.RU
Карта сайта

Начальник - Марчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник


Начальник


Головного управління організації


медичної допомоги населенню Н. Г. Гойда


Затверджено


Наказ Міністерства охорони здоров ’я України



 1. р. № 397

Інструкція про порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб з психічними розладами, які скоїли суспільно небезпечні діяння


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Примусові заходи медичного характеру згідно з чинним законодавством застосовуються за ухвалою суду або постановою судді до осіб з психічними розладами, які скоїли суспільно небезпечні діяння (надалі - особи), і здійснюються закладами охорони здоров’я.

 2. Примусові заходи медичного характеру застосовуються до осіб з метою попередження з їх боку нових суспільно небезпечних діянь; захисту їх прав; лікування.

 3. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про психіатричну допомогу» до осіб можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а саме:

 1. Примусові заходи медичного характеру до осіб застосовуються, продовжуються, змінюються або припиняються тільки судом згідно з чинним законодавством.

 2. Особам, визнаним неосудними і тим, до яких не застосовано примусовий захід медичного характеру та у випадку його припинення, психіатрична допомога надасться психіатричними закладами на загальних підставах відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» та нормативно-правових актів.

 3. Примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватись до осіб, які:

 1. Примусові заходи медичного характеру призначаються, продовжуються, змінюються та припиняються судом при наявності:

 1. ^ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Примусовий захід медичного характеру застосовується при наявності суспільної небезпечності хворого, що підтверджена:

У разі відсутності одного із критеріїв застосування примусового заходу медичного характеру неможливе.

 1. Вид примусового заходу медичного характеру залежить від ступеня суспільної небезпечності хворого. Ступінь суспільної небезпечності хворого визначається окремо у кожному випадку на підставі тяжкості інкримінованого діяння і типу його суспільної небезпечності При цьому повинні враховуватись не тільки обставини скоєного інкримінованого діяння, а й прояви її попередньоїсоціальної небезпечності.

 2. Суспільно небезпечні діяння, що вчинені психічно хворим, залежно від ступеня тяжкості скоєного поділяються на:

 1. При застосуванні примусового заходу медичного характеру враховується тип суспільної небезпечності хворого як показник, що інтегрує особливості психічного розладу, настанови особистості і обставин скоєння суспільно небезпечного діяння. Виділяються активний і пасивний типи суспільної небезпечності особи, які суб’єктивно характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння.

 2. Активний тип суспільної небезпечності особи характеризується тим, що мотив, який збуджує до суспільно небезпечного діяння, походить від нього, незалежно від зовнішніх обставин і безпосередньо пов’язаний з психопатологічною характеристикою психічного розладу (як продуктивною, так і негативною) і антисуспільною спрямованістю настанов особистості Найбільш характерними рисами активного типу є прояви агресивності з боку хворого, що стають причиною вчинення суспільно небезпечного діяння.

 3. Активний тип суспільної небезпечності спостерігається у хворих з такими психічними розладами:

 1. Пасивний тип суспільної небезпечності хворого характеризується тим, що причини вчинення суспільно небезпечного діяння не залежать від нього, не обумовлені безпосередньо характером його психічних розладів, преморбідними рисами або настановами особистості, а прямо пов’язані з зовнішніми обставинами або діями оточуючих осіб. Найбільш характерними рисами пасивного типу є відсутність проявів агресивності з боку хворого, його пасивність, віддаленість від того, що його оточує, падіння енергетичного потенціалу психічної сфери і особистості, зниження рухової активності та збуджувальних мотивів.

Хворі легко підкоряються і піддаються навіюванню, або, навпаки, проявляють неподатливість зовнішньому подразнику, при тривалій дії якого може виникнути короткочасна агресія з їх боку. У першому випадку хворі можуть буги втягнуті та умисно використані здоровими особами у майнових злочинах. У другому - дії хворих мають ситуативний характер і спрямовані на ліквідацію подразника, що спричиняє дискомфорт.

 1. Пасивний тип суспільної небезпечності спостерігається у хворих з такими психічними розладами:

 1. Амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку надається особі, яка скоїла суспільно небезпечне діяння і визнана судом неосудною. Судом може бути застосовано зазначений примусовий захід медичного характеру особі, яка на момент розгляду справи не виявляє ознак психічного розладу і не потребує госпіталізації до психіатричного закладу.

