.RU
Карта сайта

Юрыдычная падстава

Навучанне для iншаземцаў – дазвол на часовае пражываннеРАЗДЗЕЛ IЯК ПРАВIЛЬНА ЗАПОЎНIЦЬ ЗАЯВУРАЗДЗЕЛ IIАГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI2.1

ЮРЫДЫЧНАЯ ПАДСТАВА

2.2

УМОВЫ ЗНАХОДЖАННЯ IНШАЗЕМЦАЎ НА ТЭРЫТОРЫI РП

2.3

ПАТРАБАВАННI ДА ЗАЯВАЎ, ДАКУМЕНТАЎ, АБГРУНТАВАННЯЎ,
ПАСВЕДЧАННЯЎ

2.4

ТЭРМIН РАЗГЛЯДУ СПРАВЫ

2.5

ПАЎНАМОЦТВА

2.6

УРУЧЭННЕ ПАШТОВЫХ АДПРАЎЛЕННЯЎ

2.7

УРУЧЭННЕ ПАСЫЛАК У ВЫПАДКУ ВЫЯЗДУ ЗА МЯЖУ

2.8

ПАТРАБАВАННЕ ПРЫТРЫМЛIВАЦЦА ТЭРМIНА

2.9

АЗНАЯМЛЕННЕ З МАТЭРЫЯЛАМI СПРАВЫ

2.10

ДЗЯРЖАЎНЫ ЗБОР

РАЗДЗЕЛ IIIДАЗВОЛ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ3.1

АБСТАВIНЫ, ЯКIЯ МОГУЦЬ БЫЦЬ ПАДСТАВАЙ ДА ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛУ НА
ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ

3.2

ДАЗВОЛ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ Ў ВЫПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНАГА
ЗНАХОДЖАННЯ НА ТЭРЫТОРЫI РП

3.3

ДАДАТКОВЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ЗАЯВЫ

3.4

УСТАНОВА, ЯКАЯ РАЗГЛЯДВАЕ ЗАЯВУ

3.5

ДАКУМЕНТЫ

3.6

ЧЛЕН СЯМ’I

3.7

ТЭРМIН НА ЯКI ВЫДАЕЦЦА ДАЗВОЛ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ

3.8

ПАКIДАННЕ ЗАЯВЫ БЕЗ РАЗГЛЯДУ

3.9

АДМОВА Ў ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛУ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ

3.10

АНУЛЯВАННЕ ДАЗВОЛУ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ

3.11

ХАДАЙНIЦТВА АБ ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛУ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ Ў
ВЫПАДКУ ЗНАХОДЖАННЯ ЗА МЯЖОЙ

РАЗДЗЕЛ IVВIД НА ЖЫХАРСТВА4.1

АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI

4.2

АБМЕН ВIДА НА ЖЫХАРСТВА

4.3

УСТАНОВА ПА АБМЕНУ ВIДА НА ЖЫХАРСТВА

4.4

СТРАТА ВIДА НА ЖЫХАРСТВА

4.5

ПАДАРОЖНIЧАННЕ НА ПАДСТАВЕ ВIДА НА ЖЫХАРСТВА

РАЗДЗЕЛ VАПЕЛЯЦЫЙНАЯ ПРАЦЭДУРА5.1

ПРОПУСК ТЭРМIНА

5.2

АЗНАЯМЛЕННЕ З МАТЭРЫЯЛАМI СПРАВЫ

5.3

СПОСАБЫ ПАДАЧЫ ЗАЯВАЎ, ДАКУМЕНТАЎ, АБГРУНТАВАННЯЎ,
ПАСВЕДЧАННЯЎ

5

.4

СКАРГА

РАЗДЗЕЛ IЯК ПРАВIЛЬНА ЗАПОЎНIЦЬ ЗАЯВУЗапаўняючы заяву аб выдачы дазволу на легальнае знаходжанне трэба памятаць каб:
РАЗДЗЕЛ IIАГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКI2.1 ЮРЫДЫЧНАЯ ПАДСТАВА2.2 УМОВЫ ЗНАХОДЖАННЯ IНШАЗЕМЦАЎ НА ТЭРЫТОРЫI РПIншаземец можа знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польша, калi валодае:1) дзейным падарожным дакументам;

