.RU
Карта сайта

1. Жанр істор роману в європ літ-рах. Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Істор роман - 12

1. /1-1.doc
2. /1.doc
3. /1.doc педагог__ка.doc
4. /10-8.doc
5. /10.doc
6. /11-9.doc
7. /11.doc
8. /12-10.doc
9. /12.doc
10. /13-11.doc
11. /13.doc
12. /14-12.doc
13. /14.doc
14. /15-13.doc
15. /15.doc
16. /16-14.doc
17. /16.doc
18. /17-15.doc
19. /17.doc
20. /18-16.doc
21. /18.doc
22. /19-17.doc
23. /19.doc
24. /2!!!.doc
25. /2.doc
26. /20-18.doc
27. /20.doc
28. /21-19.doc
29. /21.doc
30. /22-20.doc
31. /22.doc
32. /23-21.doc
33. /23.doc
34. /24-22.doc
35. /24.doc
36. /25-23.doc
37. /25.doc
38. /26-24.doc
39. /26.doc
40. /27-25.doc
41. /27.doc
42. /28-26.doc
43. /28.doc
44. /29-27.doc
45. /29.doc
46. /3-2.doc
47. /3.doc
48. /30-28.doc
49. /30.doc
50. /31-29.doc
51. /31.doc
52. /32-30.doc
53. /32.doc
54. /33-31.doc
55. /33.doc
56. /34-32.doc
57. /34.doc
58. /35-33.doc
59. /35.doc
60. /36-34.doc
61. /36.doc
62. /37-35.doc
63. /37.doc
64. /38-36.doc
65. /38.doc
66. /39-37.doc
67. /39.doc
68. /4-3.doc
69. /4.doc
70. /40-38.doc
71. /40.doc
72. /5-4.doc
73. /5.doc
74. /6-5.doc
75. /6.doc
76. /7!!!!.doc
77. /7.doc
78. /8-6.doc
79. /8.doc
80. /9-7.doc
81. /9.doc
82. /__ул госи-18.doc
83. /__ул госи.doc
84. /ЗЛ-2.doc
85. /ЗЛ.doc
86. /ИУЛ Госы-14.doc
87. /ИУЛ Госы-4.doc
88. /ИУЛ Госы.doc
89. /Методика л__три!Гот!!!.doc
90. /Мова готовая(ред)-13.doc
91. /Мова готовая(ред)-39.doc
92. /Мова готовая(ред).doc
93. /УЛ-10.doc
94. /УЛ-22.doc
95. /УЛ.doc
96. /вдруг на дополнительные вопросы.doc
97. /гер. епос-1.doc
98. /гер. епос.doc
99. /до 13 питання-3.doc
100. /до 13 питання.doc
101. /додатки на методику ЗЛ або УЛ-6.doc
102. /додатки на методику ЗЛ або УЛ.doc
103. /заруб-17.doc
104. /заруб.doc
105. /иул,ИЗЛ.doc
106. /крим__нальн__ сюжети у творчост__ Франка-19.doc
107. /крим__нальн__ сюжети у творчост__ Франка.doc
108. /л__тература готовая.doc
109. /лирика гейне и методика-7.doc
110. /лирика гейне и методика.doc
111. /методика л__т-ри-20.doc
112. /методика л__т-ри.doc
113. /можно выучить-8.doc
114. /можно выучить.doc
115. /педагогика готовая.doc
116. /постмодерн__зм-21.doc
117. /постмодерн__зм.doc
118. /почитать-9.doc
119. /почитать.doc
120. /фома-11.doc
121. /фома.doc
122. /шкул пит __4 бакалавр.doc
123. /шпаргалки __УЛ-15.doc
124. /шпаргалки __УЛ-16.docx
125. /шпаргалки __УЛ.doc
126. /шпаргалки __УЛ.docx
127. /шпори-12.doc
128. /шпори-23.doc
129. /шпори-5.doc
130. /шпори.doc1. Поняття про міф. Давньогрецька міфологія. Міфи про героїв (Геракла, Тесея, Персея). Міфи Давньої Греції у шкільному вивченні. Міф
1. Вивчення української літератури І розвиток методичної думки в кінці ХХ столітті. Сучасний стан розвитку та реформування літературної освіти
1. Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагог наук. Взаємозв’язок пед та ін наук про людину. Роль Я. А. Коменського у становленні пед як науки
10. Художня проза доби Ренесансу (Сервантес, Рабле). Роль і значення триєдиної мети уроку, добір у її формулюванні слушних дієслів
10. Особистісно-орієнтованийпідхід у викладанніукраїнськоїлітератури в загальноосвітнійшколі
11. Бароко як літературний напрям ХVІІ століття. Творчість П. Кальдерона, Г.Ґріммельсгаузена, Джона Донна. Організація самостійної роботи учнів на уроках світової літератури
11. Специфіка й особливості застосування інтерактивних методів навчання. Можливість їх поєднання з традиційними методами
12. Особливості естетики класицизму. Творчість Ж. Б. Мольєра, П. Корнеля, Ж. Расіна. Вивчення оглядових тем на уроках світової літератури
12. Шкільне літературознавство як важливий інструментарій до аналізу художнього твору
13. Англійський просвітницький роман. Творчість Д. Дефо, Дж. Свіфта, Г. Філдінга. Підготовка учнів до сприйняття художнього твору
Програмою з української літератури для середньої школи
14. Німецька драматургія епохи Просвітництва (Ф. Шіллер, Г. Лессінг). Специфіка предмета “Світова література”
14. Специфіка і технології аналізу епічного твору в середніх та старших класах
15. Місце „Фауста” у творчості Й. В.Ґете. Пошук сенсу життя людини й постановка основних філософських питань у творі. Методика вивчення трагедії «Фауст» у школі
15. Специфіка шкільного аналізу ліричного твору. Методи та прийоми роботи з ліричними творами у старших класах
16. Особливості німецького романтизму (Е. Т. А. Гофман, Г. Гейне та ін.). Роль наочності у викладанні літератури
16. Методика вивчення віршування. Етапи визначення метричних особливостей. Віршований розмір
17. В. Скотт як творець жанру історичного роману. Роман „Айвенго”. Розвиток жанру у творчості В. Гюго І Дж. Ф. Купера. Методика проведення компаративного аналізу на уроці літератури. Скотт, Вальтер
Діалогів, тобто розмов між двома, трьома або більше героями п'єси, а також із монологів-роздумів
18. Особливості романтичної поеми (на прикладі творів Дж. Байрона, А. Міцкевича). Мета й значення позакласної роботи з літератури
18. Своєрідність методичних засад вивчення творів на межі літературних родів. Методична модель вивчення роману Л. Костенко «Маруся Чурай»
19. Лірика європейського романтизму (Дж. Байрон, А. Міцкевича, Г. Гейне)
19. Методика шкільного вивчення усної народної творчості. Позакласна робота з вивчення фольклору. Краєзнавчий аспект
Концепція літературної освіти: сутність, мета і завдання
