.RU
Карта сайта

Нака з

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.08.2003 N 278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2003 р.

за N 728/8049

Про затвердження режиму

рибальства в 2003 році

Відповідно до статей 11, 13, 25, 26, 59 Закону України "Про

тваринний світ" ( 2894-14 ), Тимчасового порядку ведення рибного

господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1192

( 1192-96-п ), та на підставі рішення Науково-промислової ради

Укрдержрибгоспу (протокол від 23.12.2002 N 2), з метою

впорядкування організації промислу в Азово-Чорноморському басейні

та дніпровських водосховищах Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Режим промислового рибальства в басейні

Азовського моря у 2003 році, що додається.

2. Укрдержрибгоспу (Алимов С.І.) забезпечити подання цього

наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та в

10-денний термін після державної реєстрації надіслати його

Мінекоресурсів України, Головрибводу, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям.

3. Уважати Режим промислового рибальства в басейні Азовського

моря у 2002 році, Режим промислового рибальства в басейні Чорного

моря у 2002 році і Режим промислу в дніпровських водосховищах у

2002 році, які затверджені наказом Мінагрополітики України від

12.02.2002 N 41 ( z0173-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 21.02.2002 за N 173/6461), такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову

Укрдержрибгоспу Алимова С.І.

Міністр С.Рижук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології С.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

18.08.2003 N 278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2003 р.

за N 728/8049

РЕЖИМ

промислового рибальства в басейні

Азовського моря у 2003 році

Цей Режим розроблено відповідно до Тимчасового порядку

ведення рибного господарства і здійснення рибальства,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня

1996 р. N 1192 ( 1192-96-п ).

Промисел у басейні Азовського моря у 2003 р. здійснюється за

квотами, що виділені користувачам у межах лімітів, визначених для

Азовського моря з лиманами, затоками та протоками (наказ

Мінекоресурсів України від 25.12.2002 N 521 ( z1016-02 ) "Про

затвердження лімітів використання водних живих ресурсів

загальнодержавного значення у 2003 році", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2002 року за N 1016/7304),

відповідно до вимог Тимчасових правил промислового рибальства в

басейні Азовського моря, затверджених наказом Держкомрибгоспу

України від 31.12.99 N 172 ( z0043-00 ) і зареєстрованих у

Міністерстві юстиції 25 січня 2000 р. за N 43/4264, а також цього

Режиму.

1. Вилов водних живих ресурсів, крім камбали-калкана, судака,

артемії, креветок та личинок хірономід, у басейні Азовського моря

здійснюється користувачами в рахунок загального ліміту України.

1.1. Централізований облік обсягу вилову риби користувачами

здійснює Азовспецдержрибінспекція Головрибводу через структурні

підрозділи рибоохорони - Кримазчоррибвод, Південрибвод,

Маріупольська держрибінспекція та штаб путини:

- при освоєнні 70% ліміту подання показників вилову - щотижня

по п'ятницях;

- при освоєнні 90% ліміту - щодобово;

- при освоєнні користувачами ліміту використання водних живих

ресурсів на 97% (окрім хамси та тюльки) промисловий та

науково-промисловий лови усіма знаряддями лову припиняються,

науково-дослідний лов продовжується до повного освоєння ліміту з

щодобовим поданням інформації про обсяги вилову.

1.2. Усім капітанам рибопромислових та пошукових суден у

період промислу азовської хамси, тюльки, пелінгаса кільцевими та

кошільними неводами, бичків - механізованими драгами щодобово в

установлений час передавати штабу путини Кримазчоррибводу

інформацію про вилов риби, райони

лову та прилови цінних видів риб.

1.3. Азовспецдержрибінспекції на запит надавати до Державної

інспекції охорони Азовського моря показники вилову (промисловий,

науково-промисловий, науково-дослідний лови).

2. Промисловий вилов осетрових видів риб у басейні Азовського

моря забороняється. Заготівля плідників здійснюється з 1 березня

до 15 травня і з 1 вересня до 15 листопада 2003 року з

використанням восени 90 одиниць ставних неводів.

3. Для запобігання загибелі молоді осетрових риб й збереження

їх запасів забороняється промисловий лов зябровими сітками з 1

січня 2003 р.:

- пелінгаса: у 12-мильній прибережній зоні від паралелі 46,00

півн. широти до кінцевої частини коси Обіточної;

- судака в Азовському морі і Таганрозькій затоці.

3.1. Дозволяється застосування в Утлюкському лимані для

вилову пелінгаса ставних сіток з вічком 45-70 мм загальною

кількістю 3000 одиниць, у т.ч.: Генічеська рибінспекція - 2000

одиниць, Азовспецдержрибінспекція - 1000 одиниць.

4. У разі прилову дорослих осетрових ( промислової довжини:

осетер - 90 см та більше, севрюга - 80 см та більше) на промислі

тюльки кошільними неводами в кількості 1 екз. та більше на 1 т

улову судно залишає даний район промислу, повідомивши про це

протягом доби постійно діючу групу з оперативного регулювання

промислу риб в Азовському морі та Керченській протоці

(Азовспецдержрибінспекція Головрибводу).

