.RU
Карта сайта

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспитуМ

ОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПРАКТИКУМДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУКРОК 2 СТОМАТОЛОГІЯ”
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - 2007

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту “Крок 2 СТОМАТОЛОГІЯ” затверджений вченою радою ІФДМУ від 20.03.2007 р.Автори:

М.Н.Воляк, С.Б.Геращенко, О.Б.ПерменовЗмістТерапевтична стоматологія ................................................. 3

Некаріозні ураження твердих тканин зубів.......................... 3

Карієс ................................................. 5

Пульпіт .................................................... 12

Періодонтит ................................................... 20

Захворювання пародоита ................................................... 27

Захворювання слизової оболонки порожнини рота ......................... 33

Дитяча терапевтична стоматологія ................................................ 50

Карієс та некаріозні ураження зубів у дітей.

Профілактика карієсу зубів у дітей ............................................. 50

Травматичні ураження зубів у дітей ................................... 57

Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей ............................ 58

Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей ............................ 62

Захворювання тканин пародонта в дітей............................... 66

Захворювання слизової оболонки рота в дітей.................... 69

Хірургічна стоматологія ................................................... 77

Знеболення та видалення зубів ................................................. 77

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки ...................... 88

Травматологія та відновна хірургія щелепно-лицевої

ділянки .................................................. 98

Онкологія щелепно-лицевої ділянки...................................... 106

Хірургічна стоматологія дитячого віку....................................... 112

Ортопедична стоматологія .................................................. 123

Загальні питання, організація охорони здоров'я 123

Незнімні протези .................................................... 125

Поодинокі коронки .................................................... 125

Мостоподібні протези ................................................... 129

Вкладки ................................................... 131

Штифтові конструкції ................................................... 132

Генералізований пародонтит .................................................. 133

Патологічна стертість зубів ................................................... 135

Захворювання скронево- нижньощелепного суглоба

(СНЩС) .................................................. 136

Вторинні зубо-щелепні деформації ....................................... 137

Гальваноз .................................................. 138

Імплантологія ................................................... 139

Часткове знімне протезування. Бюгельні протези .......................... 140

Повні знімні протези ................................................... 145

Щелепно-лицева ортопедія .................................................... 151

Ортодонтія ................................................... 154

Крок 2, 2001 рік...................................................................................... 160

Крок 2, 2002 рік...................................................................................... 173

Крок 2, 2003 рік...................................................................................... 186

Крок 2, 2004 рік..................................................................................... 199

Крок 2, 2005 рік..................................................................................... 212

Крок 2, 2006 рік..................................................................................... 226

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯНЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ1. У процесі ембріонального роз­витку зуба порушу­ється розвиток клітин епітеліальної вистілки рото­вої бухти. Які складові частини зуба можуть зазнати пошкодження:

А. Періодонт

В. Дентин

С. Цемент

D. Емаль

Е. Пульпа?

2. В антенатальному онтогенезі під дією інтоксикації постраждали клі­тини внутрішнього шару зубного мі­шечка в зубному зачатку. Яка з тка­нин зуба в такому разі недостатньо розвивається:

А. Пульпа

В. Безклітинний цемент

С. Емаль

D. Дентин

Е. Клітинний цемент?

3. Пацієнтка віком 47 років скар­житься на неможливість приймання холодної та гарячої їжі, а також на інтенсивний біль від кислого, солод­кого та солоного. Об'єктивно: вияв­лена незначна втрата емалі на біч­них зубах (молярах) і різцях. Зонду­вання та холодова проба різко болісні. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гіперестезія твердих тканин зуба

В. Ерозія емалі

С. Некроз емалі

D. Гіпоплазія емалі

Е. Патологічне стирання твердих тканин зуба?

4. У хворого віком 51 рік скарги на виникнення болю від дії темпера­турних, хімічних, механічних подраз­ників. Біль інтен­сив­ний, але швидко минає після усунення подразника. Об'єк­тив­но: незначне стирання ема­лі на жувальній поверхні бічних зу­бів і по різальному краю іклів і різ­ців. Оголений дентин твердий, гла­денький, блискучий. ЕОД — 5 мкА. Установіть діагноз:

А. Клиноподібний дефект

В. Гіпоплазія емалі

С. Гіперестезія твердих тканин зуба

D. Ерозія емалі

Е. Флюороз.

5. Пацієнт віком 16 років скар­житься на косметичні дефекти у ви­гляді білих плям в ділянці верхніх фронтальних зубів, які з'явилися дав­но і з часом не змінювали свою фор­му. Об'єктивно: білі плями біля рі­заль­них країв на присінкових (вес­тибулярних) поверхнях 11, 12, 21, 22 зубів, а також на присінкових і жувальних поверхнях 16, 26, 36, 46 зубів. Під час зондування поверх­ня плям гладенька, безболісна, реак­ція на холод відсутня. Плями не за­барвлюються 2% розчином метиле­нового синього. Назвіть найбільш імо­вірний діагноз:

А. Системна гіпоплазія емалі

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Гострий початковий карієс

D. Флюороз, плямиста форма

Е. Ерозія твердих тканин зубів.

