.RU
Карта сайта

11. Образ жінки у творах письменниць 19 ст. (Ш. Бронте, Жорж Санд, Марко Вовчок). Самостійна робота учнів у вивченні літератури

1. /1-1.doc
2. /1.doc
3. /1.doc педагог__ка.doc
4. /10-8.doc
5. /10.doc
6. /11-9.doc
7. /11.doc
8. /12-10.doc
9. /12.doc
10. /13-11.doc
11. /13.doc
12. /14-12.doc
13. /14.doc
14. /15-13.doc
15. /15.doc
16. /16-14.doc
17. /16.doc
18. /17-15.doc
19. /17.doc
20. /18-16.doc
21. /18.doc
22. /19-17.doc
23. /19.doc
24. /2!!!.doc
25. /2.doc
26. /20-18.doc
27. /20.doc
28. /21-19.doc
29. /21.doc
30. /22-20.doc
31. /22.doc
32. /23-21.doc
33. /23.doc
34. /24-22.doc
35. /24.doc
36. /25-23.doc
37. /25.doc
38. /26-24.doc
39. /26.doc
40. /27-25.doc
41. /27.doc
42. /28-26.doc
43. /28.doc
44. /29-27.doc
45. /29.doc
46. /3-2.doc
47. /3.doc
48. /30-28.doc
49. /30.doc
50. /31-29.doc
51. /31.doc
52. /32-30.doc
53. /32.doc
54. /33-31.doc
55. /33.doc
56. /34-32.doc
57. /34.doc
58. /35-33.doc
59. /35.doc
60. /36-34.doc
61. /36.doc
62. /37-35.doc
63. /37.doc
64. /38-36.doc
65. /38.doc
66. /39-37.doc
67. /39.doc
68. /4-3.doc
69. /4.doc
70. /40-38.doc
71. /40.doc
72. /5-4.doc
73. /5.doc
74. /6-5.doc
75. /6.doc
76. /7!!!!.doc
77. /7.doc
78. /8-6.doc
79. /8.doc
80. /9-7.doc
81. /9.doc
82. /__ул госи-18.doc
83. /__ул госи.doc
84. /ЗЛ-2.doc
85. /ЗЛ.doc
86. /ИУЛ Госы-14.doc
87. /ИУЛ Госы-4.doc
88. /ИУЛ Госы.doc
89. /Методика л__три!Гот!!!.doc
90. /Мова готовая(ред)-13.doc
91. /Мова готовая(ред)-39.doc
92. /Мова готовая(ред).doc
93. /УЛ-10.doc
94. /УЛ-22.doc
95. /УЛ.doc
96. /вдруг на дополнительные вопросы.doc
97. /гер. епос-1.doc
98. /гер. епос.doc
99. /до 13 питання-3.doc
100. /до 13 питання.doc
101. /додатки на методику ЗЛ або УЛ-6.doc
102. /додатки на методику ЗЛ або УЛ.doc
103. /заруб-17.doc
104. /заруб.doc
105. /иул,ИЗЛ.doc
106. /крим__нальн__ сюжети у творчост__ Франка-19.doc
107. /крим__нальн__ сюжети у творчост__ Франка.doc
108. /л__тература готовая.doc
109. /лирика гейне и методика-7.doc
110. /лирика гейне и методика.doc
111. /методика л__т-ри-20.doc
112. /методика л__т-ри.doc
113. /можно выучить-8.doc
114. /можно выучить.doc
115. /педагогика готовая.doc
116. /постмодерн__зм-21.doc
117. /постмодерн__зм.doc
118. /почитать-9.doc
119. /почитать.doc
120. /фома-11.doc
121. /фома.doc
122. /шкул пит __4 бакалавр.doc
123. /шпаргалки __УЛ-15.doc
124. /шпаргалки __УЛ-16.docx
125. /шпаргалки __УЛ.doc
126. /шпаргалки __УЛ.docx
127. /шпори-12.doc
128. /шпори-23.doc
129. /шпори-5.doc
130. /шпори.doc1. Поняття про міф. Давньогрецька міфологія. Міфи про героїв (Геракла, Тесея, Персея). Міфи Давньої Греції у шкільному вивченні. Міф
1. Вивчення української літератури І розвиток методичної думки в кінці ХХ столітті. Сучасний стан розвитку та реформування літературної освіти
1. Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагог наук. Взаємозв’язок пед та ін наук про людину. Роль Я. А. Коменського у становленні пед як науки
10. Художня проза доби Ренесансу (Сервантес, Рабле). Роль і значення триєдиної мети уроку, добір у її формулюванні слушних дієслів
10. Особистісно-орієнтованийпідхід у викладанніукраїнськоїлітератури в загальноосвітнійшколі
11. Бароко як літературний напрям ХVІІ століття. Творчість П. Кальдерона, Г.Ґріммельсгаузена, Джона Донна. Організація самостійної роботи учнів на уроках світової літератури
11. Специфіка й особливості застосування інтерактивних методів навчання. Можливість їх поєднання з традиційними методами
12. Особливості естетики класицизму. Творчість Ж. Б. Мольєра, П. Корнеля, Ж. Расіна. Вивчення оглядових тем на уроках світової літератури
12. Шкільне літературознавство як важливий інструментарій до аналізу художнього твору
13. Англійський просвітницький роман. Творчість Д. Дефо, Дж. Свіфта, Г. Філдінга. Підготовка учнів до сприйняття художнього твору
Програмою з української літератури для середньої школи
14. Німецька драматургія епохи Просвітництва (Ф. Шіллер, Г. Лессінг). Специфіка предмета “Світова література”
14. Специфіка і технології аналізу епічного твору в середніх та старших класах
15. Місце „Фауста” у творчості Й. В.Ґете. Пошук сенсу життя людини й постановка основних філософських питань у творі. Методика вивчення трагедії «Фауст» у школі
15. Специфіка шкільного аналізу ліричного твору. Методи та прийоми роботи з ліричними творами у старших класах
16. Особливості німецького романтизму (Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне та ін.). Роль наочності у викладанні літератури
16. Методика вивчення віршування. Етапи визначення метричних особливостей. Віршований розмір
17. В. Скотт як творець жанру історичного роману. Роман „Айвенго”. Розвиток жанру у творчості В. Гюго І Дж. Ф. Купера. Методика проведення компаративного аналізу на уроці літератури. Скотт, Вальтер
Діалогів, тобто розмов між двома, трьома або більше героями п'єси, а також із монологів-роздумів
18. Особливості романтичної поеми (на прикладі творів Дж. Байрона, А. Міцкевича). Мета й значення позакласної роботи з літератури
18. Своєрідність методичних засад вивчення творів на межі літературних родів. Методична модель вивчення роману Л. Костенко «Маруся Чурай»
19. Лірика європейського романтизму (Дж. Байрон, А. Міцкевича, Г. Гейне)