 2. Госпіталізація до психіатричного закладу (лікарні, відділення) із звичайним наглядом показана для осіб, які:

 1. Госпіталізація до психіатричного закладу (відділення) з посиленим наглядом застосовується до осіб, які:

 1. Госпіталізація до психіатричного закладу (лікарні) з суворим наглядом застосовується до особливо суспільно небезпечних психічно хворих з активним типом суспільної небезпечності, дії яких безпосередньо пов’язані з відповідною психопатологічною симптоматикою, і скоїли діяння проти життя і здоров’я громадян (вбивства, тілесні ушкодження, згвалтування, розбійні напади тощо). До категорії таких хворих слід відносити тих, які:

 1. Психічно хворі, госпіталізовані до психіатричних закладів згідно з ухвалою суду про застосування примусових заходів медичного характеру, утримуються в умовах, які виключають можливість скоєння ними нового суспільно небезпечного діяння. їм забороняється надавати лікувальні відпустки та виписувати із стаціонару без ухвали суду.

 2. Після припинення за рішенням суду застосування примусових заходів медичного характеру хворий передасться на піклування законних представників (родичам або опікунам) з обов’язковим лікарським наглядом.

 1. ^ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Примусові заклади медичного характеру застосовуються в психіатричних закладах за територіальною ознакою згідно з ухвалою суду.

 2. Підставою для застосування та зміни відповідного примусового заходу медичного характеру є ухвала суду або постанова судді. До копії ухвали суду додаються засвідчені підписами посадових осіб та печатками:

 1. Виконання ухвали суду про госпіталізацію психічно хворого, визнаного неосудним, до психіатричного закладу:

 1. Психічно хворі, госпіталізовані до психіатричного закладу, розміщуються по його відділеннях (палатах) відповідно до їх психічного стану, ступеня суспільної небезпечності, характеру соціальних настанов.

 2. Психічно хворі, яким застосована амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку та госпіталізовані до психіатричного закладу із звичайним наглядом, переводяться до іншого з дозволу керівників цих закладів.

 3. Психічно хворі, які госпіталізовані до психіатричного закладу з посиленим наглядом, переводяться до іншого згідно з умовами і територіальним розподілом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я.

 4. Психічно хворі, які госпіталізовані до психіатричного закладу з суворим наглядом, переводяться до іншого з дозволу Міністерства охорони здоров’я.

 5. Психічно хворі, яким застосовані примусові заходи медичного характеру у психіатричних закладах, переводяться до психіатричних закладів за кордон і навпаки з дозволу Міністерства охорони здоров’я.

 6. У випадку, коли у період застосування примусового заходу медичного характеру з’являються сумніви про наявність психічного розладу і обґрунтованості визнання особи неосудною або щодо правильності його вибору, складається відповідний висновок комісії лікарів-психіатрів психіатричного закладу, який направляється його керівництвом до прокуратури за місцем знаходження суду, який виніс ухвалу за цією справою для вирішення питання про її перегляд згідно з чинним законодавством.

 7. У випадку, коли хворий під час застосування примусового заходу медичного характеру скоїв нове суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законодавством, відповідні матеріали направляються керівництвом психіатричного закладу до територіальної прокуратури або органу внутрішніх справ для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

 8. У випадку втечі хворого під час застосування примусового заходу медичного характеру, керівництво психіатричного закладу негайно сповіщає про цс територіальному прокурору, орган внутрішніх справ, суд, що призначив примусовий захід медичного характеру, психоневрологічний диспансер, родичів хворого, його опікуна. Підрозділ охорони, а у психіатричному закладі із звичайним наглядом - керівництво закладу вживає заходів до розшуку хворого та його повернення до лікарні.

 9. У разі смерті хворого під час застосування примусового заходу медичного характеру керівництво психіатричного закладу повідомляє про цс його родичів, законних представників, опікуна, територіального прокурора, суд, який виніс ухвалу про застосування цього заходу, психоневрологічний диспансер.

 10. У випадку втечі або смерті осіб, стосовно яких кримінальну справу не закінчено, керівництво психіатричного закладу повинно повідомити також орган слідства та суд, у провадженні яких знаходиться припинена кримінальна справа.

