.RU
Карта сайта

ЗМІСТ:

ВСТУП....................................................................................

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ».........................

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ.................................

Тема 1. ФІНАНСИ: СУТНІСТЬ, РОЛЬ, ФУНКЦІЇ............................

1.1. Історичні передумови виникнення фінансів.......................

1.2. Соціально-економічна сутність фінансів...........................

1.3. Функції фінансів..............................................................

Контрольні питання та завдання...............................................

Тема 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВА СИСТЕМА..

2.1. Фінансова політика: сутність, види, значення....................

2.2. Фінансовий механізм та його складові.............................

2.3. Структура й загальна характеристика фінансової системи.

Контрольні питання та завдання...............................................

Розділ 2. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ

Тема 3. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ......................

3.1. Суб'єкт господарювання: поняття, ознаки, класифікація. ...

3.2. Теоретичні аспекти організації фінансів суб'єктів

підприємництва (підприємств).................................................

3.3. Фінанси фінансових установ............................................

3.4. Фінанси організацій і установ, створених органами

виконавчої влади....................................................................

3.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів ....

3.6. Фінансова діяльність підприємців - фізичних осіб............

Контрольні питання та завдання...............................................

Тема 4. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.................

4.1. Економічна сутність податків...........................................

4.2. Податкова політика і податкова система України.............

4.3. Види державних податків та зборів України.....................

Контрольні питання та завдання...............................................

Тема 5. ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ.................................

5.1. Сутність державних фінансів...........................................

5.2. Державні доходи............................................................

5.3. Державні витрати (видатки).............................................

Контрольні питання та завдання...............................................

Тема 6. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ....................................

6.1. Економічна сутність і призначення бюджету.....................

6.2. Принципи побудови бюджетної системи України..............

6.3. Бюджетний процес..........................................................

6.4. Економічна характеристика дефіциту бюджету.................

Контрольні питання та завдання...............................................

Розділ 3. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ....................................................

Тема 7. СТРАХУВАННЯ Й СТРАХОВИЙ РИНОК.......................................

7.1. Сутність, роль, функції та класифікація страхування....................

7.2. Склад, структура та методика побудови страхових тарифів.........

7.3. Системи страхування. Франшиза.................................................

7.4. Страховий ринок: поняття, структура..........................................

Контрольні питання та завдання..........................................................

Тема 8. ФІНАНСОВИЙ РИНОК..............................................................

8.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин.......................

8.2. Функції фінансового ринку..........................................................

8.3. Сегментація фінансового ринку...................................................

8.4. Характеристика інструментів фінансового ринку..........................

8.5. Суб'єкти фінансового ринку........................................................

8.6. Фінансові посередники: класифікація та функціональне

призначення ......................................................................................

Контрольні питання та завдання..........................................................

Тема 9. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ.........................................................

9.1. Сутність фінансового управління.................................................

9.2. Принципи ефективного управління фінансами.............................

9.3. Зміст та завдання управління фінансами підприємств..................

9.4. Система «витрати - обсяг - прибуток» як ефективний елемент

управління фінансами підприємств......................................................

Контрольні питання та завдання..........................................................

Тема 10. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ..........................................................

10.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів ....

10.2. Міжнародний фінансовий ринок................................................

1 0.3. Світовий фінансовий ринок та його структура............................

Контрольні питання та завдання..........................................................

Тема 1 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ.............................................

11.1. Економічна безпека як критерій ефективності

економічної стратегії...........................................................................

11.2. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки..........

1 1.3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави Контрольні питання та завдання..........................................................................................................

ГЛОСАРІЙ...........................................................................................

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.............................................................

2014-07-19 18:44

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.