19. Методика шкільного вивчення усної народної творчості. Позакласна робота з вивчення фольклору. Краєзнавчий аспект
Концепція літературної освіти: сутність, мета і завдання
2. Героїчний епос античності. Поеми Гомера „Іліада” й „Одіссея”. Розвиток гомерівської традиції в „Енеїді” Вергілія. Вивчення героїчного епосу античності в шкільному курсі літератури
20. Реалістичний роман у французькій літературі ХІХ ст. (Стендаль, Оноре де Бальзак, Г. Флобер). Аналіз образа-персонажа в старших класах
20. Сучасна українська література на уроках позакласного читання. Методичні засади проведення, добір текстів та авторів. У шкільній програмі чітко окреслені мета І завдання уроків читання. Читання – це складова освіти, це «Багатофункціональний предмет»
21. Творчість Жорж Санд і Ш. Бронте. Новаторство у змалюванні образу жінки. Метод евристичної бесіди в роботі вчителя
21. Застосування сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору на уроках української літератури в старшій школі
22. Російський реалістичний роман ХІХ ст. (Ф. Достоєвський, Л. Толстой). Форми проведення уроку літератури в школі
22. Сприйняття учнями художнього твору як цілісної ідейно-художньої структури. Наукові принципи аналізу художнього твору
23. Своєрідність англійського реалістичного роману ХІХ ст. (Ч. Діккенс, В. Теккерей). Складання плану епічного твору на уроці літератури
23. Література рідного краю у шкільному курсі. Луганщина літературна: шкільні посібники та електронний підручник, особливості їх застосування
24. Жанр новели у світовій літературі. Творчості П. Меріме, І. Буніна, Гі де Мопассана, А. Чехова,Т. Манна. Сучасні освітні технології навчання на уроках світової літератури. Нове́ла
24. Нові інформаційні технології та Інтернет-ресурси на уроках літератури. Методичне застосування учительських мультимедійних презентації
25. Символізм як творчий напрямок. Творчість П. Верлена, А. Рембо, О. Блока. Виявлення національної специфіки художнього твору на уроках світової літератури. Символізм
25. Формування цілісного образу світу на уроках української літератури: бінарні, інтегровані, компаративні уроки
26. „Срібна доба” російської поезії (О. Блок, В. Маяковський, А. Ахматова та ін.). Нестандартні уроки з літератури
26. Особливості вивчення літератури бароко у 9 класі. Цілісне сприйняття літературного періоду
27. "Нова драма" кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Г.Ібсен, Б. Шоу та ін.). Особливості вивчення драматичних творів у школі
27. Теоретико-літературні та методичні засади вивчення модернізму в 10 класі. Специфіка поглибленого вивчення
Концепція О. Вайлда і її втілення в романі „ПортретДоріанаГрея. Вивчення твору в школі
28. Проблеми вивчення літератури постмодернізму у випускному класі. Особливості прочитання програмових творів
29. Творчість К. Гамсуна. Роман „Пан” як зразок ранньомодерністської прози. Аналіз фахових періодичних видань
29. Необхідність залучення літературної критики при вивченні літературної доби, художніх текстів у 10 – 11 класах
3. Езоп як засновник літературної байки. Розвиток жанру у творчості Федра та письменників наступних епох. Вивчення байок у шкільному курсі літератури
3. Основні принципи літературної освіти та їх реалізація в шкільному курсі загальноосвітньої школи
30. Проблема мистецтва і місця митця в суспільстві у творах Джека Лондона, М. Булгакова, Т. Манна. Вивчення біографії письменника в середній шкільній ланці
30. Практична реалізація проектної технології під час вивчення української літератури. Значення проектів для розвитку особистості
Творчість Антуана де Сент-Екзюпері. Філософська казка „Маленький принц”. Особливості вивчення твору в школі
31. Поглиблене вивчення української літератури. Спецкурси і факультативи у старшій школі: специфіка, значення, мета, практична реалізація
Література „втраченого покоління” (Е. Хемінгуей, Е. М. Ремарк, Фіцжеральд)
32. Послідовнерозкриття образу-персонажу. Методичнімоделі характеристики літературнихгероїв на уроці
33. Література "магічного реалізму". Творчість Г. Гарсіа Маркеса. Специфіка роботи з теоретичними поняттями в середніх і старших класах. Магічний реалізм
33. Особливості вступних уроків до розділу в середніх класах: завдання, методичні принципи їх проведення
34. Роман-антиутопія у світовій літературі ХХ століття. Методика проведення інтегрованих уроків
34. Особливості вступних уроків у 10 – 11 класах: завдання, реалізація принципу «теорія + художня практика»
35. Роман „Майстер і Маргарита” – вершина творчості М. Булгакова. Багатогранність проблематики. Особливості композиції. Міфологічні мотиви. Використання досягнень кіномистецтва на уроках світової літератури. Майстер і Маргарита
Інформація щодо проведення, рекомендації з повторення матеріалу, в залежності від форми підсумкового заняття завдання підготувати певний матеріал або виконати певне завдання(наприклад, портфоліо)
36. Західноєвропейська модерністська проза (Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Методика вивчення творчості Ф. Кафки в шкільному курсі світової літератури
36. Вивчення мови художнього твору, як важливий засіб формування та розвитку учнівського мовлення