6. Пацієнтка віком 20 років скар­житься на неестетичний вигляд 24 зу­ба з моменту його прорізування. Об'єк­тивно: у 24 зубі емаль частково від­сутня, дентин забарвлений у жовтий колір. У дитинстві 64 тимчасовий (молочний) зуб неодноразово ліку­вали, але спостерігалися часті загост­рення, набряки, виникла нориця на яснах. У 9 років його вимушені були видалити. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Системна гіпоплазія

В. Хронічний початковий карієс

С. Флюороз

D. Локальна гіпоплазія емалі

Е. Аплазія емалі?

7. У пацієнта віком 26 років на при­сінко­вих поверхнях центральних та бічних різців і малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп виявлені численні симетричні плями молоч­ного кольору. Плями безболісні під час зондування та дії темпера­турних подразників. Який найбільш імовір­ний діагноз:

А. Системна гіпоплазія емалі

B. Гострий початковий карієс

С. Некроз емалі

D. Флюороз

Е. Ерозія емалі?

8. Юнак віком 17 років скаржить­ся на наявність на фронтальних зу­бах косметичного дефекту у вигляді світлих плям. У місцевості, де він проживає, вміст фтору в питній воді становить 1 мг/л. Об'єктивно: на при-сінковій поверхні 11, 12, 21, 22 зу­бів, горбках 16, 26, 36, 46 зубів вияв­лені крейдяного кольору плями з блис­кучою поверхнею. Зі слів пацієнта, плями існують з раннього дитинства. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Множинний карієс

B. Системна гіпоплазія емалі

С. Ендемічний флюороз

D. Ерозія емалі

Е. Незавершений амелогенез?

9. Дівчина віком 18 років скар­житься на наявність білих плям на різцях верхньої щелепи. Об'єктивно: на присінковій поверхні 11 і 12 зу­бів ближче до різального краю вияв­лені симетричні білясті плями непра­вильної форми. їх поверхня блискуча, не забарвлюється барвниками, безбо­лісна під час зондування. Який най­більш імовірний діагноз:

А. Ендемічний флюороз

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Гострий початковий карієс

D. Ерозія емалі

Е. Системна гіпоплазія емалі?

10. Під час проведення санацій­них заходів у студентки віком 18 ро­ків на присінковій поверхні нижче екватора 24 зуба виявлена крейдя­ного кольору блискуча пляма. Скарг пацієнтка не пред'являє. У місцевос­ті, звідки вона родом, уміст фтору в питній воді становить 1,1 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гострий поверхневий карієс

В. Системна гіпоплазія емалі

С. Місцева гіпоплазія емалі

D. Ендемічний флюороз

Е. Гострий початковий карієс?

11. Дівчина віком 17 років скар­житься на наявність дефектів твер­дих тканин передніх і бічних зубів, які існують протягом тривалого часу. Народилась і проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді стано­вить 1,2 мг/л. Під час огляду на при­сінкових поверхнях різців верхньої та нижньої щелеп у ділянці екватора коронок, а також на горбках малих кутніх зубів виявлені дефекти твер­дих тканин у межах емалі. Дефекти мають світло-коричневий колір, дно та стінки їх гладенькі, безболісні під час зондування. Який найбільш імо­вірний діагноз:

А. Ерозія твердих тканин зубів

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Вогнищева одонтодисплазія

D. Ендемічний флюороз

Е. Системна гіпоплазія емалі?

12. Юнак віком 18 років, що про­живає в місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 0,43 мг/л, скаржиться на чутливість від солод­кого та кислого в ділянці 12, 11, 21, 22, 26 зубів. Під час огляду на присінковій поверхні цих зубів виявлені по­одинокі білясті плями з гладенькою поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Хронічний поверхневий карієс

В. Хронічний початковий карієс

С. Гіпоплазія емалі

D. Ерозія емалі

Е. Флюороз?

13. У дівчини віком 17 років на присінковій поверхні різців і бічних зубів нижньої та верхньої щелеп ви­явлені численні симетрично розмі­щені блискучі плями молочно-біло­го кольору, їх поверхня гладенька і безболісна під час зондування. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Флюороз

В. Гострий початковий карієс

С. Некроз емалі

Б. Ерозія емалі

Е. Гіпоплазія емалі?

14. Під час профілактичного огля­ду пацієнта віком 26 років лікар звер­нув увагу на стовщення емалі у ви­гляді краплі розмірами 3x4 мм у при­шийко­вій ділянці нижніх бічних зу­бів. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гіперплазія емалі

В. Флюороз, крапчаста форма

С. Зуб Пфлюгера

D. Флюороз, штрихова форма

Е. Гіпоплазія емалі?

