.RU
Карта сайта

Тема №1 «Поняття кримінального права» - Методичні рекомендації для написаннякурсових робіт

Тема №1 «Поняття кримінального права».


^ Практична частина


Задача 1


Чародій придбав фарбу, інструменти, папір і ночами займався плавленням металу для кліше, щоб виготовити підроблені гроші. Всі пристосування та сировину він зберігав в недобудованій частині свого будинку.
Під час обшуку фальшивих грошей не виявили.
Визначіть стадію скоєння злочину.

Задача 2


Визначте ознаки, що характеризують об'єктивну сторону злочинів, передбачених ст.ст. 186, 187, 189, 197 КК.

Список рекомендованих джерел: 1. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и формы ее реализации. Т. І. Одесса: Одесский госуд. морской университет, 2001.

 2. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. - Минск: Высшая школа, 1976.

 3. Баулін Ю.В. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісн. Акад. Прав. наук України. - 2003. -№ 2-3. - С. 626-633.

 4. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. -Л.: ЛГУ, 1968.

 5. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Ретюнских И. С. Уголовная ответственность и ее реализация. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1983.

 7. Санталов А. И. Теоретические вопросы уголовной ответствснности. - Л..ЛГУ, 1982.

 8. Соловій Я. І. Щодо визначення меж кримінальної відповідальності // Право України. - 1995. - № 12. - С. 52-57.

 9. Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью.- Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1978.

 10. Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1986.

 11. Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. -№3.-С. 50-52.

 12. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления.- М. Госюриздат, 1957.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

Тема №2 «Кримінальна відповідальність та її підстави».


Практична частина


Задача 1


Андрієнко та Іваненко, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, із хуліганських спонукань побили Зубача кулаками і ногами, заподіявши йому перелом кісток носа з розкривом хряща (середньої тяжкості тілесного ушкодження) і численні синці обличчя і тулуба. Від гострого малокрів’я, викликаного тривалою і значною носовою кровотечею внаслідок захворювання крові – порушення її згортання (гомофілія), Зубач помер.
Чи знаходяться дії Андрієнка та Іваненка в причинному зв’язку з настанням смерті Зубача?

Задача 2


Павелко була засуджена за ч. 2 ст. 119 КК до позбавлення волі на строк 7 років. Через 2 роки після початку відбування покарання вона завагітніла і через 6 місяців після цього була звільнена від відбування покарання. Разом з батьками вона забезпечувала належні умови для виховання дитини, однак через рік вона (дитина) померла.
Чи правильно поступив суд, звільнивши Павелко і якими нормами повинен був керуватися? Які наслідки тягне для Павелко смерть дитини?

Список рекомендованих джерел 1. Баулін Ю. Кримінальне право як публічна галузь права // Вісник Конституційного Суду України. 2005. -№ 2. С. 83-85.

 2. Кирись Б. А. Прекращение уголовных правоотношений ответственности // Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. 1990. Вып. 28. - С. 75-82.

 3. Кирись Б. А. Становление и изменение уголовных правоотношений// Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид. 1980. Вып. 19. С. 64-70.

 4. Кирись Б.А. Субьекты уголовного правоотношения // Правоведение. 1976.-№ 6.-С. 73-79.

 5. Лихова С. Конституція України та кримінальне законодавство України (окремі питання взаємодії) // Вісник Конституційного Суду України. - 2005. -№ 2.-С. 95-100.

 6. Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання// Право України. - 2006. № 7. С. 35-42.

 7. Наден О. Структура кримінального правовідношення //Підприємництво, господарство і право. -2005. - № 10. С. 125-128.

 8. Наклович М.Л., Кирись Б. А. Возникновение уголовных правоотношений ответственности // Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрыд. 1981. - Вып. 20.-С. 88-99.

 9. Тихий В. Кримінальне право України і Конституційне право України // Вісник Конституційного Суду України. - 2005. - № 2. Г. 63-72.

 10. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції); Монографія / МВС України, Луганс. держ. університет внутр. Справ; /Наук. Ред. Д-р юрид.н..проф. С.С Яценко / Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006.

 11. Коржанський М. Про принципи кримінального права України // ПравоУкраїни. - 1995. - № 11. С. 69-72.

 12. Огородник А. Проблемні питання конституційних принципів кримінального і кримінально-процесуального закон.// Право України. 1996. № 12. С. 71-76.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

Тема №3 «Закон про кримінальну відповідальність».