2) дзейнаю вiзаю альбо iншым дзейным дакументам упаўнаважваючы да выязду i знаходжання на гэтай тэрыторыi, калi iснуе патрабаванне;

3) дазвол на выязд да iншай дзяржавы альбо дазвол на пражыванне ў iншай дзяржаве, калi такi дазвол патрабуецца ў выпадку праезду транзытам.

Iншаземец можа падарожнiчаць i знаходзiцца на тэрыторыi дзяржаў Шэнгенскай прасторы (таксама на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча) без неабходнасцi набываць вiзу на працягу 3 месяцаў на працягу тэрмiну 6 месяцаў на падставе нацыянальнай вiзы альбо дазволу на пражыванне выдадзенага праз адну з дзяржаў Шэнгенскай прасторы,

у выпадку Польшчы

– в

i

д на жыхарства.

Адначасова iншаземец абавязаны выконваць агульныя ўмовы ўезду i знаходжання на тэрыторыi дзяржаў Шэнгенскай прасторы, гэта значыць:

Дзяржавы Шэнгенскай прасторы:

Аўстрыя, Бельгiя, Данiя, Фiнляндыя, Францыя, Грэцыя, Iспанiя, Люксембург, Нiдэрланды, Германiя, Партугалiя, Швецыя, Iталiя, Эстонiя, Лiтва, Латвiя, Мальта, Польшча, Чэхiя, Славакiя, Славенiя, Венгрыя, а таксама Швейцарыя, Нарвегiя i Iсландыя (апошнiя 3 дзяржавы не належаць да ЕС, але належаць да Шэнгенскай прасторы).

Трэба падкрэслiць, што: Вялiкабрытанiя, Iрландыя, Кiпр, Балгарыя i Румынiя з’яўляюцца дзаржавамi-членамi ЕС, але не належаць да дзаржаў Шэнгенскай прасторы.2.3 ПАТРАБАВАННI ДА ЗАЯВАЎ, ДАКУМЕНТАЎ, АБГРУНТАВАННЯЎ, ПАСВЕДЧАННЯЎЗаявы, хадайнiцтва i дакументы па справах легалiзацыi знаходжання iншаземцаў на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча павiнны быць:


2.4 ТЭРМIН РАЗГЛЯДУ СПРАВЫУ адпаведнасці з абавязваючымя юрыдычнымі палажэннямі разгляд:Разгляд справы аб атрыманн

i

дазволу на пасяленне альбо дазволу на доўгатэрм

i

новае знаходжанне рэзудэнта ЕС –

павiнен наступiць не пазней, чым праз

3 месяцы

ад даты распачацця працэсу,

Перад прыняццём рашэння аб выдачы дазволу на часовае пражыванне / дазволу на пасяленне / дазволу на доўгатэрмiновае знаходжанне рэзудэнта ЕС

адпаведны ваявода абавязаны звярнуцца да каменданта Пагранічнай стражы, каменданта Ваяводскага Ўпраўлення Паліцыі, Кіраўніка Агенцтва Ўнутранай Бяспекі,

a ў выпадку патрэбы да іншых органаў,

з заявяю

перадаць інфармацыю - чы ўезд

i

знаходжанне іншаземцы на тэрыторыі Рэспублікі Польшча прадстаўляе пагрозу для абароны і бяспекі дзяржавы альбо аховы бяспекі і грамадзянскага ладу.Mаючы на ўвазе факт, што вп. органы маюць абавязак перадаць неабходную інфармацыю на працягу 30 дзён неабходна спадзявацца, што