2. Героїчний епос античності. Поеми Гомера „Іліада” й „Одіссея”. Розвиток гомерівської традиції в „Енеїді” Вергілія. Вивчення героїчного епосу античності в шкільному курсі літератури
20. Реалістичний роман у французькій літературі ХІХ ст. (Стендаль, Оноре де Бальзак, Г. Флобер). Аналіз образа-персонажа в старших класах
20. Сучасна українська література на уроках позакласного читання. Методичні засади проведення, добір текстів та авторів. У шкільній програмі чітко окреслені мета І завдання уроків читання. Читання – це складова освіти, це «Багатофункціональний предмет»
21. Творчість Жорж Санд і Ш. Бронте. Новаторство у змалюванні образу жінки. Метод евристичної бесіди в роботі вчителя
21. Застосування сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору на уроках української літератури в старшій школі
22. Російський реалістичний роман ХІХ ст. (Ф. Достоєвський, Л. Толстой). Форми проведення уроку літератури в школі
22. Сприйняття учнями художнього твору як цілісної ідейно-художньої структури. Наукові принципи аналізу художнього твору
23. Своєрідність англійського реалістичного роману ХІХ ст. (Ч. Діккенс, В. Теккерей). Складання плану епічного твору на уроці літератури
23. Література рідного краю у шкільному курсі. Луганщина літературна: шкільні посібники та електронний підручник, особливості їх застосування
24. Жанр новели у світовій літературі. Творчості П. Меріме, І. Буніна, Гі де Мопассана, А. Чехова,Т. Манна. Сучасні освітні технології навчання на уроках світової літератури. Нове́ла
24. Нові інформаційні технології та Інтернет-ресурси на уроках літератури. Методичне застосування учительських мультимедійних презентації
25. Символізм як творчий напрямок. Творчість П. Верлена, А. Рембо, О. Блока. Виявлення національної специфіки художнього твору на уроках світової літератури. Символізм
25. Формування цілісного образу світу на уроках української літератури: бінарні, інтегровані, компаративні уроки
26. „Срібна доба” російської поезії (О. Блок, В. Маяковський, А. Ахматова та ін.). Нестандартні уроки з літератури
26. Особливості вивчення літератури бароко у 9 класі. Цілісне сприйняття літературного періоду
27. "Нова драма" кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Г.Ібсен, Б. Шоу та ін.). Особливості вивчення драматичних творів у школі
27. Теоретико-літературні та методичні засади вивчення модернізму в 10 класі. Специфіка поглибленого вивчення
Концепція О. Вайлда і її втілення в романі „ПортретДоріанаГрея. Вивчення твору в школі
28. Проблеми вивчення літератури постмодернізму у випускному класі. Особливості прочитання програмових творів
29. Творчість К. Гамсуна. Роман „Пан” як зразок ранньомодерністської прози. Аналіз фахових періодичних видань
29. Необхідність залучення літературної критики при вивченні літературної доби, художніх текстів у 10 – 11 класах
3. Езоп як засновник літературної байки. Розвиток жанру у творчості Федра та письменників наступних епох. Вивчення байок у шкільному курсі літератури
3. Основні принципи літературної освіти та їх реалізація в шкільному курсі загальноосвітньої школи
30. Проблема мистецтва і місця митця в суспільстві у творах Джека Лондона, М. Булгакова, Т. Манна. Вивчення біографії письменника в середній шкільній ланці
30. Практична реалізація проектної технології під час вивчення української літератури. Значення проектів для розвитку особистості
Творчість Антуана де Сент-Екзюпері. Філософська казка „Маленький принц”. Особливості вивчення твору в школі
31. Поглиблене вивчення української літератури. Спецкурси і факультативи у старшій школі: специфіка, значення, мета, практична реалізація
Література „втраченого покоління” (Е. Хемінгуей, Е. М. Ремарк, Фіцжеральд)
32. Послідовнерозкриття образу-персонажу. Методичнімоделі характеристики літературнихгероїв на уроці
33. Література "магічного реалізму". Творчість Г. Гарсіа Маркеса. Специфіка роботи з теоретичними поняттями в середніх і старших класах. Магічний реалізм
33. Особливості вступних уроків до розділу в середніх класах: завдання, методичні принципи їх проведення
34. Роман-антиутопія у світовій літературі ХХ століття. Методика проведення інтегрованих уроків
34. Особливості вступних уроків у 10 – 11 класах: завдання, реалізація принципу «теорія + художня практика»
35. Роман „Майстер і Маргарита” – вершина творчості М. Булгакова. Багатогранність проблематики. Особливості композиції. Міфологічні мотиви. Використання досягнень кіномистецтва на уроках світової літератури. Майстер і Маргарита
Інформація щодо проведення, рекомендації з повторення матеріалу, в залежності від форми підсумкового заняття завдання підготувати певний матеріал або виконати певне завдання(наприклад, портфоліо)
36. Західноєвропейська модерністська проза (Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Методика вивчення творчості Ф. Кафки в шкільному курсі світової літератури
36. Вивчення мови художнього твору, як важливий засіб формування та розвитку учнівського мовлення
37. Драматургія ХХ ст. „Театр абсурду”. Творчість Ф. Дюрренматта, Е. Йонеско, С. Беккета та ін. Основні вимоги до сучасного уроку літератури
37. Розвиток писемного мовлення у старших класах. Система творчих робіт учнів
38. Жанрові різновиди роману ІІ половини ХХ століття (Г. Грін, В. Голдінг, А. Мердок). Основні завдання підсумкових занять на уроках світової літератури. Рома́н
