.RU
Карта сайта

І. Оптимізація мережі - Комплексна програма розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період...


І. Оптимізація мережіпрофесійно-технічних навчальних закладівОсновні завдання та заходи:1. Забезпечити поетапне утворення центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням на базі державних професійно-технічних навчальних закладів (Додаток 1).

Придбання технічного обладнання для центрів професійно-технічної освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та роботодавців.

2. Здійснити реорганізацію мережі ПТНЗ області з урахуванням потреб регіонального ринку праці у робітничих кадрах (Додаток 2).

3. Здійснити перепрофілювання новоутворених ПТНЗ у навчальні заклади нового типу - центри професійно-технічної освіти (Додаток 3).

4. Забезпечити функціонування професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки України: Грицівське вище професійне училище № 38, Хмельницький професійний ліцей сфери послуг*, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей»**, Вище професійне училище № 25 м.Хмельницький.

5. Забезпечити функціонування навчальних центрів при установах виконання покарань: Ізяславський навчальний центр № 31, Шепетівський навчальний центр № 98, Райковецький навчальний центр № 78, Замковий навчальний центр № 58 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 року № 1090 «Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006- 2010 роки».

Фінансування заходів, необхідних для проведення оптимізації мережі, здійснюватиметься за рахунок коштів, які будуть виділені на утримання ПТНЗ, власних надходжень ПТНЗ, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інше.

* у 2009 році буде перепрофільований у «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг

** у 2009 році буде перепрофільований у «Кам’янець-Подільське вище професійне училище будівельних технологій»

Очікувані результатиУ результаті здійснення заходів очікується утворення нових типів ПТНЗ – центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій за галузевим спрямуванням, центрів професійно-технічної освіти та формування мережі навчальних закладів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах (Додаток 4).

Мережа професійно-технічних навчальних закладів після реорганізації:

всього 31 ПТНЗ,

з них: 23 - фінансування через трансферти (область);

4 – пряме підпорядкування Міністерству освіти і науки України;

4 - центри при установах виконання покарань (фінансування через Міністерство освіти і науки України).

Відповідальні виконавці:управління освіти і науки облдержадміністрації, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

ІІ. Моніторинг регіонального ринку праціОсновною метою здійснення моніторингу ринку праці є визначення потреби регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, планування та розміщення державного замовлення на підготовку робітників у ПТНЗ області, проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, яка навчається в закладах різних типів, з особами з обмеженою працездатністю, з вивільнюваними працівниками, з особами, позбавленими волі.

Основні завдання та заходи:1. Щорічно визначати потребу у кваліфікованих робітничих кадрах для регіонального ринку праці. (Додатки 5, 6).

2. Забезпечити формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у ПТНЗ відповідно до пріоритетного переліку професій та потреб регіонального ринку праці.

3. Забезпечити організацію і проведення професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого населення на базі ПТНЗ.

4. Сприяти організації професійно-технічного навчання слухачів у професійно-технічних навчальних закладах інших форм власності і підпорядкування.

5. Забезпечити проведення щорічного моніторингу державної кваліфікаційної атестації та працевлаштування випускників ПТНЗ.

6. Сприяти налагодженню партнерських відносин між роботодавцями та професійно-технічними навчальними закладами щодо забезпечення підприємств робітничими кадрами.

7. Забезпечити ефективну роботу з професійної орієнтації молоді, підвищення престижу робітничих професій, соціального статусу робітника в суспільстві:

7.1. Продовжити практику укладання багатосторонніх угод між суб’єктами професійної орієнтації щодо проведення спільної профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів та ПТНЗ. Здійснювати спільне планування та проведення профорієнтаційних заходів з учнями загальноосвітніх закладів (ярмарки професій, марафони робітничих професій, презентації професій, профінформаційні бесіди тощо), спрямованих на підвищення престижу робітничих професій, мотивації до праці із залученням спеціалістів високої кваліфікації, представників робітничих династій, роботодавців.

7.2. Здійснювати спільно із соціальними партнерами щорічний моніторинг та подальше коригування професійних намірів випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб і вимог регіонального ринку праці. Проводити спільно із соціальними партнерами профдіагностичне обстеження учнівської молоді з метою надання допомоги у виборі професії, вивчення та забезпечення розвитку їхніх професійно-важливих якостей, виховання у школярів власної активності у професійному самовизначенні.