15. Юнак віком 18 років, що про­живає в місцевості, де вміст фтору в питній воді 3,43 мг/л, скаржиться на наявність білих плям у пришийковій ділянці 16, 12, 11, 21, 22, 26 зу­бів. Під час огляду в пришийковій ділянці цих зубів виявлені білого ко­льору плями з гладенькою поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Хронічний поверхневий карієс

В. Хронічний початковий карієс

С. Ерозія емалі

D. Флюороз

Е. Гіпоплазія емалі?

16. Жінка віком 25 років скар­житься на косметичні дефекти зу­бів. Під час огляду на всіх поверх­нях коронок фронтальних зубів ви­явлені численні плями коричневого кольору, без дефектів емалі, з гла­денькою поверхнею. 2% розчином ме­тиленового синього плями не забарв­люються. Який діагноз у даному ви­падку:

А. Системна гіпоплазія емалі

В. Флюороз

С. Гострий початковий карієс

D. Ерозія емалі

Е. Кислотний некроз емалі?

17. Дівчина віком 18 років скар­житься на наявність численних плям темно-коричневого кольору на зубах верхньої та нижньої щелеп. Народи­лась і до 10 років проживала в міс­цевості, де вміст фтору в питній во­ді становив 1,2 мг/л. Що з перелі­ченого нижче могло б запобіїти ви­никненню ураження твердих тканин зубів:

А. Санація зубів

В. Приймання препаратів фтору

С. Приймання препаратів кальцію і фосфору

D. Ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота

Е. Зменшення у раціоні легкоза­своюваних вуглеводів?

18. Дівчина віком 18 років звер­нулася до стоматолога зі скаргами на наявність численних плям темно-ко­ричневого кольору на зубах верх­ньої та нижньої щелеп. Народилась і до 10 років проживала в місцевості, де вміст фтору в питній воді стано­вив 2,2 мг/л. Що могло запобігти роз­витку патології твердих тканин:

А. Уведення до раціону морських продуктів

В. Приймання препаратів фтору

С. Санація зубів

D. Ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота

Е. Приймання препаратів кальцію і фосфору?

19. Хвора віком 40 років скар­житься на біль від дії холодного й солодкого в 11, 12 зубах, наявність косметичного дефекту. Об'єктивно: на присінковій поверхні коронок 11, 12 зубів виявлені дефекти емалі оваль­ної форми. Дно дефектів гладеньке, блискуче, щільне під час зондування. В анамнезі у хворої тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Клиноподібний дефект

В. Поверхневий карієс

С. Некроз емалі

D. Ерозія твердих тканин зубів

Е. Незавершений амелогенез?

20. Чоловік віком 39 років скар­житься на косметичний дефект, гі­перестезію 12, 11, 22 зубів. Під час огляду на при­сінковій поверхні вка­заних зубів дефекти овальної форми, блюдце­по­дібні, з блис­кучими, гладе­нькими стінками. Зонду­вання безбо­лісне, холодова реакція чут­лива. Де­фекти забарвлюються 5% роз­чином йоду. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний:

А. Гострий поверхневий карієс

В. Ерозія емалі

С. Клиноподібний дефект

D. Системна гіпоплазія

Е. Флюороз, ерозивна форма?

21. Жінка звернулася до стома­толога зі скаргами на наявність де­фектів твердих тканин центральних верхніх різців, які суб'єктивно її не турбують. Ці дефекти вона помітила півроку тому, їх розміри не зміни­лися. Об'єктивно: на присінковій по­верхні 11 і 12 зубів виявлені оваль­ні дефекти твердих тканин у межах емалі. Дно дефектів гладеньке, блис­куче, щільне під час зондування. Па­цієнтка проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 1,6 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Некроз емалі

В. Поверхневий карієс

С. Ерозивна форма флюорозу

D. Ерозія емалі

Е. Гіпоплазія емалі?

22. Жінка віком 35 років зверну­лася зі скаргами на косметичний де­фект коронок верхніх передніх зубів, що протягом близько 10 років по­ступово збільшується. Пацієнтку не­покоять неприємні відчуття під час чищення зубів і від дії хімічних по­дразників. Об'єктивно: на присінко-вій поверхні різців і малих кутніх зу­бів верхньої щелепи виявлені оваль­ної форми блюдцеподібні дефекти емалі з чіткими межами. Після вису­шування дефекти втрачають блиск і стають тьмяними. Реакція на зонду­вання, холодові подразники позитив­на. Діагностуйте захворювання:

А. Клиноподібний дефект

В. Гіпоплазія емалі

С. Ерозія емалі

D. Кислотний некроз зубів

Е. Гіперестезія твердих тканин зубів.

23. Пацієнт віком 35 років скар­житься на наявність дефектів зубів верхньої щелепи, підвищену їх чутли­вість до механічних, хімічних і тем­пературних подразників. В анамнезі вживання значної кількості цитру­сових, соків, а також чищення зубів жорсткою зубною щіткою. Об'єктив­но: на присінковій 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.