си искам да постъпвам чрез вяра; ІІ Кор. 5:7 казва, че настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение относно взаимоотношенията ни с Бог.

С други думи, ще съм способна да ходя чрез вяра единствено въз основа на това, което вярвам за моето взаимоотношение с Бог. Човек, който вярва, че е неправеден, не е способен да ходи чрез вяра. Такъв, който счита себе си за жалък червей в калта, когото Бог не обича, не може да ходи чрез вяра.

Много хора се опитват да живеят чрез вяра, без да имат основата в сърцето си. Галатяни 5:6 говори за това, че вярата действа чрез любов. Бог вложи това в сърцето ми: „Всички смятат, че това Слово означава, че ако не обичат другите хора, тяхната вяра няма да подейства. Не това е значението на този пасаж. Истинският смисъл е, че ако те не знаят колко много ги обичам, тогава вярата им няма да действа.” Вярата не действа без любовта. Но тук не става въпрос за твоята способност да обичаш другите, а за това – доколко позволяваш на Всемогъщия Бог да те обича. Има голяма разлика между това да си способен да обичаш, и да си способен да позволиш Бог да те обича. Да се довериш на Бог и да ходиш чрез вяра означава да се облягаш на Него и да Му се доверяваш за всяко нещо. Не можеш да имаш това отношение към някого, ако не си убеден, че той те обича. Никога няма да си способен да се довериш на Бог, ако първо не разбереш, че Той те обича. Ако в действителност знаеш колко много Бог те обича, няма да ти е трудно да приемеш изцелението си, няма да ти е трудно да приемеш снабдяването на твоите нужди… Не получаваш, защото не вярваш напълно, че Бог наистина ти дава това, което ти е потребно. Може би си мислиш: „Искам да вярвам в това, но как да го постигна?”

Ти имаш любовта на Бог вътре в теб и всичко, което ти е необходимо, е да започнеш да я разпознаваш, когато Бог ти я изявява. Библията казва: „Обичаме Го, защото първо Той възлюби нас.” (І Йоан 4:19). Не би било възможно да обичаш Бог, ако преди това не си уверен във факта, че Той пръв те е възлюбил. Всичко е вътре в теб, в сърцето ти.

Бог те обича! Ти си чудесен! Ти си прекрасен! Ти си скъпоценен! Бог те обича!

Никой на земята не може да те обича така, както Бог те обича. Не ти е

нужен

никой друг освен Бог, но Той поставя различни хора в живота ти. Истината е, че дори да не съществуваше никой друг освен теб и Бог, ти би се справил добре. Бог щеше да бъде твоят най-добър приятел. Той щеше да бъде твоят партньор. Той би бил твоята майка и твоят баща, ако нямаш такива.

Бог те обича толкова много! Ето защо можеш да Му вярваш за всичко. Възлюбил те е толкова силно и това ти дава увереност, че сам Той иска да имаш всичко, което ти е потребно. Докато ти обаче, не осъзнаеш, че сам Бог иска да ти даде всяко нещо, не би могъл да имаш достатъчно вяра, че да получиш каквото и да било.

Вярата действа, като позволиш Бог да те обича

, а не чрез твоята способност да обичаш някого. Позволи Му да го направи за теб и непрекъснато Му говори: „Боже, знам, че ме обичаш. Славя Те и величая Твоето име!” Един път някой попитал Смит Уигълзуърд дали прекарва дълги часове в молитва, а той отговорил: „Много рядко се моля повече от тридесет минути, но и много рядко прекарвам тридесет минути, без да се моля.” Веднъж казал, че ако прекара повече от петнадесет минути, без да има общение с Бог, смятал за необходимо да се покае.