працэдура ў справе будзе цягнуцца больш 30 дзён.Аб кожным выпадку не разгледжання справы ў вышэйпамянутых тэрмінах, орган першай і другой інстанцыі абавязаны праінфармаваць бок, падаць прычыну спазнення i новы тэрмiн разгляду справы.2.5 ПАЎНАМОЦТВАБок можа прадстаўляць свае інтарэсы праз упаўнаважанага прадстаўніка, хіба што характар дзеянняў патрабуе асабістага ўдзелу. Упаўнаважаным прадстаўніком можа быць фізічная асоба валодаючая поўнай дзеяздольнасцю.
2.6 УРУЧЭННЕ ПАШТОВЫХ АДПРАЎЛЕННЯЎУсе лісты (паведамлення, вызавы, рашэння, пастановы i тд.) уручаюцца праз

пошту

пад распiску аб уручэннi, альбо праз чыноўнiкаў органаў першай альбо другой iнстанцыi.

Л

i

сты ўручаюцца на паданы бокам адрас альбо

ў кожнае месца, дзе ён знаходз

i

цца

.

Лiсты можна ўручыць на месца працы асобе ўпаўнаважанай працадаўцам атрымлiвать паштовыя адпраўлення.

ЗМЕНА АДРАСАУ ходзе працэсу бакi, а таксама iх прадстаўнікі і ўпаўнаважаныя асобы маюць

абавязак

праінфармаваць орган адміністрацыі аб кожнай змене сваяго адраса

i

месца знаходжання.

У ходзе працэсу лісты заўсёды ўручаюцца на апошні адрас, які быў пададзены ў органе.

ЛІСТЫ ЎРУЧАЮЦЦА:У ВЫПАДКУ АДСУТНАСЦІ МАГЧЫМАСЦІ ЎРУЧЭННЯ ЛІСТА ЎКАЗАНЫМ ВЫШЭЙ СПОСАБАМ:Паведамленне аб выхадзе лiста з iнфармацыяй яго прыняцця на працягу 7 дзён, пачынаючы ад дня выстаўлення паведамлення, размяшчаецца ў паштовай скрынi альбо, калi гэта немагчыма, у дзвярах кватэры адрасата, яго офiса альбо iншага памяшкання, дзе адрасат выконвае сваю прафесiйную дзейнасць альбо ў вiдавочным месцы каля ўваходу да дому адрасата.

У выпадку не прыняцця лiста ў вп. тэрмiне, паўторна выстаўляецца паведамленне аб магчамасцi прыняцця лiста

не пазней за 14 дзён

ад

першага паведамлення

.Уручэнне лiста лiчыць зробленым ў апошнi дзень вп. тэрмiна, а лiст неабходна пакiнуць у матэрыялах справы.2.7 УРУЧЭННЕ ПАСЫЛАК У ВЫПАДКУ ВЫЯЗДУ ЗА МЯЖУ
2.8 ПАТРАБАВАННЕ ПРЫТРЫМЛIВАЦЦА ТЭРМIНАЗаявы i хадайнiцтва складзеныя на польскай мове падаюцца ў вызначаным для гэтай дзеяння тэрмiне.Тэрмiн да выканання вызначанай дзеяння лiчыцца прытрыманым, калi да яго заканчэння лiст быў:Лiсты таксама могуць быць прадстаўлены непасрэдна да ўстановы, якая праводзiць разгляд справы.Акрамя таго, датаю вызначанай дзеяння лiчыцца:У выпадку пропуска тэрм

i

на да дапаўнення фармальных недахопаў

i

ншаземец на працягу сями дзён

ад даты спынення прычыны пропуска тэрмiна можа падаць заяву аб яго аднаўленнi.

I

ншаземец абавязаны абгрунтаваць, што пропуск тэрм

i

на наступ

i

ў без яго в

i

ны.