37. Драматургія ХХ ст. „Театр абсурду”. Творчість Ф. Дюрренматта, Е. Йонеско, С. Беккета та ін. Основні вимоги до сучасного уроку літератури
37. Розвиток писемного мовлення у старших класах. Система творчих робіт учнів
38. Жанрові різновиди роману ІІ половини ХХ століття (Г. Грін, В. Голдінг, А. Мердок). Основні завдання підсумкових занять на уроках світової літератури. Рома́н
38. Роль наочності в літературній освіті учнів загальноосвітньої школи. Мета і методичні засади застосування. Ефективність унаочнення вивчення біографії, засвоєння теоретичних понять, аналізу твору
39. Художнє втілення ідей екзистенціальної філософії у творах А. Камю, Ж. П. Сартра, Кобо Абе. Вивчення творчості А. Камю в шкільному курсі літератури
39. Індивідуальна та гурткова робота з української літератури в позаурочний час: мета, форми проведення, практичні приклади
4. Давньогрецька лірика. Поезія Тіртея, Архілоха, Сапфо, Анакреонта. Особливості вивчення ліричних творів. Давньогрецька лірика VII vi ст
4. Шкільні програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: принципи їх створення, основна концепція
40. Постмодерністська естетика творів У. Еко, П. Зюскінда, М. Павича та ін. Особливості вивчення біографії письменника в старших класах
40. Масові заходи з літератури: мета, форми проведення. Специфіка відзначення фольклорних свят. Відзначення ювілейних дат українських письменників
Давньогрецька трагедія. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда. Організація позакласного читання школярів. Есхіл (525-456 рр до н е.)
5. Альтернативніпідручники з українськоїлітератури для 5 – 7 класів. Формування в учнівстійкогоінтересу до літератури, основнихуміньінтерпретаціїхудожньоготвору
1. „Золота доба” римської літератури. Творчість Горація, Овідія, Вергілія. Основні вимоги до вчителя світової літератури
6. Альтернативніпідручники з українськоїлітератури для 8 – 9 класів. Основнізавдання, якіреалізуються на етапі системного читання
7. Альтернативні підручники з української літератури для 10 – 11 класів. Основні завдання, які реалізуються на етапі творчо-критичного читання
7. Героїчний епос доби Середньовіччя ("Пісня про мого Сіда", "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів" та ін.). Методика вивчення «Пісні про Роланда» в шкільному курсі світової літератури
8. Художнє втілення ренесансного світогляду у творах Данте, Петрарки й Боккаччо. Основні вимоги до використання обладнання й тзн на уроці літератури
8. Характеристика змістових ліній державного стандарту базової середньої освіти: аксіологічної, літературознавчої, культурологічної. Їх реалізація у шкільному курсі української літератури
9. Драматургія епохи Відродження (В. Шекспір, Лопе де Вега). Основні етапи вивчення драматичного твору в школі
9. Сучасний урок української літератури та нові інформаційні технології навчання. Інтегрований урок
Перекладна література
Перекладна література
*Космогонічні міфи про створення Всесвіту
*Космогонічні міфи про створення Всесвіту
Дул оригінальна література
Дул оригінальна література
Дул оригінальна література
1. Жанр істор роману в європ літ-рах. Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Істор роман
Періодизація іулм
Періодизація іулм
Періодизація іулм
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
Байронічний герой
Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про мого Сіда"
Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про мого Сіда"
Головний твір Свидницького- роман
Головний твір Свидницького- роман
Самостійна робота учнів у процесі вивчення л-ри
Самостійна робота учнів у процесі вивчення л-ри
Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а троянський; б фіванський; в про аргонавтів
Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а троянський; б фіванський; в про аргонавтів
1 Жанр істор роману в європ літ-рах (В. Скотт «Айвенго», П. Куліш «Чорна рада»). Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Історичний роман
За нашим визначенням, кримінальний сюжет
За нашим визначенням, кримінальний сюжет
1. Жанр істор роману в європ літ-рах. Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Істор роман
Актуальність дослідження
Актуальність дослідження
5 Проблеми літературної освіти учнів
5 Проблеми літературної освіти учнів
Кобилице фракіянко, чом од мене ти втікаєш, Косо дивлячись на мене, ніби справді неук я?
Кобилице фракіянко, чом од мене ти втікаєш, Косо дивлячись на мене, ніби справді неук я?
1. Предмет педагогіки. Педагогіка як система пед наук. Взаємозв’язок пед та ін наук про людину. Роль Я. А. Коменського у становленні пед як науки
«бу-ба-бу» (бурлеск-балаган-буфонада), яке з'явилося в Галичині 17 квітня 1985р у Львові, де об'єдналося 3 талановитих поетів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець. Юрій Андрухович
«бу-ба-бу» (бурлеск-балаган-буфонада), яке з'явилося в Галичині 17 квітня 1985р у Львові, де об'єдналося 3 талановитих поетів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець. Юрій Андрухович
Подвиги Геракла Перший подвиг
Подвиги Геракла Перший подвиг
1 Перекладна література
1 Перекладна література
Питання №4
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
32 «Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",

