.RU
Карта сайта

З англійської мови Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу 6 - старонка 2

2.Граматичні складнощі в англійській мові

 1. Часи в активному та пасивному стані (Tenses in the Active and Passive Voices)

Дійсний спосіб

   1. Часи групи Simple (Simple Tenses) в активному стані (табл.1).


Формула:

інфінітив смислового дієслова (to work, to ask) Present Simple збігається з формою інфінітива без частки to в усіх особах, крім 3-ої особи однини, що має закінчення –s, -es.

Питальна і заперечна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова to do, яке у 3-ій особі однини має форму does, та інфінітива смислового дієслова без частки to.

I ask

Do I ask?

I do not (don’t) ask

He ask

Does he ask?

He does not (doesn’t) ask

Past Simple (друга основна форма правильних дієслів) утворюється додаванням до інфінітива закінчення -d, -ed.

Past Simple неправильних дієслів – іншим способом.

Питальна і заперечна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова to do у минулому часі (did).

I asked (wrote)

Did I ask (write)

I did not (didn’t) ask(write)

He asked (wrote)

Did he ask (write)

He did not (didn’t) ask(write)

Past Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова shall (для 1-ої особи однини і множини), will (для інших осіб) та інфінітива смислового дієслова без частки to.

I shall ask

Shall I ask?

I shall not (shan’t) ask

He will ask

Will he ask?

He will not (won’t) ask

Часи групи Simple вживаються для вираження звичайних, постійних або повторювальних дій у теперішньому, минулому або майбутньому і часто використовуються з обставинами usually, every, day, often, seldom, sometimes та інші. Крім того, Past Simple вживається з обставинами yesterday, last week (month, year), 5 days ago тощо.

Часи групи Simple перекладаються частіш за все дієсловами недоконаного виду. Але можуть перекладатися також і дієсловами доконаного виду.

I ask (asked, shall ask).

Я запитував (запитую, запитуватиму)

Формула

часу групи Simple у пасивному стані:

to be + Participle II смислового дієслова.

to be asked.
   1. 2014-07-19 18:44
   2. Контрольная работа
   3. Контрольная работа
   4. Контрольная работа
   5. Контрольная работа
   6. Контрольная работа
   7. Контрольная работа
   8. Контрольная работа
   9. Контрольная работа
   10. Контрольная работа
   11. Контрольная работа
   12. Контрольная работа
   13. Контрольная работа
   14. Контрольная работа
   15. Контрольная работа
   16. Контрольная работа
   17. Контрольная работа
   18. Контрольная работа
   19. Контрольная работа
   20. Контрольная работа
   21. Контрольная работа
   22. Контрольная работа
   23. Контрольная работа
   24. Контрольная работа
   25. Контрольная работа
   26. Контрольная работа
© sanaalar.ru
Образовательные документы для студентов.