Адначасова з падачай заявы трэба дапоўн

i

ць фармальныя недахопы

.2.9 АЗНАЯМЛЕННЕ З МАТЭРЫЯЛАМI СПРАВЫ
2.10 ДЗЯРЖАЎНЫ ЗБОРАбавязак па аплаце дзяржаўнага збору за адпаведныя формы легал

i

зацы

i

пражывання ўзн

i

кае пры паданн

i

заявы да ваяводы.

Дзяржаўны сбор уносiцца на разлiковы рахунак адпаведнай падатковай установы, якою з’яўляецца

войт (бургам

i

стр, мэр горада)

. Асоба, якая падае заяву альбо iншае хадайнiцтва, абавязана далучыць пацвярджэнне аплаты дзяржаўнага збору.

Дзяржа

ўны збор неабходна плац

i

ць за

:Кал

i

заява

на

дазвол

на

часовае

пражыванне

/

пасяленне

ў

ключае

дзяцей

альбо

i

ншыя

асобы

,

каторыя

знаходзяцца

пад

апекай

i

ншаземца

,

вп

.

аплату

неабходна

ўнос

i

ць

па

кожнай

з

гэтых

асоб

.Кал

i

адз

i

н з бакоў не заплац

i

ць неабходную суму разам з падачай заявы, установа, якая праводз

i

ць разгляд справы, назначыць тэрм

i

н да аплаты.

Гэты тэрм

i

н не можа быць меньшы чым 7 дзён

i

даўжэйшы чым 14 дзён. Кал

i

на працягу вызначанага тэрм

i

на заяўн

i

к не заплац

i

ць неабходную суму заява падлягае звароту.

Падрабязны спiс прадметаў дзаржаўнага збору, стаўкi альбо iльготы знаходзяцца ў

дадатку да Закона ад

16 л

i

стапада 2006

r

. аб дзяржаўным зборы

(Дз. У. № 225 поз. 1635

c

а змяненням

i

)ЗВАРОТ ДЗЯРЖАЎНАГА ЗБОРУЗварот дзяржаўнага збору надыходз

i

ць па заяве бакоў у с

i

туацы

i

, кал

i

нягледзячы на аплату дзяржаўнага збору не разпачата разгляду справы, не выдадзена пасведчанне альбо дазвол

. Дзяржаўны збор не звяртаецца пасля

пяц

i

гадоў

з канца года, у каторым збор быў заплачаны. Адпаведна да арт. 12 ч. 1 вп. Закона аб дзяржаўным зборы, падатковай установай у пытаннях па джяржаўным зборы з’яўляецца

войт (бургам

i

стр, мэр горада)

.

РАЗДЗЕЛ IIIДАЗВОЛ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕЗаявы на прызнанне дазволу на часовае пражыванне можна падаваць, калi iснуюць абставiны да пражывання на тэрыторыi Рэспублiкi Польша праз

тэрм

i

н даўжэйшы чым 3 месяцы

.

3.1 АБСТАВIНЫ, ЯКIЯ МОГУЦЬ БЫЦЬ ПАДСТАВАЙ ДА ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛУ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕу выпадку калi iншаземец мае

дазвол

на

працу

альбо

пасведчанне

ад

працадаўцы

ў

п

i

сьмовай

форме

аб намеры даручэння iншаземцу выканання працы, калi дазвол на працу не патрабуецца,

на падставе палажэнняў абавязваючых у гэтай сферы на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча, карыснай для нацыянальнай эканомiкi, i асаблiва калi спрыяе ўзросту iнвестыцыяў, перадачы тэхналогiй, увядзенню спрыяльных iнавацыяў альбо стварэнню новых месцаў працы,

калi асоба з умацаванымi

творчым

i

дасягненням

i

мае намер прадаўжаць сваю творчасць на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча,

