.RU
Карта сайта

COLORS – ТҮСТӨР - ЦВЕТА - Useful english-kyrgyz-russian phrases greeting, thanks-саламдашуу, ыракмат айтуу-приветствие,...

COLORS – ТҮСТӨР - ЦВЕТА


white

ак белый

red

кызыл красный

dark blue

көк синий

green

жашыл зеленый

black

кара черный

yellow

сары желтый

brown

күрөң коричневый

grey

боз серый

blue

көгүш голубой

pink

роза түс розовый

WEATHER - АБА ЫРАЙЫ - ПОГОДА


It will snow.

Кар жаайт. Снег пойдёт.

It is snowing.

Кар жаап жатат. Снег идет

The water will freeze.

Суу тоңот. Вода замернет.

It will rain.

Жамгыр (жаан) жаайт. Будет дождь.

Lasting

rain

Ак жаан Продолжительные дождь

It

s

hailing

.

Мөндүр жаап жатат. Идёт град.

It

s

sunny

.

Күн ачык. Солнечно.

It’s cloudy.

Күн бүркөк. Облачно.

It’s windy.

Шамалдуу. Ветрено.

It’s getting warm.

Күн жылыйт. Станет тепло.

The days will become shorter.

Күн кыскарат. Дни станут короче.

The night will become long.

Түн узарат. Ночи станут длиннее.

winter

кыш зима

Early

spring

Эрте жаз Ранняя весна

Spring

months

Жаз айлары Весенние месяцы

The snow will melt.

Кар эрийт. Снег растает.

Summer

vacation

Жайкы каникул Летные каникулы

HOUSING – ЖАШООЧУ ЖАЙ - ЖИЛЬЕ


What is your permanent address?

Сенин туруктуу дарегиң кандай? Какой у вас постоянный адрес?

Meet

guests

!

Конок тосуңуз! Встречай гостей!

Come over!

Көрүп чыгыңыз! Зайди и посмотри!

What

is

this

?

Бул эмне? Что это?

This is an apple.

Бул алма. Это яблоко.

Who is this?

Бул ким? Кто это?

This

is

_____.

Бул ______? Это _____.

Where is the toilet?

Даараткана кайда? Где туалет?

Where is my room?

Бөлмөм кайда? Где моя комната?

Turn on the music!

Музыка койуңуз! Включи музыку!

Have a rest!

Эс алыңыз! Отдохни!

Make a fire!

От жагыңыз! Разведи огонь!

May I see the rooms?

Бөлмөлөрдү көрсөм болобу? Могу я посмотреть комнаты?

Of course, you may.

Албетте, болот. Конечно, можете.

What room is it?

Бул кайсы бөлмө? Какая это комната?

How can I unlock the door?

Эшикти кантип ачсам болот? Как я могу открыть дверь?

Do you have all conveniences in your house?

Үйүңөрдө бардык шарттар барбы? В вашем доме есть все удобства?

Clothes hanger

Көйнөк илгич Вешалка

Clothes line

Кир жайган жип Бельевая веревка

Slop pail/waste bucket

Таштанды чака Мусорное ведро

Thin/thick blanket

Жука (калың) одеяло Тонкое / толстое одеяло

Pillow case

Жаздык кап Наволочка

Quilt

Калың жууркан Толстое одеяло

Take a shower / banya!

Душка / мончого түшүңүз! Помыться в бане!

Bath

towel

Мончо сүлгү Полотенце

Is there a water line in the house?

Үйдө суу түтүгү барбы? В доме есть водопровод?

Kitchen table

Ашкана столу / үстөлү Кухонный стол

Kitchen cabinet

Ашкана шкафы Кухонный шкаф

Do the laundry!

Кир жууңуз! Стирать!

Laundry soap

Кир самын Хозяйственное мыло

Soap dish

Самын салгыч Мыльница

Toilet

paper

Даараткана кагазы Туалетная бумагаToilet soap

Атыр самын Туалетное мыло

Spacious

house

Кенен үй Просторный дом

Messy room

Чачылган бөлмө Неубранная комната

Water tube

Суу чорго Кран

Wipe

Сүрт (аарчы)! Вытри/те!

Screw in a bulb!

Лампочканы так! Закрутите лампочку!

Unscrew

a

bulb

!

Лампочканы чыгар! Выкрутите лампочку!

The

tap

is

dripping

.

Суу чоргодон агып жатат. С крана капает.

The tap doesn’t work.

Кран иштебейт. Кран не работает.

There’s no electricity.

Свет жок. Нет электричества.

Put

the

blinds

down

!

Парданы түшүр! Опустите шторы!

Light

a

candle

!

Шамды жагыңыз! Зажгите свечу!

Put out a candle!

Шамды өчүр! Потушите свечу!

PETS - ҮЙ ЖАНЫБАРЛАРЫ – ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

dog

ит собака

cat

мышык кошка

cow

уй корова

sheep

кой овца

goat

эчки коза

donkey

эшек осёл

pig

чочко свинья

horse

ат лошадь

rooster

короз петух

turkey

үндүк индюк

puppet

күчүк щенок

chicken

тоок цыплята

calf

музооn / торпокs телёнок

foal, colt

кулун жеребёнок
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.