.RU

Контроль за реалізацією заходів ДЦП: Контроль — це процес забезпечення досягнення цілей програми. Метою

Контроль — це процес забезпечення досягнення цілей програми. Метою контролю є сприяння тому, щоб фактичні результати якомога більше відповідали завданням (цілям) програми. За часом здійснення розрізняють запобіжний, поточний і завершальний види контролю (рис. 2.8). КОНТРОЛЬ ò ò ò запобіжний поточний завершальний ò ò ò Етапи контролю ò Розроблення критеріїв і нормативів ò Порівнювання фактичних результатів із критеріями і нормативами ò Коригувальні дії ò ò ò Дальший контроль Усунення причин відхилень Перегляд критеріїв і нормативів

Рис. 2.8. Етапи контролю

Запобіжний контроль здійснюється ще до фактичного початку робіт. Основними засобами запобіжного контролю є реалізація певних правил, процедур і способу поведінки учасників програм­ного процесу. Його завдання полягають у тому, щоб чітко встановити цілі та функції замовників і виконавців ДЦП, забезпечити виконання завдань трудовими, матеріальними й фінансовими ресурсами.

Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час розроблення та реалізації програми. Він базується на вимірюванні поточних результатів, одержаних після виконання певних видів робіт. Регулярна перевірка результатів роботи, оперативне вирішення проб­лем, що виникають, прийняття рішень щодо вдосконалення діяльності уможливлюють мінімізацію відхилення фактичних результатів від запланованих. Якщо дозволити відхилен­ням вільно розвиватися, вони здатні спричинити серйозні труднощі в досягненні цілей.

Завершальний контроль виконує дві функції. По-перше, він надає інформацію, необхідну для планування в майбутньому з урахуванням помилок минулого. По-друге, контроль здійснюється з метою сприяння мотивації з допомогою матеріального та морального стимулювання виконавців. Звіт про виконання програми є своєрідною формою завершального контролю.

У процедурі контролю вирізняють три основних підетапи: розроблення нормативів і критеріїв; порівнювання з ними реальних результатів і вжиття необхідних коригувальних заходів.

Розроблення критеріїв і нормативів здійснюється під час розроблення проекту програми. По суті, критерії та нормативи — це показники програми, за допомогою яких описуються цілі, підцілі та завдання ДЦП.

Порівнювання нормативів і критеріїв з результатами здійснюється під час поточного контролю з метою визначення відхилень. На цьому етапі визначається одна з трьох основних ліній поведінки.

1. Якщо порівняння фактичних результатів із нормативами свідчить про те, що цілі досягаються, то ліпше продовжувати вимірювання результатів, повторюючи цикл контролю, й утриматися від будь-яких дій.

2. Наявність розходжень між результатами й цілями потребує здійснення певних коригувальних дій, спрямованих на усунення причин відхилень.

3. Усвідомлення нереальності цілей і заходів, спрямованих на їх досягнення, спричинює необхідність перегляду нормативів.

Отже, визначення проблем і цілей, планування відповідних заходів, забезпечення цих заходів наявними ресурсами — одні з найскладніших і найвідповідальніших етапів програмно-цільово­го планування.

Аналіз існуючих в Україні ДЦП показує, що під час розроблення багатьох із них було допущено серйозні прорахунки на стадіях формулювання проблем, цілей, побудови цілереалізуючої системи, контролю. Значні недоліки мали місце і в процесі забезпечення програмних заходів наявними ресурсами. Подолання цих вад потребує чіткого додержання всіх правил і процедур програм­но-цільового методу планування, а також удосконалення діяльності державного апарату.

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.