.RU
Карта сайта

Постанова №233-жи

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЖИТОМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

П О С Т А Н О В А №233-ЖИ


про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Житомир 09 грудня 2010 року

Я, Уповноважена особа Комісії Осадчук Ольга Анатоліївна т.в.о. начальника Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та наказу т.в.о. голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бірюка С.О. від 25.11.2010р. №426К у відношенні відкритого акціонерного товариства "Шляхи Полісся" (далі – ВАТ "Шляхи Полісся", товариство, ВАТ) (місцезнаходження: 11742, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с. Наталівка, вул. Привокзальна, буд. 2; ідентифікаційний код: 03448563; р/р 26009200165400 в АКІБ "Укрсиббанк" МФО 351005; телефон (04141) 21602)

ВСТАНОВИЛА:Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 25 листопада 2010р. №222-ЖИ, складеного головним спеціалістом відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Борисюк О.В., вищезазначене товариство порушило вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: несвоєчасно (12.11.2010р.) виконало обов’язкове для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №53-ЖИ (далі – Розпорядження), яке 08 жовтня 2010р. винесене уповноваженою особою Комісії начальником Житомирського територіального управління Комісії Шиніним В.В., відповідно до якого товариству необхідно було у термін до 08 листопада 2010 року усунути порушення вимог ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п.1 г.3 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06р. N1591 (із змінами), а саме: подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) особливу інформацію емітента про зміну 30.04.2010р. складу посадових осіб ВАТ "Шляхи Полісся" (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 30.04.2010р.). На виконання Розпорядження ВАТ "Шляхи Полісся" необхідно було надати до Житомирського територіального управління Комісії інформацію про усунення цього порушення в термін до 08 листопада 2010 року..

На підпис акту про правопорушення представник юридичної особи не з’явився, пояснень чи заперечень не надав, хоча про час і місце підписання акту про правопорушення юридична особа була повідомлена в установленому порядку.

Про час і місце розгляду справи юридична особа була повідомлена в установленому порядку.

До матеріалів справи долучено письмове пояснення уповноваженого представника ВАТ "Шляхи Полісся" щодо обставин виявленого правопорушення.

Проте, викладені в поясненні обставини не звільняють акціонерне товариство від відповідальності.

Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне.

Розпорядження надане згідно п.10) ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та є обов’язковим для виконання.

Заява, на підставі якої уповноваженою особою може бути прийняте рішення про відстрочення терміну виконання розпорядження, від акціонерного товариства до Житомирського територіального управління Комісії не надходила.

ВАТ "Шляхи Полісся" 12.11.2010р. (вх.№2160 від 12.11.2010р.) подало до Житомирського територіального управління Комісії паперову та електронну форму особливої інформації про зміну 30.04.2010р. складу посадових осіб ВАТ "Шляхи Полісся" (протокол загальних зборів акціонерів №1 від 30.04.2010р.), тобто пізніше терміну, зазначеному у Розпорядженні.

Отже, ВАТ "Шляхи Полісся" вчинило правопорушення на ринку цінних паперів, а саме: несвоєчасно 12.11.2010р. виконало розпорядження про усунення законодавства про цінні папери №53-ЖИ від 08.10.2010р.

Згідно з п.8) ч.1 ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Комісія застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правопорушення вчинене вперше.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п.14) ст.8, п.8 ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п.1.8 розділу XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272,

п о с т а н о в и л а:1. За несвоєчасне виконання розпорядження застосувати до ВАТ "Шляхи Полісся" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі

1000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає

17000 (Сімнадцять тисяч)

гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України (рахунок Новоград-Волинського району №31111106700385 в УДК у Житомирській області МФО 811039, код одержувача платежу 22062846, балансовий рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні та інші санкції", символ 101) протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови протягом 5 робочих днів направити в Житомирське територіальне управління Комісії (10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 15).

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено

Постанова набирає чинності з дати її винесення.

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії _____________ О.А. Осадчук


М.П.

Постанову мені оголошено 09 грудня 2010р. З правами особи, до якої застосована санкція, ознайомлений. Примірник постанови отримав.

Представник юридичної особи _______________ _______________________

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.