.RU
Карта сайта

Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Korean벨라루스 공화국 입국사증 신청서 (모든 란을 기재하고 영문으로 작성하십시오)


ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ


사진

Фотаздымак


1.

/Прозвішча.......................................................................

이름

/Імя ................................................................................

성명을 변경한 경우 변경전 성

,

이름Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае...................................

생년월일

/Дата нараджэннядзеньмесяцгод

/пол

/м □

/ж □

2.

출생지Месца нараджэння

국가

/краіна...................................

/правінцыя.…….............…….............................................................

/

/

горад (населены пункт).........................................................................................................................

3.

국적

(

현재

)Грамадзянства/ы (цяперашняе)

………………………….

국적을 변경한 경우변경전 모든 국적калі мянялі грамадзянства/ы / назавіце першапачатковае/ыя국적 변경 일자даты змены грамадзянства4

.

여권

종류

/

тып пашпарта:

일반

/

звычайны □

외교

/

дыпламатычны □

관용

/

службовы □

기타

서류

/іншы дакумент □

................................................

여권번호

/нумар пашпарта

…………………………………………………………...

유효기간

/сапраўдны да

발급일

/дата выдачы....................................дзеньмесяцгод

발급관청

/

кім выдадзены................................................................................

발급지

/

дзе выдадзены ……….......................................................................

5.

결혼상태Сямейнае становішча

기혼знаходжуся ў шлюбе

미혼не знаходжуся ў шлюбе

이혼разведзены/а

사별удавец/удава

배우자

/

муж/жонка.................................................................................……................................

(

,

이름

,

성명을

변경한

경우

변경전

,

이름

/

прозвішча,імя, іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае)

생년월일

/

дата нараджэння...............................................................................................................

출생지

/

месца нараджэння.................................................................................................................

국적

/

грамадзянства.........................................................................................................................

여권에 등록된 동반자녀와 함께 벨라루스를 방문하는 경우 작성하십시오

/калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцуПрозвішча

이름імя

생년월일 및 출생장소дата і месца нараджэння

국적

грамадзянства

6.

거주 주소Дамашні

адрас

국가

/краіна.......................................

우편번호

/паштовы індэкс......................................

/правінцыя.....................................

/

/

горад (населены пункт)..................................

/

/округ.......................................

/

/

/

раён......................................................

번지

/квартал......................................

/

нумар дома (кватэры)........................................

7.

연락처

:자택

,

휴대폰

,전자메일дамашні тэлефон, мабільны тэлефон,

электронная пошта


8.

직장Месца працы

직위

/

займаемая пасада ........................................................................................

회사

(

기관

)

/

работадаўца...................................................................................

9

.

직장

주소

Службовы адрас

국가

/краіна..........................................

우편번호

/

паштовы індэкс.....................................

/

правінцыя.......................................

/

/

горад (населены пункт)...............................

/

/

округ..........................................

/

/

/

раён..........................................................

번지

/

квартал........................................

/

нумар дома........................................................

10.

직장 연락처직장 전자메일службовы тэлефон,

электронная пошта

11.

벨라루스 방문 목적

(

자세히

)Мэта знаходжання

(падрабязна)

뒷면 작성하십시오 

Глядзі на адвароце1

2

.

체류 기간

Час знаходжання

부터입국

횟수

/колькасць уездаў 1 □ 2 □ 3 □

복수비자

/шматразовая □

통과비자

/транзіт □

까지

/да

/

дзень

/

месяц

/

год13.

벨라루스 현지 주소Адрас знаходжання

ў Беларусі

아파트

(

)

/дом (кватэра).............................................

거리명

/

вуліца...........................................................

(

)

/

горад (населены пункт) ............................................................................................................................

호텔명

/

гасцініца ..................................................................................................................................................

14.

초청 기관

/

개인 초청자Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы15.

초청 기관

/

개인 초청자의 주소Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы

(

아파트

)

번호

/

дом (кватэра)........................

거리명

/

вуліца ............................

(

)

/

горад (населены пункт) ...........................................................................

전화 번호тэлефон

16.

벨라루스 방문 경험이 있으십니까

?Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь

/

так □

아니오

/

не □

입국일

/

калі....................................................

체류장소

/

дзе.................................................

방문 목적з якой мэтай....................................................

17.

벨라루스 비자가 거절 된 적이 있으십니까

?Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана

/так □

아니오

/не □

일자

/калі

....................................

18.

타국에서 추방된 적이 있으십니까

?Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны

/

так □

아니

/

не □

일자

/калі.....................................................

국가

/з якой краіны .......................................

19.

벨라루스

방문시

벨라루스

국내법을

위반한

적이

있으십니까

?

/

так □

Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

아니오

/

не □

пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства

일자

/калі ........................................................

장소

/дзе ...................................................................................................

위 질문에 “예”라고 답했다면 비자발급이 무조건 거절되는 것이 아니라 영사업무 책임자와의 상담을 거치게 될 것입니다/ Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення гутаркі з консульскім работнікам

20.

벨라루스 입국 방법

(

교통수단

)Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь21.

여행 경로Mаршрут руху22.

벨라루스 체류 경비Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь

현금

/наяўныя сродкі □

숙박

예약

완료

/пражыванне □

여행

수표

/дарожныя чэкі □

기차

/

항공

티켓

구입

완료

/білеты □

신용카드

/ крэдытныя карткі □

23

.

여행자보험

회사명

/медыцынская страхавая арганізацыя...........................................................……………….................

여행자보험증

번호

/

нумар страхавога поліса.………….........................................................................................................

여행자보험

유효

기간

/

тэрмін дзеяння страхавога поліса..........................................................................................................

24.

책임 사항

:

신청서에 기술한 답변들은 정확하며 진실임을 증명합니다

.

허위정보를 기재하거나 요구되는 서류를 제출하지 않는다는 것은 벨라루스 공화국 입국 거부의 결과를 초래한다는 사실을 알고 있습니다

.

또한

,

위에 기재된 정보의 허위성이 확인되면 사증이 즉시 취소될 수 있음을 알고 있습니다

.

벨라루스 공화국 입국시 등록 절차에 따라 해당기관에 등록하고 사증 만료기간 내 벨라루스를 출국할 것입니다Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што калі гэтая інфармацыя будзе прызнана няправільнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы

25.

신청자 서명Подпіс

신청일Дата запаўнення

/

дзень

/

месяц

/

год

Службовыя адзнакі

Вiза №

Д

С

Г

П

Т

В

Дз

Тр

Ж

Консульскi збор

1

2

3

шматразовая
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.