7.3. З метою інформування учнівської молоді про вимоги сучасного ринку праці, підвищення їхньої мотивації до роботи на підприємствах району, сприяння ефективній взаємодії роботодавців і ПТНЗ щодо якісної підготовки робітничих кадрів, та закріплення їх на виробництві, залучити спеціалістів служби зайнятості та профільних управлінь до організації та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ.

7.4. Здійснювати планування і проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивного іміджу робітничих професій та підвищення мотивації до праці. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо важливості вибору конкурентоспроможних професій.

7.5. Сприяти соціальній адаптації вразливих категорій учнівської молоді (діти-сироти, інваліди, підлітки, які перебувають на обліку комісій у справах дітей, учні шкіл-інтернатів) шляхом надання психологічної підтримки, допомоги у свідомому виборі професій, інформування щодо ситуації на ринку праці, можливості професійного навчання за державні кошти, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів з наступним працевлаштуванням.

7.6. Проводити широку інформаційно-пропагандистську роботу в засобах масової інформації щодо можливості працевлаштування молоді за робітничими професіями на підприємствах області, її соціальних та юридичних прав і обов’язків. Налагодити спільну просвітницьку роботу шляхом створення радіо- і телепередач, рубрик у місцевих газетах.

7.7. Систематично проводити семінари, «круглі столи», тематичні зустрічі з представниками органів виконавчої влади, ринкоутворюючих, економічно активних підприємств, навчальних закладів, профспілок, інших громадських та державних організацій, з метою подальшого сприяння розвитку соціального партнерства та діалогу на ринку праці, спрямованого на координацію дій щодо ефективного вирішення проблем професійної підготовки кваліфікованих робітників та забезпечення потреб підприємств регіону.

7.8. Здійснювати професійну підготовку у межах технологічного профілю на базі закладів системи загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

7.9. Налагодити спільну роботу щодо створення банку даних випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою залучення їх до послуг державної служби зайнятості, зокрема спрямування на навчання за актуальними на місцевому ринку праці робітничими професіями на базі ПТНЗ.

8. Здійснити спеціалізацію професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням потреб регіонального ринку праці на період до 2012 року (Додаток 7).

9. Щорічно оновлювати банк даних підприємств, які надають учням та слухачам робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики з урахуванням пропозицій підприємств-замовників, роботодавців, місцевих органів виконавчої влади.

Фінансування заходів, необхідних для проведення профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення, здійснюватиметься за рахунок коштів, які будуть виділені на утримання ПТНЗ, власних надходжень ПТНЗ, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інше.

Очікувані результатиРеалізація зазначених заходів сприятиме подоланню дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на регіональному ринку праці, створенню цілісної системи професійної орієнтації населення та підвищенню престижу робітничих професій.

Відповідальні виконавці:

управління освіти і науки облдержадміністрації, головні управління праці і соціального захисту населення, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді, професійно-технічні навчальні заклади, об’єднання організацій роботодавців.

ІІІ. Удосконалення управління професійно-технічною освітоюУправління професійно-технічною освітою виступає головним інструментом аналізу, регулювання та контролю за впровадженням державної політики в галузі професійно-технічної освіти, дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів, а також державних стандартів професійно-технічної освіти професійно-технічними навчальними закладами. Удосконалення управління професійно-технічною освітою базується на впровадженні інноваційних підходів до змісту, форм і методів управління.

Основні завдання та заходи:1

.

З метою сприяння реалізації державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічного регулювання розвитку професійно-технічної освіти та підтримання ефективної взаємодії заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері формування і використання трудового потенціалу області забезпечити роботу

обласної Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

(розпорядження голови облдержадміністрації від 30.10.2006 року № 405/2006-р).

2. З метою побудови ефективних зв’язків між ПТНЗ та роботодавцями для розширення можливостей навчальних закладів, зокрема, щодо надання освітніх послуг дорослому населенню забезпечити створення Дорадчих комітетів професійно-технічних навчальних закладів.

3. Забезпечити створення у ПТНЗ консультативних рад за спеціальностями.

