.RU
Карта сайта

Крытэрыі - Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў


Крытэры

і

ацэньвання пісьмовай працы (дыктанта):

Адзнака

Колькасць памылак у тэксце да 40 знакаў

10

0

9

1

8

2

7

3

6

4-5

5

6-7

4

8-10

3

11-15

2

16-19

1

20…

Частка 3

ГАРМОНІЯ1 бал

– абітурыент не мае ніякіх ведаў па гармоніі ці адмовіўся ад адказу.

2 балы

– адсутнасць навыкаў і уменняў выканання практыкаванняў на фартэпіяна, спалучэння, вырашэння акордаў, секвенцыравання.

3 балы

– недастатковае веданне асноўных сродкаў гармоніі, вялікая колькасць памылак пры вырашэнні, спалучэнні акордаў, секвенцыраванні.

4 балы

– фрагментарнае выкананне заданняў білета, валоданне несістэматызаванымі ведамі па асобных раздзелах гармоніі, істотныя памылкі пры выкананні заданняў.

5 балаў

– выкананне заданняў білета ў павольным тэмпе з істотнымі памылкамі (5-6), выпраўленымі з дапамогай выкладчыка.

6 балаў

– выкананне ўсіх заданняў з памылкамі (3-4), выпраўленымі з дапамогай выкладчыка.

7 балаў

– валоданне дастаткова высокім узроўнем ведаў па гармоніі, выкананне заданняў з нязначнымі памылкамі (1-2), выпраўленымі самастойна.

8 балаў

– высокі ўзровень ведаў па ўсіх раздзелах гармоніі, добрыя практычныя навыкі ігры на фартэпіяна практыкаванняў па гармоніі, наяўнасць 1-2 недакладнасцей, выпраўленых самастойна.

9 балаў

– глыбокія тэарэтычныя веды і выдатныя практычныя навыкі работы па гармоніі.

10 балаў

– бездакорнае выкананне ўсіх заданняў, вельмі высокі ўзровень ведаў і ўменняў па гармоніі, праяўленне зацікаўленасці прадметам, творчых схільнасцей, эрудыцыі.

КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ВЕДАЎСПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ

“МАСТАЦТВА ЭСТРАДЫ”Напрамак спецыяльнасці

“камп’ютарная музыка”Частка 1

СПЕЦІНСТРУМЕНТ (камп’ютар)1 – 2 балы

ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 80% і больш кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам (поўная адсутнасць індывідуальнага музычнага мыслення і яснасці выражэння музычнай думкі, слабае тэхнічнае майстэрства, або поўная адсутнасць уяўлення аб тэхніцы кампазіцыі і інструментоўкі).

3 балы

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 70% кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам (недастатковае развіццё самастойнага мастацкага мыслення і вобразнай фантазіі).

4 балы –

ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае на якасным ўзроўні 60 % кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам (высокая якаснасць фанаграм, але поўная адсутнасць індывідуальнага музычнага мыслення, а таксама недастатковая яснасць выражэння музычнай думкі і сярэдняе тэхнічнае майстэрства ў плане кампазіцыі і інструментоўкі).

5 балаў –

ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае на якасным ўзроўні паловай кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам; у абітурыента адсутнічае наогул, або вельмі слаба выяўлена індывідуальнае музычнае мысленне..

6 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае ў дастатковай ступені 3-4 з ніжэйпералічаных кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам.

7 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае ў дастатковай ступені 2 з кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам.

8 балаў

– ставіцца ў выпадку, калі абітурыент на ўступных іспытах не праявіў дастатковага валодання адным з ніжэйпералічаных кампанентаў (напрыклад, недастатковая індывідуальнасць музычнага мыслення, або недастатковая яснасць выяўлення творчай задумы).

9 балаў

– ставяцца за індывідуальны вобразна-стылістычны змест прадстаўленых твораў, выразнае і яснае выяўленне творчай задумы на мове музыкі, тэхнічнае майстэрства ў плане кампазіцыі і інстументоўкі.