38. Роль наочності в літературній освіті учнів загальноосвітньої школи. Мета і методичні засади застосування. Ефективність унаочнення вивчення біографії, засвоєння теоретичних понять, аналізу твору
39. Художнє втілення ідей екзистенціальної філософії у творах А. Камю, Ж. П. Сартра, Кобо Абе. Вивчення творчості А. Камю в шкільному курсі літератури
39. Індивідуальна та гурткова робота з української літератури в позаурочний час: мета, форми проведення, практичні приклади
4. Давньогрецька лірика. Поезія Тіртея, Архілоха, Сапфо, Анакреонта. Особливості вивчення ліричних творів. Давньогрецька лірика VII vi ст
4. Шкільні програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: принципи їх створення, основна концепція
40. Постмодерністська естетика творів У. Еко, П. Зюскінда, М. Павича та ін. Особливості вивчення біографії письменника в старших класах
40. Масові заходи з літератури: мета, форми проведення. Специфіка відзначення фольклорних свят. Відзначення ювілейних дат українських письменників
Давньогрецька трагедія. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда. Організація позакласного читання школярів. Есхіл (525-456 рр до н е.)
5. Альтернативніпідручники з українськоїлітератури для 5 – 7 класів. Формування в учнівстійкогоінтересу до літератури, основнихуміньінтерпретаціїхудожньоготвору
1. „Золота доба” римської літератури. Творчість Горація, Овідія, Вергілія. Основні вимоги до вчителя світової літератури
6. Альтернативніпідручники з українськоїлітератури для 8 – 9 класів. Основнізавдання, якіреалізуються на етапі системного читання
7. Альтернативні підручники з української літератури для 10 – 11 класів. Основні завдання, які реалізуються на етапі творчо-критичного читання
7. Героїчний епос доби Середньовіччя ("Пісня про мого Сіда", "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів" та ін.). Методика вивчення «Пісні про Роланда» в шкільному курсі світової літератури
8. Художнє втілення ренесансного світогляду у творах Данте, Петрарки й Боккаччо. Основні вимоги до використання обладнання й тзн на уроці літератури
8. Характеристика змістових ліній державного стандарту базової середньої освіти: аксіологічної, літературознавчої, культурологічної. Їх реалізація у шкільному курсі української літератури
9. Драматургія епохи Відродження (В. Шекспір, Лопе де Вега). Основні етапи вивчення драматичного твору в школі
9. Сучасний урок української літератури та нові інформаційні технології навчання. Інтегрований урок
Перекладна література
Перекладна література
*Космогонічні міфи про створення Всесвіту
*Космогонічні міфи про створення Всесвіту
Дул оригінальна література
Дул оригінальна література
Дул оригінальна література
1. Жанр істор роману в європ літ-рах. Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Істор роман
Періодизація іулм
Періодизація іулм
Періодизація іулм
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
17. Реалізм в укр літ. ІІ пол. ХХ ст., його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії укр літ Народництво як ідейна основа творчості Б. Грінченка. Жанрово-стильові особливості дилогії «Під тихими вербами», «Серед темної ночі»
Байронічний герой
Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про мого Сіда"
Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. "Пісня про Роланда", "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про мого Сіда"
Головний твір Свидницького- роман
Головний твір Свидницького- роман
Самостійна робота учнів у процесі вивчення л-ри
Самостійна робота учнів у процесі вивчення л-ри
Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а троянський; б фіванський; в про аргонавтів
Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а троянський; б фіванський; в про аргонавтів
1 Жанр істор роману в європ літ-рах (В. Скотт «Айвенго», П. Куліш «Чорна рада»). Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Історичний роман
За нашим визначенням, кримінальний сюжет
За нашим визначенням, кримінальний сюжет
1. Жанр істор роману в європ літ-рах. Проблеми вивчення в школі творів історичної тематики. Істор роман
Актуальність дослідження
Актуальність дослідження
5 Проблеми літературної освіти учнів
5 Проблеми літературної освіти учнів
Кобилице фракіянко, чом од мене ти втікаєш, Косо дивлячись на мене, ніби справді неук я?
Кобилице фракіянко, чом од мене ти втікаєш, Косо дивлячись на мене, ніби справді неук я?
1. Предмет педагогіки. Педагогіка як система пед наук. Взаємозв’язок пед та ін наук про людину. Роль Я. А. Коменського у становленні пед як науки
«бу-ба-бу» (бурлеск-балаган-буфонада), яке з'явилося в Галичині 17 квітня 1985р у Львові, де об'єдналося 3 талановитих поетів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець. Юрій Андрухович
«бу-ба-бу» (бурлеск-балаган-буфонада), яке з'явилося в Галичині 17 квітня 1985р у Львові, де об'єдналося 3 талановитих поетів: Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець. Юрій Андрухович
Подвиги Геракла Перший подвиг
Подвиги Геракла Перший подвиг
1 Перекладна література
1 Перекладна література
Питання №4
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
«Неокласики» «Неокласики» не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Неокласицизм
32 «Неокласики» Одним із визначних чинників формування поетичного світу неокласиків є їх звернення до джерел світової культури. Вони були переконані, що осмислення духовної спадщини людства допомагає розпізнати "своє" в контексті "чужого",