 1. ^ ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ХВОРИХ, ЯКИМ ЗАСТОСОВАНІ ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Документація на хворих, яким згідно з ухвалою суду або постановою судді застосовані примусові заходи медичного характеру у відповідних психіатричних закладах, виділяється в окреме діловодство і зберігається в умовах, що забезпечують її недоторканність для сторонніх осіб. Перелік таких хворих проводиться у спеціальному журналі або картотеці.

До медичної карти хворого додаються:

 1. Відомості, що містяться у цих документах і торкаються психічного і соматичного станів особи, є медичною таємницею і не можуть оприлюднюватися без її згоди або згоди її законного представника, опікуна, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 2. Право на допуск до зазначеної документації мають особи, які займаються лікувально-діагностичним процесом хворого, адміністрація психіатричного закладу, представники вищестоящих органів охорони здоров'я, прокуратури і судово-слідчих органів.

 3. Після виписки хворого із психіатричного закладу згідно з ухвалою суду медична карта хворого передається до архіву відповідного психіатричного закладу. Амбулаторна карта хворого може бути використана для подальшого лікарського нагляду згідно з ст. 94 Кримінального кодексу України.

 4. Скарги та заяви хворих, до яких застосований примусовий захід медичного характеру, повинні розглядатися адміністрацією психіатричного закладу, установами, на які покладено нагляд і контроль за здійсненням примусових заходів медичного характеру тощо у встановленому чинним законодавством порядку.

 1. ^ ПРОДОВЖЕННЯ, ЗМІНА АБО ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Особи, до яких застосовано примусовий захід медичного характеру, підлягають огляду не рідше одного разу на шість місяців комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу у складі: головного лікаря (заступника по медичній частині), завідувача відділення і лікуючого лікаря. При потребі до складу комісії можуть бути залучені й інші фахівці.

 2. Склад комісії для огляду хворих у психіатричному закладі з суворим наглядом затверджується за поданням головного лікаря Міністерством охорони здоров’я України.

 3. Комісія визначає психічний стан хворого і наявність підстав для звернення до суду із заявою про продовження, зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру. Огляд може бути проведений достроково, раніше шести місяців перебування хворого на лікуванні, за відповідним запитом суду.

 4. Питання про продовження, зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирішуються судом на підставі заяви представника психіатричного закладу, до якої додається обґрунтований висновок комісії лікарів-психіатрів.

 5. Огляд хворого може бути доручений судом іншій комісії лікарів-психіатрів, з переведенням хворого для стаціонарного дослідження до відповідної установи у випадках:

 1. Висновки комісії лікарів-психіатрів про необхідність припинення або зміну виду застосованих примусових заходів медичного характеру викладаються в «Акті психіатричного огляду», копія якого додається до медичної карти хворого.

 2. У разі відсутності підстав для припинення або зміни застосування примусових заходів медичного характеру комісія лікарів-психіатрів складає обґрунтований висновок про необхідність продовження застосування цих заходів і направляє його до суду.

 3. Заява психіатричного закладу про припинення застосування або зміну виду примусового заходу медичного характеру разом з «Актом психіатричного огляду» направляється до суду не пізніше десяти діб після прийняття комісією відповідного рішення.

 4. Припинення застосування або зміну виду примусового заходу медичного характеру може бути здійснено при наявності в «Акті психіатричного огляду» даних про позитивну зміну психічного стану хворого або його одужання, внаслідок чого знизився або зник ступінь його суспільної небезпечності і відпала необхідність подальшого утримання і лікування в умовах психіатричного закладу. Остаточне рішення у цих випадках приймає суд.

Зміна раніше застосованого примусового заходу ме
дичною характеру на інший з більш суворими умовами нагляду, після набуття ухвалою суду законної сили, може відбутися у випадках:

 1. Хворий виписується за місцем проживання із психіатричного закладу або переводиться до іншого з умовами нагляду, призначеними судом, після такого як ухвала суду набуває законної сили. Переведення хворого до іншого психіатричного закладу згідно з ухвалою суду здійснюється органами охорони здоров’я.

 2. У разі припинення застосованих примусових заходів медичного характеру, залежно від стану здоров’я, хворий виписується за місцем проживання самостійно, у супроводі законних представників або медичних працівників. До психоневрологічного диспансеру (кабінету) направляється витяг з медичної карти хворого і копія ухвали суду.