Ние от своя страна се опитваме да започнем нещата отзад напред. Нищо не можем да направим да се случи поради нашите добри дела. Бог те благославя, защото те обича. Всяко едно нещо Той дава по същия начин, по който ти даде спасение. Човек не може да предизвика спасението на член от семейството си или на когото и да било чрез своите дела. Позволи Бог да те обича. Когато видиш този човек чрез Божията любов, ти вече ще си готов да го обичаш. Библията ни говори, че ако започнем да обичаме неспасените и престанем да се опитваме да ги спечелим чрез своите думи и всички наши начини, тогава ще ги привлечем към Исус. Божият Дух е Този, Който ще привлече семейството ти към Исус чрез Неговата любов. Ти не би бил способен да обичаш другите, ако първо не позволиш Бог да те обича. Ефесяни 2:8 казва: „Защото чрез подарената благодат (Божието незаслужено благоволение) сте спасени...” Осъзнавате ли, че не сте направили абсолютно нищо, за да заслужите спасението си?

Повечето от нас сме били толкова окаяни в деня, когато Исус ни е спасил, и то определено не е било поради нашите добри дела или способностите ни да вършим каквото и да било правилно. Причината за спасението ни е само една: „Защото Бог толкова ни възлюби, че даде Своя Единороден Син за нас, за да не погине нито един, който повярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16).

Благодатта може да се определи като Божията готовност и желание да употреби всичките Си способности в твоя живот, за да посрещне всяка твоя нужда. Точно както Бог по благодат ви даде достатъчно вяра, за да бъдете спасени, Той също така поради Своята любов ви дава достатъчно вяра да Му се доверите, че Той е вашият Изцелител, да повярвате, че Той е вашият Снабдител.

Ако вярата, която Той е поставил в теб за твоето спасение, беше достатъчна, за да те спаси от всичките ти грехове, същата тази вяра е вътре в теб, за да посрещне всички останали нужди на целия ти живот. Ако повярваш, че Бог те обича, и наистина осъзнаваш този факт, тогава ще можеш истински да Му се довериш. Ти ще бъдеш напълно убеден в истинността на Божието Слово. Ти ще

знаеш

, че Той никога не би те излъгал, защото те обича. „Вярата е пълното упование на цялото ти човешко естество на Него (Бог) в абсолютно доверие и увереност в Неговата сила, мъдрост и доброта.” (Колосяни 1:4). Когато позволиш на Бог да те обича, от своя страна и ти ще се научиш да Го обичаш, да Му се доверяваш и със сигурност

ще

имаш вяра. Бог

те

обича!

5Свободен от страхВ любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълната зрялост) в любовта.” (І Йоан 4:18, с пояснителни добавки). Животът ни върви добре, когато имаме вяра и увереност, че Бог ни обича, когато Му се доверяваме. Точно тогава, изведнъж нещо ни атакува. Най-големият крадец на нашата вяра са обстоятелствата – онези лоши неща, които ни се случват. Не ти е никак трудно да вярваш, че Бог те обича, докато обстоятелствата не се променят така, че да изглежда противоположното.

В такъв момент се намесва дяволът със страх и осъждане, за да те отдели от единственото, което може да те освободи – Божията любов. „И какво сега – казва той, – смятах, че Бог те обича. Защо тогава ти се случват неприятни неща? Трябва да си направил нещо много лошо. Явно Бог ти е много сърдит.” В такъв момент човек губи увереността си в Бог, а Той не може да ти помогне, ако не Му се доверяваш. Не можеш да си уверен, т. е. изпълнен с вяра, ако не знаеш, че Бог те обича. Ако поемеш товара на страха и осъждението, които ти изпраща дяволът, губиш представа колко много Бог те обича.

В І Йоан 4:18 се казва една много силна истина: „Съвършената любов изпъжда страха.” Размишлявах върху това Слово дълго време, опитвайки се да го разбера, докато един ден Бог просто го постави в сърцето ми. Съвършената любов изгонва страха, а Бог е тази любов. Така че, когато знаеш колко съвършена е тази любов към теб, няма нищо на света, от което да се боиш. Не е възможно да изпитваш страх, ако имаш личното откровение, че Бог те обича. Невъзможно е да се страхуваш от неуспех и провал, ако знаеш, че Бог те обича. Не можеш да се провалиш, ако уповаваш на Бог!