рэалiзаваныя ў рамках праграмаў Еўрапейскага Супрацоўнiцтва,

у выпадку намеру сумеснага пражывання разам з працоўнiкам мiгрантам,
у адпаведнасцi з Еўрапейскай Сацыяльнай Картай, састаўленай ў Турыне
18 кастрычнiка 1961 г. (Дз. У. ад 1999 г. № 8, поз. 67),
калi iншаземец прыбывае на тэрыторыю Рэспулiкi Польшча альбо знаходзiцца на гэтай тэраторыi з мэтаю далучэння да сям’i,

калi малалетнi iншаземец знаходзiцца на тэрытрыi РП без апекi,

калi iншаземец знаходзiўся на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча на працягу мiнiмум 5 гадоў на падставе дазволу на часовае пражыванне, прызнанае ў сувязi з абставiнамi прадугледжанымi ў п. 7 (далучэнне да сям’i),

у выпадку калi iншаземец знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча на падставе дазволу на часовае пражыванне выдадзенага ў сувязi з абставiнамi прадугледжанымi ў п. 7 (палучэнне з сям’ёю),

кал

i

сведчыць

аб

гэтым

асабл

i

ва

важны

i

нтарэс

i

ншаземца

,у выпадку калi iншаземец знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча на падставе дазволу на часовае пражыванне выдадзенага ў сувязi з абставiнамi прадугледжанымi ў п. 6 (шлюб з грамадзянiнам Польшчы),

кал

i

сведчыць

аб

гэтым

асабл

i

ва

важны

i

нтарэс

i

ншаземца

,калi малалетнi iншаземец нарадзiўся на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча i з’яўляецца дзiцём iншаземца, якi знаходзiцца на тэрыторыi РП на падставе дазволу на часовае пражыванне,

у выпадку калi iншаземец мае намер выконваць працу альбо праводзiць гаспадарчую дзейнасць на падставе палажэнняў абавязваючых у гэтай галiне на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча, разпачаць альбо прадаўжаць навучанне альбо прафесiйнае навучанне альбо прадставiць, што iснуюць iншыя абставiны, якiя абгрунтоўваюць яго пражыванне на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча,

у выпадку калi iншаземец з’яўляецца членам сям’i iншаземца, якi ўспамiнаецца ў п. 13, з каторым знаходзiўся на тэрыторыi iншай дзяржавы-члена Еўрапейскага Саюза, суправаджаючым яго альбо жадае далучыць да яго,

у выпадку калi iншаземец з’яўляецца ахвяраю гандлю людзьмi ў разуменнi рамачнага рашэння Рады ад 19 лiпеня 2002 г. аб барацьбе з гандлем людзьмi i выконвае ўсе наступныя ўмовы:

 1. знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча,

 2. разпачаў супрацоўнiцтва з установаю, якая праводзiць разбiрацельства ў галiне барацьбы з гандлем людзьмi,

 3. не кантактуецца з асобамi падазраванымi ў здзяйсненнi забароненых злачынстваў звязаных з гандлем людзьмi,

у выпадку калi iншаземец прыязджае альбо знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча з мэтаю навучання ў вышэйшай установе на стацыянарнай форме навучання альбо на стацыянарнай форме навучання ў дактарантуры на гэтай тэрыторыi, альбо калi распачаў навучанне на тэрыторыi iншай дзяржавы-члена Еўрапейскага Саюза з намерам прадаўжэння навучання альбо завяршэння на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча,

калi iншаземец з’яўляецца навукоўцам, якi прыязджае альбо знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча з мэтаю выконвання навуковых даследванняў на падставе дагавора аб прыняццi навукова-даследчага праекта, заключанага з адпаведнаю навуковаю ўстановаю i зацверджанага мiнiстрам па справах навукi.