 3. Хворий, який за психічним станом потребує постійного стороннього догляду, після припинення застосованих примусових заходів медичного характеру може бути переведений до психіатричної лікарні за місцем проживання, при відсутності законного представника - до вирішення його соціальних питань. Витрати щодо переведення хворих покладаються на психіатричний заклад, з якого від вибуває.

 1. ^ СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ

 1. Керівництво психіатричного закладу:

 1. Психічно хворі, які мали трудові стосунки з підприємством до госпіталізації їх до психіатричного закладу, під час застосування примусового заходу медичного характеру користуються правом отримання на загальних засадах допомоги за державним соціальним страхуванням та пенсій при наявності ознак стійкої втрати працездатності.

 1. ^ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

 1. Нагляд за законністю виконання ухвал судів про застосування, продовження, зміну або припинення примусового заходу медичного характеру здійснюється органами прокуратури на підставі чинного законодавства України.

 2. Контроль за своєчасним і правильним проведенням лікувально-реабілітаційних заходів під час застосування примусового заходу медичного характеру здійснюється територіальними органами охорони здоров’я.

Начальник


Головного управління організації


медичної допомоги населенню Н. Г. Гойда


Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров 'я України


р.М 397

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ



 1. Блейхер

  В.

  М.,

  Крук І. В.

  Толковий словник психіатричних термінів,- К., 1995.

 2. Бухановский

  А. О.

  Общая психиатрия.- Ростов-на- Дону, «Феникс», 2000.

 3. Волков В. Н.

  Судебная психиатрия: Курс лекций,- М.: Юристъ, 1998.

 4. Волков В. Н.

  Судебная психиатрия - М.: Бек, 1998.

 5. Герасименко О. 1.

  Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини - Донецьк: ДонДМУ, 1999.

 6. Горинов

  В. В.

  Судебная психиатрия. Учебник.- М.: Зерцало, 1997.

 7. Датий А. В.

  Судебная медицина и психиатрия. Практикум.- М.: Бек, 1997.

 8. Дмитриев А. С., Клименко Т. В.

  Судебная психиатрия.- М.: НПО Профиздат, 1996.

 9. Жариков Н. М., Морозов Г. В., Харитинин Д. Ф.

  Судебная психиатрия- М.: Издательская группа ИНФРА-М- НОРМА, 1997.

 10. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р.

 11. Колесник В.

  А.

  Судова психіатрія: Курс лекцій - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 12. Кримінальний кодекс України - К.: Істина, 2001.

 13. Кримінально-процесуальний кодекс України- К.: Істина, 2001.

 14. Кузнецов

  В.

  М..

  Чернявський В. М.

  Психіатрія,- К.: Здоров’я, 1993.

 15. Марчук

  А. И.

  Судебная психиатрия - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1987.

 16. Марчук А.

  /. та ін. Долікарська допомога: Підручник,- К: НАВСУ - «Правові джерела», 2000.

 17. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів - К.: Видавничий дім «1н Юре», 2001.

 18. Метелица

  Ю.

  Л.

  Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших,- М.: Медицина, 1990.

 19. Морозов Г. В.

  Судебная психиатрия - М.: Юридическая литература, 1986.

 20. Нормативно-правові документи з питань надання психіатричної допомоги.- К.: МОЗ України, 2002.

 21. Нохуров

  А.

  Нарушение сексуального поведения: судебно-психиатрический аспект - М.: Медицина, 1988.

 22. Психіатрія /За ред.

  О. К

  Напріснко-

  К.: Здоров’я, 2001.

 23. Руководство по психиатрии. В 2-х томах / Под ред.

  Г. В. Морозова -

  М.: Медицина, 1988.

 24. Симуляция психических расстройств и ее распознавание при судебно-психической экспертизе: Методические рекомендации.-М., 1983.

 25. Снежневский А. В.

  Руководство по психиатрии. В 2-х томах,- М.: Медицина, 1983.

 26. Снежневский А. В.

  Справочник по психиатрии,- М.: Медицина, 1985.

 27. Старович 3.

  Судебная сексология,- М.: Юрид. лит., 1991.

 28. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Под общ. ред.