4.1. Особини осетрових, які приловлюються ставними неводами,

повинні передаватися на рибоводні підприємства в рахунок лімітів,

встановлених для здійснення штучного відтворення цих видів. Прилов

осетрових як дорослих, так і молоді при інших видах промислу

азовських риб випускається у водойму.

5. Дозволяється проведення промислу тюльки в Таганрозькій

затоці з 15 березня до 31 травня дрібновічковими ставними неводами

в кількості 170 одиниць.

6. Промисловий лов оселедця в басейні Азовського моря

забороняється. Прилов цього виду при промислі інших видів

фіксується у промисловому журналі як прилов та заліковується в

рахунок квоти для проведення наукових досліджень.

7. Промисловий лов бичків:

7.1. Дозволяється ведення промислу бичків:

- механізованими драгами в Азовському морі уздовж

українського узбережжя від кінцевої частини Бердянської коси до

маяка острова Бирючий на віддаленні від берега до 30 миль, на

акваторії, обмеженій на заході лінією: м. Зюк - маяк острова

Бирючий, на сході - лінією: кінцева частина Бердянської коси - буй

Єленінської банки (46 град. 35,7' півн. ш., 37 град. 24,3'

східн. д.) - буй Железинської банки (46 град. 13,5' півн. ш.,

37 град. 25,0' східн. д.) - з 15 серпня до 30 листопада; кількість

механізованих драг на промислі обмежується 18 одиницями, у тому

числі:

- Кримська РКС - 3 од.;

- Північно-Азовська РС - 4 од.;

- Р/к "Ревхвиля" - 3 од.;

- Р/к "Рибаки Херсону" - 1 од.;

- Асоціація "Приазовія" - 2 од.;

- Резерв Укрдержрибгоспу - 5 од;

- підйомними пастками у прибережній 1,5-км зоні від сел.

Каменське до мису Хроні та у Керченській протоці - з 1 вересня до

30 листопада;

- ручними, напівмеханізованими драгами, волокушами, ятерями

уздовж українського узбережжя Азовського моря від Керченської

протоки до кінця Бердянської коси - з 1 вересня до 30 листопада;

- ятерями в Обіточній затоці - з 1 березня до 30 квітня.

7.2. Мінімальний розмір допустимого до вилову бичка

(промисловий розмір) - 10 см.

7.3. Мінімально допустимий розмір вічка:

- у бичкових драгах і волокушах у матні та приводах - 18 мм,

у крилах - 20 мм;

- у ставних неводах, каравках, ятерях, підйомних пастках для

лова бичків у котлі, бочці, дворі, крилах - 18 мм.

7.4. Висота приводів бичкової драги повинна бути біля матні

не більше 2 м (у посадці), висота крил біля клячів (у жгуті) -

1,4 м, довжина - не більше 45 м у посадці, з обов'язковою посадкою

матні на нерозтяжимі пожилини з вихідним коефіцієнтом посадки -

0,87. Відповідно до розмірного та вікового складу бичків

коефіцієнт посадки може змінюватися за рекомендаціями наукових

рибогосподарських організацій у межах 0,71-0,97.

8. Дозволяється при затвердженні ліміту ведення промислу

глоси в оз. Сиваш: сітками - з 1 липня до 31 грудня; ставними

неводами, каравками й ятерями - з 1 вересня до 31 грудня.

9. Пошукові роботи на промислі азовської хамси, тюльки і

пелінгаса здійснює ТОВ "Українська рибодобувна компанія", Кримська

РКС суднами, оснащеними різноглибинними тралами:

- азовської хамси - двома суднами, у т.ч.: одне судно - у

Керченській протоці, інше судно - у дозволеному для промислу хамси

районі Азовського моря та Керченській протоці;

- тюльки - двома суднами у дозволеному для промислу районі;

- пелінгаса - ТОВ "Українська рибодобувна компанія" одним

судном у дозволеному для промислу районі.

10. Дозволяється ручний збір штормових викидів зостери і

цистозіри на узбережжі та прибережній частині акваторії моря і

лиманів без зарахування до ліміту.

11. Дозволяється промисел гамарид ручними сачками уздовж

українського узбережжя Азовського моря від мису Хроні до кордону з

Російською Федерацією, а також у оз. Сиваш, Утлюкському лимані - з

15 травня до 30 вересня.

12. Дозволяється промисел креветок:

- у прибережній зоні Азовського моря від сел. Валок до кінця

Білосарайської Коси та Утлюкському лимані - волокушами довжиною до

6 м з кроком вічка не менше 6,5 мм і сачками з 1 січня до 15

травня і з 1 липня до 31 грудня;

- в оз. Сиваш волокушами довжиною до 6 м з кроком вічка не

менше 6,5 мм, ятерями з кроком вічка 6,5-10 мм, сачками а також із

застосуванням курая (в'язанок сухих рослин) з 1 січня до 15 травня

і з 1 липня до 31 грудня.

13. До лову пелінгаса допускаються користувачі, які

здійснювали його відтворення ( відповідно до статті 34 Закону

України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) або брали участь у

фінансуванні робіт з відтворення цього чи інших видів водних живих

ресурсів.

Начальник відділу науки,

управління водними живими

ресурсами, ліцензування

та квотування Укрдержрибгоспу С.В.ВасилецьДадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.