37. Фольклорно-національний колорит у поезіях Ф. Гарсіа Лорки, А. Малишка, В. Симоненка, Д. Павличка. Вивчення народнопоетичної творчості в школі.


До фольклорно-національних мотивів зверталось багато письменників та поетів в укр. та заруб. літ-рах. Найяскравіше цей мотив відбився у творчості Малишка, Павличка, Лорки. Уся творчість

Федеріко Гарсіа Лорки

пройнята фол.-нац. колоритом. У поезії поета зустрічаємо предмети-символи Іспанії. Тут і маслина «Пейзаж», і оліви «Желтая баллада», гітара «Шесть струн», апельсини «Песня сухого апельсинового дерева», свеча «Свеча», танок «Танец». Лорку дуже приваблювали циганські мотиви. В нього цілий ряд поезій, присвячений саме цьому мотиву – «Циганське романсеро». Отже, можемо зробити висновок, що поезія Лорке тісно повязана з фольклором, з фольк. Образами, мотивами. Творчість Малишка – це пломітна сторінка в історії укр. л-ри. Поезія Малишка «Пісня про рушник» сповнена фольклорно-нац. образами, мотивами. Спираючись на фольклорні образи, традиції і звичаї народу, поет змальовує хвилюючу сцену: мати випроваджує сина у великий світ, дарує йому «на щастя, на долю» найдорожче – вишиваний рушник. В Укр. ще з давнії часів рушник був нац. святинею, символізуючи злагоду, благополуччя, кохання, згоду. Плезія Дм.Павличка також насичена фол.-нац. колоритом. Поезія «Два кольори» також пройнята народними символами, образами. Червоне та чорне. Це поєднання кольорів ще з давніх-давен усвідомлювалось як вираження самої суті людського буття. Тому у всій Укр. виштвані сорочки переважно мережать чорним та червоним кольором, кольором смутку і радості, загибелі і існування. Його пісні «Впали роси на покоси», «Лелеченьки».

Народна творчість у школі.

Значне місце у шк. Програмі з л-ри відводиться вивченню УНТ, ознаомленню з її різновидами. Вона представлена багатьма жанрами. Це казки, прислівя та приказки, загадки, пісні, думи. Поняття УНТ учні набувають і збагачують протягом усіх років навч. В школі. У 5 кл. У розділі «УНТ» вивч. Народні казки («названий батько», «Мудра дівчина»). У 6 кл. Увага приділяється народним пісням: «Їхав козак за Дунай», щедрівками, колядками, веснянками, жниварські пісні, коломийки, народні байки, анекдоти. У 7 кл. Учні одержуть знання про народні думи «Дума про козака Голоту», «Дума про Марусю Богуславку» та балади. У подальших 8-9 кл. Вивч. Народні драми «Весілля», словянська міфологія. В.симоненко, поет уболівав за нац. гідність свого народу. Провідна його тема – Україна, «Вкраїнонька» «земля з пепевраним чолом з губами пересохлими від сміху». У його поезія вона постає і в духовних портретах людей праці, їхніх гірки доль («Дідумер», «Жорна», «Піч») і вщемливо трепетних рядках «Лебедів материнства», «Думі про щастя». На вірш «Леб.материнства» написана музика А.Пасикевича. Тут присутні образи-символи запозичені з фольклору: лебедів як вірності матерії Батьківщини «білявот хати» верба та топель як неодмінного атрибуту укр. пейзажу.