11. Образ жінки у творах письменниць 19 ст. (Ш. Бронте, Жорж Санд, Марко Вовчок). Самостійна робота учнів у вивченні літератури.


Становище жінки у суспільстві є одним із яскравих показників рівня суспільного розвитку і культури країни. Передові люди, що виступали проти феодально-кріпосницького ладу глибоко обурювалися закріпаченням жінки. У творах класиків укр. і світової л-ри знаходимо гнівний протест проти пригнічення жінки. Реформа 1861 р відмінила кріпосне право, але істинної волі селянинові не принесла. Стражденні картини жіночої неволі постають у «народних оповіданнях »

Марка Вовчка

, (Марія Олександрівна Вілінська). Мотив протиставлення є прикметною ознакою її оповідань так з оповідання

«Козачка

» постає трагічна доля дівчини-козачки, яка оддалася за кріпака Івана Золотаренка. Незабаром пан відбирає у них хату Івана бере з собою в Москву і Олеся зостається на призволяще з 3-ма дітьми. Згодом у Москві помирає її чоловік а пан вимагає прислати до нього нових кріпаків. І випадає хати Олесиним синам, а її звору пані виганяє з двору.
Світлими фарбами змальована юність

Одарки

в однойменному оповіданні, але дуже скоро дівчина-кріпачка стикається з жорстокою дійсністю, коли пан забирає її до свого двору. Типовою виявилась доля кріпачки чиї короткочасні дні радості змінилися трагічними подіями. Збезчещену паном дівчину завозять на чужину, де вона в горі й тузі помирає. З особливим трагізмом відтворена в оповіданні

«Горпина

» доля жінки-матері, в якої кріпаччина зводить зі світу її дочку, а вона сама з горя божеволіє. У соціальній повісті

«Інститутка»

примхливість, пиха, презирство до кріпаків виповнюють кожне слово й жест панночки. Серед жіночих образів з народу найяскравіше виписаний образ самої оповідачки – Устини, а також Катрі, Назаревої дружини, колишньої козачки, яка з приходом на хутір нової пені спізнала повну чашу горя: на руках у неї померла її дитина а вона сама, втративши розум, утопилась.
Розгортаючи картини жінок у кріпацькій неволі Марко Вовчок тим самим вдалася до ґрунтовного аналізу жорстокої соціальної дійсності, в якій жінка, цілком залежить від панської примхи, позбавлена будь-яких людських прав. Переконливості оповіді про життєву правду додає форма розповіді від першої особи. Письменники 19 ст. розповідали про численні трагедії дівчат, жінок-матерів, принижених панами-кріпосниками, москалями-офіцерами, сільськими багатіями-куркулями.

