.RU
Карта сайта

ЗАЙМЕННИК - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИЙПРАВОПИС

ЗАЙМЕННИК

^ § 73. Особові займенники Відмінювання особових займенників
 

Однина
Множина
Н.
я
ти
ми
ви
Р.
мене
тебе
нас
вас
Д.
мені
тобі
нам
вам
Зн.
мене
тебе
нас
вас
Ор.
мною
тобою
нами
вами
М.
... мені
... тобі
... нас
... вас
 

Однина
Множина
Н.
він воно
вона
вони
Р.
його (нього)
її (неї)
їх (них)
Д.
йому
їй
їм
Зн.
його (нього)
її (неї)
їх (них)
Ор.
ним
нею
ними
М.
...ньому (нім)
...ній
...них
Форми займенника третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників уживаються з приставним

н

: до нього, на неї, з них. Орудний відмінок має форму з

н

і без прийменника: ним, нею, ними.
^ § 74. Зворотний Займенник Відмінювання зворотного займенника
 

Н.
-
Зн.
себе
Р.
себе
Ор.
собою
Д.
собі
Д.
...собі
 
^ § 75. Присвійні займенники Відмінювання присвійних займенників
 

Однина
Множина

чол. і середн. рід


жін. рід


Н.
мій моє
моя
мої
Р.
мого
моєї
моїх
Д.
моєму
моїй
моїм
Зн.
= Н. або Р. моє
мою
моїх
Ор.
моїм
моєю
моїми
М.
…моєму (моїй)
…моїй
…моїх
 
Так само відмінюються займенники твій, свій.
Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.
Займенник їхній відмінюється як прикметник м’якої групи.
^ § 76. Вказівні займенники Відмінювання вказівних займенників
 

Однина
Множина

чол. і середн. рід


жін. р.


Н.
той те
та
ті
Р.
того
тієї (тої)
тих
Д.
тому
тій
тим
Зн.
= Н. або Р. те
ту
= Н. або Р.
Ор.
тим
тією (тою)
тими
М.
…тому (тім)
…тій
…тих
Так само відмінюється займенник отой.

Н.
цей це
ця
ці
Р.
цього
цієї
цих
Д.
цьому
цій
цим
Зн.
= Н. або Р. це
цю
= Н. або Р.
Ор.
цим
цією
цими
М.
…цьому (цім)
…цій
…цих
 
Так само відмінюються оцей та рідковживаний варіант сей.
^ § 77. Питальні займенники Відмінювання питальних займенників
 

Н.
хто
що
Р.
кого
чого
Д.
кому
чому
Зн.
кого
що
Ор.
ким
чим
М.
…кому (кім)
…чому (чім)
 

Однина
Множина

чол. і середн. рід


жін. р.Н.
чий чиє
чия
чиї
Р.
чийого
чиєї
чиїх
Д.
чийому (чиєму)
чиїй
чиїм
Зн.
= Н. або Р. чиє
чию
= Н. або Р.
Ор.
чиїм
чиєю
чиїми
М.
...чийому (чиєму, чиїм)
...чиїй
…чиїх
 
Займенники який, котрий відмінюються як прикметники твердої групи.
^ § 78. Означальні займенники Відмінювання означальних займенників
 

Однина
Множина

чол. і середн. рід


жін. р.Н.
весь (увесь, ввесь) все (усе)
вся (уся)
всі (усі)
Р.
всього
всієї
всіх
Д.
всьому
всій
всім
Зн.
= Н. або Р. все (усе)
(усю) всю
= Н. або Р.
Ор.
всім
всією
всіма
М.
...всьому (всім)
...всій
...всіх
 

Примітка 1.

У всіх відмінках

у

й

в

чергуються за загальним правилом (див. § 11).
Займенники кожен (кожний), всякий, всілякий, самий і самий (напр.: самий хліб, але той самий), сам (сама, самі) відмінюються як прикметники твердої групи.

Примітка 2.

Після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як: до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого (когось), від того, від чого (чогось), у цього, з усього, на тому, при цьому, в чому (чомусь), в усьому.
Але коли прийменник відноситься не до займенника, а до іншої частини мови, до якої цей займенник прилягає, то наголос не змінюється: до його хати, до її дому.
^ § 79. Складні займенники (неозначені й заперечні) Відмінювання складних займенників
Складні займенники відмінюються лише в основній частині:
Абихто, абикого, абикому, абиким, аби на кому.
Абиякий, абиякого, абиякому, абияким.
Дехто, декого, декому, де з ким, де на кому де на кім), на декому.
Деякий, деякого, деяким, на деяких де на яких).
Котрийсь, котрогось, котромусь, котримсь.
Ніхто, нікого, нікому, ніким, ні на кому.
Ніякий, ніякого, ніякому, ніяким, ні на якому ні на якім).
Хто-небудь, кого-небудь, кому-небудь, ким-небудь, на кому-небудь.
Хтось, когось, комусь, кимсь кимось).
Чийсь, чийогось, чийомусь, чиїмсь чиїмось).
Що-будь, чого-будь, чому-будь, чим-будь, на чому-будь.
Що-небудь, чого-небудь, чому-небудь, чим-небудь.
Щось, чогось, чомусь, чимсь чимось).

Примітка.

Числові займенники декілька, кілька, скільки, стільки відмінюються як числівник два: декількох, декільком, декількома; багато відмінюється так: багато, багатьох, багатьом, багатьма й багатьома.
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 32 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.