.RU
Карта сайта

Zakres wiedzy I umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniachWojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiegoprzeprowadzanego w gimnazjach w roku szk. 2012/2013Etap szkolny:Wiedza i umiejętności: 1. Pisownia miękkiego znaku, apostrofa i ў (у).

 2. Еўфрасіння Полацкая, Усяслаў Чарадзей- kim byli i jakie mieli zasługi?

 3. Znaczenie twórczości członków ugrupowania literackiego „Białowieża” (Віктарa Шведa, Міхася Шаховіча, Алеся Барскага, Надзеi Артымовіч)

 4. Prawidłowe tworzenie i zapisywanie liczebników głównych i porządkowych.

 5. Określanie problematyki utworu (lista lektur).

 6. Analiza i interpretacja wierszy (lista lektur).

 7. Praktyczna znajomość odmiany czasowników.

 8. Układanie wypowiedzi kilkuzdaniowej na temat epoki WKL (Statut WKL, język, działalność F. Skaryny).

 9. Stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Literatura: 1. Ядвігa Бяганская - A ўсё праз гэтага Толіка

 2. Алесь Барскi- Маці

 3. Алесь Барскi- На далонях тваіх

 4. Надзeя Артымовіч- ***П’ю прагна...

 5. Віктар Швед- Мая маленькая айчына

 6. Віктар Швед- Мая мова

 7. Віктар Швед- Некаторым інтэлігентам

 8. Мiхась Шаховiч- Дарогi


Etap rejonowy:Wiedza i umiejętności: 1. Pisownia miękkiego znaku, apostrofa i ў (у).

 2. Еўфрасіння Полацкая, Усяслаў Чарадзей- kim byli i jakie mieli zasługi?

 3. Znaczenie twórczości członków ugrupowania literackiego „Białowieża” (Віктарa Шведa, Міхася Шаховіча, Алеся Барскага, Надзеi Артымовіч)

 4. Prawidłowe tworzenie i zapisywanie liczebników głównych i porządkowych.

 5. Określanie problematyki utworu (lista lektur).

 6. Analiza i interpretacja wierszy (lista lektur).

 7. Praktyczna znajomość odmiany czasowników.

 8. Układanie wypowiedzi kilkuzdaniowej na temat epoki WKL (Statut WKL, język, działalność F. Skaryny).

 9. Stosowanie zwrotów grzecznościowych

 10. Wyszukiwanie informacji w tekście, stosowanie cytatów (lista lektur).

 11. Redagowanie prostych form użytkowych np. życzenia, ogłoszenie.

 12. Przekład z języka polskiego na język białoruski (zakres tematyczny: szkoła, dom).

 13. Stosowanie zaimków osobowych.

 14. Максім Багдановіч- twórczość klasyka literatury białoruskiej.

 15. Znaczenie symbolu drogi w literaturze białoruskiej.

Literatura: 1. Ядвігa Бяганская - A ўсё праз гэтага Толіка

 2. Алесь Барскi- Маці

 3. Алесь Барскi- На далонях тваіх

 4. Надзeя Артымовіч- ***П’ю прагна...

 5. Віктар Швед- Мая маленькая айчына

 6. Віктар Швед- Мая мова

 7. Віктар Швед- Некаторым інтэлігентам

 8. Мiхась Шаховiч- Дарогi

 9. Мiхась Шаховiч- Смерць валошкі

 10. Сакрат Яновiч- Гасцiнец

 11. Максім Багдановіч- Слуцкія ткачыхі

 12. Максім Багдановіч- Зорка Венера (Раманс)

 13. Пятрусь Броўка- Калi ласка

Etap wojewódzki:


Wiedza i umiejętności: 1. Pisownia miękkiego znaku, apostrofa i ў (у).

 2. Еўфрасіння Полацкая, Усяслаў Чарадзей- kim byli i jakie mieli zasługi?

 3. Znaczenie twórczości członków ugrupowania literackiego „Białowieża” (Віктарa Шведa, Міхася Шаховіча, Алеся Барскага, Надзеi Артымовіч)

 4. Prawidłowe tworzenie i zapisywanie liczebników głównych i porządkowych.

 5. Określanie problematyki utworu (lista lektur).

 6. Analiza i interpretacja wierszy (lista lektur).

 7. Praktyczna znajomość odmiany czasowników.

 8. Układanie wypowiedzi kilkuzdaniowej na temat epoki WKL (Statut WKL, język, działalność F. Skaryny).

 9. Stosowanie zwrotów grzecznościowych

 10. Wyszukiwanie informacji w tekście, stosowanie cytatów (lista lektur).

 11. Redagowanie prostych form użytkowych np. życzenia, ogłoszenie.

 12. Przekład z języka polskiego na język białoruski (zakres tematyczny: szkoła, dom).

 13. Stosowanie zaimków osobowych.

 14. Максім Багдановіч- twórczość klasyka literatury białoruskiej.

 15. Znaczenie symbolu drogi w literaturze białoruskiej.

 16. Янка Купала - życie i twórczość.

 17. Postawa moralna i etyczna w życiu młodego człowieka w kontekście wiersza- Сляды

Literatura: 1. Ядвігa Бяганская - A ўсё праз гэтага Толіка

 2. Алесь Барскi- Маці

 3. Алесь Барскi- На далонях тваіх

 4. Надзeя Артымовіч- ***П’ю прагна...

 5. Віктар Швед- Мая маленькая айчына

 6. Віктар Швед- Мая мова

 7. Віктар Швед- Некаторым інтэлігентам

 8. Мiхась Шаховiч- Дарогi

 9. Мiхась Шаховiч- Смерць валошкі

 10. Сакрат Яновiч- Гасцiнец

 11. Максім Багдановіч- Слуцкія ткачыхі

 12. Максім Багдановіч- Зорка Венера (Раманс)

 13. Пятрусь Броўка- Калi ласка

 14. Янка Купала- Курган

 15. Пятрусь Броўка- Сляды


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.