Шевченко і Марко Вовчок, Нечуй-Левицький і Грабовський

створили образи страждальниць, до ряду яких слід додати ще й персонажів роану

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Головний герой твору Чіпка Вареник, селянин-бунтар, який врешті-решт дійшов до злодійства. Поряд з ним діють жінки: баба Оришка, Мотря, Галя, Христя. Долі кожної з них переплітаються з Чіпчиною, і більшість з цих доль трагічна.
У романі

Ш. Бронте «Джейн Ейр»

розкривається історія життя молодої, бідної дівчини, сироти Джейн Ер, історія її боротьби за свою людську гідність. Письменниця зуміла наповнити твір гострим соц змістом і великим почуттям. Одне з найбільш викривальних місць в романі – це епізод перебування Джейн у Лондонській школі. Тут дівчаткам намагаються прищепити почуття покори, вбити в них волю до опору, морять їх голодом і холодом. На прикладі Елен Бернс показано, що досягається таким «вихованням». Джейн Ер – повна протилежність характеру Елен Бернс. Дж. Ейр – носій постійного протесту проти знущань, проти нерівноправ'я людей у суспільстві. Ненависть до насилля, брехні й несправедливості, любов д правли й незалежності, надзвичайна людськість надають образу Джейн особливої привабливості. Ш. Бронте говорить, що її героїня мріє про рівність жінки і чоловіка в сім'ї, у трудовій діяльності в суспільстві. Джейн Ейр прагне бути незалежною, але не багатство, а власний чесний труд має забезпечити їй власну незалежність.
Джейн Ер, завжди на сторожі своєї незалежності, своєї честі, для неї неможливо піти проти сумління. У цьому причина її розлуки з Рочестером: вона не можне бути служницею, іграшкою навіть для коханої людини: честь, людська гідність – її єдиний скарб, він для неї найдорожчий у світі. Ш. Бронте майстерно розкриває психологію своєї героїні, показує глибокий, складний душевний світ бідної дівчини-сироти, протиставляючи Джейн Ейр буржуазно-аристократичному жіноцтву, з яким бідна гувернантка стикається в домі Рочестера. Виявляється, що вона, проста дівчина, за своїм розвитком і культурним рівнем, за своїми духовними зацікавленнями стоїть набагато вище довершених аристократок.
У творчості

Жорж Санд

(Аврора Дюдеван уроджена Дюпен) широко висвітлюється «жіноче питання». У

«Індіані»

авторка визнає за жінкою право розірвати сімейні пута, і вирішити сімейне питання так, як їй це підказує серце.
Мотив романтичного протесту особистості проти буржуазної моралі досягає найвищого напруження в романі

«Лелія».

Вперше в л-рі з'являється демонічний образ. Лелія розчарована в житті, вона піддає сумніву розумність всесвіту самого Бога. Одним з найкращих жіночих образів є

«Консуелло» -

героїня однойменного роману, вона – дочка простої циганки, прекрасна співачка. Прекрасним є не тільки її голос, але й вись моральний вигляд. Бідна, самотня, беззахисна дівчина володіє такою силою характеру, такою мужністю й стійкістю, що спроможна поротистояти найжорстокішим і безжалісним ворогам. Ніякі випробування не страшні для неї, ніщо не може зломити її мужності: ні тюрма, ні деспотизм Фрідріха Прусського, ні переслідування її ворогів.

Самостійна робота учнів у процесі вивчення л-ри


Важливе значення С.Р. учнів полягає в тому, що вчитель має більше можливостей не тільки на уроці, а й позаурочний час розвивати трудові навички учнів, їхні вміння самостійно працювати з книгою та іншими джерелами інформації. У сучасній школі в процесі навчання л-ри учнів все більше залучається до С Р у підготовці доповідей, рефератів, повідомлень на літературні теми. У деяких школах це входить у систему роботи, тому учні постійно мають працювати над додатковою літературою. З бажанням працюють доповідачі, готуючись до семінарського заняття, адже тут вони можуть ширше висвітлити питання, яким зацікавилися на уроці. Учителями розробляються спеціальні завдання для організації пошуково-дослідницької роботи учнів ( 10 кл.: знайдіть у літературознавчих та науково-популярних книгах висловлювання про Л. Українку і поясніть, як вони розкривають значення її творчості).
Залучаються учні до С.Р. по впорядкуванню і обліку ілюстративних, і журнальних матеріалів, до виготовлення тематичних ланок про письменників, до складання бібліографічних списків л-ри. Спеціальні творчі завдання з бібліографії варто частіше пропонувати учням, починаючи з 9 кл.: наприклад скласти бібліографічний список книг і матеріалів до поем Шевченка періоду «трьох літ». коли старшокласники навчаться складати бібліографічні списки, їх можна залучати і до практичної роботи: складання бібліографічного опису газетних і журнальних статей про письменника.
Часто учні залучаються вчителем до виготовлення тематичних папок про письменників. У тематичну папку учні збирають портрети митця, виконані різними художниками, ілюстративний матеріал до його творів, цікаві газетні й журнальні статті, листівки, буклети, висловлювання письменника про себе і свій час, спогади видатних людей тощо. Пропонуються учням написання різних видів творів, виписування цитат, відповіді на запитання, складання планів, конспектів, тез, літературно-критичних статей тощо.

12. Ідеї просвітництва в укр. та заруб л-рах (Д. Свіфт, Д. Дефо, Вольтер, Сковорода, Квітка-Основ'яненко). Розвиток писемного мовлення на уроках л-ри.


