.RU
Карта сайта

Териториален държавен архив варна списък


ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА

СПИСЪК

НА АРХИВНИ ФОНДОВЕ МАСИВ “К”


фонд№


Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а.е.


1243

Български народен морски сговор - Варна

1921-1943

128Околийска задруга на българските земеделци - Варна

1931-1943

26Българско търговско параходно дружество - Варна

1892-1947

402Околийска училищна инспекция - Варна

1934-1948

23Фабрика за памучни прежди „Христо Ботев” Акционерно дружество (АД) - Варна

1925-1948

348Държавна корабостроителница - Кавала

1942-1947

15Областна ветеринарна служба - Варна

1940-1944

4

10К

“Кораловаг” Българско акционерно дружество за строене на кораби, локомотиви, вагони - Варна

1926-1950

99

11К

Държавна корабостроителница - Варна

1925-1949

203

12К

Корабостроителна, корабоплавателна и риболовна кооперация “Нептун” - Варна

1933-1948

86

124313К

Родолюбиво културно-просветно, взаимоспомагатателно и благотворително дружество “Илинден” - Варна

1923-1947

69

14К

Околийско инженерство - Варна

1908-1945

56

15К

Окръжно инженерство - Варна

1914-1943

25

16К

Областна техническа телеграфна и телефонна инспекция - Варна

1910-1944

55

17К

Околийско агрономство - Варна

1935-1944

35

18К

Областна служба по земеделие - Варна

1905-1944

3

19К

Околийско управление - Варна

1879-1944

53

20К

Народно читалище - Варна

1926-1947

39

21К

Акционерно дружество “Текстил” - Варна

1902-1946

192

22К

Акционерно дружество “Галата” – Варна

1920-1949

70

23К

“Сокол” АД – индустрия, търговия, представителство - Варна

1922-1948

51

24К

Дружество за гимнастика и спорт “Черноморски юнак” - Варна

1905-1946

74

25К

Черноморско колоездачно на Негово Величество Цар Борис ІІІ дружество – Варна

1903-1944

71

124326К

Франсис Пирсън Бейкър – Параходна агенция и търговско представителство - Варна

1866-1941

152

27К

Македоно-одринско опълченско дружество - Варна

1899-1952

19

28К

Събирателно дружество “Братя Цанкови” - Варна

1925-1947

32

29К

Въжарска фабрика “Стефан Кисьов и Атанас Георгиев” - Варна

1938-1947

25

36К

Околийско търговско сдружение – Варна

1941-1944

6

41К

Безименно акционерно автомобилно превозно дружество - Варна

1907-1914

8

42К

Първо българско акционерно дружество за детски играчки, метална и емайлна индустрия “Работник” - Варна

1921-1949

19

43К

Черноморска кооперативна банка – Варна

1920-1949

45

44К

„Първа българска стъкларска фабрика” АД – с. Белослав, Варненско

1921-1947

74

45К

Кредитна кооперация “Заря” – с. Белослав, Варненско

1910-1947

27

46К

Събирателно дружествво “Братя Золас” - Параходна агенция - Варна

1895-1947

51

48К

Безименно акционерно дружество за направата на Варненско пристанище – Варна

1895-1946

146

1243


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.