калi iншаземец

валодае дакументам на жыхарства

, якi ўпамiнаецца ў арт. 1 ч. 2 лiт. «a» распараджэння Рады (ЕС) № 1030/2002 ад 13 чэрвеня 2002 г. устанаўлiваючым адзiны фармат дакументаў на жыхарства для грамадзян трэцiх джяржаў (Дз. Урз. ЕС Л 157 ад 15.06.2002, стр. 1-7)

з паметкаю «навуковец»

,

выдадзеным праз iншую дзяржаву-члена Еўрапейскага Саюза, калi дагавор аб прыняццi навукова-даследчага праекта, заключанага з адпаведнаю навуковаю ўстановаю гэтай дзяржавы i прадугледжвае правядзенне даследванняў на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча,

у

выпадку

,

кал

i

грамадзян

i

н

Рэспубл

i

к

i

Турцыя

валодае

паўнамоцтвам

i

да

выконвання

працы

на

тэрыторы

i

Рэспубл

i

к

i

Польшча

ў адпаведнасцi з палажэннямi прадстаўленымi ў прававых актах, выдадзеных праз установы ўтворанныя ў рамках Пагаднення аб супрацоўнiцтве памiж Еўрапейскiм Эканамiчным Супольнiцтвам i

Турцыяй

, падпiсанага ў г. Анкара 12 верасня 1963 г. (Дз. Урз. ЕС L 217 ад 29.12.1964, стр. 3687).

Акрамя гэтага абставiнамi, на падставе каторых

можна прызнаць

i

ншаземцу

дазвол на часовае пражыванне, з‘яўляюцца:у выпадку калi iншаземец мае намер далучыць да польскага грамадзянiна альбо грамадзянiна дзяржавы-члена Еўрапейскага Супрацоўнiцтва, дзяржавы-члена Еўрапейскага Пагаднення аб Свабодным Гандлi (EFTA) – бакi дагавора аб Еўрапейскай Эканамiчнай Зоне альбо Швейцарскай Канфедырацыi, якi пражывае на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча альбо мае намер пражываць з нiм;

у выпадку iншаземца, якi з’яўляецца сьвятарам, членам ордэна альбо асобаю, якая выконвае рэлiгiйныя фунцыi ў касцёлах i рэлiгiйных аб’яднаннях, статус якiх рэгулюецца мiжнароднымi пагадненнямi, палажэннямi законаў аб стаўленнi дзяржавы адносна касцёла альбо iншага рэлiгiйнага аб’яднання альбо якiя дзейнiчаюць на падставе рэгiстрацыi ў рэестры касцёлаў i iншых рэлiгiйных аб’яднанняў, а яго знаходжанне на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча звязана з выконваннем функцыi альбо падрыхтоўкай да яе выконвання;

у выпадку калi iншаземец прадставiць, што iснуюць iншыя абставiны, якiя абгрунтоўваюць яго знаходжанне на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча.

3.2 ДАЗВОЛ НА ЧАСОВАЕ ПРАЖЫВАННЕ Ў ВЫПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНАГА ЗНАХОДЖАННЯ НА ТЭРЫТОРЫI РПДазвол на часовае пражыванне можа быць выдадзены iншаземцу, якi знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча нелегальна, калi: 1. польскае заканадаўства патрабуе

  асаб

  i

  стай прысутнасц

  i

  i

  ншаземца ў польскай дзяржаўнай установе

  ;

 2. асабл

  i

  вая асаб

  i

  стая сытуацыя

  патрабуе прысутнасцi iншаземца на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча;

 3. патрабуе гэтага

  i

  нтарэс Рэспубл

  i

  к

  i

  Польшча

  ;

 4. установа, упаўнаважаная праводзiць разбiрацельства ў галiне барацьбы з гандлем людзьмi сцвярджае, што

  i

  ншаземец верагодна з’яўляецца ахвяраю гандлю людзьм

  i

  ў разуменнi рамачнага рашэння Рады ад 19 лiпеня 2002 г. аб барацьбе з гандлем людзьмi (Дз. Урз. ЕС Л 203 ад 01.08.2002, стр. 1; Дз. Урз. ЕС польскае спецыяльнае выданне, раздз. 19, т. 6, стр. 52).

