.RU
Карта сайта

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь


ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
Фотаздымак

1.

Прозвішча


4

.

 Пол

 мужчынскі

 жаночы

2.

Імя


3.

Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае


5

.

Дата нараджэння

6.

Месца нараджэння

краіна................................ горад ...........................................

раён(вобласць) ..................................................................................

Службовыя адзнакіДата звароту……………………………………

Падставы: сапраўдны пашпарт

 візавая падтрымка

 фінансавыя сродкі

 страхоўка

 інтэрв’ю

Рашэнне по звароту: станоўчае

 адмоўнае

Тып візы: B

 C

 D

Кратнасць візы: 1

 2

 шм

Мэта візіту без права працы па найму

 гуманітарная

 дыпламатычная

 з правам працы па найму

 наведванне месцаў пахавання

 на сталае жыхарства

 прыватная

 рэлігійная дзейнасць

 службовая

 транзіт

 турызм

 у мэтах вучобы

 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах

Сапраўднаяз…………………….

па…………………..

Віза № BLR……………………………

(дзень/месяц/год)

7.

Цяперашняе Грамадзянства

.....................................

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней
Дата(ы) змены грамадзянства(аў)8

.

Тып пашпарта

 звычайны

 дыпламатычны

 службовы

 іншы дакумент

.....................................................

9.

Нумар пашпарта

1

0

.

Дата выдачы

11.

Кім выдадзены

(дзень/месяц/год)

12.

Тэрмін дзеяння/ l

13.

Дзе выдадзены

(дзень/месяц/год)

1

4

.

Месца працы

Займаемая пасада...................................................................................................

работадаўца..........................................................................................................

1

5

.

Службовы адрас

дом ......................... вуліца ...........................................................................

горад (населены пункт) ....................................................................

раён(вобласць)............................................... краіна .....................................

тэлефон ...................................... e-mail ………….................................

1

6

.

Тып візы

 транзітная

 кароткачасовая

 доўгатэрміновая

17.

Віза

 групавая

 індывідуальная

18.

Колькасць уездаў

 аднаразовая

 двухразовая

 шматразовая

19.

Тэрмін знаходжання

....................... сутак

20.

Тэрмін дзеяння візы

з

па

(дзень/месяц/год)

(дзень/месяц/год)

21.

Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы
2

2

.

Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы

дом(кватэра ..................... вуліца ...................................................

горад (населены пункт) ....................................................................

раён(вобласць) ..........................................................

тэлефон ...................................... e-mail ………….................................

2

3

.

Адрас знаходжання ў Беларусі/

дом (кватэра)/ .................... вуліца .................................................

горад (населены пункт) ....................................................................

раён(вобласць)/ region..........................................................

гасцініца / hotel............................................................................................................…...........

2

4

.

Мэта візіту

(падрабязна)2

5

.

Дамашні адрас

дом(кватэра)/...................... вуліца/ ..................................................

горад (населены пункт)/ ....................................................................

раён(вобласць)/ ................................................... Краіна / .................................

тэлефон...................................... e-mail ………….................................

PTO  Глядзі на адвароце2

6

.

Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь

так не

Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту

калі/....................................................

дзе/....................................................

з якой мэтай/ ............................................................2

7.

Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году
2

8.

Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана /

 не  так калі ...........................29

.

Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства?

 не  так калі .................................................. дзе ...........................................................................

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам3

0

.

Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны /

 не  так

калі / .....................................................

з якой краіны / ………………………………………31

.

Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/


32.

Mаршрут руху/33.

Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь

 наяўныя сродкі  крэдытныя карткі

 дарожныя чэкі  білеты

 пражыванне

3

4

.

Медыцынская страхавая арганізацыя/

……………………………………….............................................................………….

нумар страхавога поліса ...................................

тэрмін дзеяння страхавога поліса /

..................………................................35.

Сямейнае становішча/

 знаходжуся ў шлюбе/

 не знаходжуся ў шлюбе/

 разведзены(а

 удавец (удава)/36

.

Фамілія мужа(жонкі)

37.

Дзявочая фамілія мужа(жонкі)38.

Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/


39.

 Грамадзянства мужа(жонкі)/

40.

 Дата нараджэння мужа(жонкі)/

41.

 Месца нараджэння мужа (жонкі)/

(дзень/месяц/год)42.

Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцупрозвішча/

імя/

дата і месца нараджэння/43.

Дэкларацыя:

я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./
44.

Асабісты подпіс

45.

Дата запаўнення /Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.