Практична частина


Задача 1


Гаркуша, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вночі проник через вікно веранди у будинок Митюка з метою викрасти його майно. Перебуваючи у житлі, він склав у портфель різні цінні речі на суму 2000 грн., а також 470 доларів США, а потім знайшов ще кілька пляшок коньяку. Гаркуша випив одну пляш­ку і внаслідок сп'яніння відразу заснув. У такому стані його ви­явив потерпілий, який через деякий час повернувся додому, і викликав працівників міліції.
Як кваліфікувати дії Гаркуши, виходячи із стадій вчинення злочину?

Задача 2


Волін і Потоцький прийшли на залізничний вокзал з метою скоєння крадіжки. Знаходячись в залі очікування, вони побачили, як два чоловіки доручають жінці з дитиною подивитись за їх валізою. Скориставшись неуважністю жінки, вони вкрали валізу. В безлюдному місці, роздив­ляючись валізу, вони почули звук годинникового механізму. Волін і Потоцький віднесли валізу в міліцію, де в ній було знайдено та знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Як з'ясувало слідство, цей пристрій виготовили Павленко і Сидоренко, які мали намір здійснити вибух у поїзді для дестабілізації суспільно-політичної обстановки.
Хто з названих осіб підлягає кримінальній відповідальності? Зясуйте стадії вчинення суспільно-небезпечних діянь.

Список рекомендованих джерел 1. Беньківський В.О. До питання про злочин та його структуру //Держава і право/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2002. Вип.15 С.447-451.

 2. Герцензон А.А. Понятие преступления в советском уголовном праве.М.:Госюриздат,1955.

 3. Гуцало О. Протиправність злочину та анологія кримінального закону // Вістник Академії правових наук України. X.: Право. 1999 Вип.4(19) С.155-164.

 4. Дурманов И. Д. Понятие преступления. М.-Л.:Изд.-во АН СССР,1948.

 5. Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений .-X.: Вища школа,1983.

 6. Кривошеин Н. К. Преступление: Историчесское исследование. К.: УАВД, 1993.

 7. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. - М.: МГУ, 1969.

 8. Ляпунов ІО. И Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. — М.: Юрид. лит., 1989.

 9. Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. 2002. № 3. - С. 32-44.

 10. Матусовський І. Юридична характеристика злочинів // Вісник Академії правових наук України. X.: Право.- 1998. Вип. 2(13). -С. 120-125.

 11. Панов Н.И. Преступление: методологические аспекты исследования и отражения в уголовном праве // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. X.: Основа, 1995. Вип. 30.-С. 121-127.

 12. Панов М., Тихий В. Поняття злочину (коментар до Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. 2004. - № 1. - С. 88-95.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

Тема №4 «Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі».


Практична частина


Задача 1


Ігошев, зайшовши до ресторану, побачив там Пустоцвіта, який танцював зі своєю знайомою. З Пустоцвітом Ігошев був у неприязних стосунках. Вихопивши пістолет, Ігошев з відстані 7 метрів тричі вистрілив у Пустоцвіта, заподіявши тому смер­тельні поранення. Вироком суду дії Ігошева були кваліфіковані за п. 5 ч. 2 ст. 115КК.
Який спосіб вчинення злочину врахував суд при призначенні покарання і чи правильно його визначено?

Задача 2


Павлик проник у приміщення комерційної фірми "Арсен". Завдавши тілесні ушкодження охороннику Литвиненку, він зв'язав його електропроводом та замотав голову шторами. Після цього зламав металевий сейф, вкравши з нього 1250 доларів США. Литвиненко помер від асфіксії.
Під час слідства Варин не визнав себе винним у вбивстві Литвиненка пояснюючи це тим, що не думав, що потерпілий може задихнутись.
Дайте повний аналіз суб'єктивної сторони злочину.

Список рекомендованих джерел 1. Алиев Н. Б.

  Теоретические основы советского уголовного право­творчества. – Ростов-на-Дону, 1986.

 2. Блум М. И., Тилле А. А.

  Обратная сила закона. – М.: Юрид. лит., 1969.

 3. Блум М. И. Действие советского уголовного закона в про­странстве. – Рига: Латв. ун-т, 1974.

 4. Борисов В. И. Закон Украины об уголовной ответственности: понятие, функции и источники // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (29-30 янв. 2004 г.). – М., 2004. – С. 434-437.

 5. Бойцов А. Й. Действие уголовного закона во времени и про­странстве. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995.

 6. Брайнин Я. М. Уголовний закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967.

 7. Василаш В. М. Зворотна сила «проміжного» кримінального зако­ну // Віс­ник Львівського університету. Серія юридична. – 1993. – Випуск 30. – С. 98-100.

 8. Василаш В. М. Способи пом’якшення та посилення караності діяння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наукової конференції. 13-14 лютого 1997 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 1997. – С. 233-237.

 9. Василаш В. М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 184-189.

 10. Воробей П. А., Коржанський М. Й., Щупаківський В. М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997.