10 балаў

– ставяцца за яркі індывідуальны вобразна-стылістычны змест прадстаўленых твораў, выразнае і яснае выяўленне творчай задумы на мове музыкі, тэхнічнае майстэрства ў плане кампазіцыі і інструментоўкі, высокая гукавая якасць фанаграм (у выпадку камп’ютарных аранжыровак).

Частка 2

САЛЬФЕДЖЫА1 бал

– абітурыент не мае ведаў і слыхавых навыкаў па сальфеджыа або адмовіўся ад адказу.

2 балы

– фрагментарнае выкананне аднаго або двух заданняў, грубыя памылкі пры інтанаванні і азначэнні на слых. Непераадольныя цяжкасці пры чытанні з ліста.

3 балы

– абітурыент паказвае недастатковыя веды і нізкі ўзровень слыхавых навыкаў, цяжкасці ў слыхавым аналізе, выпраўляемыя толькі з дапамогай педагога. Наяўнасць памылак (7-8) пры інтанаванні і ў чытанні з ліста.

4 балы

– выкананне не ўсіх прапанаваных заданняў, цяжкасці ў чытанні з ліста. Памылкі (5-6) пры спяванні інтанацыйных практыкаванняў і слыхавым аналізе, выпраўляемыя з дапамогай педагога.

5

балаў

– выкананне заданняў пры запаволеным тэмпе адказу. Памылкі (3-4) пры спяванні інтанацыйных практыкаванняў і слыхавым аналізе, выпраўляемыя з дапамогай педагога. Некаторыя інтанацыйныя і рытмічныя недакладнасці ў чытанні з ліста.

6 балаў

– выкананне ўсіх заданняў з некаторымі памылкамі (2-3), выпраўляемымі самастойна або з нязначнай дапамогай педагога.

7 балаў

– абітурыент робіць нязначныя памылкі (1-2) у слыхавых і інтанацыйных формах заданняў, самастойна выпраўляючы іх. Пісьменнае чытанне з ліста.

8 балаў

– правільнае выкананне ўсіх заданняў, наяўнасць некалькіх недакладнасцей (2-3), самастойна выпраўляемыя абітурыентам.

9 балаў

– упэўненае выкананне ўсіх заданняў, наяўнасць 1-2 недакладнасцей, самастойна выпраўляемыя абітурыентам.

10 балаў

– абітурыент дэманструе свабоднае, беспамылковае выкананне ўсіх заданняў, дэманструе зацікаўленасць прадметам і творчыя здольнасці.

Да

памылак

належаць:

Да

недакладнасц

ей

належаць:

Крытэры

і

ацэньвання пісьмовай працы (дыктанта):

Адзнака

Колькасць памылак у тэксце да 40 знакаў

10

0

9

1

8

2

7

3

6

4-5

5

6-7

4

8-10

3

11-15

2

16-19

1

20…

Частка 3

ГАРМОНІЯ1 бал

– абітурыент не мае ніякіх ведаў па гармоніі ці адмовіўся ад адказу.

2 балы

– адсутнасць навыкаў і уменняў выканання практыкаванняў на фартэпіяна, спалучэння, вырашэння акордаў, секвенцыравання.

3 балы

– недастатковае веданне асноўных сродкаў гармоніі, вялікая колькасць памылак пры вырашэнні, спалучэнні акордаў, секвенцыраванні.

4 балы

– фрагментарнае выкананне заданняў білета, валоданне несістэматызаванымі ведамі па асобных раздзелах гармоніі, істотныя памылкі пры выкананні заданняў.

5 балаў

– выкананне заданняў білета ў павольным тэмпе з істотнымі памылкамі (5-6), выпраўленымі з дапамогай выкладчыка.

6 балаў

– выкананне ўсіх заданняў з памылкамі (3-4), выпраўленымі з дапамогай выкладчыка.

7 балаў

– валоданне дастаткова высокім узроўнем ведаў па гармоніі, выкананне заданняў з нязначнымі памылкамі (1-2), выпраўленымі самастойна.