3.3 ДАДАТКОВЫЯ ПАТРАБАВАННI ДА ЗАЯВЫIншаземец абавязаны падаць заяву аб прызнаннi дазволу на часовае пражыванне да адпаведнага ваяводы па месцу жыхарства

па

меньшай

меры

за

45

дзён

да

заканчэння

тэрм

i

ну

знаходжання

прадстаўленага ў вiзе альбо да заканчэння тэрмiна дзеяння папярэдняга дазволу на часовае пражыванне.

T

эрм

i

н

45

дзён

не

аднаўляецца

.Калi тэрмiн падачы заявы быў прытрыманы i не iснуе фармальных недахопаў альбо фармальныя недахопы былi дапоўнены ў вызначаным тэрмiне, ваявода ставiць у падарожным дакуменце iншаземца

штамп

, пацвярджаючы падачу заявы.

З

находжанне

i

ншаземца на тэрыторы

i

Польшчы л

i

чыцца легальным

 

да даты выдачы канчатковага рашэння па справе.Калi

працэс

па справе прызнання дазволу на часовае пражыванне будзе

прыпынены на заяву

i

ншаземца

, яго

пражыванне

ў гэтым часе

л

i

чыцца нелегальным.УВАГА:Штамп у падарожным дакуменце не дае права

i

ншаземцу да паездак па тэрыторы

i

i

ншых дзяржаў Шэнгенскага пагаднення, але

i

ншаземец можа паехаць да краю паходжання.У выпадку

кал

i

заява

была

пададзена

меньш

чым

за

45

дзён

да заканчэння тэрмiну знаходжання

прадстаўленага ў вiзе альбо да заканчэння тэрмiна дзеяння папярэдняга дазволу на часовае пражыванне, а разбiрацельства не завершана перад заканчэннем тэрмiна дзеяння дазволу на пражыванне,

i

ншаземец

абавязаны

пак

i

нуць

тэрыторыю

Рэспубл

i

к

i

Польшча

да заканчэння тэрмiну знаходжання

прадстаўленага ў вiзе альбо на падставе дазволу на часовае пражыванне. У выпадку адмовы пакiнуць тэрыторыю Рэспублiкi Польшча i знаходжання на тэрыторыi Польшчы нелегальна, ваявода абавязаны выдаць рашэнне аб адмове выдачы дазволу на часовае пражыванне.Iншаземец абавязаны

пак

i

нуць тэрыторыю Рэспубл

i

к

i

Польшча

да заканчэння тэрмiну дзеяння дазволу на часовае пражыванне, хiба што атрымаў наступны дазвол на часовае пражыванне, дазвол на пасяленне альбо дазвол на доўгатэрмiновае знаходжанне рэзудэнта ЕС на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча.

Знаходжанне на тэрыторыi Рэспублiкi Польшча без неабходнай вiзы, дазволу на часовае пражыванне, дазволу на пасяленне альбо дазволу на доўгатэрмiновае знаходжанне рэзудэнта ЕС, a таксама выконванне працы альбо правядзенне гаспадарчай дзейнасцi ў неадпаведнасцi з абавязваючым законам падвяргае iншаземца на выдачу рашэння наказваючага

пак

i

нуць тэрыторыю Рэспубл

i

к

i

Польшча

альбо рашэння, наказваючага

выгнанне з

тэрыторы

i

Рэспубл

i

ка Польшча

i адсутнасць паўторнай магчамасцi прыбыцця на працягу перыяда да 5 гадоў. Даныя

iншаземцы, якi атрымаў рашэнне аб выгнаннi з тэрыторыi Рэспублiкi Польшчы перадаюцца да рэгiстрацыi ў Шэнгенскую Iнфармацыйную Сiстэму (SIS) з мэтаю адмовы ўезду на тэрыторыю ўсiх дзяржаў Шэнгенскай прасторы на працягу вп. перыяду.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.