 11. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. – Львів: Світ, 1993.

 12. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

Тема № 5 «Поняття злочину та його відмінність від інших правопорушень».


Практична частина


Задача 1


Гречко був засуджений за ч.2 п.6 ст.115 КК до довічного позбавлення волі. Після відбуття ним 15 років мати Гречка подала суду клопотання про заміну засудженому довічного позбавлення волі на більш м’яке покарання.
Яке рішення може мати місце в даному випадку?

Задача 2


Під час гри в теніс Цапенко штовхнув сина Тесленка і той упав. Між Тесленком і Цапенком виникла сварка, в ході якої, Царенко, у присутності громадян та дітей, які були у дворі, нецензурно образив Тесленка. Останній у відповідь двічі ударив кулаком Цапенка, спричинивши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Чи є в діях Тесленка елементи складу злочин?

Список рекомендованих джерел 1. Алиев Н. Б.

  Теоретические основы советского уголовного право­творчества. – Ростов-на-Дону, 1986.

 2. Беньківський В.О. До питання про злочин та його структуру //Держава і право/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2002. Вип.15 С.447-451.

 3. Борисов В. И. Закон Украины об уголовной ответственности: понятие, функции и источники // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (29-30 янв. 2004 г.). – М., 2004. – С. 434-437. Бойцов А. Й. Действие уголовного закона во времени и про­странстве. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995.

 4. Брайнин Я. М. Уголовний закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967.

 5. Василаш В. М. Зворотна сила «проміжного» кримінального зако­ну // Віс­ник Львівського університету. Серія юридична. – 1993. – Випуск 30. – С. 98-100.

 6. Василаш В. М. Способи пом’якшення та посилення караності діяння // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наукової конференції. 13-14 лютого 1997 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 1997. – С. 233-237.

 7. Василаш В. М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 184-189.

 8. Воробей П. А., Коржанський М. Й., Щупаківський В. М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997.

 9. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. – Львів: Світ, 1993.

 10. Гонтарь И. Я. ІІреступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве: Вопросы георпн н прано творчества. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 1997.

 11. Козлов А. Н. Понятие преступления. Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.

 12. Мурзинов А.Н. Преступление и административное правонарушение.- М.: Юрид. лит., 1985.

 13. Панов М., Тихий В. Поняття злочину (коментар до Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. 2004. - № 1. - С. 88-95.

 14. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі: Монографія. – К.: Атіка, 2005.

 15. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

Тема № 6 «Поняття та значення складу злочину».


Практична частина


Задача 1


Протягом 2-х років Морозова перебувала в неприязних стосунках з перестарілою 64 – річною Богдановою. Під час чергової сварки Морозова вдарила Богданову кулаком в обличчя, а потім ногою. Богданова впала і головою вдарилася до асфальту, отримавши при падінні тілесне ушкодження середньої тяжкості. Морозову засуджено за умисне спричинення цього ушкодження.
Чи правильно вирішив справу суд, враховуючи форму і вид вини Морозової?

Задача 2


Старший черговий підстанції електромережі Попов, одер­жавши повідомлення про обрив проводів на одному з будівельних майданчиків, не вимкнув струм у лінії, а направив для усунення пошкодження чергових електромонтерів Бакатіна та Довбню. На територію майданчика самовільно проникли діти, і один з них — Сашко, доторкнувшись до обірваного проводу, помер на місці від ураження електричним струмом.
Ознайомтеся зі статтями 271 і 272 КК. Чи є в діянні Попова об’єктивна сторона злочину і якого?

Список рекомендованих джерел 1. Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х.: «Основа», 1995. – Вип.. 29. – с. 96-102.

 2. Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. - М: Юрид. лит., 1963.

 3. Брайнін Я М. Основні питання загального вчення про склад злочину.- К.: Вид-во Київського ун-ту. 1964.

 4. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 960 с.

 5. Карпушин М. И. Курляндський В. И Уголовная ответственность и состав преступления. - М.: Юрид. лит. 1974.

 6. Кучер Ю.А. Типологія составов пре ступлений // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім.. 10-річчя незалежності України. – 1999. – Спец. Випуск. Ч.3. – с. 16-21.

 7. Мірошниченко Н.А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 22 – с. 835-838

 8. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: ІОрінком Інтер, 2006.

 9. Сливка С.С. Ознаки складу злочину: філософський аналіз // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». – 2003. – Вип..2 (1). – с. 47-50.

 10. Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. -№3.-С. 50-52.

 11. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления.- М. Госюриздат, 1957.

 12. Фріс П.Л. Кримінальна відповідальність та склад злочину. Лекція. – Івано-Франківськ: Сімик, 2002. – 32 с.

 13. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.