.RU
Карта сайта

1 После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место стеаторея. Причиной такого состояния может явиться: A - старонка 7


206При дослідженні перетворення харчового барвника було встановлено, що

знешкодження цього ксенобіотика відбувається тільки в одну фазу – мікросомального

окислення. Назвіть компонент цієї фази.

A

*Цитохром Р-450

B

Цитохром в

C

Цитохром с

D

Цитохром а

E

Цитохромоксидаза

207У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка

мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A

*НАДН – коензим Q редуктаза

B

Сукцинат - коензим Q редуктаза

C

Коензим Q – цитохром с редуктаза

D

Цитохром с оксидаза

E

АТФ- синтетаза

208У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів.

Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено

це призначення?

A

*Калікреїну

B

Пепсину

C

Трипсину

D

Хімотрипсину

E

Колагенази

209Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження.

При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкіряні покриви бліді та сухі, в

біохімічному аналізі крові кальцій 1,5 ммоль/л, фосфор – 1,9 ммоль/л. З чим пов'язані

ці зміни?

A

* Гіпопаратиреоз

B

Гіперпаратиреоз

C

Гіперальдостеронізм

D

Гіпоальдостеронізм

E

Гіпотиреоз

210Хворий 49-ти років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за

грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий,

блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу

активність креатинкинази та ЛДГ_1. Для якого захворювання характерні подібні

зміни?

A

* Гострий інфаркт міокарда

B

Гострий панкреатит

C

Стенокардія

D

Жовчо-кам'яна хвороба

E

Цукровий діабет

211Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації з участю

вітаміну К. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі гама-карбоксилювання

білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з

іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

A

*Глутамінова

B

Валін

C

Серин

D

Фенілаланін

E

Аргінін

212Фармакологічні ефекти антидепресантів пов'язані з блокуванням (інгібуванням) ними

ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в

мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?

A

*Моноамінооксидаза

B

Трансаміназа

C

Декарбоксилаза

D

Пептидаза

E

Ліаза

213Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом

клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при

цьому змінюється?

A

*Дегідрофолатредуктази

B

Тимінази

C

Дезамінази

D

Фолатоксидази

E

Фолатдекарбоксилази

214Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики

та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A

*Гальмування біосинтезу холестерину

B

Пригнічене всмоктування холестерину в кишковику

C

Активації метаболізму холестерину

D

Стимулювання екскреції холестерину з організму

E

Усіма наведеними шляхами 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.