38. Антивоєнна тема в укр. та світ л-рах (Довженко, Гончар, Брехт, Г. Белль, Е.-М. Ремарк). Шкільний аналіз літ твору.


У перші післявоєнні роки увага письменників була привернута до недавнього воєнного минулого. Нац катастрофа щойно пережита нім народом, ставила перед кожним художником питання про тих, хто винен.

Г.Белль

. центральна тема – воєнна, належав до групи «47». З ім'ям Г.Б. пов'язано початок антивоєнної л-ри у Зах. Німеччині

(«За дверима», 1949, повість «Потяг прийшов вчасно», «Де ти був, Адам?

– спогади про війну, »).

«Будинок без хазяїна»

- життя післявоєнної Нім. У сприйнятті 2-х хлопців нерозлучних у своїй дружбі, Генріх Брилах та Мартін Бах (в обох загинули батьки на фронті). У родині Баха знають хто винен усмертіі батька – офіцер-нацист Гезелер, який не любив Баха за незалежність хар-у й духу. Письменник доводив, що війна нищить людей фізично й морально, і їй завжди замало жертв, ніхто від неї не сховається. У 1950 р Белль написав оповідання

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Читач відчуває і голос самого автора, у співчутливому ставленні до героя, у ненависті до людських страждань, а найбільше в усвідомленні абсурдності війни і нац провини й відповідальності за її розв'язання. Письменникові вдалося розкрити антигуманну сутність війни, її руйнівних наслідків для цивілізації та її особистості (Повна цитата: «Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, повідай там, що ми всі полягли тут, бо так звелів нам закон»). У 1939 р

Брехт

написав

п'єсу «Матінка Кураж та її діти»

за мотивами роману письменника 17 ст. про події 30-річної війни . в цій п'єсі автор ставить завдання про відповідальність пересічних людей за історію, їх покірливість або загальний протест здатні змінити історичну дійсність. Ця проблема особливо гостро постала перед людством саме тоді, у 1939 р, напередодні 2-ї світ війни. Доля Матінки Кураж переконливо доводить, що війна нікому не приносить прибутків, що вона потребує нових і нових жертв. Кураж любить своїх дітей, живе заради них, в той же час іде на війну, сподіваючись нажитись на ній і фактично стає винуватицею в смерті своїх дітей. Тому останні рядки її «зонгу» «збирайтесь в похід всі хто живі, хто дихає», глядач спиймає не як заклик до війни, а як заклик походу проти війни.

Е.-М. Ремарк

. Вихід

роману «На Західному фронті без змін»

приніс Ремарку відразу світову популярність. Твір став найпопулярнішим антивоєнним романом 20-х рр. Перший роман Ремарка написаний з позицій «втраченого покоління», що випробувало жахи 1-ї світової війни. Ремарк показав війну у всіх її страшних проявах: картини атак, артилерійських дуелей, безліч убитих, покалічених в цій пекельній м'ясорубці. Юнаки спочатку вірили всьому, чому їх вчили в школі, в сім'ї, про, що вони читали в газетах. Однак жорстока війна одразу розсіяла їх ілюзії, показала порожнечу і фальш пишномовних слів про обов'язок справедливість, гуманізм. Вчорашні школярі не розуміють сенсу того, що відбувається. І е зрозуміло чому люди різних національностей повинні вбивати один одного. Пауль Боймер: «Я бачу, що хтось нацьковує один народ на інший, і люди вбивають один одного».

О. Довженко

. Трагічною несподіванкою став для України напад нацистської Німеччини у 1939 році. Прийшли буремні роки ВВВ, роки крові, страждань, вселюдського лиха. Саме ці роки відображають кращі твори О. Довженка:

«Повість полум'яних літ», «До зброї!», «Душа народна нездоланна», «Я бачу перемогу».

Та найяскравіше відтворюється героїзм нашого народу в кіноповісті

«Україна в огні».

Уперше за багато років зібралася родина Запорожців уся разом: і стрі батьки, Лаврін та Тетяна, і їхні діти, 5 синів і дочка Олеся, - щоб вшанувати материнську старість. Та не довго тривало сімейне свято. Спалахнула Україна в огні, що принесли з собою німецькі завойовники, запанувала всюди смерть. Піднявся укр. нар проти загарбників, щоб боронити свою волю, своє право на майбутнє. Уособленням справжніх патріотів виступають всі Запорожці. Не жаліючи власного життя, захищають вони свою вітчизну. Цей твір – літопис про найтяжчі роки в історії України. Відтворивши минуле, яскраво показавши фашистське панування на нашій землі та боротьбу з ним, Довженко написав твір, що виховує справжніх патріотів, викриває ті помилки, яких нам треба намагатися уникати в майбутньому.

