.RU
Карта сайта

8.1.1.1.1.1.1.1070 - Мукачівський професійний ліцей сфери послуг

8.1.1.1.1.1.1.1070.8.1.1.1.1.1.1.1071.

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ8.1.1.1.1.1.1.1072.

ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ТОВАРІВ8.1.1.1.1.1.1.1073.

НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ ЗА ЯКІСТЮ8.1.1.1.1.1.1.1074.(витяг)

 1. Продукція, що надійшла в справній тарі, приймається за якістю і комплектністю, як правило, на складі кінцевого одержувача.

 2. Приймання продукції за якістю і комплектністю проводиться на складі одержувача у такі терміни:

8.1.1.1.1.1.1.1075.а)при іногородній поставці - не пізніше 20 днів, а продукції, що швидко псується, - не пізніше 24 годин після видачі продукції органом транспорту чи надходження її на склад одержувача при доставці продукції постачальником або при вивезенні продукції одержувачем;

8.1.1.1.1.1.1.1076.б)при місцевій поставці - не пізніше 10 днів, а продукції, що швидко псується, - 24 годин після надходження продукції на склад одержувача.

8.1.1.1.1.1.1.1077.9. Акт про приховані дефекти продукції повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення дефектів, однак не пізніше чотирьох місяців з дня надходження продукції на склад одержувача, котрий виявив дефекти.

8.1.1.1.1.1.1.1078.Акт про приховані дефекти, що виявлені в продукції з гарантійними термінами служби чи зберігання, повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення дефектів, але в межах встановленого гарантійного терміну. Акт про приховані дефекти товарів, гарантійний термін на які обчислюється з моменту їх роздрібного продажу, може бути складений також у період зберігання до продажу, незалежно від часу одержання товару.

8.1.1.1.1.1.1.1079.Прихованими дефектами визнаються такі дефекти, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду продукції перевірці і виявлені лише в процесі обробки, підготовки до монтажу, в процесі монтажу, випробування, використання і зберігання продукції.

 1. Одночасно з прийманням продукції за якістю проводиться перевірка комплектності продукції.

 2. Установлений даною Інструкцією порядок приймання продукції, що поставляється в тарі, використовується також при прийманні бандеролей чи опломбованих пачок (зв'язок) в тих випадках, коли без порушення цілості бандеролі чи упаковки або без зняття пломби неможливе вилучення продукції з пачки (зв'язки).

 3. Приймання продукції проводиться уповноваженими для цього керівником підприємства-одержувача чи його заступником компетентними особами. Ці особи не суть відповідальність за суворе дотримання правил приймання продукції.

8.1.1.1.1.1.1.1080.16. При виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, що надійшла, тари чи упаковки вимогам ГОСТів, технічних умов, кресленням, зразкам (еталонам), або даним, указаним в маркуванні і супровідних документах, які засвідчують якість продукції, одержувач зобов'язаний забезпечити зберігання продукції неналежної якості чи некомплектної продукції в умовах, що запобігають погіршенню її якості та змішуванню з іншою однорідною продукцією.

8.1.1.1.1.1.1.1081.Одержувач також зобов'язаний викликати для участі в продовженні приймання продукції і складанні двостороннього акта представника іногороднього виготовлювача (відправника), якщо це передбачено... в договорі.

8.1.1.1.1.1.1.1082.При місцевій поставці виклик представника виготовлювача (відправника) і його прибуття для участі в перевірці якості і комплектності продукції і складанні акта є обов'язковими.

8.1.1.1.1.1.1.1083.20. Якщо представник виготовлювача (відправника) не з'явився за викликом одержувача (покупця) в установлений термін і у випадках, коли виклик представника іногороднього виготовлювача (відправника) не є обов'язковим, перевірка якості товарів проводиться експертом бюро товарних експертиз*.

8.1.1.1.1.1.1.1084.При відсутності... бюро товарних експертиз в місці знаходження одержувача (покупця), при відмові його виділити представника або тоді, коли він не з'явився на виклик одержувача (покупця), перевірка проводиться:

8.1.1.1.1.1.1.1085.а)за участю компетентного представника іншого підприємства (організації), виділеного керівником цього підприємства, або

8.1.1.1.1.1.1.1086.б)за участю компетентного представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником підприємства з числа осіб, затверджених рішенням фабричного, заводського чи місцевого комітету профспілки цього підприємства, або

8.1.1.1.1.1.1.1087.в)односторонньо підприємством-одержувачем, якщо виготовлювач (відправник) дав згоду на одностороннє приймання продукції.

8.1.1.1.1.1.1.1088.22.Для участі в прийманні продукції повинні виділятися особи, компетентні в питаннях визначення якості та комплектності продукції, яка підлягає прийманню.