4. З метою забезпечення якісного професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого населення з використанням сучасних технологій навчання та виробничої бази підприємств:

- створити на базі Хмельницького професійного торгово - кулінарного ліцею, Шепетівського професійного ліцею, ДПТНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» Центри підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для осіб з числа незайнятого населення;

- відновити роботу Центру модульних технологій навчання на базі Вищого професійного училища № 4 м.Хмельницький;

- сприяти використанню елементів дуальної системи навчання при організації професійного навчання безробітних громадян на базі професійно-технічних навчальних закладів області;

- продовжити роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та стажування педагогічних працівників ПТНЗ по вивченню інноваційних технологій та новітніх будівельних матеріалів на базі Регіонального навчально-практичного будівельного центру «Хенкель-Баутехнік» (Україна) Вищого професійного училища № 4 м.Хмельницький.

5. Впроваджувати систему моніторингу ефективності управлінських рішень керівниками ПТНЗ та індикатори ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

6. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та стажування на підприємствах регіону.

  1. Запровадити гнучку систему безперервної освіти педагогічних працівників, яка сприятиме їх адаптації до професійної діяльності в умовах нових соціально-економічних відносин, розвитку комунікативних та інформаційних систем тощо.

  2. Забезпечувати соціологічний моніторинг та статистичний аналіз, який визначатиме перспективи і напрями розвитку освіти, способи управління нею та потреби у відповідному підвищенні кваліфікації, психолого-педагогічній підготовці, стажуванні педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти.

  3. Створити спільно з галузевими управліннями та відділами облдержадміністрації інформаційну базу щодо підприємств та установ, які застосовують прогресивні технології, мають високотехнологічне обладнання, новітні науково-практичні розробки та високий рівень організації праці для організації стажування педагогічних працівників, оновлення змісту професійно-технічної освіти, забезпечення якості професійної підготовки майбутніх робітників.

  4. Удосконалювати зміст підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ області відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності, забезпечуючи їх випереджувальний характер.

  5. Проводити цільове підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для надання їм нових знань і компетенцій, оновлення професійно-педагогічної компетентності.

  6. Здійснювати курсове підвищення кваліфікації та стажування на основі укладання угод між закладом (установою, організацією), що здійснює підвищення кваліфікації, ПТНЗ та педагогічним працівником.

  7. Проводити психолого-педагогічну підготовку для працівників підприємств, установ, організацій, які здійснюють підготовку робітничих кадрів.

  8. Визначати зміст курсового підвищення кваліфікації на основі вимог суспільства до педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти, до засобів, форм і методів професійної діяльності, освітньо-професійних програм відповідного напряму з урахуванням спектру фахової, соціальної, економічної, правової, організаторської підготовки педагогів. Формувати зміст курсового підвищення кваліфікації за моделлю професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти. Регламентувати зміст курсового підвищення кваліфікації державними стандартами, навчально-тематичними планами, програмами та іншими нормативно-методичними документами органів державного управління освітою.

  9. Організовувати стажування педагогічних працівників на договірних засадах з підприємствами, організаціями, установами з метою підтвердження, підвищення та встановлення робітничого розряду, набуття професійних компетенцій відповідно до потреб роботодавців на базі сучасних виробництв, навчально-практичних центрів новітніх виробничих технологій.

  10. Забезпечити науково-методичний супровід складання індивідуальних планів та програм стажування.

  11. Розробити спільно з галузевими управліннями та відділами облдержадміністрації механізм посилення зацікавленості роботодавців у забезпеченні підвищення професійного рівня педагогічних працівників, інвестування коштів у розвиток системи підвищення кваліфікації.

  12. Удосконалити систему визначення та підтвердження професійної компетентності працівників ПТНЗ, зокрема шляхом проведення їх атестації та сертифікації.

7. Активізувати роботу щодо залучення роботодавців до надання добровільних внесків (товарів, робіт, послуг та інше) для покращення навчально-виробничого процесу з урахуванням податкових пільг підприємствам-замовникам робітничих кадрів.

Фінансування заходів, пов’язаних із забезпеченням підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, здійснюватиметься за рахунок коштів, які будуть виділені на утримання ПТНЗ, власних надходжень ПТНЗ, спонсорської допомоги, благодійних внесків та інше.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.