8 балаў

– высокі ўзровень ведаў па ўсіх раздзелах гармоніі, добрыя практычныя навыкі ігры на фартэпіяна практыкаванняў па гармоніі, наяўнасць 1-2 недакладнасцей, выпраўленых самастойна.

9 балаў

– глыбокія тэарэтычныя веды і выдатныя практычныя навыкі работы па гармоніі.

10 балаў

– бездакорнае выкананне ўсіх заданняў, вельмі высокі ўзровень ведаў і ўменняў па гармоніі, праяўленне зацікаўленасці прадметам, творчых схільнасцей, эрудыцыі.

КРЫТЭРЫІ ацэнкі ВЕДАЎСПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ

“МАСТАЦТВА ЭСТРАДЫ”Напрамак спецыяльнасці

“спевы”Частка 1

ВАКАЛ1-2 балы

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 80% кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам, мае нізкую культуру выканання, грубыя інтанацыйныя памылкі, неразвітыя музычныя здольнасці, адсутнасць унутранай свабоды, эмацыянальнасці, здольнасці да самастойнага мастацкага мыслення.

3 балы

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 70% з кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам. Ёсць праблемы з музычным слыхам і інтанаваннем, дэманструе нізкі ўзровень выканальніцкага майстэрства.

4 балы

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае на якасным ўзроўні 60 % кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам (дэманструе добра падабраны рэпертуар, але невысокае майстэрства выканання і наяўнасць інтанацыйных памылак; не валодае пэўным стылем музыкі; не здольны пераканаўча данесці вобразны змест твора).

5 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае на якасным ўзроўні большай паловай з ніжэйпералічаных кампанентаў (выконвае творы інтанацыйна граматна, без памылак, але без дастатковай выразнасці, эмацыянальнасці; не валодае пэўным стылем музыкі; дэманструе невысокі ўзровень выканальніцкага майстэрства).

6 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 3-4 кампанентамі з ніжэйпералічаных.

7 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі абітурыент не валодае 2-3 кампанентамі, якія адпавядаюць 10 балам.

8 балаў

– ставяцца ў выпадку, калі на ўступных іспытаў абітурыент не праявіў дастатковага валодання адным з ніжэйпералічаных кампанентаў, якія адпавядаюць 10 балам (магчыма, ў выніку псіхафізічнага заціску).

9 балаў

– ставяцца за высокамастацкае выкананне экзаменацыйнай праграмы; пераканаўчае раскрыццё вобразнага зместу твораў, валоданне пэўным стылем музыкі, высокамастацкі рэпертуар, стабільнае інтанаванне і пачуццё рытму; праяўленыя эмацыянальна-сцэнічны тэмперамент, артыстызм.

10 балаў

– ставяцца за дасканалае выкананне экзаменацыйнай праграмы, высокае выканальніцкае майстэрства; пераканаўчае раскрыццё вобразнага зместу твораў, глыбокае асэнсаванне іх тэксту; надзвычайныя вакальныя магчымасці, бездакорнае валоданне голасам, вялікі дыяпазон і тэмбравую прыгажосць голасу; высокую культуру сцэнічных паводзін, пэўную іх свабоду, артыстызм; дасканалае вакальнае інтанаванне і пачуццё рытму; высокамастацкі рэпертуар; наяўнасць надзвычайна шырокага стылістычнага дыяпазону; высокую эмацыянальнасць выканання; праяўленне непаўторнай творчай індывідуальнасці.

Частка 2

ТЭОРЫЯ МУЗЫКІВусны адказ:1 бал

– адсутнасць якіх-небудзь тэарэтычных ведаў і практычных навыкаў па тэорыі музыкі.

2 балы

– грубыя памылкі і неадольныя цяжкасці пры адказе на тэарэтычнае пытанне, якія абітурыент не ў стане выправіць нават з дапамогай педагога.