Олесь Гончар «Прапороносці»

. Роман трилогія складається з 3-х книг: «Альпи», «Голубий Дунай», «Злата Прага». Центральною темою роману є завершальний етап війни з фашизмом на теренах Сх.. та Зах. Європи. Письменник змальовує трудові будні солдат і офіцерів мінометної роти Юрія Брянського і стрілецького полку Самієва. Осмислюючи проблеми війни і мирі, Гончар поставив перед собою завдання – показати велич ратного подвигу, гуманну сутність народної моралі, непоборність сили патріотизму, красу вірності в бойовому побратимстві, жорстокість і трагізм війни. (герої роману: Шура Янигорська, Юрій Брянський, Євген Черниш, Хома Хаєцький, Ягідка, Ференц).

Методика. Шкільний аналіз л-го твору.

У сер класах загальноосв школи ще зарано подавати власне аналіз твору. Учні мають пройти складний шлях засвоєння основний літ-чих понять, набути знань для подальшого аналізу текстів у старших класах. Шкільний аналіз л-го твору має насамперед виховне і розвиваюче значення. Він вчить розуміти і відчувати прекрасне, пробуджує дух творчості, розкриває особистість автора.

Шляхи аналізу л-го твору:

Традиційна методика визначає 3 шляхи аналізу худ-го твору:

за розвитком дії, «вслід за автором», цілісний аналіз ; композиційний (

коли аналіз епізодів, образ персонажів і твору в цілому визнач особливостями його композиції

)

;

пообразний (

передбачає ґрунтовне вивчення образів худ твору, через які простежується ідейно-худ концепція митця

)

;

проблемно-тематичний (

якщо проблема є основою, логічним центром, віссю, навколо якої групується мат-л у процесі вивчення худ твору

).

Обираючи шлях аналізу кожного конкретного твору, вчитель враховує такі чинники: наскільки глибоко учні зрозуміли твір; сам текст (його обсяг, зміст, виховну спрямованість), ступінь залучення літературознавчого матеріалу, якість перекладу.

39. «Магічний реалізм»(на прикладі творів Г. Маркеса), його відгомін в укр. «химерній прозі» (В. Шевчук, В. Земляк).


19 ст. й 1пол. 20 ст. робили ставку на цивілізацію, раціоналізм, нестерпний науковий поступ, але всупереч цим сподіванням, впритул підійшли до загрози суспільного самознищення. Поняття

«магічний реалізм»

поширилося за творчості Габріеля

Гарсія Маркеса (оповідання «Якось після суботи» 1995, роман «Недобра година» 1969, «Осінь патріарха», «Стариган з крилами», «Сто років самотності»1965).

Класичним прикладом «магічного реалізму» є «Сто років самотності». У книзі, що відразу принесла своєму авторові славу, оповідається про різні дива: як у містечку Макондо, заїжджі цигани катають місцевих дітей на літаючих циновках; як священик падке Никанор демонструє демонструє силу християнської віри, здіймаючись на кілька сантиметрів над землею, а Ремедіос Прекрасна взагалі злітає в небо; як худоба одного з героїв неймовірно плодиться завдяки присутності його любострасної подруги; як околицями Макондо блукає вічний жид Агасфер, а старий циган Мелькіадес помирає, воскресає, знову помирає, але і після цього вряди-годи з'являється у спеціально для нього відведеній кімнаті будинку сімейства Буемдіа, члени якого виступають тут гол героями. Ні чоловіки, ні жінки з роду Буендіа не є ідеальними постатями – на зразок Геракла, Ахіллеса – та все ж таки вони залишаються свого роду стовпами, що тримають на собі світобудову Маркеса, його систему стосунків між добром і злом.

В. Шевчук(1939р нар.)(романи «Три листки за вікном», «Набережна», «Дім на горі»)

Усю його різножанрову творчість проймає фундаментальний образ Дому. Це – символ міцної осілості й захищеності, щось рідне, ідеальне, алегорія Духовної Батьківщини, Дім духовний. Цей образ ми знаходимо і в романі-баладі «Дім на горі»1983. скутому ідеологічними канонами життю Шевчук протиставляє у своїх творах життя у злагоді з власною природою і природою загалом. Обстоює думку, що саме творчість, у тому числі л-на, є найкращим засобом людського самовираження. Роман «Дім на горі» має досить незвичайну побудову: складається з повісті преамбули й циклу оповідань «Голос трави». Майстер новелістичної форми, автор дає у 2-й частині роману ряд цікавих взірців худ обробки традиційних у нар демонології мотивів (оповідання «Відьма», «Перелесник», «Чорна кума», «Свічення»…). Ці твори нагадують притчі, в яких зафіксовано контрастні риси нар характеру. Притчевість – родова прикмета й фантастичних, за визначенням автора, а точніше – філософ повістей Шевчука «Птахи з невидимого острова», «Сповідь», «Мор», «Місячний біль».