Епоха просвітництва , хронологічні рамки якої умовно співпадають із 18 ст. є одним із ключових періодів розвитку світової цивілізації. Як загальнокультурний рух Просвітництво відзначається відносною цілісністю ,спрямованістю проти монархічних режимів., феодальної ідеології й культури церковних догм, захистом інтересів 3-го класу, вірою в майбутній демократичний лад, активною діяльністю щодо поширення науки і освіти як перетворюючої сили, утвердженням нових моральних та громад цінностей.
Просвітителі основою пізнання і діяння людини вважали розум. Все, що відходило за рамки розумного мусило відійти і загинути. Так, феодальні відносини вважались ними як нерозумні і засуджувались. Деякі твори ставали худ ілюстраціями тих чи ін філософських концепцій, як напр.

роман Д. Дефо «Робінзон Крузо» (ідеї Дж. Локка).


Велика заслуга П. полягає у створенні позитивного героя, носія просвітницької програми автора. Ще однією яскравою рисою просв л-ри було свідоме прагнення письм до детального змалювання навколишньої дійсності, навіть якщо вона була фантастичною або казковою. Незважаючи на те, що літ процес 18 ст. був складним і багатогранним, у ньому можна виокремити два провідні різночасові напрями: просвітницький класицизм і сентименталізм. Розвиток просвітн класицизму припадає умовно на період раннього і частково зрілого етапів Просвітництва, які хар-ся домінуванням раціонального начала, пафосом віри в людський розум. Яскравими представниками просвітн класицизму був

Вольтер («Кандід або Оптимізм», «Простодушний»).


Загальним своїм хар-м

«Мандри Гулівера» Джонатана Свіфта

належать до тих сатирико-дидактичних і утопічних творів, що зародилися з розвитком гуманізму у 16 ст. і набули особливого поширення в добу Просвітництва. Роман побудовано в жанрі морської подорожі, поділено на 4 частини, в яких розповід про 4 мандрівки лікаря, а потім капітана багатьох кораблів Лемюеля Гулівера. При реалістичних деталях морської подорожі, що подаються на поч. кожного з розділів, описується 4 фантастичні країни, до яких потрапляє мандрівник, докладно зображ поряки та звичаї людей, що живуть у цих країнах. 1 подорож – до країни Ліліпутії, 2 – до країни Велетнів Бробдінгнегу, 3 – він потрапляє до Лапути, повітряного острова, 4 – до країни коней, та підлеглих їм людиноподібних єгу.
4 частини «Мандрів» - 4 сатиричні модифікації людської нікчемності.

Квітка-Основ'яненко

визначив програму просвітительського реалізму словами: «писати так, щоб було і звичайне, і ніжненьке, і розумне, і полєзне». Тут, «звичайне» - відтворення повсякденної реальності, «ніжненьке» - зворушливість поривань людської душі, «розумне» - розсудливість класицизму і просвітительства, «полєзне» - дидактизм і виховні настанови просвітительства
Духовна спорідненість

Сковороди

суч йому європ філософів-просвітителів, зумовили й центральне питання всієї практичної філософії просвітителя: що таке людина і її щастя, пошук шляхів, які ведуть до щастя окремої людии і всього людства. В другій капіталістичні відносини і прояви буржуазної психології та моралі пов'язані з цим викликають огиду і осуд у Сковороди. Основу л-ї спадщини Сковороди становлять 2 збірника: віршований «Сад божественних пісень» та прозаїчний «Басни Харьковския». Своїм вченням Сковорода пробивав шлях до розумного і справедливого існування. Особливо важливим у цьому аспекті було вчення Сковороди про споріднену працю для всіх громадян.

Методика. Розвиток писемного мовлення на уроках л-ри


Неабияка роль в удосконаленні писемного мовлення дітей, у розвитку їх творчих здібностей належить письмовим роботам. Вони сприяють поглибленню знань з л-ри, вихованню необхідних умінь і навичок аналізувати худ твори в єдності форми і змісту. Письмові роботи служать засобом перевірки як учень засвоїв ту чи ін тему. Важливе знач мають письмові роб і у формуванні теоретико-літерат понять. , виявлення рівня грамотності учні.
Письмові твори поділяються на класні (навчальні та контрольні) і домашні, також учні складають плани

14. Романтична поема у світовій та укр. л-рах 19 ст. (Д. Байрон, А. Міцкевич, Шевченко). Специфіка аналізу поетичного твору в середніх та старших класах.