3 балы

– цяжкасці пры адказе на тэарэтычнае пытанне (неведанне спецыяльнай тэрміналогіі, адсутнасць неабходных ведаў). Наяўнасць памылак (7-8), якія выпраўляюцца толькі з дапамогай экзаменатара.

4 балы

– часткова правільны адказ, які, аднак, змяшчае тэрміналагічныя і смыславыя памылкі (5-6), якія абітурыент не ў стане выправіць самастойна.

5

балаў

– не досыць поўны адказ на тэарэтычнае пытанне. Памылкі (3-4) выправляюцца з дапамогай педагога.

6 балаў

– тэарэтычны адказ у цэлым правільны, но змяшчае некалькі паняційных памылак (2-3), якія выпраўляюцца з нязначнай дапамогай педагога.

7

балаў

– пісьменнае валоданне тэарэтычным матэрыялам. Адказ на пытанне змяшчае асобныя памылкі (1-2), якія самастойна выпраўляюцца абітурыентам ці з нязначнай дапамогай педагога.

8

балаў

– досыць поўны і правільны адказ на тэарэтычнае пытанне. Наяўнасць некалькіх тэрміналагічных недакладнасцей (3-4), якія самастойна выпраўляюцца абітурыентам.

9

балаў

– упэўнены адказ на тэарэтычнае пытанне. Наяўнасць 1-2 недакладнасцей, якія самастойна выпраўляюцца абітурыентам. Свабодная ілюстрацыя прыкладамі з тэарэтычнага матэрыялу;

10

балаў

– свабоднае, беспамылковае валоданне тэарэтычным матэрыялам. Вывады паказваюць самастойнасць суджэнняў, прафесійны кругагляд і эрудыцыю абітурыента. Уменне звязваць тэарэтычны матэрыял з канкрэтнымі музычнымі прыкладамі.

Частка 3

САЛЬФЕДЖЫА1 бал

– абітурыент не мае ведаў і слыхавых навыкаў па сальфеджыа або адмовіўся ад адказу.

2 балы

– фрагментарнае выкананне аднаго або двух заданняў, грубыя памылкі пры інтанаванні і азначэнні на слых. Непераадольныя цяжкасці пры чытанні з ліста.

3 балы

– абітурыент паказвае недастатковыя веды і нізкі ўзровень слыхавых навыкаў, цяжкасці ў слыхавым аналізе, выпраўляемыя толькі з дапамогай педагога. Наяўнасць памылак (7-8) пры інтанаванні і ў чытанні з ліста.

4 балы

– выкананне не ўсіх прапанаваных заданняў, цяжкасці ў чытанні з ліста. Памылкі (5-6) пры спяванні інтанацыйных практыкаванняў і слыхавым аналізе, выпраўляемыя з дапамогай педагога.

5

балаў

– выкананне заданняў пры запаволеным тэмпе адказу. Памылкі (3-4) пры спяванні інтанацыйных практыкаванняў і слыхавым аналізе, выпраўляемыя з дапамогай педагога. Некаторыя інтанацыйныя і рытмічныя недакладнасці ў чытанні з ліста.

6 балаў

– выкананне ўсіх заданняў з некаторымі памылкамі (2-3), выпраўляемымі самастойна або з нязначнай дапамогай педагога.

7 балаў

– абітурыент робіць нязначныя памылкі (1-2) у слыхавых і інтанацыйных формах заданняў, самастойна выпраўляючы іх. Пісьменнае чытанне з ліста.

8 балаў

– правільнае выкананне ўсіх заданняў, наяўнасць некалькіх недакладнасцей (2-3), самастойна выпраўляемыя абітурыентам.

9 балаў

– упэўненае выкананне ўсіх заданняў, наяўнасць 1-2 недакладнасцей, самастойна выпраўляемыя абітурыентам.

10 балаў

– абітурыент дэманструе свабоднае, беспамылковае выкананне ўсіх заданняў, дэманструе зацікаўленасць прадметам і творчыя здольнасці.

Да

памылак

належаць:

Да

недакладнасц

ей

належаць:

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.