.RU
Карта сайта

Граф навуковых цікавасцяў

Граф навуковых цікавасцяў


магістранткі Няхай Т.М. Факультэт журналістыкі

Спецыяльнасць журналістыка

Сумежныя спецыяльнасці10.01.08 – тэорыя літаратуры; тэксталогія 1. Выяўленчыя сродкі.

 2. Тэорыя мастацкага перакладу.

 3. Праблема выбару тэксту.


Асноўная спецыяльнасць
10.01.10 – журналістыка 1. Віды СМІ, асаблівасці іх дзейнасці.

 2. Дыскурсны аналіз СМІ.Спадарожныя спецыяльнасці01.0

2

.0

1

– Беларуская

мова 1. Сучасны стан, дыяхранічныя і тыпалагічныя праблемы станаўлення, развіцця і функцыянавання бела-рускай мовы.

 2. Праблема развіцця беларускай літаратурнай мовы.

 3. Лінгвістычныя асаблівасці мовы беларускіх пісьмовых помнікаў.

 4. Даследаванні па сучаснай і гістарычнай фанетыцы, фаналогіі, графіцы, арфаграфіі, лексіцы, фразеалогіі, анамастыцы, лексікаграфіі, граматыцы і словаўтварэнню сучаснай беларускай мовы.

 5. Праблемы норм беларускай літаратурнай мовы ў гістарычным развіцці і на сучасным этапе.

 6. Даследаванне функцыянальных стыляў беларускай мовы.

 7. Асаблівасці мовы радыё, тэлебачання і іншых сродкаў масавай інфармацыі.

 8. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя.

 9. Праблемы культуры мовы.

 10. Этымалагічныя даследаванні.
07.00.02 – Айчынная гісторыя 1. Рэлігія і царква, становішча і роля асобных канфесій у дзяржаўным і грамадскім жыцці, культурным развіцці, канфесійныя ўзаемаадносіны.
22.00.04 – Сацыяльная структура, сацыяльныя інстытуты і працэсы 1. 1. Інтэгратыўная роля рэлігіі як сацыяльнага інстытута ў развцці сацыяльных працэсаў.
01.02.01 – Беларуская мова1. Сучасны стан, дыяхранічныя і тыпалагічныя праблемы станаўлення, развіцця і функцыянавання беларускай мовы.

 1. Праблема развіцця беларускай літаратурнай мовы.

 2. Лінгвістычныя асаблівасці мовы беларускіх пісьмовых помнікаў.

 3. Даследаванні па сучаснай і гістарычнай фанетыцы, фаналогіі, графіцы, арфаграфіі, лексіцы, фразеалогіі, анамастыцы, лексікаграфіі, граматыцы і словаўтварэнню сучаснай беларускай мовы.

 4. Праблемы норм беларускай літаратурнай мовы ў гістарычным развіцці і на сучасным этапе.

 5. Даследаванне функцыянальных стыляў беларускай мовы.

 6. Асаблівасці мовы радыё, тэлебачання і іншых сродкаў масавай інфармацыі.

 7. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя.

 8. Праблемы культуры мовы.

 9. Этымалагічныя даследаванні.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.