8.1.1.1.1.1.1.1089.Матеріально відповідальні і підпорядковані їм особи, а також особи, котрі займаються обліком, зберіганням, прийманням і відпуском матеріальних цінностей, як представники громадськості підприємств-одержувачів виділятись не повинні.

8.1.1.1.1.1.1.1090.23.Представнику, уповноваженому для участі в прийманні продукції за якістю і комплектністю, видається належно оформлене разове посвідчення за підписом керівника підприємства чи його заступника.

8.1.1.1.1.1.1.1091.29. За результатами приймання продукції за якістю і комплектністю з участю представників складається акт про фактичну якість і комплектність одержаної продукції.

8.1.1.1.1.1.1.1092.Акт повинен бути складений в день завершення приймання продукції за якістю і комплектністю.

8.1.1.1.1.1.1.1093.32.Акт, що встановлює неналежну якість чи комплектність продукції, складений за участю представників, указаних в п.20, підп. "а", "б", "в", затверджується керівником підприємства-одержувача чи його заступником не пізніше триденного терміну після складання акта.

8.1.1.1.1.1.1.1094.

8.1.1.1.1.1.1.1095.

8.1.1.1.1.1.1.1096. ДОДАТОК 3

8.1.1.1.1.1.1.1097.Підприємство ______________________________

8.1.1.1.1.1.1.1098.8.1.1.1.1.1.1.1099.

АКТ № ___8.1.1.1.1.1.1.1100.

ПРО БІЙ, ЛАМАННЯ, ПСУВАННЯ ТОВАРУ8.1.1.1.1.1.1.1101.

від ___ . ___________ 20__

р.8.1.1.1.1.1.1.1102.

8.1.1.1.1.1.1.1103.Комісією проведений огляд товару, що підлягає уцінці (списанню) внаслідок ______________________________

8.1.1.1.1.1.1.1104. (псування, бою і т.п.)

8.1.1.1.1.1.1.1105.

8.1.1.1.1.1.1.1106.У результаті огляду виявилось:

8.1.1.1.1.1.1.1107.№ п/п

8.1.1.1.1.1.1.1108.

8.1.1.1.1.1.1.1109.

8.1.1.1.1.1.1.1110.Найменування товару

8.1.1.1.1.1.1.1111.

8.1.1.1.1.1.1.1112.

8.1.1.1.1.1.1.1113.Сорт

8.1.1.1.1.1.1.1114.

8.1.1.1.1.1.1.1115.

8.1.1.1.1.1.1.1116.Одиниці виміру

8.1.1.1.1.1.1.1117.

8.1.1.1.1.1.1.1118.

8.1.1.1.1.1.1.1119.Кількість товару

8.1.1.1.1.1.1.1120.Ціна

8.1.1.1.1.1.1.1121.

8.1.1.1.1.1.1.1122.

8.1.1.1.1.1.1.1123.Сума

8.1.1.1.1.1.1.1124.

8.1.1.1.1.1.1.1125.

8.1.1.1.1.1.1.1126.Уцінка

8.1.1.1.1.1.1.1131.брутто

8.1.1.1.1.1.1.1132.нетто або кількість

8.1.1.1.1.1.1.1135.нова ціна

8.1.1.1.1.1.1.1136.сума

8.1.1.1.1.1.1.1137.сума уцінки

8.1.1.1.1.1.1.1138.

8.1.1.1.1.1.1.1139.

8.1.1.1.1.1.1.1140.

8.1.1.1.1.1.1.1141.

8.1.1.1.1.1.1.1142.

8.1.1.1.1.1.1.1143.

8.1.1.1.1.1.1.1144.

8.1.1.1.1.1.1.1145.

8.1.1.1.1.1.1.1146.

8.1.1.1.1.1.1.1147.

8.1.1.1.1.1.1.1148.

8.1.1.1.1.1.1.1149.

8.1.1.1.1.1.1.1150.

8.1.1.1.1.1.1.1151.

8.1.1.1.1.1.1.1152.

8.1.1.1.1.1.1.1153.

8.1.1.1.1.1.1.1154.

8.1.1.1.1.1.1.1155.

8.1.1.1.1.1.1.1156.

8.1.1.1.1.1.1.1157.

8.1.1.1.1.1.1.1158.

8.1.1.1.1.1.1.1159.

8.1.1.1.1.1.1.1160.

8.1.1.1.1.1.1.1161.

8.1.1.1.1.1.1.1162.

8.1.1.1.1.1.1.1163.

8.1.1.1.1.1.1.1164.

8.1.1.1.1.1.1.1165.

8.1.1.1.1.1.1.1166.

8.1.1.1.1.1.1.1167.

8.1.1.1.1.1.1.1168.

8.1.1.1.1.1.1.1169.

8.1.1.1.1.1.1.1170.

8.1.1.1.1.1.1.1171.

8.1.1.1.1.1.1.1172.

8.1.1.1.1.1.1.1173.

8.1.1.1.1.1.1.1174.

8.1.1.1.1.1.1.1175.