Більшість методистів указує на необхідність аналізу поезії. Пасічник пояснює: «аналізувати ліричний вірш – означає вчити дітей заглиблюватися в його поетичні образи, спостерігати, як вимальовуються одна за одною картини або як змінюються почуття, настрої ліричного героя, чим вони викликані та як усе це безпосередньо виражається в контексті твору». Під час аналізу твору потрібно не забувати про зв'язок між враженнями, які виникають від прочитаного, і худ засобами їх вираження в тексті. А. Ситченко подяє таку модель аналізу: 1. підготовка д аналізу ліричного твору: відомості про поета, історія написання твору, 2. первинне читання твору, 3. власне аналіз лір твору: аналізуючи вірш вчитель веде учнів по тексту, допомагає їм краще бачити, розуміти думки автора, перейматися його настроями,4. підсумкова робота з текстом ліричного твору: узагальнюючи, учні синтезують свої думки про твір, слід однак пам'ятати, що будь-яка схема розумових дій, ризикує перетворитися на шаблон, не припустимий у вивченні худ твору. Найбільше наповнення алгоритм аналізу ліричного твору має у старшій школі, д учні спроможні відчути ліричний струмінь поезії; посилюються вимоги й до їхньої розумової участі у сприйманні лірики. Пов'язано це насамперед із необхідністю проникнути в її непростий підтекст, розшифрувати систему образів та усвідомити філософський зміст вірша.
Отже, система аналізу кожного ліричного твору зумовлюється своєрідним змістом та структурою його худ картини, особистісним сприйманням, визначається відповідним алгоритмом читацької роботи, який залежить від вимог до знань та вмінь класу.

15. Зображення соц конфлікту у творах І. Франка та Е. Золя («Борислав сміється», «Жерміналь») Методика проведення дискусій на уроках л-ри.


Твір

«Борислав сміється» -

відноситься до Бориславського циклу. Перша збірка під назвою «Борислав» вийшла у 1877 році – вміщено 3 оповідання: «На роботі», «Навернений грішник». В основу його оповідань лягли власні спостереження сільських господарств з появою промислу нафти в Бориславі.
«Яць Залепуга» 1887р. для всіх оповідань Бориславського циклу хар-м є класовий конфлікт між новонародженими капіталістами та їх рабами.
Цей роман друкується частинами у журналі «Світ» 1881-1882рр. але через закриття цього періодичного видання твір залишається незавершеним.
Формулюючи цю тему Франко писав: «Це була спроба представити саморідний робітницький страйк Бориславських робітників, що закінчилося великою пожежею Борислава восени 1873 р.». також він показав зубожіння селянства, злидні робітників, хижацький розгул капіталу, конкуренцію між підприємцями, розклад буржуазної сім'ї.
До реалізації теми боротьби між працею і капіталом Франко звернувся у в ранніх оповіданнях Бориславського циклу («Вівчар», «На роботі»), але якщо там головною темою є пролетаризація селян на початку капіталізму, нищення родинного життя робітників та селян, то головною темою повісті «Борислав сміється» є показ початків організованої боротьби неминучість загибелі капіталізму.
Композиційно повість двопланова. В ній окремо змальовується життя підприємців і робітників об'єднує ці дві сюжетні лінії тема зіткнення робітників з капіталістами починається повість змалюванням життя капіталістичних хижаків. Перед нами знову Герман Гольдкремер – головний персонаж повісті, що радіє з засухи бо це дасть йому дешеву робочу силу, а значить більші прибутки. Поруч з ним виступає його конкурент Леон Гаммершляг. Два великі капіталісти мріють об'єднатися через родинні зв'язки (одруження дітей), щоб взяти в свої руки всю справу видобутку нафти. Та ситуація змінюється не їх користь. Капіталістам протиставлено робітничу масу, представниками якої виступає робітниче побратимство на чолі з Бенедьом Синицею. Він – потомственний робітник-маляр, батько Бенедея також був робітником і належав до малярського цеху, але Бенедей розуміє, що за нових часів цехові традиції вже застарілі, життя вимагає нових форм і організації трудящих. Уже перший розділ роману, в якому показано закладини нового будинку капіталіста Гамершляга, вводить нас в суть гострого соціального конфлікту між робітниками і підприємцями тут розкривається соц прірва, яка розмежовує їх на протилежні табори картина закладин будинку підноситься до рівня символу, Анти людяність процесів грабіжницького нагромадження капіталів, підкреслюється краплями крові травмованого робітника Бенедея Синиці, замуруванням зв'язаної живої пташки, покладеної на купу золота і срібла.
У центрі роману – підготовка і проведення страйку, спрямованого проти нещадної експлуатації трудівників жменькою підприємців. Так з'являється можливість показати робітника-організатора й ідеолога Бенедея Синицю, що пропонує інші шляхи боротьби, ніж побратими Андрусь і Сень. Басараби старий Метій і Прийдеволя схильні прийняти тільки шлях помсти.
Силу цього організованого виступу робітників найкраще зрозумів капіталіст Леон Гаммершляг. Він заграє з робітниками удає з себе ліберала, ладен піти навіти на дрібні поступки. Але він проти робітничої організації, проти якихось правових зобов'язань капіталістів перед робітниками.
Бенедей же добре знає життя, розуміє сутність капіталістського визиску, а тому не може поділити методи вчорашніх селян, тому і виступає а об'єднання, доводить, що стихійна помста дає мало. Але переживаючи разом з усіма злигодні побуту, ошуканство підприємців він також схиляється до страйку.
На фоні цих подій автор показує життя сироти Прийдеволя що прибився на промисли, рятуючись від голоду. Над його дівчиною Варкою поглумилися нелюди, що й призвело до її передчасної смерті. Парубок помстився кривдникам дівчини, але цей вимушений крок завдав йому важких страждань.
Для Гермера Вольдкремера все крім наживи є неістотним, його не промають сльози й бідування трудівників, яким він постійно зменшує платню. Навіть деградація сина Готліба, звиродніння дружини Рифки Германові не дошкуляють.
Страйк терпить поразку, бо люди збирали гроші на життя під час страйку, але гроші було викрадено, тож страйк потерпів поразку, а Борислав було підпалено. Тут є символічним образ Борислава, який ніби сміється над гнобителями.
Одне слово, роман засвідчив майстерність Франка у всебічному розкритті соцпроблеми. Конфлікт між трудовим і хижацьким Бориславом, що має соціальний характер, поєднано із ідеологічним – у показі взаємин нового героя масами трудящих, я також родинних – у з'ясуванні стосунків Германа із дружиною і сином. Це й визначило чільне місце твору в укр. прозі минулого сторіччя.
Творчість