  Г. В. Морозова.-

  ^ М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

 29. Судебная психиатрия: Учебник / Под ред.

  Г. В. Морозова-

  М.: Юрид. лит., 1978.

 30. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Под ред.

  Б. В. Шостаковича -

  М.: Зерцало, 1997.

 31. Судебная психиатрия. Руководство для врачей / Под ред.

  Г. В. Морозова-

  М.: Медицина, 1988.

 32. Судебная психиатрия: Учебник / Под ред.

  Г. В. Морозова-

  М.: Юрид. лит., 1986.

 33. Сыропятов О. Г.

  Судебная и пенитенциарная психиатрия- К.: Украинская военно-медицинская академия, 1998.

 34. Чайченко Г. М., Марченко П. Д.

  Фізіологія вищої нервової діяльності.- К.: Вища школа, 1981.

 35. Шостакович

  Б. В.,

  Ревенок

  А. Д.

  Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі - К.: Здоров’я, 1992.

 36. Цивільний кодекс України - К.: Право, 1997.

 37. Цивільний процесуальний кодекс України.- К.: Атіка, 2001.

ЗМІСТ


Вступ
§ 1. Предмет і завдання судової психіатрії
§ 2. Становлення судової психіатрії: короткі історичні відомості
§ 3. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-психіатричноїекспертизи
§ 4. Судово-психіатрична експертиза обвинувачених. Питання осудності - неосудності
§ 5. Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих
§ 6. Психіатричне обстеження засуджених
§ 7. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі
§ 8. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до осіб з психічними розладами, які скоїли суспільно небезпечні діяння
§ 9. Короткі відомості про будову центральної нервової системи, вищу нервову діяльність та її порушення при психічних захворюваннях
§ 10. Загальні поняття про психічні захворювання
§11. Симптоматологія психічних розладів
§ 12. Неправильна поведінка психічно хворих і підхід до них
§ 13. Шизофренія
§ 14. Епілепсія
§ 15. Маніакально-депресивний психоз
§ 16. Травматичні ушкодження головного мозку
§17. Епідемічний енцефаліт
§ 18. Сифілітичні захворювання центральної нервової системи (нейросифіліс)
§ 19. Судинні захворювання головного мозку
§ 20. Психічні розлади при соматичних захворюваннях
§ 21. Психози пізнього віку

СУДОВА 1
психіатрія 1

Навчальний посібник 1


Схвалено Вченою радою НАВСУ (Протокол № 4 від 2 квітня 2002 р.) 1
мзо 1
ВСТУП 2
§ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ 4
§ 2. СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ: КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ 5
§ 3. ПРАВОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 7
§ 4. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОБВИНУВАЧЕНИХ. ПИТАННЯ ОСУДНОСТІ - НЕОСУДНОСТІ 15
§ 5. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СВІДКІВ І ПОТЕРПІЛИХ 23
§ 6. ПСИХІАТРИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ 27
§ 7. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 29
Розлади сприйняття 64
Розлади мислення 67
Розлади пам’яті 72
Розлади уваги 74
Стани недоумства 74
Розлади емоцій 75
Розлади вольової діяльності 77
Розлади свідомості 83

висновки 187





Навчальне видання

^ СУДОВА ПСИХІАТРІЯ

МАРЧУК АРКАДІЙ ІВАНОВИЧ
Головний редактор Ги йду к Н. М.
Редактор Радванська Н. О. Художнє оформлення Денисова О. О.
Коректор Сікорська Л. Л. Комп’ютерна верстка Конопльова Л. І.
Підписано до друку 14.11.2002 р. Формат 84х 108/32. Папір офсетний. Гариііура Тип Тайме. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 12,6. Тираж 2000 пр. Зам.№2—392.
Оригінал-макет виготовлений ТОВ «Атіка»,
04060, Київ-60, вул. М. Берлинського, 9.
Свідоцтво про видавничу діяльність і розповсюдження видавничо? продукції: Серія ДК№ 216 від 11.10.2000 р., видане Державним комітетом інформаційно? політики, телебачення та радіомовлення України.
Виготовлено в ЗАТ «Київська книжкова фабрика»,
01054, Київ>54, вул. Воровського, 24.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб’єктів видавничої справи: серія ДК № 787 від 28.01.2002 р.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.