.RU
Карта сайта

Висновки - Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами кредитно-модульної...

Висновки


Список використаної літератури

Література:

 1. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська академія внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с.

 2. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 3. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591.

 4. Лейст О.Э. Сущность и исторические типы права// Вестник МГУ.-Сер. П. Право. –1992. - №1.

 5. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 6. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 7. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 8. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.

 9. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні // Право України. – К., 2005. - №4. – с.104-107.Тема 5. Загальна характеристика теорій походження держави і права


Приблизний план


Вступ

 1. Загальні закономірності виникнення держави і права.

 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.

 3. Різноманітні теорії виникнення держави і права.

Висновки

Список використаної літератури

Література:

 1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 2. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська академія внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с.

 3. Клочков В.В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: риторические проблемы и теории // Философия права, 2005 – №2. – с.18-23.

 4. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591.

 7. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 8. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 9. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 10. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.

 11. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні // Право України. – К., 2005. - №4. – с.104-107.Тема 6. Типологія та основні типи держави

Приблизний план


Вступ

 1. Передумови виникнення держави.

 2. Історичні типи держави.

 3. Взаємозв’язок історичного типу та форми держави.

Висновки

Список використаної літератури
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.