Еміля Золя

дуже схожа на Франка. Його дитинство також минало в бідності і за своє життя він побачив багато несправедливості у ставленні капіталістів до трудящого люду. Тому у своїх творах він постає здебільшого як борець проти імперії.
У творчості Е. Золя можна простежити різноманітні жанри романі від соціального , із найрізноман відтінками, у тому числі й політичність роману, соціально-побутові романи до психологічного роману;до позитивістсько-натуралістичного відтінку, то романтичного. До них відносять такі: «Здобич» 1871р, «Завойовництво Плассанна» 1874 р, «Пастка» 1877р., «Жерміналь»1875р. тощо.
Роман «Жерміналь» у світовій л-рі – одна з перших книг про організацію боротьби робітників. Він був написаний під впливом боротьби пролетаріату, що почалася у 80-ті роки тому у романі і стоять обличчям до обличчя 2 ворожі соц сили – пролетаріат та буржуазія.
Герой роману (1885р) – Етьєн Лантьє. Цей роман продовжує тему бідую чого становища народу, доповнюючи і розвиваючи картину намальовану у «Западні». Етьєн – керівник бунту робітників на шахті «Монеу». Етьєн ніби хворів ідеєю справедливості і страхом перед алкоголем. Випивши навіть ковток, він ладен на будь-який вчинок, навіть на вбивство. У центрі уваги не доля Етьєна, а важкої праці шахтарів, прагнення дати соц прогноз.
У 80-ті роки починається новий підйом робітничого руху, на багатьох шахтах Франції виникають бунти. Тому гол конфлікт роману – боротьба шахтарів і акціонерної компанії; його події віднесені до епохи 2-ї імперії.
Золя ретельно змальовує важку працю, сумну долю дітей, що змушені повторити долю батьків. Загроза знижки робітничої платні викликає в шахтарів обурення, бажання захистити свої інтереси. Вони починають бунт. Спочатку в думках шахтарів не має ні помсти, ні бажання щось руйнувати. Але після насилля влади, сліпа ярість охоплює робітників. Зіткнення робітників та солдат стає трагічним. На цей раз шахтарі нічого не домоглися і мають повернутися на роботу. Кращих, наймужніших, найрозумніших, найсправедливіших вже не має серед них – вони загинули у зіткненні з поліцією. Але це тимчасова поразка.
Минаючи шахту Етьєн чує глухий стук молотків, що йде з-під землі, це нагадує йому молоді паростки, що пробиваються крізь землю. З такою символічною картиною пов'язана назва роману: жерміналь – це весняний місяць, місяць сходження по революційному календарю.
Роман будується як історія духовного зігрівання героя, який думає, читає, спілкується з людьми, виробляє своє ставлення до складних суспільних питань. Мудрість Етьєна – правда, книжна мудрість. Вона віддаляє його від робітників.
Кінець роману є суперечливим – бунт потерпів поразку, але жерміналь – це місяць паростків, тому перемога неминуча, проте Золя боїться, що шахтарський бунт може бути використаний політичними кар'єристами подібними до трактирщика Раснера, чи безвідповідальними фанатиками, такий як руський анархіст Сухарин.
Гірник Майо працює разом з людьми з ними його пов'язують спільні інтереси. У робітничій середі Золя знаходить таке дух багатство та такі якосту, яких не має жоден із самих забезпечених інтелігентів.
Золя вважає, що шляхом забастовок і повстань робітники не доб'ються навіть елементарного з того, чого вони прагнуть, що тільки пропаганда соціалістичних ідей і розумне робітниче законодавство приведуть до якоїсь суспільної справедливості.
Етьєн з'являється в Монео темною зимовою ніччю і через рік покидає селище.
Плюмаж – марксист професійний агітатор, Раснер – притримується реформатських оглядів, Сухарин – прихильник Буканіна. Етьєн приходить до висновку, що всі вони далекі від народного життя, народ повірив Етьєну, а він викликав до життя в народі сплячі стихійні сили.він спостерігає як бастують робітники, перетворюються на гігантську людину-звіра. Саме Етьєн розквитається зі своїм супротивником по коханню. Золя спів ставляє ситих і голодних.
4 5 6 7 8 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.