Василь Земляк «Лебедина зграя

», «Зелені млини». Одна з найприкметніших ознак твору – багатство й виразність соціально-психологічного типажу, героїв які справді сягають різних типів, хар-в. Максим Тесля, Клим Синиця, «поет-сировар» Володя Яворський і Лель Лелькович, Орфей Кожушний і його Мальва, брати Соколоки й Харитон – кожен постає перед нашим зором як живий, думає, діє, говорить по-своєму, за велінням тільки йому притаманної природи. Тривалість зображеної Земляком історії Вавилона, спричиняють щільну насиченість дилогії з усіх поглядів цікавою інформацією. Політ уяви, фантазії супроводить чи не кожен з епізодів роману, повертаючи його сутність різними гранями, що дають вірогідність зображуваному.

Методика.

Суч школа створює кожному умови для всебічного розвитку та забезпечує поглиблене вивчення тих предметів, до яких учні виявляють підвищену зацікавленість. Це досягається шляхом створення шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів, розвитку позакласної та шкільної роботи, вдосконалення індивідуального підходу до учнів. Однією з найбільш поширених і доступних форм диференційованого навчання є

факультативні заняття

. Вони сприяють самовизначенню учнів, допомагають їм у виборі майбутньої професії, прищеплюють любов до трудової діяльності, виробляють навички до ведення елементарних наукових досліджень, до наукової орієнтації праці. Специфіка факультативних занять з літератури як шкільного предмета і л-ри як виду мис-ва, який хар-ся універсальністю. Л-ра торкається всіх сфер життя. Саме тому багато учнів обирають літ для поглибленого вивчення на факультативних заняттях. Для них обираються найкращі твори, які тематикою та ідейно-художнім змістом відповідають психологічним особливостям та пізнавальним можливостям учнів певної вікової категорії. Важливим завданням фак занять є виховання учнів, які мають певне л-не обдарування, та розвиток їх творчих здібностей. Одним із важливих завдань ФЗ є фор-ня вмінь і навичок пізнавальної самостійності. 3 рівні: рівень відтворення (лекція, переказ, перегляд фільмів), частково-пошуковий (виявлення гол думок зіставлення), дослідницький (евристичний метод бесіда).

Типи ФЗ

:

інформаційно-вступні

(лекції монологічного хар-у, з елементами бесіди

), консультативно-підготовчі

(навчання школярів методиці роботи з книгою, фор-я умінь і навичок кор.-ня бібліотечним каталогом),

поглибленого аналізу тексту

(робота з поглибленням безпосереднього сприйняття учнями тексту, розуміння ними проблеми твору, його образів, стильових особливостей),

семінари

(колективне обговорення висунутих учителем проблем, індивідуальні форми роботи – доповіді, повідомлення),

завдання творчо-підсумкового типу

(концерти, тематичні вечори, л-ні вікторини, екскурсії, наукові конференції, випуск л-х газет, альманахів). ФЗ з л-ри є дієвим засобом поглиблення нань літературної освіти учнів, розвитку наукових, творчих здібностей, самостійного мислення.

40. Жанрові різновиди роману 2 пол 20 ст. (Загребельний, Іваничук, Гончар, Г. Грін, В. Голдінг, А. Мердок). Специфіка вивчення епічних творів у старших класах.


Роман

– великий епічний жанр, в основі якого лежить зображення приватного житя людини в нерозривному зв'язку з суспільним розвитком. Жанровими ознаками роману є розгалуженість фабульних ліній сюжету, детальне розкриття доль багатьох героїв протягом тривалого часу, іноді всього життя. У 20 ст. значно розширюються обрії укр. роману. В суч укр. прозі роман представлений кількома жанровими різновидами. За змістом це може бути історичний роман («Роксолана» П. Загребельного), соціально-психологічний роман («Собор» О. Гончара), фантастичний («Серце Всесвіту» О. Бердника), сатиричний роман («Претенденти на папаху» О. Чорногуза), воєнно-патріотичний («Прапороносці» О. Гончара), біографічний роман («Прелюди Гоголя» Г. Колісника), мемуарний роман тощо. За формою оповіді – роман в новелах («Тронка» Гончара), роман-хроніка («Хроніка міста Ярополя» Ю.Щербака), химерний роман («Позичений чоловік» Гуцала), роман-сповідь («Я, Богдан» Загребельного). Історичний жанр – це твори, в яких зображено важливі для долі народу події минулого на документальній основі, а їхніми персонажами виступають справжні, а не вигадані авторами, історичні особи, які прославили себе помітними звершеннями.

П. Загребельний.

Роман

«Диво»

належить до тих творів, які розкривають історію народу, його духовні скарби. Дія в романі відбувається з 992р по 1037р, а також у період фашистської навали та в сучасну добу. Це розповідь про мис-й витвір нашої давнини – Софію Київську та про її творців. Вибудовуючи своє диво, письменник використовує худ прийом поєднання різних часових проміжків. Різні люди, несхожі долі, які перехрещуються сходяться на майдані Києва, де буде побудоване Диво – Софія Київська. Складним і повним суперечностей постає образ Ярослава Мудрого (в романі він хитрий, підступний, марнославний феодал і в той же час далекоглядний держ діяч), але автор зображує його передусім як сина свого часу. Над багатьма складними питаннями замислюється в романі зодчий Сивоок, якому випала доля створити Софію. Його доля – це доля талановитої людини з древлянських земель. Де б він не бував, що б він не робив, думками він завжди в Києві. Автор глибоко проникає у внутрішній світ цієї людини. Прикметною рисою роману З. «Роксолана» є значне розширення світу героїні порівняно з прозою попередників, де він зводився переважно до сімейно-побутової сфери. Автор Роксолани активно освоїв суспільні, нац., професійні площини буття жінки у зв'язку висвітленням таких проблемних аспектів як «жінка і: нація, і держава, і влада, і патріархальний світ, і релігія» тощо. Письменник змалював Роксолану як нац героїню, яка сконденсувала у своєму хар-рі найбільш суттєві риси нац свідомості.