8.1.1.1.1.1.1.1176.

8.1.1.1.1.1.1.1177.

8.1.1.1.1.1.1.1178.

8.1.1.1.1.1.1.1179.

8.1.1.1.1.1.1.1180.

8.1.1.1.1.1.1.1181.

8.1.1.1.1.1.1.1182.

8.1.1.1.1.1.1.1183.

8.1.1.1.1.1.1.1184.

8.1.1.1.1.1.1.1185.

8.1.1.1.1.1.1.1186.

8.1.1.1.1.1.1.1187.

8.1.1.1.1.1.1.1188.

8.1.1.1.1.1.1.1189.

8.1.1.1.1.1.1.1190.

8.1.1.1.1.1.1.1191.Характеристика дефектів товарів _________________________________

8.1.1.1.1.1.1.1192._____________________________________________________________

8.1.1.1.1.1.1.1193.

8.1.1.1.1.1.1.1194.Висновок комісії

8.1.1.1.1.1.1.1195.Причина псування і бою ______________________________________ Використання актованого товару ____________________________________ Увесь непридатний до використання товар на суму __ грн. ___коп. знищений в присутності комісії шляхом ________________________________

8.1.1.1.1.1.1.1196.або вивезений на звалище за накладною №___від "__"_______ 20_ р.

8.1.1.1.1.1.1.1197.Члени комісії:

8.1.1.1.1.1.1.1198.___________________ ____________

8.1.1.1.1.1.1.1199. посада підпис

8.1.1.1.1.1.1.1200.___________________ ___________

8.1.1.1.1.1.1.1201. посада підпис

8.1.1.1.1.1.1.1202.___________________ ____________.

8.1.1.1.1.1.1.1203. посада підпис

8.1.1.1.1.1.1.1204.

8.1.1.1.1.1.1.1205.Акт затверджую, втрати на суму __ грн. __. коп. віднести за рахунок __________________________________________

8.1.1.1.1.1.1.1206.

8.1.1.1.1.1.1.1207.___ ______________

8.1.1.1.1.1.1.1208.8.1.1.1.1.1.1.1209.

Керівник:

____________________8.1.1.1.1.1.1.1210.

8.1.1.1.1.1.1.1211.

ВАРІАНТ - 38.1.1.1.1.1.1.1212.8.1.1.1.1.1.1.1213.

Тести першого рівня (на розпізнання навчального матеріалу) – 30 тестів.8.1.1.1.1.1.1.1214.8.1.1.1.1.1.1.1215.

Завдання:

Виберіть правильну відповідь8.1.1.1.1.1.1.1216.8.1.1.1.1.1.1.1217.

1. Який розмір повинна мати

стандартна,

овальної

форми цибуля ріпчаста

(не менше, у см)?8.1.1.1.1.1.1.1218.а) 2,0;

8.1.1.1.1.1.1.1219.б) 5,0;

8.1.1.1.1.1.1.1220.в) 4,0.

8.1.1.1.1.1.1.1221.

8.1.1.1.1.1.1.1222.

2. Назвіть оптимальну температуру зберігання цибу

лі та часника:8.1.1.1.1.1.1.1223.а) – (1 – 3°С );

8.1.1.1.1.1.1.1224.б) + (8 – 10°С);

8.1.1.1.1.1.1.1225.в) + (15 – 16°С).

8.1.1.1.1.1.1.1226.

8.1.1.1.1.1.1.1227.

3. Як

поділяють цибулю за забарвленням луски?8.1.1.1.1.1.1.1228.а) на коричневу, жовту;

8.1.1.1.1.1.1.1229.б) на білу, солом'яно-жовту, фіолетову, коричневу;

8.1.1.1.1.1.1.1230.в) на білу, коричневу.

8.1.1.1.1.1.1.1231.

4. Які ознаки лягли в основу класифікації свіжих овочів?8.1.1.1.1.1.1.1232.а) будова;

8.1.1.1.1.1.1.1233.б) форма, маса;

8.1.1.1.1.1.1.1234.в) частини рослин, що використовують в їжу.

8.1.1.1.1.1.1.1235.8.1.1.1.1.1.1.1236.

5.

Яка особливість хімічного складу цибулинних овочів?8.1.1.1.1.1.1.1237.а) вміст води;

8.1.1.1.1.1.1.1238.б) вміст сухих речовин:

8.1.1.1.1.1.1.1239.в) вміст фітонцидів ефірних олій.

8.1.1.1.1.1.1.1240.8.1.1.1.1.1.1.1241.

6. За якими показниками визначається органолептич

на цінність органолептична цінність свіжих овочів?8.1.1.1.1.1.1.1242.а) за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, розміром, формою;

8.1.1.1.1.1.1.1243.б) за зовнішнім виглядом, запахом, смаком;

8.1.1.1.1.1.1.1244.в) за розміром, формою, смаком.

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.