Единственият начин да се провалиш, е, да разчиташ на себе си. Ако си уверен в Божията любов, няма да се страхуваш от неуспехи. Ако знаеш, че Бог те обича, няма да се боиш от отхвърляне. Божията любов е от такава величина, че покрива всичко. Смяташ ли, че същият този Бог, Който те спаси и те освободи, ще те осъди? Сатана е обвинителят. Това, което Бог прави, е да те изобличи за греха и да ти покаже изходен път. Това, което дяволът прави, е да те осъди за греха и да ти покаже, че няма изходен път. Ще добавим и поясненията към стиха: „В любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълна зрялост) в любовта” (І Йоан 4:18).

Повечето хора смятат, че смисълът на този пасаж е – ако можеш да ме обичаш достатъчно, тогава няма да се боиш от мен, или че ако си способен да обичаш някого достатъчно много, тогава страхът ще си тръгне от твоя живот. Това обаче съвсем не е така. Значението на този пасаж е, че

ако ти позволиш на Бог да те обича, тогава няма да се страхуваш!

Затова трябва да позволиш Бог да те обича, ако искаш в живота ти да няма никакъв страх.

Сега приеми чрез вяра Божията любов лично към теб

. Направи го. Протегни се с вяра и приеми цялата Божия любов към теб. Много скоро след като Бог ми даде това откровение за съвършената любов, която пропъжда всеки страх, трябваше да приложа на практика това знание. Ние имахме кола, която ни създаваше много проблеми. Смятахме, че скоростната кутия е развалена, но понеже беше много скъпо да я заменим (около петстотин долара), а ние не разполагахме с толкова пари – просто си карахме колата, без да я поправяме.

Онази сутрин Бог ми каза: „Джойс, обичай Ме през този ден и Ми позволи Аз също да те обичам. Нищо друго не трябва да правиш. Не е нужно да бъдеш жена с велика вяра. Всичко, което е необходимо, е да Ме обичаш и да Ми позволиш от Своя страна и Аз да те обичам. Позволи Ми да те обичам през цялото време.” Аз си свърших задълженията и се насърчавах в най-святата вяра, хвалех Господа и Му пеех измислени от мен песни, прекарвах си времето страхотно, когато внезапно чух, че моят съпруг е в гаража. Но той трябваше да е тръгнал за работа още преди четиридесет и пет минути! Той отвори вратата и каза: „Не мога да превключа колата на никоя друга скорост освен на първа. Ще трябва да я закараме на ремонт.” Затворих вратата и се разсмях. Аз не съм възнамерявала да се смея, но просто така се случи. Радостта започна да извира от духа ми и тогава Бог ми показа, че имам такова отношение само, защото преди това Му бях позволила да ме обича. Ако позволиш на Бог да те обича, това ще отвори вратата на вярата у теб. Аз просто започнах да се смея, а това беше вяра.

Авраам се засмя, подтикнат от вяра. Когато Бог дойде при него и му каза, че ще му даде син, Авраам се засмя, казвайки: „Слава! Наистина го вярвам!” Сара обаче, която също се засмя, го направи, подтикната от своите съмнения и неверие. Бог я изобличи, а към Авраам нямаше такова отношение. Бог не смъмри Авраам, макар че и той се разсмя, защото съществува и смях на вяра. Дяволът застава срещу теб и използва глупави и смехотворни прийоми, но ти познаваш своя Бог толкова добре, че вместо да се изплашиш, започваш да се смееш.

Ти знаеш, че Бог те обича и Той контролира всичко

.

И така, докато се смеех за скоростната кутия, Бог проговори в сърцето ми с тих и спокоен глас, който същевременно беше толкова мощен. Три пъти ми каза: „Ако такова е отношението ти към Мен, Джойс, Аз никога няма да те разочаровам!” Сякаш думите Му проникнаха в атмосферата на моя дом: „Няма да те разочаровам! Няма да те разочаровам!” Ако се осланяш на Бог, позволиш Му да те обича и Го обичаш в замяна, тогава ще забравиш всички насилствени опити да действаш чрез вяра.

Единственото, което се иска от теб, е да Му позволиш да те обича и ти също да Го обичаш, а останалото Той ще го осъществи. Божията любов ще се умножи в теб и ще прогони всеки страх.

Бог

те

обича!
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.