Роман Іваничук

– справжній майстер історичного жанру. Усі історичні твори – покликані повертати народові його історичну пам'ять. Він взявся за найбільшу суч проблему – яничарство. Саме тому спочатку роман отримав назву «Яничари». У це поняття автор вклав забуття свого нац коріння. Він говорив про яничарів сучасних., які за ласий шматок пирога ладні матір забути, мову під ноги кинути, від народу свого відмежуватися. Іваничук поставив собі за мету на прикладі розпаду Османської імперії показати розпад імперії більшовицької; так він став пророком який передбачив хід історії. У романі

«Мальви»

є худ деталь, яка виконує роль символу. Це мертвий платан, оповитий плющем. Дерево зелене, міцне, але якщо уявити його без плюща – воно стане голе, без листя. На вибір цієї назви письм наштовхнула жовта низенька мальва на кримській землі. Це, зі Іваничуком, символ укр. народу – гарного, пишного на своїй землі і знищеного духовно та фізично на чужій. Отже, суто укр. проблеми проходять підтекстом через увесь роман.

Олесь Гончар, роман «Прапороносці»

Роман-трилогія складається з 3-х книг: «Альпи», «Голубий Дунай», «Злата Прага». Центральною темою роману є завершальний етап війни з фашизмом на теренах Сх.. та Зах. Європи. Письменник змальовує трудові будні солдат і офіцерів мінометної роти Юрія Брянського і стрілецького полку Самієва. Осмислюючи проблеми війни і мирі, Гончар поставив перед собою завдання – показати велич ратного подвигу, гуманну сутність народної моралі, непоборність сили патріотизму, красу вірності в бойовому побратимстві, жорстокість і трагізм війни. (герої роману: Шура Янигорська, Юрій Брянський, Євген Черниш, Хома Хаєцький, Ягідка, Ференц). Політичний роман 20 ст. представлений творами

Грема Гріна

. Свої романи він поділяв на «цікаві» та «серйозні», але поділ цей був умовним. У романі

«Тихий американець»

звучить різкий осуд колоніалізму. Композиційна дія починається з розв'язки – вбивство молодого американця Пайла та допиту кореспондента англ. газети – Паупера. Паулер знищив Пайла – агента амер розвідки, за його терористичну діяльність, яка призвела до загибелі багатьох невинних людей. Пайл, вважаючи себе патріотом Америки, фактично перетворюється в організатора жахливих злочинів на території В'єтнаму, підготовляє захоплюючу війну США проти В'єтнаму. Пайл не здатен на кохання. Грін майстерно передає за недомовленими фразами – значні думки.

Г. Голдінг

(жінка

). «Володар мух» -

англ. хлопчики потрапили на безлюдний острів під час авіакатастрофи – спочатку намагаються організувати своє життя за законами цивілізації, на зразок тієї держави яку залишили (демократичну). Це перша спроба аналізі ідеї соціального прогресу.

Айріс Мердок

психологічний, до того ж любовний роман

«Під сіткою

». Цей роман вводить нас в оригінальний, дещо фантастичний, навіть сюрреалістичний світ. Середовище в якому і снують герої, і навіть їх внутрішній світ – так само специфічні. Дійсність відображення на сторінках роману, розсипається на деталі, нюанси, предмети. Серед них не останнє місце посідають книги і твори мис-ва. Світ створений автором не копіює дійсність, а а передає внутрішню логіку буття. (гол герой Джейк Денагью, початкуючий письм.).

Методика. Вивчення епічних творів у старших класах.

Епічні твори в старших класах, вивчення яких передбачено програмою з укр. л-ри сер школи, різноманітні (поема, новела, повість, роман). Важлива роль належить поза сюжетним елементам – портретам, пейзажам, описам інтер'єру, публіцистичним ,ліричним відступам. У старших класах важливою умовою повноцінного усвідомлення твору є вихід за рамки позасюжетної основи, вміння вловлювати авторський підтекст. Учням не важко збагнути загальну сюжетну канву епічного твору. Але далеко не завжди вони можуть зрозуміти логіку поведінки персонажів, усвідомити взаємозв'язок сюжетних і поза сюжетних елементів (пейзаж, ліричний відступ, внутрішній монолог), простежити як виражається ідея, що нею пройнятий твір. Важливо вчити їх зіставляти епізоди й бачити логічну доцільність у загальній композиційній будові, простежувати відтворення людських характерів. Багато великих за обсягом епічних творів потребують глибокого продумування вчителем для правильної подачі учням, щоб викликати і посилити їхні емоційні враження.
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.